Subtitles by JinHan_27 1464
Language Title
English New Smiling Proud Wanderer (New Swordsman / 笑傲江湖) (2018) 1 hour ago 6
English Symphony's Romance (Rang Quan Shi Jie Dou Ting Jian / Wo Niu Yu Huang Li Niao / Cantabile Youth / Snail and Yellowbird / 让全世界都听见) (2020) TV 5 hours ago 26
Indonesian Love a Lifetime (Revenge and Sacrifice / Mu Bai Shou / Mei Ren Mu Bai Shou / 暮白首) (2020) TV 1 day ago 19
English Love a Lifetime (Revenge and Sacrifice / Mu Bai Shou / Mei Ren Mu Bai Shou / 暮白首) (2020) TV 1 day ago 31
Indonesian Wait in Beijing (Wo Zai Beijing Deng Ni / 我在北京等你) (2020) TV 2 days ago 13
English Symphony's Romance (Rang Quan Shi Jie Dou Ting Jian / Wo Niu Yu Huang Li Niao / Cantabile Youth / Snail and Yellowbird / 让全世界都听见) (2020) TV 2 days ago 60
English The Song of Glory (Jing Xiu Chang Ge / 锦绣长歌) (2020) Web 3 days ago 51
English The Song of Glory (Jing Xiu Chang Ge / 锦绣长歌) (2020) Web 3 days ago 61
English What If You're My Boss? (Well Dominated Love / Nai He Boss You Ru He / 奈何boss又如何) (2020) 3 days ago 94
English Dance of the Sky Empire (Dance of the Sky / Tian Wu Ji / 天舞纪) (2020) Web 3 days ago 105
English Closer to You (My Hedgehog Girl / Wo De Ci Wei Nv Hai / Eighteen Again / 我的刺猬女孩) (2020) 3 days ago 31
English Wait in Beijing (Wo Zai Beijing Deng Ni / 我在北京等你) (2020) 4 days ago 20
English Symphony's Romance (Rang Quan Shi Jie Dou Ting Jian / Wo Niu Yu Huang Li Niao / Cantabile Youth / Snail and Yellowbird / 让全世界都听见) (2020) 4 days ago 78
English Dance of the Sky Empire (Dance of the Sky / Tian Wu Ji / 天舞纪) (2020) Web 5 days ago 152
English Symphony's Romance (Rang Quan Shi Jie Dou Ting Jian / Wo Niu Yu Huang Li Niao / Cantabile Youth / Snail and Yellowbird / 让全世界都听见) (2020) 5 days ago 85
English Symphony's Romance (Rang Quan Shi Jie Dou Ting Jian / Wo Niu Yu Huang Li Niao / Cantabile Youth / Snail and Yellowbird / 让全世界都听见) (2020) 6 days ago 87
English Great Escape: Season 2 (Mi Shi Da Tao Tuo / 密室大逃脱 2) (2020) 6 days ago 11
English Wonderful Little Forest (Qimiao xiao senlin / 奇妙的小森林) (2020) 6 days ago 12
English Closer to You (My Hedgehog Girl / Wo De Ci Wei Nv Hai / Eighteen Again / 我的刺猬女孩) (2020) 6 days ago 36
English Symphony's Romance (Rang Quan Shi Jie Dou Ting Jian / Wo Niu Yu Huang Li Niao / Cantabile Youth / Snail and Yellowbird / 让全世界都听见) (2020) 1 week ago 94
English Tientsin Mystic 2 (He Shen / 河神2) (2020) Web 1 week ago 52
English Symphony's Romance (Rang Quan Shi Jie Dou Ting Jian / Wo Niu Yu Huang Li Niao / Cantabile Youth / Snail and Yellowbird / 让全世界都听见) (2020) 1 week ago 97
English The Legend of Jinyan (Feng Gui Si Shi Ge / 凤归四时歌) (2020) Web 1 week ago 91
Indonesian The Legend of Jinyan (Feng Gui Si Shi Ge / 凤归四时歌) (2020) Web 1 week ago 33
English The Song of Glory (Jing Xiu Chang Ge / 锦绣长歌) (2020) Web 1 week ago 125
English Love a Lifetime (Revenge and Sacrifice / Mu Bai Shou / Mei Ren Mu Bai Shou / 暮白首) (2020) Web 1 week ago 75
Indonesian Love a Lifetime (Revenge and Sacrifice / Mu Bai Shou / Mei Ren Mu Bai Shou / 暮白首) (2020) Web 1 week ago 39
Indonesian Amensalism (Fu Huo / 覆活) (2020) Web 1 week ago 15
English New Smiling Proud Wanderer (New Swordsman / 笑傲江湖) (2018) 1 week ago 18
English The Eight (Wai Ba Hang / 民初奇人传) (2020) 1 week ago 33
Indonesian The Eight (Wai Ba Hang / 民初奇人传) (2020) 1 week ago 15
Indonesian Symphony's Romance (Rang Quan Shi Jie Dou Ting Jian / Wo Niu Yu Huang Li Niao / Cantabile Youth / Snail and Yellowbird / 让全世界都听见) (2020) 1 week ago 22
English Symphony's Romance (Rang Quan Shi Jie Dou Ting Jian / Wo Niu Yu Huang Li Niao / Cantabile Youth / Snail and Yellowbird / 让全世界都听见) (2020) 1 week ago 92
English The Song of Glory (Jing Xiu Chang Ge / 锦绣长歌) (2020) Web 1 week ago 86
English Wonderful Little Forest (Qimiao xiao senlin / 奇妙的小森林) (2020) TV 1 week ago 17
English Legend of Nine Tails Fox (Green Hill Fox Legend / The Foxes of Azure Hills / Qing qiu hu chuan shuo / 青丘狐傳說) (2016) TV 1 week ago 17