Back to subtitle list

Dune Arabic Subtitles

 Dune
May 12, 2022 13:44:05 AnasSale7 Arabic 2

Release Name:

Dune.1984.2160p.4K.BluRay.x265.10bit.AAC5.1-[YTS.MX]

Release Info:

أول تجربة لي في التعديل والتنقيح  كل الشكر للمترجم الأصلي  أرجو التقييم 
Download Subtitles
Apr 02, 2022 01:06:32 70.07KB Download Translate

1 00:00:47,695 --> 00:00:52,403 ÈÏÇíÉ Åäå æÞÊ ÍÓÇÓ ááÛÇíÉ 2 00:00:52,867 --> 00:00:57,721 ãä ÇáãÚÑæÝ ÃääÇ Ýì ÚÇã10,191 3 00:00:58,156 --> 00:01:03,015 (Çáßæä ÇáãÚÑæÝ ãÍßæã ãä ÞÈá (ÈÇÏíÔÇ ÅãÈÑÇØæÑ (ÔÇÏÇã) ÇáÑÇÈÚ 4 00:01:03,625 --> 00:01:05,156 æÇáÏí 5 00:01:06,492 --> 00:01:10,021 Ýí ÇáæÞÊ ÇáÍÇáí¡ ÃÚÙã ÇáãæÇÏ ÇáäÝíÓÉ Ýí Çáßæä 6 00:01:10,046 --> 00:01:12,400 åí ÈåÇÑÇÊ ãíáÇäÛ 7 00:01:12,998 --> 00:01:15,818 ÇáÈåÇÑÇÊ ÊØíá ÇáÍíÇÉ 8 00:01:16,584 --> 00:01:20,271 ÇáÈåÇÑÇÊ ÊæÓÚ ÇáãÏÇÑß 9 00:01:21,482 --> 00:01:25,037 ÇáÈåÇÑÇÊ ÖÑæÑíÉ ááÓÝÑ Ýí ÇáÝÖÇÁ 10 00:01:25,497 --> 00:01:27,997