Subtitles by KoreFA.ir 3378
Language Title
Farsi/Persian Lady of Law (Lady's Law / Nu Shi De Fa Ze / 女士的法则) (2022) 8 hours ago 6
Farsi/Persian The Only Girl You Haven't Seen Season 1 (Du Nv Jun Wei Jian Di Yi Ji / 独女君未见 第一季) (2022) 8 hours ago 7
Farsi/Persian The Only Girl You Haven't Seen Season 1 (Du Nv Jun Wei Jian Di Yi Ji / 独女君未见 第一季) (2022) 8 hours ago 7
Farsi/Persian The Only Girl You Haven't Seen Season 1 (Du Nv Jun Wei Jian Di Yi Ji / 独女君未见 第一季) (2022) 8 hours ago 7
Farsi/Persian The Only Girl You Haven't Seen Season 1 (Du Nv Jun Wei Jian Di Yi Ji / 独女君未见 第一季) (2022) 8 hours ago 6
Farsi/Persian Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre (Yi Tian Tu Long Ji / 倚天屠龙记) (2019) 8 hours ago 5
Farsi/Persian Bravo, My Life (Cheer Up My Life / Eurachacha My Life / Eurachacha Nae Insaeng / 으라차차 내 인생) (2022) 8 hours ago 8
Farsi/Persian Bravo, My Life (Cheer Up My Life / Eurachacha My Life / Eurachacha Nae Insaeng / 으라차차 내 인생) (2022) 8 hours ago 7
Farsi/Persian Hello My Shining Love (Yu Jian Cui Can De Ni / 遇见璀璨的你) (2022) 22 hours ago 7
Farsi/Persian Love is Leaving (An Na De Ai Ren / Anna's lover / 安娜的爱人 ) (2022) 22 hours ago 9
Farsi/Persian Love is Leaving (An Na De Ai Ren / Anna's lover / 安娜的爱人 ) (2022) 22 hours ago 7
Farsi/Persian A Dream of Splendor (Bian Liang Meng Hua Tu / 梦华录) (2022) 22 hours ago 9
Farsi/Persian Almost Famous (Cheng Ming Zai Wang / 星河璀璨的我们) (2022) 22 hours ago 8
Farsi/Persian Almost Famous (Cheng Ming Zai Wang / 星河璀璨的我们) (2022) 22 hours ago 6
Farsi/Persian Time To Fall In Love (Finally It's My Turn to Fall in Love / Zhong Yu Lun Dao Wo Lian Ai Le / 终于轮到我恋爱了) (2022) 22 hours ago 8
Farsi/Persian The Rebel (Pan Ni Zhe / 叛逆者) (2021) 23 hours ago 8
Farsi/Persian Love The Way You Are (What Love Should Look Like / Ai Qing Ying Gai You De Yang Zi / 爱情应该有的样子) (2022) 1 day ago 6
Farsi/Persian Fall In Love (Cong Ling Dao Yi De Ai Qing / Love From Zero to One / 从零到一的爱情) (2022) 1 day ago 11
Farsi/Persian A Robot in the Orange Orchard (Hello My Orange Lover / Ni Hao Ya, Wo De Ju Zi Lian Ren / 你好呀) (2022) 1 day ago 6
Farsi/Persian It's Beautiful Now (The Present Is Beautiful / Hyunjaeneun Areumdawo / 현재는 아름다워) (2022) 1 day ago 25
Farsi/Persian A Dream of Splendor (Bian Liang Meng Hua Tu / 梦华录) (2022) 1 day ago 11
Farsi/Persian A Dream of Splendor (Bian Liang Meng Hua Tu / 梦华录) (2022) 1 day ago 11
Farsi/Persian Eve (Eve's Scandal / Ibeu / 이브) (2022) 1 day ago 11
Farsi/Persian Eve (Eve's Scandal / Ibeu / 이브) (2022) 1 day ago 11
Farsi/Persian Insider (Insaideo / 인사이더) (2022) 1 day ago 13
Farsi/Persian Insider (Insaideo / 인사이더) (2022) 1 day ago 12
Farsi/Persian Medical Examiner Dr. Qin: The Mind Reader (Fa Yi Qin Ming Zhi Du Xin Zhe / 法医秦明之读心者) (2022) 1 day ago 8
Farsi/Persian The Murder in Kairoutei (Corridor Pavilion's Murder Case / Hui Lang Ting / 回廊亭) (2022) 1 day ago 8
Farsi/Persian Time To Fall In Love (Finally It's My Turn to Fall in Love / Zhong Yu Lun Dao Wo Lian Ai Le / 终于轮到我恋爱了) (2022) 1 day ago 10
Farsi/Persian A Robot in the Orange Orchard (Hello My Orange Lover / Ni Hao Ya, Wo De Ju Zi Lian Ren / 你好呀) (2022) 1 day ago 7
Farsi/Persian Fall In Love (Cong Ling Dao Yi De Ai Qing / Love From Zero to One / 从零到一的爱情) (2022) 1 day ago 10
Farsi/Persian Bravo, My Life (Cheer Up My Life / Eurachacha My Life / Eurachacha Nae Insaeng / 으라차차 내 인생) (2022) 1 day ago 8
Farsi/Persian Bravo, My Life (Cheer Up My Life / Eurachacha My Life / Eurachacha Nae Insaeng / 으라차차 내 인생) (2022) 1 day ago 7
Farsi/Persian Bravo, My Life (Cheer Up My Life / Eurachacha My Life / Eurachacha Nae Insaeng / 으라차차 내 인생) (2022) 1 day ago 6
Farsi/Persian Alchemy of Souls (Return / Hwanhon / 환혼) (2022) 2 days ago 39
Farsi/Persian Why Her? (Why Oh Soo Jae? / Wae Osujaeinga? / 왜 오수재인가) (2022) 2 days ago 24