Subtitles by yelenasub 661
Language Title
English General's Lady (Jun Jia De Xiao Nan Zi / The Young Lady of The General's House / 将军家的小娘子) (2020) TV 5 hours ago 14
English General's Lady (Jun Jia De Xiao Nan Zi / The Young Lady of The General's House / 将军家的小娘子) (2020) TV 1 day ago 43
English First Romance (First Love After So Many Years / Chu Lian Le Na Me Duo Nian / 初恋了那么多年) (2020) TV 1 day ago 25
English First Romance (First Love After So Many Years / Chu Lian Le Na Me Duo Nian / 初恋了那么多年) (2020) TV 1 day ago 25
English Falling into You (Because I Like You / Yin Wei Wo Xi Huan Ni / 因為我喜歡你) (2020) TV 1 day ago 22
English General's Lady (Jun Jia De Xiao Nan Zi / The Young Lady of The General's House / 将军家的小娘子) (2020) TV 2 days ago 53
English General's Lady (Jun Jia De Xiao Nan Zi / The Young Lady of The General's House / 将军家的小娘子) (2020) TV 3 days ago 61
English First Romance (First Love After So Many Years / Chu Lian Le Na Me Duo Nian / 初恋了那么多年) (2020) TV 3 days ago 28
English First Romance (First Love After So Many Years / Chu Lian Le Na Me Duo Nian / 初恋了那么多年) (2020) TV 3 days ago 27
English First Romance (First Love After So Many Years / Chu Lian Le Na Me Duo Nian / 初恋了那么多年) (2020) TV 3 days ago 33
English First Romance (First Love After So Many Years / Chu Lian Le Na Me Duo Nian / 初恋了那么多年) (2020) TV 3 days ago 31
English First Romance (First Love After So Many Years / Chu Lian Le Na Me Duo Nian / 初恋了那么多年) (2020) TV 3 days ago 31
English Falling into You (Because I Like You / Yin Wei Wo Xi Huan Ni / 因為我喜歡你) (2020) TV 1 week ago 39
English Falling into You (Because I Like You / Yin Wei Wo Xi Huan Ni / 因為我喜歡你) (2020) TV 1 week ago 40
English Falling into You (Because I Like You / Yin Wei Wo Xi Huan Ni / 因為我喜歡你) (2020) TV 1 week ago 35
English Qing Qing Zi Jin (青青子衿) (2020) TV 2 weeks ago 72
English Qing Qing Zi Jin (青青子衿) (2020) TV 2 weeks ago 69
English Qing Qing Zi Jin (青青子衿) (2020) TV 2 weeks ago 71
English Falling into You (Because I Like You / Yin Wei Wo Xi Huan Ni / 因為我喜歡你) (2020) TV 2 weeks ago 38
English Falling into You (Because I Like You / Yin Wei Wo Xi Huan Ni / 因為我喜歡你) (2020) TV 2 weeks ago 35
English Falling into You (Because I Like You / Yin Wei Wo Xi Huan Ni / 因為我喜歡你) (2020) TV 4 weeks ago 38
English Su Yu (Su su feng yu yi nan qiu / 萦萦夙语亦难求) (2020) TV 2 months ago 29
English Su Yu (Su su feng yu yi nan qiu / 萦萦夙语亦难求) (2020) TV 2 months ago 33
English Su Yu (Su su feng yu yi nan qiu / 萦萦夙语亦难求) (2020) TV 2 months ago 41
English Su Yu (Su su feng yu yi nan qiu / 萦萦夙语亦难求) (2020) TV 2 months ago 29
English Su Yu (Su su feng yu yi nan qiu / 萦萦夙语亦难求) (2020) TV 2 months ago 27
English Su Yu (Su su feng yu yi nan qiu / 萦萦夙语亦难求) (2020) TV 2 months ago 47
English Su Yu (Su su feng yu yi nan qiu / 萦萦夙语亦难求) (2020) TV 2 months ago 32
English Love a Lifetime (Revenge and Sacrifice / Mu Bai Shou / Mei Ren Mu Bai Shou / 暮白首) (2020) TV 3 months ago 58
English The Good Detective (Model Detective / Mobeomhyeongsa / 모범형사) (2020) TV 3 months ago 155
English Oops! The King is in Love (Oops, My Heart is Beating / Zao Gao, Bi Xia Xin Dong Le / Yuan Wo Ru Xing Jun Ru Yue / 愿我如星君如月) (2020) TV 3 months ago 116
English Love is All (Shi Ye Qing Zi Zhong , Master, please take care of yourself / 师爷请自重) (2020) TV 4 months ago 31
English Love is All (Shi Ye Qing Zi Zhong , Master, please take care of yourself / 师爷请自重) (2020) TV 4 months ago 23
English Love is All (Shi Ye Qing Zi Zhong , Master, please take care of yourself / 师爷请自重) (2020) TV 4 months ago 33
English Love is All (Shi Ye Qing Zi Zhong , Master, please take care of yourself / 师爷请自重) (2020) 4 months ago 30
English Love is All (Shi Ye Qing Zi Zhong , Master, please take care of yourself / 师爷请自重) (2020) TV 4 months ago 30