Subtitles by JinHan_27 1439
Language Title
English Perfect and Casual (Mr Perfect and Miss Average / Wan Mei Xian Sheng He Cha Bu Duo Xiao Jie / 完美先生和差不多小姐) (2020) TV 2 days ago 133
English Princess at Large (Yi fei nan qiu / 醫妃難囚) (2018) 2 days ago 22
English Love is Sweet (Half Honey and Half Hurt / Ban shi mi tang ban shi shang / 半是蜜糖半是伤) (2020) Web 2 days ago 60
English God of Lost Fantasy (Ancient Godly Monarch / Swire God / Tai Gu Shen Wang / 太古神王) (2020) TV 2 days ago 59
Indonesian God of Lost Fantasy (Ancient Godly Monarch / Swire God / Tai Gu Shen Wang / 太古神王) (2020) TV 2 days ago 33
English Meeting You (Thank you for letting me meet you / Xièxiè ràng wǒ yùjiàn nǐ / 谢谢让我遇见你) (2020) TV 2 days ago 54
English Professional Single (Wo Ping Ben Shi Dan Shen / I'm Singel / 我凭本事单身) (2020) Web 3 days ago 79
English Love in Time (Yue Ding Qi Jian Ai Shang Ni, Falling in Love With You in the Contract Period / 约定期间爱上你) (2020) TV 3 days ago 56
Indonesian Blossom in Heart (Begonia Rouge / Hai Tang Jing Yu Yan Zhi Tou / 海棠经雨胭脂透) (2019) Web 4 days ago 18
Indonesian The Legend of the Condor Heroes / The Eagle Shooting Heroes (She Diao Ying Xiong Zhuan / 射雕英雄传) (2008) Web 4 days ago 16
English Oh! My Sweet Liar! (Tou Xin Hua Shi / 偷心画师) (2020) TV 5 days ago 76
English Qing Qing Zi Jin (青青子衿) (2020) TV 5 days ago 74
English The Journey Across the Night (Wo Zai Xiang Gang Yu Jian Ta / 我在香港遇见他) (2020) TV 5 days ago 36
English Falling Into You (Yin Wei Wo Xi Huan Ni / Because I Like You / 因为我喜欢你) (2020) 5 days ago 28
English Perfect and Casual (Mr Perfect and Miss Average / Wan Mei Xian Sheng He Cha Bu Duo Xiao Jie / 完美先生和差不多小姐) (2020) TV 6 days ago 232
English Jiu Liu Overlord (Jiu Liu Ba Zhu / Ninth Overlord / Jiu liu bazhu / 九流霸主) (2020) Web 6 days ago 65
English The Blooms at Ruyi Pavilion (Ru Yi Fang Fei / The Way of Favours / 如意芳霏) (2020) Web 6 days ago 75
Indonesian Sword Dynasty (Jian Wang Chao / 剑王朝) (2019) Web 6 days ago 16
English The Blooms at Ruyi Pavilion (Ru Yi Fang Fei / The Way of Favours / 如意芳霏) (2020) Web 1 week ago 128
English General's Lady (Jun Jia De Xiao Nan Zi / The Young Lady of The General's House / 将军家的小娘子) (2020) 1 week ago 99
Indonesian Master Devil Do Not Kiss Me 1 (Master Devil Don't Kiss Me Season 1 / 恶魔少爷别吻我) (2017) Web 1 week ago 29
English First Love (Aiqing di yi ke / 愛情第一課) (2020) 1 week ago 10
Indonesian First Love (Aiqing di yi ke / 愛情第一課) (2020) Web 1 week ago 13
English Roy Leh Marnya (Hundred of Tricks / Deceitful Love / ร้อยเล่ห์มารยา) (2020) Web 1 week ago 29
English Search (The Search / Sseochi / 써치) (2020) Web 1 week ago 97
English Symphony's Romance (Rang Quan Shi Jie Dou Ting Jian / Wo Niu Yu Huang Li Niao / Cantabile Youth / Snail and Yellowbird / 让全世界都听见) (2020) Web 1 week ago 32
English God of Lost Fantasy (Ancient Godly Monarch / Swire God / Tai Gu Shen Wang / 太古神王) (2020) TV 1 week ago 103
Indonesian God of Lost Fantasy (Ancient Godly Monarch / Swire God / Tai Gu Shen Wang / 太古神王) (2020) TV 1 week ago 44
English Oh! My Sweet Liar! (Tou Xin Hua Shi / 偷心画师) (2020) TV 1 week ago 115
English The Moon Brightens for You (Ming Yue Zeng Zhao Jiang Dong Han / 明月曾照江东寒) (2020) TV 1 week ago 69
English Please Give Me a Pair of Wings (Qing Ci Wo Yi Shuang Chi Pang / 请赐我一双翅膀) (2019) 2 weeks ago 25
English Your Highness (Bai Jian Gong Zhu Da Ren / 拜见宫主大人) (2017) TV 2 weeks ago 22
Indonesian Love and Destiny (Chen Xi Yuan / The Fate of Chen Xi / San Sheng San Shi Chen Xi Yuan / 宸汐缘) (2019) TV 2 weeks ago 22
English Qing Qing Zi Jin (青青子衿) (2020) TV 2 weeks ago 81
English To Dear Myself (My Dear Self , Dear Self , Qin Ai De Zi Ji , 亲爱的自己) (2020) DVD 2 weeks ago 67
English Roy Leh Marnya (Hundred of Tricks / Deceitful Love / ร้อยเล่ห์มารยา) (2020) Web 2 weeks ago 39