# Start End Original Translated
1 00:00:06,256 00:00:09,509 ‎LOẠT PHIM CỦA NETFLIX ‎LOẠT PHIM CỦA NETFLIX
2 00:00:24,649 00:00:25,608 ‎ĐÊM CỦA QUÝ CÔ ‎ĐÊM CỦA QUÝ CÔ
3 00:00:30,363 00:00:32,198 ‎SỞ CẢNH SÁT SAN FRANCISCO ‎SỞ CẢNH SÁT SAN FRANCISCO
4 00:01:59,577 00:02:00,411 ‎Chào. ‎Chào.
5 00:02:24,811 00:02:26,729 ‎MỘT GIỜ TRƯỚC ‎MỘT GIỜ TRƯỚC
6 00:02:42,036 00:02:43,746 ‎Em cho Rayshawn nghỉ học. ‎Em cho Rayshawn nghỉ học.
7 00:02:44,247 00:02:45,456 ‎Đến ở nhà mẹ em. ‎Đến ở nhà mẹ em.
8 00:02:45,623 00:02:46,499 ‎Cái gì? ‎Cái gì?
9 00:02:47,000 00:02:48,042 ‎- Bao giờ? ‎- Hôm nay. ‎- Bao giờ? ‎- Hôm nay.
10 00:02:49,335 00:02:52,255 ‎Khi nào anh xử lý được vấn đề, ‎ta sẽ nói chuyện. ‎Khi nào anh xử lý được vấn đề, ‎ta sẽ nói chuyện.
11 00:02:52,714 00:02:55,717 ‎- "Vấn đề" ở đây là công việc của anh? ‎- Em không muốn lo lắng nữa. ‎- "Vấn đề" ở đây là công việc của anh? ‎- Em không muốn lo lắng nữa.
12 00:02:56,801 00:02:58,428 ‎Em không muốn thức đợi anh, ‎Em không muốn thức đợi anh,
13 00:02:58,511 00:03:00,847 ‎cầu nguyện anh về nhà nguyên vẹn. ‎cầu nguyện anh về nhà nguyên vẹn.
14 00:03:01,097 00:03:03,308 ‎Anh không nhắn tin. Không gọi điện. ‎Anh không nhắn tin. Không gọi điện.
15 00:03:03,683 00:03:05,393 ‎Anh chỉ cho là vợ con sẽ đứng hình ‎Anh chỉ cho là vợ con sẽ đứng hình
16 00:03:05,476 00:03:07,145 ‎trong lúc anh không ở đó. Đâu phải. ‎trong lúc anh không ở đó. Đâu phải.
17 00:03:07,228 00:03:08,730 ‎Anh nói chuyện với Ray hàng ngày. ‎Anh nói chuyện với Ray hàng ngày.
18 00:03:08,813 00:03:13,443 ‎Anh gọi và giúp nó làm bài tập 15 phút. ‎Như vậy không đủ. ‎Anh gọi và giúp nó làm bài tập 15 phút. ‎Như vậy không đủ.
19 00:03:18,531 00:03:19,866 ‎Em muốn anh làm gì? ‎Em muốn anh làm gì?
20 00:03:20,366 00:03:21,284 ‎Bỏ việc ư? ‎Bỏ việc ư?
21 00:03:23,453 00:03:26,915 ‎- Thôi nào. Em biết là anh yêu em. ‎- Không! Muộn rồi. Lần này em nghiêm túc. ‎- Thôi nào. Em biết là anh yêu em. ‎- Không! Muộn rồi. Lần này em nghiêm túc.
22 00:03:26,998 00:03:28,208 ‎- Bọn em đi đây. ‎- Pam! ‎- Bọn em đi đây. ‎- Pam!
23 00:03:30,043 00:03:31,961 ‎Em sẽ gọi khi nào đến nhà mẹ em. ‎Em sẽ gọi khi nào đến nhà mẹ em.
24 00:03:32,754 00:03:33,963 ‎Để anh biết là đã đến. ‎Để anh biết là đã đến.
25 00:03:35,340 00:03:37,258 ‎Em thậm chí không để anh tạm biệt nó? ‎Em thậm chí không để anh tạm biệt nó?
26 00:03:37,342 00:03:39,093 ‎Nó cũng chẳng thấy gì khác đâu. ‎Nó cũng chẳng thấy gì khác đâu.
27 00:03:43,723 00:03:44,682 ‎Em xin lỗi, Frank. ‎Em xin lỗi, Frank.
28 00:03:52,690 00:03:54,692 ‎Nghi phạm của anh ‎đang trong phòng thẩm vấn. ‎Nghi phạm của anh ‎đang trong phòng thẩm vấn.
29 00:03:54,776 00:03:55,610 ‎Cảm ơn. ‎Cảm ơn.
30 00:03:56,444 00:03:58,196 ‎Tìm được khẩu súng đó rất tốt, Riley. ‎Tìm được khẩu súng đó rất tốt, Riley.
31 00:03:59,989 00:04:02,325 ‎Mọi việc ổn cả chứ? Cô ấy có vẻ buồn. ‎Mọi việc ổn cả chứ? Cô ấy có vẻ buồn.
32 00:04:03,618 00:04:05,370 ‎Cô đúng là thám tử giỏi, Thanh tra. ‎Cô đúng là thám tử giỏi, Thanh tra.
33 00:04:23,596 00:04:24,681 ‎Đêm vắng vẻ à, Torres? ‎Đêm vắng vẻ à, Torres?
34 00:04:25,181 00:04:26,391 ‎Chùa Bà Đanh, sếp. ‎Chùa Bà Đanh, sếp.
35 00:04:26,474 00:04:28,351 ‎TRUNG SĨ J. TORRES ‎TRUNG SĨ J. TORRES
36 00:04:30,436 00:04:32,355 ‎BA GIỜ TRƯỚC ‎BA GIỜ TRƯỚC
37 00:04:33,106 00:04:35,358 ‎Chào, giúp tôi với cái này được không? ‎Chào, giúp tôi với cái này được không?
38 00:04:45,326 00:04:46,452 ‎Jenny, nghe đi. ‎Jenny, nghe đi.
39 00:04:46,536 00:04:48,579 ‎Chào. Tôi là Jenny Wah. ‎Xin để lại lời nhắn. ‎Chào. Tôi là Jenny Wah. ‎Xin để lại lời nhắn.
40 00:04:48,663 00:04:49,914 ‎Anh đây. ‎Anh đây.
41 00:04:50,290 00:04:51,874 ‎Hình như anh sắp bị bắt. ‎Hình như anh sắp bị bắt.
42 00:04:52,125 00:04:52,959 ‎Tommy Wah! ‎Tommy Wah!
43 00:04:53,293 00:04:54,377 ‎Cảnh sát đây! ‎Cảnh sát đây!
44 00:04:55,253 00:04:57,088 ‎Gọi cho luật sư và đến đón anh. ‎Gọi cho luật sư và đến đón anh.
45 00:04:58,256 00:04:59,882 ‎Ừ, anh chỉ... Đến đón anh. ‎Ừ, anh chỉ... Đến đón anh.
46 00:05:00,758 00:05:01,718 ‎Lại đây. ‎Lại đây.
47 00:05:21,612 00:05:22,697 ‎Tommy Wah. ‎Tommy Wah.
48 00:05:24,574 00:05:25,742 ‎Tôi là Đại úy Fletcher. ‎Tôi là Đại úy Fletcher.
49 00:05:26,743 00:05:28,161 ‎Anh đã biết Thanh tra Boyd. ‎Anh đã biết Thanh tra Boyd.
50 00:05:28,953 00:05:30,246 ‎Ừ, bạn cũ. ‎Ừ, bạn cũ.
51 00:05:36,252 00:05:39,005 ‎Anh biết không, nếu tôi mà bị bắt giữ, ‎Anh biết không, nếu tôi mà bị bắt giữ,
52 00:05:39,422 00:05:42,216 ‎- tôi sẽ muốn biết vì sao. ‎- Anh đang phí thời gian. ‎- tôi sẽ muốn biết vì sao. ‎- Anh đang phí thời gian.
53 00:05:42,759 00:05:43,926 ‎Tôi không biết gì. ‎Tôi không biết gì.
54 00:05:44,802 00:05:45,887 ‎Về cái gì hết. ‎Về cái gì hết.
55 00:05:46,304 00:05:47,138 ‎Không biết. ‎Không biết.
56 00:05:57,190 00:05:59,317 ‎Cho tôi xem chúng làm đếch gì chứ? ‎Cho tôi xem chúng làm đếch gì chứ?
57 00:05:59,400 00:06:00,610 ‎Anh biết những gã này. ‎Anh biết những gã này.
58 00:06:00,943 00:06:03,029 ‎Sáu tên, trong đó có người ‎của Hội Tam Hoàng, ‎Sáu tên, trong đó có người ‎của Hội Tam Hoàng,
59 00:06:03,112 00:06:04,864 ‎bị bắn trong quán Karaoke trên Pelton. ‎bị bắn trong quán Karaoke trên Pelton.
60 00:06:10,995 00:06:12,080 ‎Khẩu súng này... ‎Khẩu súng này...
61 00:06:12,789 00:06:14,791 ‎được dùng để giết ba nạn nhân. ‎được dùng để giết ba nạn nhân.
62 00:06:18,336 00:06:20,797 ‎Lái xe của BayRide tìm thấy nó ở sau xe. ‎Lái xe của BayRide tìm thấy nó ở sau xe.
63 00:06:21,464 00:06:23,883 ‎Số sê-ri đã bị cạo, nhưng vân tay của anh ‎Số sê-ri đã bị cạo, nhưng vân tay của anh
64 00:06:24,342 00:06:25,218 ‎thì đầy ra. ‎thì đầy ra.
65 00:06:28,179 00:06:31,265 ‎Giờ anh sẽ đối mặt với tội giết ba người, ‎trừ khi... ‎Giờ anh sẽ đối mặt với tội giết ba người, ‎trừ khi...
66 00:06:31,724 00:06:32,934 ‎anh hợp tác với tôi. ‎anh hợp tác với tôi.
67 00:06:34,977 00:06:38,064 ‎Tôi nghĩ ta vào sổ hắn ‎tội sở hữu vũ khí trái phép. ‎Tôi nghĩ ta vào sổ hắn ‎tội sở hữu vũ khí trái phép.
68 00:06:38,523 00:06:41,067 ‎Với hồ sơ và tiền án của anh, ‎tội giết người cấp một ‎Với hồ sơ và tiền án của anh, ‎tội giết người cấp một
69 00:06:41,150 00:06:42,735 ‎- không khó. ‎- Tôi giết họ làm gì? ‎- không khó. ‎- Tôi giết họ làm gì?
70 00:06:43,236 00:06:44,987 ‎- Không biết. ‎- Người của Sáu? ‎- Không biết. ‎- Người của Sáu?
71 00:06:45,488 00:06:46,781 ‎Thôi nào. Chẳng bằng tự sát. ‎Thôi nào. Chẳng bằng tự sát.
72 00:06:47,073 00:06:48,491 ‎Tôi biết. Vậy hãy nói ai làm. ‎Tôi biết. Vậy hãy nói ai làm.
73 00:06:48,574 00:06:50,701 ‎- Tôi không biết. ‎- Thôi nào, Tommy. ‎- Tôi không biết. ‎- Thôi nào, Tommy.
74 00:06:51,536 00:06:52,453 ‎Hắn không biết. ‎Hắn không biết.
75 00:06:57,500 00:06:58,334 ‎Tôi... ‎Tôi...
76 00:07:01,546 00:07:03,256 ‎Tôi lấy nó từ một cái xác ở đó. ‎Tôi lấy nó từ một cái xác ở đó.
77 00:07:03,339 00:07:05,550 ‎- Người Nga. ‎- Không phải tôi giết. ‎- Người Nga. ‎- Không phải tôi giết.
78 00:07:05,633 00:07:07,218 ‎Và cũng sẽ không nói gì, hả? ‎Và cũng sẽ không nói gì, hả?
79 00:07:07,301 00:07:10,388 ‎Trời ạ. Biết giải thích thế nào ‎với hai tên ngốc này? ‎Trời ạ. Biết giải thích thế nào ‎với hai tên ngốc này?
80 00:07:10,471 00:07:11,639 ‎- Quá vô lý... ‎- Cái gì? ‎- Quá vô lý... ‎- Cái gì?
81 00:07:11,806 00:07:13,933 ‎Tommy, anh có muốn chia sẻ với cả lớp? ‎Tommy, anh có muốn chia sẻ với cả lớp?
82 00:07:14,434 00:07:15,393 ‎Không quan trọng. ‎Không quan trọng.
83 00:07:16,018 00:07:17,478 ‎Những chuyện này không là gì cả. ‎Những chuyện này không là gì cả.
84 00:07:17,603 00:07:18,729 ‎Biết sao không? ‎Biết sao không?
85 00:07:19,522 00:07:21,441 ‎Nó quan trọng với những người anh giết. ‎Nó quan trọng với những người anh giết.
86 00:07:22,316 00:07:23,609 ‎Quan trọng với chúng tôi. ‎Quan trọng với chúng tôi.
87 00:07:23,693 00:07:27,196 ‎Tôi có thể thấy nó. ‎Từ trên mặt anh, từ cử chỉ của anh. ‎Tôi có thể thấy nó. ‎Từ trên mặt anh, từ cử chỉ của anh.
88 00:07:29,198 00:07:30,450 ‎Anh không phải người xấu. ‎Anh không phải người xấu.
89 00:07:31,659 00:07:33,953 ‎Cái anh không dám nói ra ‎đang hành hạ anh. ‎Cái anh không dám nói ra ‎đang hành hạ anh.
90 00:07:35,246 00:07:36,205 ‎Thôi nào. ‎Thôi nào.
91 00:07:36,998 00:07:39,000 ‎Thật là hay ho. ‎Thật là hay ho.
92 00:07:39,667 00:07:41,627 ‎Thế giới sắp sửa chìm trong lửa, ‎Thế giới sắp sửa chìm trong lửa,
93 00:07:41,711 00:07:44,213 ‎mà các anh chỉ quan tâm chuyện bang hội? ‎mà các anh chỉ quan tâm chuyện bang hội?
94 00:07:45,381 00:07:46,591 ‎Các anh không biết gì. ‎Các anh không biết gì.
95 00:07:48,092 00:07:50,094 ‎Nếu biết thì anh phải nói với tôi. ‎Nếu biết thì anh phải nói với tôi.
96 00:07:50,178 00:07:51,179 ‎Anh sẽ không tin. ‎Anh sẽ không tin.
97 00:07:51,762 00:07:53,347 ‎Tôi cả tin hơn anh nghĩ đấy. ‎Tôi cả tin hơn anh nghĩ đấy.
98 00:07:53,431 00:07:54,807 ‎Anh không làm gì được chúng. ‎Anh không làm gì được chúng.
99 00:07:56,184 00:07:57,894 ‎Chúng có năng lực siêu nhiên. ‎Chúng có năng lực siêu nhiên.
100 00:07:58,936 00:08:01,481 ‎Thật, năng lực siêu nhiên? ‎Kiểu Người Dơi á? ‎Thật, năng lực siêu nhiên? ‎Kiểu Người Dơi á?
101 00:08:01,564 00:08:02,857 ‎Người Dơi đâu có siêu năng. ‎Người Dơi đâu có siêu năng.
102 00:08:03,232 00:08:04,984 ‎Tầm Thanos ấy. ‎Tầm Thanos ấy.
103 00:08:05,234 00:08:08,154 ‎Tôi biết vậy là trộn DC với Marvel, ‎nhưng bọn chúng ‎Tôi biết vậy là trộn DC với Marvel, ‎nhưng bọn chúng
104 00:08:08,237 00:08:09,405 ‎là những kẻ độc địa ‎là những kẻ độc địa
105 00:08:09,572 00:08:12,200 ‎và có năng lực siêu nhiên, như lửa, ‎và có năng lực siêu nhiên, như lửa,
106 00:08:12,283 00:08:14,577 ‎và kim loại, và nước. Các anh... ‎và kim loại, và nước. Các anh...
107 00:08:14,660 00:08:16,996 ‎Không thể cản chúng. ‎Bọn chúng bất khả bại. ‎Không thể cản chúng. ‎Bọn chúng bất khả bại.
108 00:08:33,387 00:08:35,306 ‎Chỉ thiếu cái mũ thiếc nữa thôi. ‎Chỉ thiếu cái mũ thiếc nữa thôi.
109 00:08:36,432 00:08:37,308 ‎Có thể. ‎Có thể.
110 00:08:38,476 00:08:39,477 ‎Không phải hung thủ. ‎Không phải hung thủ.
111 00:08:42,021 00:08:43,814 ‎Không có nghĩa là hắn vô dụng. ‎Không có nghĩa là hắn vô dụng.
112 00:08:47,318 00:08:49,153 ‎- Sếp! ‎- Gì thế, Johnson? ‎- Sếp! ‎- Gì thế, Johnson?
113 00:08:49,695 00:08:52,031 ‎Một đối tượng bị bắt muốn gặp anh. ‎Một đối tượng bị bắt muốn gặp anh.
114 00:08:52,657 00:08:54,367 ‎Tóm được cô ta đang trộm xe. ‎Tóm được cô ta đang trộm xe.
115 00:08:54,700 00:08:55,743 ‎Nói là biết anh. ‎Nói là biết anh.
116 00:08:56,619 00:08:57,495 ‎Chết tiệt. ‎Chết tiệt.
117 00:09:08,297 00:09:10,258 ‎Tưởng cô vào vai trộm xe giỏi. ‎Tưởng cô vào vai trộm xe giỏi.
118 00:09:12,927 00:09:14,095 ‎Trục trặc là thường. ‎Trục trặc là thường.
119 00:09:14,971 00:09:16,180 ‎Cô làm gì ở đây? ‎Cô làm gì ở đây?
120 00:09:17,765 00:09:20,184 ‎Tôi không thể cứ cửa chính mà vào. ‎Tôi không thể cứ cửa chính mà vào.
121 00:09:20,810 00:09:23,104 ‎Đã có cách để cô liên lạc với tôi. ‎Đã có cách để cô liên lạc với tôi.
122 00:09:24,105 00:09:26,274 ‎Cô không cần phải khiến mình bị bắt. ‎Cô không cần phải khiến mình bị bắt.
123 00:09:33,447 00:09:34,949 ‎Tôi phải tùng quyền. ‎Tôi phải tùng quyền.
124 00:09:36,826 00:09:39,370 ‎Tôi cần tìm một chỗ an toàn. ‎Tôi cần tìm một chỗ an toàn.
125 00:09:40,371 00:09:41,622 ‎Cô gặp rắc rối à? ‎Cô gặp rắc rối à?
126 00:09:47,086 00:09:47,962 ‎Xem này, nó... ‎Xem này, nó...
127 00:09:48,170 00:09:49,964 ‎Nó đã được giải quyết. ‎Nó đã được giải quyết.
128 00:09:50,673 00:09:51,757 ‎Được xử lý rồi. ‎Được xử lý rồi.
129 00:09:53,926 00:09:54,802 ‎Trước mắt là thế. ‎Trước mắt là thế.
130 00:09:54,885 00:09:55,761 ‎Chuyện gì? ‎Chuyện gì?
131 00:09:59,807 00:10:01,475 ‎Christine, cô có thể nói với tôi. ‎Christine, cô có thể nói với tôi.
132 00:10:05,187 00:10:07,273 ‎Frank, mấy ngày này của tôi rất điên. ‎Frank, mấy ngày này của tôi rất điên.
133 00:10:12,778 00:10:13,904 ‎Biết tôi vừa đi đâu không? ‎Biết tôi vừa đi đâu không?
134 00:10:15,239 00:10:16,157 ‎Trụ sở. ‎Trụ sở.
135 00:10:17,450 00:10:20,494 ‎Họ muốn hỏi về cuộc điều tra ‎và phương pháp của cô. ‎Họ muốn hỏi về cuộc điều tra ‎và phương pháp của cô.
136 00:10:21,370 00:10:22,455 ‎Hai tiếng đồng hồ. ‎Hai tiếng đồng hồ.
137 00:10:24,165 00:10:25,833 ‎Nhỡ bữa trưa với vợ con tôi. ‎Nhỡ bữa trưa với vợ con tôi.
138 00:10:29,170 00:10:30,755 ‎Chuyện xảy ra sau đó thì thôi. ‎Chuyện xảy ra sau đó thì thôi.
139 00:10:37,803 00:10:38,721 ‎Tôi rất tiếc. ‎Tôi rất tiếc.
140 00:10:38,971 00:10:41,349 ‎Christine, đừng vớ vẩn nữa. ‎Tôi không hỏi cô nữa. ‎Christine, đừng vớ vẩn nữa. ‎Tôi không hỏi cô nữa.
141 00:10:41,766 00:10:43,684 ‎Yêu cầu nói cho tôi biết sự việc. ‎Yêu cầu nói cho tôi biết sự việc.
142 00:10:43,768 00:10:45,394 ‎Tôi cần anh tin tôi. ‎Tôi cần anh tin tôi.
143 00:10:47,146 00:10:48,147 ‎Chết tiệt. ‎Chết tiệt.
144 00:10:48,814 00:10:49,774 ‎Frank, đợi đã. ‎Frank, đợi đã.
145 00:10:49,940 00:10:51,067 ‎Có gì đó không đúng. ‎Có gì đó không đúng.
146 00:10:51,192 00:10:53,694 ‎- Chứ còn sao. Ngồi yên đây. ‎- Có nổ súng. ‎- Chứ còn sao. Ngồi yên đây. ‎- Có nổ súng.
147 00:10:53,778 00:10:55,696 ‎Đợi đã, Frank! Mở cửa ra! ‎Đợi đã, Frank! Mở cửa ra!
148 00:10:57,657 00:10:58,699 ‎Tiếp tục nhắm vào cửa. ‎Tiếp tục nhắm vào cửa.
149 00:11:01,202 00:11:03,079 ‎MƯỜI HAI GIỜ TRƯỚC ‎MƯỜI HAI GIỜ TRƯỚC
150 00:11:20,596 00:11:22,848 ‎Để nó ở một nơi an toàn, đợi tôi về. ‎Để nó ở một nơi an toàn, đợi tôi về.
151 00:11:24,767 00:11:25,643 ‎Đừng để mất. ‎Đừng để mất.
152 00:11:26,519 00:11:27,812 ‎Đừng động vào nó. ‎Đừng động vào nó.
153 00:11:27,895 00:11:29,480 ‎Nếu tôi động thì sao? ‎Nếu tôi động thì sao?
154 00:11:30,815 00:11:32,233 ‎Cô thực sự muốn biết à? ‎Cô thực sự muốn biết à?
155 00:11:33,067 00:11:34,360 ‎Nghe có vẻ vui, nhưng... ‎Nghe có vẻ vui, nhưng...
156 00:11:35,194 00:11:37,321 ‎- Tôi bỏ qua. ‎- Về đến tôi sẽ gọi cô. ‎- Tôi bỏ qua. ‎- Về đến tôi sẽ gọi cô.
157 00:12:11,188 00:12:12,440 ‎Cuối tuần này bọn trẻ ở với anh à? ‎Cuối tuần này bọn trẻ ở với anh à?
158 00:12:12,523 00:12:14,692 ‎Ừ, tối qua tôi đưa chúng đi ăn kem. ‎Ừ, tối qua tôi đưa chúng đi ăn kem.
159 00:12:14,942 00:12:15,860 ‎Được đấy. ‎Được đấy.
160 00:12:16,026 00:12:17,862 ‎Anh có biết thuế béo là 4% không? ‎Anh có biết thuế béo là 4% không?
161 00:12:18,904 00:12:21,532 ‎Họ gọi nó là ‎Phụ thu Sức khỏe San Francisco. ‎Họ gọi nó là ‎Phụ thu Sức khỏe San Francisco.
162 00:12:21,782 00:12:23,325 ‎Để cho chi phí y tế. ‎Để cho chi phí y tế.
163 00:12:23,826 00:12:24,994 ‎Kiểu giải thưởng sổ xố. ‎Kiểu giải thưởng sổ xố.
164 00:12:25,077 00:12:26,537 ‎- Cho trường học ấy? ‎- Cho... ‎- Cho trường học ấy? ‎- Cho...
165 00:12:26,620 00:12:29,790 ‎Ừ. Mà tôi đã trả thuế bán hàng 9% ‎ở thành phố này rồi. ‎Ừ. Mà tôi đã trả thuế bán hàng 9% ‎ở thành phố này rồi.
166 00:12:29,874 00:12:33,169 ‎Thế là, tôi đi ra khỏi đó. ‎Trả thuế 13% cho một thanh kẹo? ‎Thế là, tôi đi ra khỏi đó. ‎Trả thuế 13% cho một thanh kẹo?
167 00:12:33,836 00:12:34,920 ‎Quên mẹ nó đi! ‎Quên mẹ nó đi!
168 00:12:36,338 00:12:37,673 ‎Anh cũng thấy chứ? ‎Anh cũng thấy chứ?
169 00:12:37,757 00:12:38,632 ‎Ta vô hình chắc? ‎Ta vô hình chắc?
170 00:12:49,226 00:12:50,144 ‎Quay lại. ‎Quay lại.
171 00:12:51,771 00:12:54,190 ‎Cô vừa làm hỏng giờ nghỉ của tôi đấy. ‎Cô vừa làm hỏng giờ nghỉ của tôi đấy.
172 00:12:57,610 00:12:58,527 ‎Đây rồi. ‎Đây rồi.
173 00:13:04,784 00:13:06,452 ‎Mã 10851, Trung sĩ. ‎Mã 10851, Trung sĩ.
174 00:13:07,119 00:13:08,078 ‎Ban ngày ban mặt à? ‎Ban ngày ban mặt à?
175 00:13:09,038 00:13:09,955 ‎Tôi ngốc thật. ‎Tôi ngốc thật.
176 00:13:10,414 00:13:11,373 ‎Tên cô là gì? ‎Tên cô là gì?
177 00:13:12,291 00:13:13,292 ‎C.G. Dill. ‎C.G. Dill.
178 00:13:14,752 00:13:16,003 ‎Có người không thích cô. ‎Có người không thích cô.
179 00:13:17,838 00:13:18,756 ‎Ngày sinh. ‎Ngày sinh.
180 00:13:19,215 00:13:21,342 ‎Tám, 19 đếch liên quan gì đến anh. ‎Tám, 19 đếch liên quan gì đến anh.
181 00:13:21,425 00:13:22,259 ‎Này. ‎Này.
182 00:13:22,343 00:13:23,219 ‎Tử tế đi. ‎Tử tế đi.
183 00:13:24,094 00:13:27,223 ‎Tám, 24, 1983. ‎Tám, 24, 1983.
184 00:13:27,389 00:13:29,016 ‎Thấy không? Có khó lắm đâu. ‎Thấy không? Có khó lắm đâu.
185 00:13:30,893 00:13:32,102 ‎Ca này hơi bị trắng trợn. ‎Ca này hơi bị trắng trợn.
186 00:13:33,020 00:13:34,021 ‎Bị bắt quả tang. ‎Bị bắt quả tang.
187 00:13:34,855 00:13:37,149 ‎Cứ nghĩ cô ta phải thấy xe bọn tôi chứ, ‎nhưng... ‎Cứ nghĩ cô ta phải thấy xe bọn tôi chứ, ‎nhưng...
188 00:13:37,358 00:13:38,234 ‎Mặc kệ. ‎Mặc kệ.
189 00:13:38,651 00:13:41,111 ‎Cứ tiếp tục làm cái xe. ‎Cứ tiếp tục làm cái xe.
190 00:13:41,529 00:13:44,073 ‎Thấy bọn tôi cô ta có thể chạy. ‎Nhưng không. ‎Thấy bọn tôi cô ta có thể chạy. ‎Nhưng không.
191 00:13:44,198 00:13:45,324 ‎Dễ bắt nhất trước giờ. ‎Dễ bắt nhất trước giờ.
192 00:13:45,574 00:13:48,077 ‎Tôi nghĩ nên vào sổ cô ta ‎bệnh tâm thần gây hại. ‎Tôi nghĩ nên vào sổ cô ta ‎bệnh tâm thần gây hại.
193 00:13:54,500 00:13:55,334 ‎Được. ‎Được.
194 00:13:56,627 00:13:58,462 ‎Ký để xác nhận nội dung. ‎Ký để xác nhận nội dung.
195 00:14:04,093 00:14:05,970 ‎Cô sẽ cần nó để lấy lại đồ ‎Cô sẽ cần nó để lấy lại đồ
196 00:14:06,303 00:14:08,514 ‎khi họ chuyển cô vào tù. ‎khi họ chuyển cô vào tù.
197 00:14:10,224 00:14:11,267 ‎5150. ‎5150.
198 00:14:11,725 00:14:12,977 ‎Có lẽ tôi điên thật. ‎Có lẽ tôi điên thật.
199 00:14:16,438 00:14:18,065 ‎Tôi cần gặp Đại úy các anh. ‎Tôi cần gặp Đại úy các anh.
200 00:14:18,649 00:14:20,109 ‎Giờ anh ấy hơi bận. ‎Giờ anh ấy hơi bận.
201 00:14:20,484 00:14:23,571 ‎- Bảo anh ta C.G Dill ở đây. ‎- Và anh ta sẽ làm gì? ‎- Bảo anh ta C.G Dill ở đây. ‎- Và anh ta sẽ làm gì?
202 00:14:24,113 00:14:26,115 ‎Chạy. Tới chỗ tôi. ‎Chạy. Tới chỗ tôi.
203 00:14:33,747 00:14:36,333 ‎Christine, đừng vớ vẩn nữa. ‎Tôi không hỏi cô. ‎Christine, đừng vớ vẩn nữa. ‎Tôi không hỏi cô.
204 00:14:36,750 00:14:38,711 ‎Mà lệnh cho cô nói ra sự việc. ‎Mà lệnh cho cô nói ra sự việc.
205 00:14:38,794 00:14:40,379 ‎Tôi cần anh tin tôi. ‎Tôi cần anh tin tôi.
206 00:14:42,089 00:14:43,132 ‎Chết tiệt. ‎Chết tiệt.
207 00:14:43,799 00:14:44,758 ‎Frank, đợi đã! ‎Frank, đợi đã!
208 00:14:44,842 00:14:45,968 ‎Có gì đó không đúng. ‎Có gì đó không đúng.
209 00:14:46,218 00:14:47,803 ‎Chứ còn. Ngồi yên đây. ‎Chứ còn. Ngồi yên đây.
210 00:14:47,887 00:14:49,096 ‎- Có nổ súng. ‎- Frank, đợi đã! ‎- Có nổ súng. ‎- Frank, đợi đã!
211 00:14:49,763 00:14:51,056 ‎Mở cửa ra! ‎Mở cửa ra!
212 00:14:53,517 00:14:54,810 ‎Tôi biết chuyện gì! ‎Tôi biết chuyện gì!
213 00:14:55,102 00:14:56,186 ‎Có kẻ muốn đoạt nó! ‎Có kẻ muốn đoạt nó!
214 00:14:56,729 00:14:58,230 ‎Chết tiệt! ‎Chết tiệt!
215 00:15:01,817 00:15:03,777 ‎BA GIỜ TRƯỚC ‎BA GIỜ TRƯỚC
216 00:15:04,194 00:15:05,654 ‎Chào bố, mẹ. ‎Chào bố, mẹ.
217 00:15:06,906 00:15:11,076 ‎Tối qua có một đường ống rò rỉ ‎trong phòng ăn. ‎Tối qua có một đường ống rò rỉ ‎trong phòng ăn.
218 00:15:11,577 00:15:12,453 ‎Và... ‎Và...
219 00:15:13,287 00:15:15,664 ‎TOMMY ‎TOMMY
220 00:15:17,750 00:15:21,128 ‎Con sẽ phải đóng cửa vài ngày ‎trong lúc dọn dẹp. ‎Con sẽ phải đóng cửa vài ngày ‎trong lúc dọn dẹp.
221 00:15:21,211 00:15:22,755 ‎Nên, nếu bố mẹ... ‎Nên, nếu bố mẹ...
222 00:15:23,339 00:15:26,717 ‎đọc được cái gì trên mạng. ‎Có rò rỉ nước và... ‎đọc được cái gì trên mạng. ‎Có rò rỉ nước và...
223 00:15:28,677 00:15:31,055 ‎Con phải đi đây ạ. Con yêu bố mẹ. Chào. ‎Con phải đi đây ạ. Con yêu bố mẹ. Chào.
224 00:15:32,514 00:15:33,390 ‎Chú Young. ‎Chú Young.
225 00:15:33,557 00:15:36,018 ‎Chú mang ít lá thơm và rau đang mùa, ‎Chú mang ít lá thơm và rau đang mùa,
226 00:15:36,101 00:15:37,686 ‎cháu có thể cho vào thực đơn. ‎cháu có thể cho vào thực đơn.
227 00:15:39,188 00:15:40,064 ‎Cảm ơn chú. ‎Cảm ơn chú.
228 00:15:40,397 00:15:43,359 ‎Nhưng cháu có rau củ đưa hai lần một tuần. ‎Nhưng cháu có rau củ đưa hai lần một tuần.
229 00:15:43,442 00:15:46,153 ‎Thói quen cũ. Trước đây chú vẫn đưa hàng ‎cho bố mẹ cháu. ‎Thói quen cũ. Trước đây chú vẫn đưa hàng ‎cho bố mẹ cháu.
230 00:15:51,408 00:15:52,368 ‎Mọi việc ổn chứ? ‎Mọi việc ổn chứ?
231 00:15:53,160 00:15:55,829 ‎Vâng, tối qua bọn cháu có một sự kiện, ‎Vâng, tối qua bọn cháu có một sự kiện,
232 00:15:55,913 00:15:57,331 ‎cháu đang dọn dẹp thôi. ‎cháu đang dọn dẹp thôi.
233 00:15:57,873 00:15:59,124 ‎Kai có ở đó không? ‎Kai có ở đó không?
234 00:16:00,960 00:16:01,794 ‎Vì sao ạ? ‎Vì sao ạ?
235 00:16:04,254 00:16:05,297 ‎Trông nó có ổn không? ‎Trông nó có ổn không?
236 00:16:06,423 00:16:08,759 ‎- Vâng, anh ấy có vẻ ổn. ‎- Chú lo về nó. ‎- Vâng, anh ấy có vẻ ổn. ‎- Chú lo về nó.
237 00:16:09,843 00:16:11,011 ‎Có chuyện gì đó. ‎Có chuyện gì đó.
238 00:16:11,512 00:16:13,806 ‎Và nó là chuyện gì ạ? ‎Và nó là chuyện gì ạ?
239 00:16:14,223 00:16:16,016 ‎À, có lẽ là không có gì đâu. ‎À, có lẽ là không có gì đâu.
240 00:16:16,475 00:16:17,434 ‎Nó đang ở đâu? ‎Nó đang ở đâu?
241 00:16:18,560 00:16:21,480 ‎Anh ấy đi một chuyến đường xa với Chú Sáu. ‎Anh ấy đi một chuyến đường xa với Chú Sáu.
242 00:16:22,606 00:16:23,482 ‎Đường xa. ‎Đường xa.
243 00:16:23,691 00:16:26,276 ‎Vâng. Họ muốn giải quyết khúc mắc gì đó. ‎Vâng. Họ muốn giải quyết khúc mắc gì đó.
244 00:16:26,443 00:16:28,195 ‎Chuyện cha-con. ‎Chuyện cha-con.
245 00:16:28,946 00:16:30,531 ‎Chắc mai là về rồi. ‎Chắc mai là về rồi.
246 00:16:32,408 00:16:33,534 ‎Chú hiểu. Được rồi. ‎Chú hiểu. Được rồi.
247 00:16:37,746 00:16:38,998 ‎Chú có thể giúp cháu. ‎Chú có thể giúp cháu.
248 00:16:40,958 00:16:41,917 ‎Chuyện gì ạ? ‎Chuyện gì ạ?
249 00:16:42,334 00:16:43,794 ‎Chuyện Kai đang trải qua. ‎Chuyện Kai đang trải qua.
250 00:16:44,044 00:16:45,295 ‎Rõ là cháu cũng liên quan. ‎Rõ là cháu cũng liên quan.
251 00:16:49,800 00:16:51,010 ‎Chào chú, chú Young. ‎Chào chú, chú Young.
252 00:16:52,553 00:16:53,637 ‎Có gì cháu sẽ nói. ‎Có gì cháu sẽ nói.
253 00:16:57,141 00:16:57,975 ‎Ừ. ‎Ừ.
254 00:17:10,571 00:17:12,239 ‎HỘP THƯ THOẠI (4) ‎HỘP THƯ THOẠI (4)
255 00:17:15,784 00:17:16,827 ‎Chào, anh đây. ‎Chào, anh đây.
256 00:17:17,077 00:17:18,787 ‎Hình như anh sắp bị bắt giữ. ‎Hình như anh sắp bị bắt giữ.
257 00:17:25,127 00:17:28,672 ‎SỞ CẢNH SÁT SAN FRANCISCO ‎SỞ CẢNH SÁT SAN FRANCISCO
258 00:17:32,926 00:17:34,011 ‎Tommy Wah. ‎Tommy Wah.
259 00:17:38,057 00:17:39,308 ‎Được, ngồi đi. ‎Được, ngồi đi.
260 00:17:39,391 00:17:40,809 ‎Tôi thông báo sĩ quan bắt giữ. ‎Tôi thông báo sĩ quan bắt giữ.
261 00:17:40,893 00:17:42,561 ‎Khi nào xong họ sẽ cho ông hay. ‎Khi nào xong họ sẽ cho ông hay.
262 00:17:43,145 00:17:45,689 ‎- Cảm ơn. ‎- Tôi đi nhà vệ sinh. ‎- Cảm ơn. ‎- Tôi đi nhà vệ sinh.
263 00:17:46,648 00:17:47,608 ‎Nó ở góc phòng. ‎Nó ở góc phòng.
264 00:17:51,570 00:17:52,404 ‎Ừ. ‎Ừ.
265 00:17:53,781 00:17:54,782 ‎Luật sư của Tommy Wah. ‎Luật sư của Tommy Wah.
266 00:18:22,392 00:18:23,227 ‎Chào. ‎Chào.
267 00:18:29,149 00:18:32,069 ‎KIM VŨ ‎KIM VŨ
268 00:18:32,152 00:18:35,072 ‎CHÍN GIỜ TRƯỚC ‎CHÍN GIỜ TRƯỚC
269 00:18:50,796 00:18:51,964 ‎Rất vui được gặp anh. ‎Rất vui được gặp anh.
270 00:18:54,633 00:18:55,884 ‎Lần này ta là ai đây? ‎Lần này ta là ai đây?
271 00:18:57,886 00:18:58,929 ‎Đây là Natalie. ‎Đây là Natalie.
272 00:18:59,388 00:19:00,722 ‎Anh thấy sao, Mộc? ‎Anh thấy sao, Mộc?
273 00:19:04,434 00:19:05,686 ‎Đẹp lắm. ‎Đẹp lắm.
274 00:19:06,728 00:19:07,688 ‎Ngồi đi. ‎Ngồi đi.
275 00:19:19,449 00:19:21,076 ‎Cô làm vỏ sẽ vui đấy. ‎Cô làm vỏ sẽ vui đấy.
276 00:19:23,453 00:19:24,830 ‎Tôi có một việc cho anh. ‎Tôi có một việc cho anh.
277 00:19:28,333 00:19:32,921 ‎Chú Sáu không còn sở hữu Hỏa Vũ Tinh nữa. ‎Chú Sáu không còn sở hữu Hỏa Vũ Tinh nữa.
278 00:19:33,964 00:19:35,090 ‎Ngũ Hành Sát Thủ. ‎Ngũ Hành Sát Thủ.
279 00:19:35,757 00:19:38,927 ‎Hắn đã đưa nó cho một cảnh sát chìm ‎để cất giữ. ‎Hắn đã đưa nó cho một cảnh sát chìm ‎để cất giữ.
280 00:19:39,219 00:19:41,471 ‎Tôi cần cô tìm nó. ‎Tôi cần cô tìm nó.
281 00:19:41,722 00:19:43,265 ‎Cảnh sát đó tên C.G. Dill. ‎Cảnh sát đó tên C.G. Dill.
282 00:19:44,474 00:19:45,976 ‎Ông muốn cô ta chết hay sống? ‎Ông muốn cô ta chết hay sống?
283 00:19:46,059 00:19:47,686 ‎Tôi muốn Vũ Tinh. ‎Tôi muốn Vũ Tinh.
284 00:19:48,437 00:19:49,271 ‎Cô ta... ‎Cô ta...
285 00:19:51,732 00:19:52,983 ‎Tôi tôi không để tâm. ‎Tôi tôi không để tâm.
286 00:19:53,734 00:19:54,902 ‎Tìm ra cô ta tôi sẽ báo. ‎Tìm ra cô ta tôi sẽ báo.
287 00:19:55,360 00:19:56,528 ‎Sớm nhất có thể. ‎Sớm nhất có thể.
288 00:20:03,994 00:20:05,287 ‎Có gì đặc biệt đâu. ‎Có gì đặc biệt đâu.
289 00:20:06,205 00:20:07,247 ‎Ồ, tin tôi đi. ‎Ồ, tin tôi đi.
290 00:20:08,081 00:20:10,000 ‎Anh ta đặc biệt... ‎Anh ta đặc biệt...
291 00:20:10,792 00:20:12,211 ‎và còn hơn thế nhiều. ‎và còn hơn thế nhiều.
292 00:20:15,839 00:20:18,217 ‎Americano không cafein là sao? ‎Americano không cafein là sao?
293 00:20:18,550 00:20:20,469 ‎- Cho có tí phấn chấn. ‎- Thế à? ‎- Cho có tí phấn chấn. ‎- Thế à?
294 00:20:20,552 00:20:23,013 ‎Và còn giữ dáng nữa. ‎Coi chừng vòng bụng. ‎Và còn giữ dáng nữa. ‎Coi chừng vòng bụng.
295 00:20:23,263 00:20:24,681 ‎- Ừ. ‎- Giày đẹp đấy. ‎- Ừ. ‎- Giày đẹp đấy.
296 00:20:25,182 00:20:26,016 ‎Thanh tra. ‎Thanh tra.
297 00:20:27,434 00:20:30,729 ‎Chào. Latte, bảy nhấn ‎chai‎, không nước, ‎sữa hạnh nhân. ‎Chào. Latte, bảy nhấn ‎chai‎, không nước, ‎sữa hạnh nhân.
298 00:20:32,147 00:20:35,776 ‎- Thanh tra Riley, như mọi ngày. ‎- Cảm ơn Maryn. Mai gặp nhé. ‎- Thanh tra Riley, như mọi ngày. ‎- Cảm ơn Maryn. Mai gặp nhé.
299 00:20:35,984 00:20:36,818 ‎Chào. ‎Chào.
300 00:20:38,654 00:20:40,155 ‎Xin lỗi. Thanh tra Riley? ‎Xin lỗi. Thanh tra Riley?
301 00:20:40,364 00:20:41,823 ‎Phải. Tôi giúp gì được? ‎Phải. Tôi giúp gì được?
302 00:20:42,491 00:20:44,409 ‎À, tôi có thể... ‎À, tôi có thể...
303 00:20:45,452 00:20:46,703 ‎Tôi cần nói chuyện với chị. ‎Tôi cần nói chuyện với chị.
304 00:20:47,162 00:20:48,038 ‎Nói riêng. ‎Nói riêng.
305 00:20:49,373 00:20:50,332 ‎Văn phòng tôi nhé? ‎Văn phòng tôi nhé?
306 00:20:50,999 00:20:52,042 ‎Vâng, cảm ơn. ‎Vâng, cảm ơn.
307 00:20:52,793 00:20:53,627 ‎Lối này. ‎Lối này.
308 00:20:58,966 00:21:00,425 ‎CÀ PHÊ MỚI PHA ‎CÀ PHÊ MỚI PHA
309 00:21:48,598 00:21:49,641 ‎THANH TRA ALICE RILEY ‎THANH TRA ALICE RILEY
310 00:21:53,562 00:21:54,563 ‎BẢNG CHỈ HUY ‎BẢNG CHỈ HUY
311 00:21:54,646 00:21:55,939 ‎BÁO CÁO TAI NẠN GIAO THÔNG ‎BÁO CÁO TAI NẠN GIAO THÔNG
312 00:22:02,487 00:22:03,655 ‎Này, Alice. ‎Này, Alice.
313 00:22:05,198 00:22:08,410 ‎Tôi vừa nghe từ nguồn tin ở phố Tàu. ‎Hắn nói đã thấy Tommy Wah. ‎Tôi vừa nghe từ nguồn tin ở phố Tàu. ‎Hắn nói đã thấy Tommy Wah.
314 00:22:09,494 00:22:12,205 ‎Anh cần tôi đi thật à? ‎Hôm nay tôi không khỏe. ‎Anh cần tôi đi thật à? ‎Hôm nay tôi không khỏe.
315 00:22:12,998 00:22:13,999 ‎Sao? ‎Sao?
316 00:22:16,001 00:22:17,711 ‎Anh nói đúng. Tôi nghĩ sao chứ? ‎Anh nói đúng. Tôi nghĩ sao chứ?
317 00:22:18,462 00:22:19,296 ‎Đi thôi. ‎Đi thôi.
318 00:22:31,641 00:22:33,226 ‎Kìa, Riley. ‎Kìa, Riley.
319 00:22:33,602 00:22:36,146 ‎Ta phải theo luật, ‎không thì chết với Fletcher. ‎Ta phải theo luật, ‎không thì chết với Fletcher.
320 00:22:37,356 00:22:38,398 ‎Nào, đi thôi. ‎Nào, đi thôi.
321 00:22:40,275 00:22:41,401 ‎Tommy Wah! ‎Tommy Wah!
322 00:22:41,902 00:22:43,862 ‎Cảnh sát đây! Giơ tay lên! ‎Cảnh sát đây! Giơ tay lên!
323 00:22:48,992 00:22:51,828 ‎Này. Bảo Fletcher tôi đưa hắn ‎vào phòng thẩm vấn. ‎Này. Bảo Fletcher tôi đưa hắn ‎vào phòng thẩm vấn.
324 00:22:52,162 00:22:52,996 ‎Được. ‎Được.
325 00:23:11,598 00:23:14,142 ‎CÔ TA Ở ĐÂY. ĐỒN PHỐ TÀU. ‎CÔ TA Ở ĐÂY. ĐỒN PHỐ TÀU.
326 00:23:14,226 00:23:16,603 ‎Ở ĐÓ. CHÚNG TÔI ĐẾN NGAY ‎Ở ĐÓ. CHÚNG TÔI ĐẾN NGAY
327 00:23:28,824 00:23:30,409 ‎ĐẠI ÚY F. FLETCHER ‎ĐẠI ÚY F. FLETCHER
328 00:23:33,787 00:23:34,621 ‎Gì vậy? ‎Gì vậy?
329 00:23:36,081 00:23:38,166 ‎Boyd đã đưa nghi phạm vào phòng thẩm vấn. ‎Boyd đã đưa nghi phạm vào phòng thẩm vấn.
330 00:23:38,458 00:23:39,292 ‎Cảm ơn. ‎Cảm ơn.
331 00:23:40,293 00:23:41,962 ‎Riley, tìm được khẩu súng là rất tốt. ‎Riley, tìm được khẩu súng là rất tốt.
332 00:23:54,433 00:23:56,476 ‎PHÒNG ĐIỆN ‎PHÒNG ĐIỆN
333 00:24:07,195 00:24:08,905 ‎LỐI RA KHẨN CẤP ‎LỐI RA KHẨN CẤP
334 00:24:26,882 00:24:27,716 ‎Đứng lại! ‎Đứng lại!
335 00:25:08,924 00:25:10,550 ‎C.G! Fletcher bảo tôi đến. ‎C.G! Fletcher bảo tôi đến.
336 00:25:18,225 00:25:19,059 ‎Trời ạ. ‎Trời ạ.
337 00:25:20,352 00:25:22,729 ‎Ta phải lấy cái túi của tôi ‎ở phòng tài sản. ‎Ta phải lấy cái túi của tôi ‎ở phòng tài sản.
338 00:25:22,812 00:25:23,688 ‎Túi? ‎Túi?
339 00:25:23,813 00:25:25,815 ‎Chỗ này đang loạn. Ta đang bị tấn công. ‎Chỗ này đang loạn. Ta đang bị tấn công.
340 00:25:25,899 00:25:27,567 ‎Cái túi đó là nguyên nhân. ‎Cái túi đó là nguyên nhân.
341 00:25:59,975 00:26:01,184 ‎Này. ‎Này.
342 00:26:01,268 00:26:02,936 ‎Bình tĩnh. ‎Bình tĩnh.
343 00:26:03,895 00:26:06,690 ‎Bình tĩnh. ‎Bình tĩnh.
344 00:26:22,038 00:26:23,290 ‎Đến lúc rồi. ‎Đến lúc rồi.
345 00:26:49,482 00:26:50,734 ‎Để anh ta đó đi, Christine. ‎Để anh ta đó đi, Christine.
346 00:26:52,902 00:26:53,903 ‎Chúng ta phải đi. ‎Chúng ta phải đi.
347 00:26:57,073 00:26:57,949 ‎Nào! ‎Nào!
348 00:27:07,167 00:27:08,043 ‎Đi thôi. ‎Đi thôi.
349 00:27:36,613 00:27:37,656 ‎LỐI RA ‎LỐI RA
350 00:27:37,739 00:27:38,615 ‎Mẹ nó. ‎Mẹ nó.
351 00:27:43,995 00:27:45,038 ‎Này, ông bạn! ‎Này, ông bạn!
352 00:27:45,121 00:27:46,539 ‎Ra ngoài đi! Đi xuống! ‎Ra ngoài đi! Đi xuống!
353 00:27:47,082 00:27:47,916 ‎Đi nào. ‎Đi nào.
354 00:27:50,001 00:27:52,087 ‎Tommy Wah. Phải không? ‎Tommy Wah. Phải không?
355 00:30:29,035 00:30:31,454 ‎Chúng ta phải vào trong. ‎Vũ Tinh ở trong đó. ‎Chúng ta phải vào trong. ‎Vũ Tinh ở trong đó.
356 00:30:41,923 00:30:42,799 ‎Alice! ‎Alice!
357 00:30:43,883 00:30:46,344 ‎Thôi nào. ‎Thôi nào.
358 00:30:57,689 00:30:59,899 ‎Nào, Riley. Tôi giúp cô đứng lên. ‎Nào, Riley. Tôi giúp cô đứng lên.
359 00:31:00,233 00:31:01,776 ‎Từ từ thôi. Nhẹ nhàng. ‎Từ từ thôi. Nhẹ nhàng.
360 00:31:04,070 00:31:04,946 ‎Nào. ‎Nào.
361 00:31:32,223 00:31:33,057 ‎Đừng chạm vào. ‎Đừng chạm vào.
362 00:31:33,892 00:31:34,767 ‎Jenny? ‎Jenny?
363 00:31:35,101 00:31:36,269 ‎Ra đây đi. Làm ơn. ‎Ra đây đi. Làm ơn.
364 00:31:36,811 00:31:38,855 ‎- Ông ta muốn gặp em. ‎- Tommy. ‎- Ông ta muốn gặp em. ‎- Tommy.
365 00:32:21,439 00:32:23,358 ‎Tôi tin là cô có thứ tôi muốn. ‎Tôi tin là cô có thứ tôi muốn.
366 00:32:23,441 00:32:25,610 ‎Ông nghĩ tôi ngu đến mức ‎mang nó đến đây? ‎Ông nghĩ tôi ngu đến mức ‎mang nó đến đây?
367 00:32:26,235 00:32:27,946 ‎Tôi nghĩ cô đủ thông minh. ‎Tôi nghĩ cô đủ thông minh.
368 00:32:29,572 00:32:31,240 ‎Túi. Nào. ‎Túi. Nào.
369 00:32:35,453 00:32:36,496 ‎Thả anh ta ra. ‎Thả anh ta ra.
370 00:32:42,794 00:32:44,629 ‎Đưa Vũ Tinh cho tôi. ‎Đưa Vũ Tinh cho tôi.
371 00:32:56,307 00:32:57,308 ‎Tommy, đi thôi. ‎Tommy, đi thôi.
372 00:33:16,077 00:33:16,995 ‎Zan. ‎Zan.
373 00:33:20,164 00:33:20,999 ‎Đợi đã. ‎Đợi đã.
374 00:33:28,923 00:33:29,924 ‎Nó kia rồi. ‎Nó kia rồi.
375 00:33:31,342 00:33:33,469 ‎Đó là thứ cô muốn mà, Zan. ‎Đó là thứ cô muốn mà, Zan.
376 00:33:34,595 00:33:35,471 ‎Lấy nó đi. ‎Lấy nó đi.
377 00:33:59,037 00:34:00,038 ‎Tôi nói ra... ‎Tôi nói ra...
378 00:34:01,372 00:34:03,833 ‎bởi vì đây là một điều đáng kể. ‎bởi vì đây là một điều đáng kể.
379 00:34:05,376 00:34:10,923 ‎Thật vui khi biết tôi còn có thể ‎bị một thứ cỏn con khiến cho ngạc nhiên. ‎Thật vui khi biết tôi còn có thể ‎bị một thứ cỏn con khiến cho ngạc nhiên.
380 00:34:11,466 00:34:13,009 ‎Thả anh tôi ra. ‎Thả anh tôi ra.
381 00:34:16,429 00:34:18,056 ‎Tôi nhớ cảm giác đó. ‎Tôi nhớ cảm giác đó.
382 00:34:20,183 00:34:22,477 ‎Sự trào dâng đột ngột của năng lượng. ‎Sự trào dâng đột ngột của năng lượng.
383 00:34:25,313 00:34:27,482 ‎Nhưng chưa học cách điều khiển nó, ‎Nhưng chưa học cách điều khiển nó,
384 00:34:28,775 00:34:30,985 ‎cô chỉ là một đứa trẻ sau bánh lái. ‎cô chỉ là một đứa trẻ sau bánh lái.
385 00:34:31,861 00:34:32,862 ‎Cô gái ạ. ‎Cô gái ạ.
386 00:34:34,405 00:34:36,157 ‎Và tai nạn có thể xảy ra. ‎Và tai nạn có thể xảy ra.
387 00:34:39,035 00:34:39,869 ‎Frank? ‎Frank?
388 00:34:40,328 00:34:41,454 ‎Không phải nữa, cưng ạ. ‎Không phải nữa, cưng ạ.
389 00:34:42,663 00:34:43,956 ‎Và hai Vũ đấu một ư? ‎Và hai Vũ đấu một ư?
390 00:34:45,500 00:34:47,001 ‎Tôi không thích xác suất của cô. ‎Tôi không thích xác suất của cô.
391 00:34:58,096 00:34:59,222 ‎- Tommy! ‎- Một lần nữa ‎- Tommy! ‎- Một lần nữa
392 00:34:59,305 00:35:03,392 ‎cô manh động, tôi sẽ moi ruột hắn ‎như một con lợn ngày Thứ Hai Auld Handsel. ‎cô manh động, tôi sẽ moi ruột hắn ‎như một con lợn ngày Thứ Hai Auld Handsel.
393 00:35:06,187 00:35:07,021 ‎Zan. ‎Zan.
394 00:35:07,605 00:35:08,439 ‎Lại đây. ‎Lại đây.
395 00:35:33,172 00:35:34,006 ‎Giờ thì... ‎Giờ thì...
396 00:35:38,678 00:35:39,804 ‎Tôi có thể để... ‎Tôi có thể để...
397 00:35:40,388 00:35:41,931 ‎ông anh quý của cô chết... ‎ông anh quý của cô chết...
398 00:35:43,724 00:35:45,560 ‎hoặc cô có thể chọn cứu hắn. ‎hoặc cô có thể chọn cứu hắn.
399 00:35:49,564 00:35:50,773 ‎Hoàn toàn do cô. ‎Hoàn toàn do cô.
400 00:35:55,153 00:35:55,987 ‎Gideon... ‎Gideon...
401 00:35:56,988 00:35:58,948 ‎trong khi cô ấy cân nhắc... ‎trong khi cô ấy cân nhắc...
402 00:35:59,866 00:36:03,411 ‎Ngũ Hành Sát Thủ đã tin tưởng ‎giao Vũ Tinh... ‎Ngũ Hành Sát Thủ đã tin tưởng ‎giao Vũ Tinh...
403 00:36:04,328 00:36:05,538 ‎cho người này. ‎cho người này.
404 00:36:07,790 00:36:09,709 ‎Nghĩa là cô ta đáng giá với tôi. ‎Nghĩa là cô ta đáng giá với tôi.
405 00:36:09,917 00:36:10,918 ‎Đợi đã. ‎Đợi đã.
406 00:36:11,335 00:36:12,170 ‎Nhập cô ta. ‎Nhập cô ta.
407 00:36:12,253 00:36:14,130 ‎Thật á? Ông nhìn đi. ‎Thật á? Ông nhìn đi.
408 00:36:15,631 00:36:19,177 ‎- Ông muốn tôi đổi cái này lấy cái này? ‎- Trời ạ. ‎- Ông muốn tôi đổi cái này lấy cái này? ‎- Trời ạ.
409 00:36:19,343 00:36:20,219 ‎Cứ làm đi. ‎Cứ làm đi.
410 00:36:38,696 00:36:39,614 ‎Gì thế này? ‎Gì thế này?
411 00:36:41,240 00:36:42,325 ‎Có chuyện gì vậy? ‎Có chuyện gì vậy?
412 00:37:18,361 00:37:20,404 ‎Thế nào đây, cô Wah? ‎Thế nào đây, cô Wah?
413 00:37:21,405 00:37:22,323 ‎Sống... ‎Sống...
414 00:37:24,200 00:37:25,117 ‎hay là chết? ‎hay là chết?
415 00:39:43,130 00:39:44,840 ‎Biên dịch: Trang Nguyen ‎Biên dịch: Trang Nguyen