Back to subtitle list

Sacred Games - First Season Vietnamese Subtitles

 Sacred Games - First Season

Series Info:

Released: 06 Jul 2018
Runtime: 50 min
Genre: Action, Crime, Drama, Thriller
Director: N/A
Actors: Saif Ali Khan, Nawazuddin Siddiqui, Neeraj Kabi, Aamir Bashir
Country: India, USA
Rating: 8.8

Overview:

A link in their pasts leads an honest cop to a fugitive gang boss, whose cryptic warning spurs the officer on a quest to save Mumbai from cataclysm.

May 13, 2020 09:06:24 World_Translations Vietnamese 6

Release Name:

[Thế Giới Dịch Thuật] Sacred Games S01E01 - Web Dl

Release Info:

Bản Việt hóa thực hiện bởi THẾ GIỚI DỊCH THUẬT - fb.com/wtranz - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác! Hãy rate sub khi xem xong, Enjoy! 
Download Subtitles
Jul 25, 2018 16:03:54 39.26KB Download Translate

1 00:00:08,760 --> 00:00:10,080 Cô có tin ở thần linh không? 2 00:00:26,960 --> 00:00:28,480 Người không làm điều tồi tệ. 3 00:01:08,360 --> 00:01:11,160 Phải, tôi đã biết... 4 00:01:13,880 --> 00:01:17,760 họ đã hành hạ ông thế nào trong suốt 20 năm. 5 00:01:34,480 --> 00:01:36,480 Đôi lúc, ta cảm thấy mình như thần linh. 6 00:02:00,120 --> 00:02:01,200 Đó là câu chuyện của ta. 7 00:02:01,880 --> 00:02:04,680 Tất cả những người khác đều có vai trò trong đó. 8 00:02:08,720 --> 00:02:11,000 Và ta gắn kết họ lại với nhau. 9 00:02:59,360 --> 00:03:00,200 Bunty. 10 00:03:00,760 --> 00:03:01,680 Bunty đâu rồi?

How to unblock