# Start End Original Translated
1 00:00:01,350 00:00:06,430 ،لیوای و تیم گروهان با جوخۀ کنی جنگیدن .و مستقیم زدن به خط دفاعی‌شون ،لیوای و تیم گروهان با جوخۀ کنی جنگیدن .و مستقیم زدن به خط دفاعی‌شون
2 00:00:06,940 00:00:09,900 .همگی برای این‌که اِرن و هیستوریا رو نجات بدن .همگی برای این‌که اِرن و هیستوریا رو نجات بدن
3 00:00:11,070 00:00:11,990 ...امـا ...امـا
4 00:00:19,910 00:00:21,950 !عقب‌نشینی کنید به آخرین موقعیت دفاعی !عقب‌نشینی کنید به آخرین موقعیت دفاعی
5 00:00:22,120 00:00:23,490 !وقتشه که دوباره دور هم جمع شیم !وقتشه که دوباره دور هم جمع شیم
6 00:00:24,500 00:00:26,880 .دارم دعا می‌کنم، هیستوریا .دارم دعا می‌کنم، هیستوریا
7 00:00:27,130 00:00:30,550 !که خداوند راهنما و رهبر بشریت بشه !که خداوند راهنما و رهبر بشریت بشه
8 00:00:32,510 00:00:33,920 !خدای عنه آخه !خدای عنه آخه
9 00:00:34,010 00:00:37,550 تو فقط داری بهانه‌تراشی می‌کنی !و بقیۀ مردم رو فریب می‌دی تو فقط داری بهانه‌تراشی می‌کنی !و بقیۀ مردم رو فریب می‌دی
10 00:00:37,680 00:00:41,130 !دیگه کافیه! نمی‌ذارم بُکشیم !دیگه کافیه! نمی‌ذارم بُکشیم
11 00:00:42,140 00:00:43,850 !جونم به این روحیه !جونم به این روحیه
12 00:00:43,930 00:00:45,350 !داره جالب می‌شه !داره جالب می‌شه
13 00:00:45,810 00:00:47,690 .تو از اینجا فرار کن .تو از اینجا فرار کن
14 00:00:47,690 00:00:49,730 !بقیه‌اش هر چی موند رو نابود می‌کنم !بقیه‌اش هر چی موند رو نابود می‌کنم
15 00:00:50,610 00:00:51,900 ...پدر ...پدر
16 00:00:52,480 00:00:53,570 ...یوری ...یوری
17 00:00:54,240 00:00:55,190 ...فریدا ...فریدا
18 00:00:55,860 00:00:56,970 ...منتظرم بمونید ...منتظرم بمونید
19 00:00:57,950 00:00:59,050 ...حالا ...حالا
20 00:01:06,098 00:01:16,098 :مترجمین « Nora حسام‌الدین » « AbG سـروش » :مترجمین « Nora حسام‌الدین » « AbG سـروش »
21 00:01:16,122 00:01:22,122 رسانه‌ی اینترنتی نایت‌مووی با افتخار تقدیم می‌کند NightMovie.Co رسانه‌ی اینترنتی نایت‌مووی با افتخار تقدیم می‌کند NightMovie.Co
22 00:01:22,146 00:01:25,146 « فصل سـوم انیمۀ حـمـلـه بـه تـایـتـان » « فصل سـوم انیمۀ حـمـلـه بـه تـایـتـان »
23 00:02:35,044 00:02:40,054 « قسمت 45: بیرونِ دیوارهای منطقه‌ی اوروود » « قسمت 45: بیرونِ دیوارهای منطقه‌ی اوروود »
24 00:02:47,930 00:02:50,880 ،اگه این‌طوری بسته‌ست .حتماً یه راهی به بیرون‌‍ه ،اگه این‌طوری بسته‌ست .حتماً یه راهی به بیرون‌‍ه
25 00:02:51,440 00:02:52,160 .لعنتی .لعنتی
26 00:02:52,520 00:02:54,720 چی می‌شد یکمی دیگه باروت ...برامون مونده بود چی می‌شد یکمی دیگه باروت ...برامون مونده بود
27 00:02:55,690 00:02:57,440 !نباید بذاریم داخل بشن !نباید بذاریم داخل بشن
28 00:02:58,400 00:03:00,390 !تا وقتی که اینجا بمونیم، چیزی‌مون نمی‌شه !تا وقتی که اینجا بمونیم، چیزی‌مون نمی‌شه
29 00:03:06,200 00:03:07,060 ...اونجا ...اونجا
30 00:03:07,200 00:03:08,170 تایتانی داره تبدیل می‌شه؟ تایتانی داره تبدیل می‌شه؟
31 00:03:08,620 00:03:09,370 !اِرن !اِرن
32 00:03:22,760 00:03:24,850 !اومدش! سفت به یه جا بچسبید !اومدش! سفت به یه جا بچسبید
33 00:03:29,270 00:03:31,400 !الان اینجا آوار می‌شه رو سرمون !الان اینجا آوار می‌شه رو سرمون
34 00:03:35,650 00:03:37,190 !فرمانده !فرمانده
35 00:03:37,360 00:03:38,270 !اون سوراخ‌‍ه !اون سوراخ‌‍ه
36 00:03:41,780 00:03:45,660 آرمین! موبلیت! هانجی رو بردارید !و سریع فلنگُ ببندید آرمین! موبلیت! هانجی رو بردارید !و سریع فلنگُ ببندید
37 00:03:48,740 00:03:50,370 !رود ریس !رود ریس
38 00:03:50,370 00:03:52,160 !حروم‌زاده !حروم‌زاده
39 00:03:52,410 00:03:54,080 !بی‌خیال، هیستوریا !بی‌خیال، هیستوریا
40 00:03:54,080 00:03:58,710 ،از اون‌جایی که این تایتان مال خانوادۀ ریس‌‍ه .ولش کن بذار بیاد بخورتم ،از اون‌جایی که این تایتان مال خانوادۀ ریس‌‍ه .ولش کن بذار بیاد بخورتم
41 00:03:58,750 00:04:00,380 !از اینجا برو !از اینجا برو
42 00:04:00,380 00:04:01,220 !نه خیرم !نه خیرم
43 00:04:01,220 00:04:02,970 !چرا گوش به حرف نمی‌دی؟ !چرا گوش به حرف نمی‌دی؟
44 00:04:03,340 00:04:06,720 ،من شاید دشمن بشریت باشم !ولی متحد تو که هستم ،من شاید دشمن بشریت باشم !ولی متحد تو که هستم
45 00:04:08,100 00:04:11,520 ،نمی‌تونم دختر خوبی باشم !و دلمم نمی‌خواد که خدا باشم ،نمی‌تونم دختر خوبی باشم !و دلمم نمی‌خواد که خدا باشم
46 00:04:11,520 00:04:12,230 ...ولی ...ولی
47 00:04:12,560 00:04:16,210 ،وقتی مردمُ می‌بینم که تنهایی گریه می‌کنن ...و می‌گن که کسی دوست‌شون نداره ،وقتی مردمُ می‌بینم که تنهایی گریه می‌کنن ...و می‌گن که کسی دوست‌شون نداره
48 00:04:16,480 00:04:19,020 دلم می‌خواد بهشون بگم که !اصلاً این‌طوری نیست دلم می‌خواد بهشون بگم که !اصلاً این‌طوری نیست
49 00:04:19,980 00:04:22,630 !هر کسی باشن و هر کجا که باشن !هر کسی باشن و هر کجا که باشن
50 00:04:23,530 00:04:25,490 !من می‌رم و نجات‌شون می‌دم !من می‌رم و نجات‌شون می‌دم
51 00:04:30,160 00:04:31,040 !هیستوریا !هیستوریا
52 00:04:33,160 00:04:33,860 خوبی؟ خوبی؟
53 00:04:34,250 00:04:35,300 !میکاسا !میکاسا
54 00:04:38,710 00:04:39,630 !کلیدا رو بده من !کلیدا رو بده من
55 00:04:39,840 00:04:42,050 ...فرمانده؟ شماها ...فرمانده؟ شماها
56 00:04:45,760 00:04:46,860 !کُنی، یالا !کُنی، یالا
57 00:04:47,430 00:04:48,760 !بی‌خیالِ من شید !بی‌خیالِ من شید
58 00:04:48,760 00:04:50,680 !فرمانده! بدو فرار کن !فرمانده! بدو فرار کن
59 00:04:50,680 00:04:53,060 !خفه شو ببینم، مرتیکۀ بزدل لخت !خفه شو ببینم، مرتیکۀ بزدل لخت
60 00:04:53,430 00:04:56,980 !فقط یه تایتان در کار نیست !یه‌ملت اسلحه‌به‌دست دارن میان سراغ‌مون !فقط یه تایتان در کار نیست !یه‌ملت اسلحه‌به‌دست دارن میان سراغ‌مون
61 00:04:58,020 00:04:58,970 !آزاد شد !آزاد شد
62 00:05:00,980 00:05:01,650 ...فکر کنم ...فکر کنم
63 00:05:02,230 00:05:04,990 این خیلی از تایتان عظیم‌الجثه گنده‌تره، نه؟ این خیلی از تایتان عظیم‌الجثه گنده‌تره، نه؟
64 00:05:08,160 00:05:10,240 !سقف...؟ مراقب باشید !سقف...؟ مراقب باشید
65 00:05:11,240 00:05:12,120 !برگردید !برگردید
66 00:05:19,460 00:05:23,510 !هی، هی، رود !بدجوری ریدی !هی، هی، رود !بدجوری ریدی
67 00:05:23,840 00:05:27,090 فکر می‌کردی بیشتر از ما !تایتان‌ها رو می‌شناختی فکر می‌کردی بیشتر از ما !تایتان‌ها رو می‌شناختی
68 00:05:27,090 00:05:29,680 !حالا می‌دونم که هیچی نمی‌دونستی، اسکل خر !حالا می‌دونم که هیچی نمی‌دونستی، اسکل خر
69 00:05:30,300 00:05:31,390 !فرمانده آکرمن !فرمانده آکرمن
70 00:05:32,010 00:05:33,140 !ابله‌ها! برید از اینجا !ابله‌ها! برید از اینجا
71 00:05:37,810 00:05:40,030 !لعنتی! هیچ راه فراری نیست !لعنتی! هیچ راه فراری نیست
72 00:05:41,940 00:05:42,820 چرا؟ چرا؟
73 00:05:43,650 00:05:45,860 مگه نمی‌خواست منُ بخوره؟ مگه نمی‌خواست منُ بخوره؟
74 00:05:49,110 00:05:50,510 تبدیل بشم؟ تبدیل بشم؟
75 00:05:51,580 00:05:55,080 ...نه... تایتانم تحمل این وضعیتُ نداره ...نه... تایتانم تحمل این وضعیتُ نداره
76 00:06:01,790 00:06:04,030 ...از همگی شرمنده‌ام ...از همگی شرمنده‌ام
77 00:06:08,760 00:06:11,370 ...من واقعاً خیلی بی‌مصرف بودم ...من واقعاً خیلی بی‌مصرف بودم
78 00:06:12,140 00:06:17,390 ،از همون اول کار ...هیچ‌وقت امید بشریت نبودم ،از همون اول کار ...هیچ‌وقت امید بشریت نبودم
79 00:06:22,110 00:06:23,230 زره؟ زره؟
80 00:06:24,320 00:06:27,070 این دیگه چه وضع‌شه؟ الان فکر کردی قهرمان نگون‌بختِ داستانی؟ این دیگه چه وضع‌شه؟ الان فکر کردی قهرمان نگون‌بختِ داستانی؟
81 00:06:27,820 00:06:32,030 کِی توی عمرت تنها با قدرت خودت موفقیتی کسب کردی؟ کِی توی عمرت تنها با قدرت خودت موفقیتی کسب کردی؟
82 00:06:32,030 00:06:33,310 .چه سست و بی‌بنیان .چه سست و بی‌بنیان
83 00:06:33,700 00:06:36,080 ما وضع‌های سخت‌تر از اینُ .هم پشت سر گذاشتیم ما وضع‌های سخت‌تر از اینُ .هم پشت سر گذاشتیم
84 00:06:36,080 00:06:38,120 !البته نمی‌خوام به این وضعیت‌ها عادت کنم !البته نمی‌خوام به این وضعیت‌ها عادت کنم
85 00:06:38,910 00:06:42,810 البته بازم، کنار اومدن با .این قضایع خیلی ساده نیست البته بازم، کنار اومدن با .این قضایع خیلی ساده نیست
86 00:06:43,710 00:06:44,840 .من اِرن رو می‌برم .من اِرن رو می‌برم
87 00:06:45,750 00:06:49,510 ،نمی‌تونیم بخاطر تو یواش بریم .پس حواست به خودت باشه ،نمی‌تونیم بخاطر تو یواش بریم .پس حواست به خودت باشه
88 00:06:49,510 00:06:50,130 .باشه .باشه
89 00:06:51,010 00:06:53,720 .فایده‌ای نداره. نمی‌تونیم فرار کنیم .فایده‌ای نداره. نمی‌تونیم فرار کنیم
90 00:06:54,050 00:06:55,510 پس دست‌روی‌دست بذاریم؟ پس دست‌روی‌دست بذاریم؟
91 00:06:55,510 00:06:59,350 می‌خوای تا موقع له‌شدن و زنده‌زنده سوختن‌مون اینجا همین‌طوری دست تو دستِ هم بشینیم؟ می‌خوای تا موقع له‌شدن و زنده‌زنده سوختن‌مون اینجا همین‌طوری دست تو دستِ هم بشینیم؟
92 00:06:59,730 00:07:01,800 چونکه دشمنان بشریت‌ایم؟ چونکه دشمنان بشریت‌ایم؟
93 00:07:03,610 00:07:07,010 می‌دونی، خیلی بدم میاد ...که هر دفعه این‌طوری کنم، ولی می‌دونی، خیلی بدم میاد ...که هر دفعه این‌طوری کنم، ولی
94 00:07:07,610 00:07:08,400 .اِرن .اِرن
95 00:07:09,860 00:07:11,540 .باید تصمیمت رو بگیری .باید تصمیمت رو بگیری
96 00:07:16,410 00:07:17,910 !باهاتون میام !باهاتون میام
97 00:07:25,790 00:07:26,710 !ارن !ارن
98 00:07:27,420 00:07:28,450 ...ببخشید ...ببخشید
99 00:07:29,470 00:07:33,510 ...از اون‌جایی که ته خطه، فقط همین یه بار ...می‌خوام که اجازه بدی ...از اون‌جایی که ته خطه، فقط همین یه بار ...می‌خوام که اجازه بدی
100 00:07:34,890 00:07:37,070 !اجازه بدی به خودم باور داشته باشم !اجازه بدی به خودم باور داشته باشم
101 00:07:57,200 00:07:59,160 یعنی چه...؟ یعنی چه...؟
102 00:07:59,160 00:08:01,410 !همگی! زیر اِرن پناه بگیرید !همگی! زیر اِرن پناه بگیرید
103 00:08:06,420 00:08:07,370 !کاون !کاون
104 00:08:26,310 00:08:27,470 !کلیسا !کلیسا
105 00:08:35,240 00:08:36,280 !وضع خرابه !وضع خرابه
106 00:08:36,280 00:08:37,780 !بیاید فلنگُ ببندیم !بیاید فلنگُ ببندیم
107 00:08:47,420 00:08:49,360 فرمانده! حال‌تون خوبه؟ فرمانده! حال‌تون خوبه؟
108 00:08:49,880 00:08:51,340 ...آره ...آره
109 00:08:51,340 00:08:52,610 اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟
110 00:09:07,520 00:09:08,920 این دیگه چیه؟ این دیگه چیه؟
111 00:09:10,730 00:09:12,530 ...اگه از این فاصله انقدر بزرگ‌‍ه ...اگه از این فاصله انقدر بزرگ‌‍ه
112 00:09:12,990 00:09:15,700 !حتماً دو برابر تایتان عظیم‌الجثه اندازه‌شه !حتماً دو برابر تایتان عظیم‌الجثه اندازه‌شه
113 00:09:16,320 00:09:17,880 ...دیوار هیچ شانسی در برابرش نداره ...دیوار هیچ شانسی در برابرش نداره
114 00:09:18,780 00:09:19,490 فرمانده؟ فرمانده؟
115 00:09:20,740 00:09:21,950 !حمله !حمله
116 00:09:31,920 00:09:32,600 !اِرن !اِرن
117 00:09:35,010 00:09:35,770 !اِرن !اِرن
118 00:09:38,050 00:09:39,180 !اِرن !اِرن
119 00:09:43,220 00:09:44,020 !اِرن !اِرن
120 00:09:52,980 00:09:57,990 ".اطلاعات موجود برای افشای عمومی" ".قدرت سخت‌شدن تایتانی" ،قدرتی که تایتان زرهی و غیره از آن استفاده می‌کنند ،تا اندام و بدن خود را سخت کنند. اِرن ییگر در خفا که بود .آزمایشاتی برای شبیه‌سازیِ این توانایی برای ترمیم دیوار ماریا انجام داد .البته پس از تلاش مخفیانه‌اش بود که برای اولین بار موفق به این کار شد ".اطلاعات موجود برای افشای عمومی" ".قدرت سخت‌شدن تایتانی" ،قدرتی که تایتان زرهی و غیره از آن استفاده می‌کنند ،تا اندام و بدن خود را سخت کنند. اِرن ییگر در خفا که بود .آزمایشاتی برای شبیه‌سازیِ این توانایی برای ترمیم دیوار ماریا انجام داد .البته پس از تلاش مخفیانه‌اش بود که برای اولین بار موفق به این کار شد
121 00:10:05,790 00:10:07,490 .به این می‌گن سخت‌شدن .به این می‌گن سخت‌شدن
122 00:10:08,540 00:10:12,990 ،بعد از این‌که بیرونت آوردیم هم .تایتانت هنوز از بین نرفته ،بعد از این‌که بیرونت آوردیم هم .تایتانت هنوز از بین نرفته
123 00:10:13,920 00:10:15,550 خیلی تحسین‌برانگیزه، نه؟ خیلی تحسین‌برانگیزه، نه؟
124 00:10:20,550 00:10:21,930 ...اون شیشه ...اون شیشه
125 00:10:22,430 00:10:27,350 آره! دقیقاً قبل از تایتان شدنم ...اون شیشۀ "زره" رو خوردم آره! دقیقاً قبل از تایتان شدنم ...اون شیشۀ "زره" رو خوردم
126 00:10:27,600 00:10:28,240 .آره .آره
127 00:10:29,190 00:10:33,170 ،قبلاً اصلاً نمی‌تونستی ازش استفاده کنی .ولی الان از قدرت سخت‌شدن استفاده کردی ،قبلاً اصلاً نمی‌تونستی ازش استفاده کنی .ولی الان از قدرت سخت‌شدن استفاده کردی
128 00:10:33,650 00:10:34,940 .و همگی‌مونُ نجات دادی .و همگی‌مونُ نجات دادی
129 00:10:35,860 00:10:40,200 ،تو یه چشم بهم زدن .طراحی و ساخت این‌ها رو انجام دادی ،تو یه چشم بهم زدن .طراحی و ساخت این‌ها رو انجام دادی
130 00:10:40,990 00:10:46,790 ،آره، یکم بدساخت ساخته شده .ولی مطمئنم دیوارها هم این‌طوری ساخته شدن ،آره، یکم بدساخت ساخته شده .ولی مطمئنم دیوارها هم این‌طوری ساخته شدن
131 00:10:48,000 00:10:48,880 ...به عبارت دیگه ...به عبارت دیگه
132 00:10:50,870 00:10:54,500 حالا دیگه می‌تونیم اون سوراخ .توی دیوار ماریا رو ترمیم کنیم حالا دیگه می‌تونیم اون سوراخ .توی دیوار ماریا رو ترمیم کنیم
133 00:10:56,090 00:10:58,670 دشمنان و متحدین زیادی ،در این راه کشته شدن دشمنان و متحدین زیادی ،در این راه کشته شدن
134 00:10:58,670 00:11:01,510 و رسیدنِ به اینجا کار ساده‌ای نبوده ،و ظاهر خوشی هم نداشته و رسیدنِ به اینجا کار ساده‌ای نبوده ،و ظاهر خوشی هم نداشته
135 00:11:02,260 00:11:06,270 ،ولی هر چقدرم که ناخوش بوده .ببینید الان به کجا رسیدیم ،ولی هر چقدرم که ناخوش بوده .ببینید الان به کجا رسیدیم
136 00:11:08,230 00:11:09,910 ...باز پس‌گرفتن دیوار ماریا ...باز پس‌گرفتن دیوار ماریا
137 00:11:10,390 00:11:13,880 ،این‌کارو که بکنیم .می‌تونیم بریم ببینیم توی زیرزمین خونه‌م چه خبره ،این‌کارو که بکنیم .می‌تونیم بریم ببینیم توی زیرزمین خونه‌م چه خبره
138 00:11:14,690 00:11:17,280 ...اما، بابام واقعاً ...اما، بابام واقعاً
139 00:11:24,490 00:11:25,370 !فرمانده !فرمانده
140 00:11:26,700 00:11:28,450 !یه راه خروج پیدا کردیم !یه راه خروج پیدا کردیم
141 00:11:29,160 00:11:30,370 !آرمین در امان‌‍ه !آرمین در امان‌‍ه
142 00:11:30,870 00:11:32,620 !هانجی و موبلیت هم صحیح و سالمن !هانجی و موبلیت هم صحیح و سالمن
143 00:11:33,380 00:11:34,380 .آفرین .آفرین
144 00:11:34,790 00:11:35,710 !اِرن !اِرن
145 00:11:36,170 00:11:37,010 خوبی؟ خوبی؟
146 00:11:38,050 00:11:40,170 !دیگه در امانیم، به لطف تو !دیگه در امانیم، به لطف تو
147 00:11:40,590 00:11:45,970 ولی راستشُ بخوای، وقتی عین بچه‌ها ...گریه‌کنان پاشدی رفتی ولی راستشُ بخوای، وقتی عین بچه‌ها ...گریه‌کنان پاشدی رفتی
148 00:11:45,970 00:11:47,680 !با خودم گفتم دیگه به فنا رفتیم !با خودم گفتم دیگه به فنا رفتیم
149 00:11:47,680 00:11:53,340 !دیگه تموم شد، تمام! خودتُ جمع و جور کن احمق" "!انقدر عین بچه‌های دماغو گریه و زاری نکن !دیگه تموم شد، تمام! خودتُ جمع و جور کن احمق" "!انقدر عین بچه‌های دماغو گریه و زاری نکن
150 00:11:53,650 00:11:55,190 .تو ذهنم داشتم این‌طوری می‌گفتم .تو ذهنم داشتم این‌طوری می‌گفتم
151 00:11:55,190 00:11:55,790 ...هی ...هی
152 00:11:57,650 00:11:58,350 .بریم .بریم
153 00:11:58,980 00:12:01,110 .می‌ریم دنبال اون تایتان نره‌غول .می‌ریم دنبال اون تایتان نره‌غول
151 00:12:03,610 00:12:04,350 !ارن !ارن
152 00:12:36,020 00:12:38,800 !فایده نداره! عقب وایسا! می‌سوزیم !فایده نداره! عقب وایسا! می‌سوزیم
153 00:12:38,800 00:12:41,860 !فرمانده‌! نمی‌تونیم جلوش رو بگیریم !فرمانده‌! نمی‌تونیم جلوش رو بگیریم
154 00:12:41,860 00:12:44,530 از این نوع‌های غیر طبیعیه .و انگار اهمیتی هم به ما نمی‌ده از این نوع‌های غیر طبیعیه .و انگار اهمیتی هم به ما نمی‌ده
155 00:12:44,820 00:12:46,260 !کافیه! عقب نشینی می‌کنیم !کافیه! عقب نشینی می‌کنیم
156 00:12:46,660 00:12:50,440 الان تنها چیزی که مهمه اینه که بدونیم !می‌خواد کدوم سمت بره الان تنها چیزی که مهمه اینه که بدونیم !می‌خواد کدوم سمت بره
157 00:12:50,870 00:12:52,980 !فرمانده اروین! جوخه‌ی لیوای اینجاست !فرمانده اروین! جوخه‌ی لیوای اینجاست
158 00:12:54,210 00:12:57,050 !ارن و هیستوریا هم با اونان !اونا موفق شدن !ارن و هیستوریا هم با اونان !اونا موفق شدن
159 00:13:03,550 00:13:04,220 .اروین .اروین
160 00:13:06,180 00:13:07,240 همه حالشون خوبه؟ همه حالشون خوبه؟
161 00:13:07,800 00:13:09,890 .هانجی تنها تلفاتی بود که داشتیم .هانجی تنها تلفاتی بود که داشتیم
162 00:13:11,810 00:13:13,490 .بنظر که چیز خیلی جدی‌ای نمیاد .بنظر که چیز خیلی جدی‌ای نمیاد
163 00:13:14,140 00:13:16,150 .همگی خسته نباشید .همگی خسته نباشید
164 00:13:16,560 00:13:19,590 کلی چیز میز هست که باید ... گزارش کنم کلی چیز میز هست که باید ... گزارش کنم
165 00:13:19,940 00:13:20,890 اون تایتان دیگه چیه؟ اون تایتان دیگه چیه؟
166 00:13:21,860 00:13:22,900 .رود ریس‌‍ه .رود ریس‌‍ه
167 00:13:24,780 00:13:28,360 من فکر کنم شما باید ... سر این مورد به ما دستور بدین فرمانده من فکر کنم شما باید ... سر این مورد به ما دستور بدین فرمانده
168 00:13:33,330 00:13:36,430 فعلا که، حتی وقت نداریم اینجا وایسیم .حرف بزنیم فعلا که، حتی وقت نداریم اینجا وایسیم .حرف بزنیم
169 00:13:37,040 00:13:38,360 .به دیوار سینا برگردین .به دیوار سینا برگردین
170 00:13:38,960 00:13:42,380 می‌خوای بزاری اون تایتان گنده خودش رو تا دیوار برسونه؟ می‌خوای بزاری اون تایتان گنده خودش رو تا دیوار برسونه؟
171 00:13:43,130 00:13:44,920 .درست اینه که داره می‌ره سمت منطقه‌ی اوروود .درست اینه که داره می‌ره سمت منطقه‌ی اوروود
172 00:13:45,510 00:13:47,890 .محتمل‌ترین جایی که داره می‌ره همون سمته .محتمل‌ترین جایی که داره می‌ره همون سمته
173 00:14:16,210 00:14:17,790 ... خب بزار اینا رو بزاریم کنار هم ... خب بزار اینا رو بزاریم کنار هم
174 00:14:18,960 00:14:25,420 اساسا، رود ریس دنبال تایتان اصلی بوده .همون قدرت تایتانی که توی ارن هست اساسا، رود ریس دنبال تایتان اصلی بوده .همون قدرت تایتانی که توی ارن هست
175 00:14:26,420 00:14:31,480 هرچند، تا زمانی که خون ریس تو رگ‌هات .نباشه نمی‌تونی از تمام قدرتش استفاده کنی هرچند، تا زمانی که خون ریس تو رگ‌هات .نباشه نمی‌تونی از تمام قدرتش استفاده کنی
176 00:14:32,300 00:14:37,350 هرچند، حتی اگر یکی از اعضای ریس هم ،قدرت تایتان نخستین تایتان رو داشته باشه هرچند، حتی اگر یکی از اعضای ریس هم ،قدرت تایتان نخستین تایتان رو داشته باشه
177 00:14:37,350 00:14:42,940 اونا قوانین اولین پادشاه رو ادامه می‌دن و .نجات و آزادی انسان‌ها از دست تایتان‌ها رو بیخیال شدن اونا قوانین اولین پادشاه رو ادامه می‌دن و .نجات و آزادی انسان‌ها از دست تایتان‌ها رو بیخیال شدن
178 00:14:44,400 00:14:47,460 ... خب؟ ببینم این خیلی جذاب نیست ... خب؟ ببینم این خیلی جذاب نیست
179 00:14:48,200 00:14:51,710 با توجه به چیزایی که پادشاه اول گفته این طوری به صلح واقعی می‌رسن؟ با توجه به چیزایی که پادشاه اول گفته این طوری به صلح واقعی می‌رسن؟
180 00:14:52,280 00:14:54,830 .خب این طوری نگاه کردن هم برای خودش واقعا جالبه .خب این طوری نگاه کردن هم برای خودش واقعا جالبه
181 00:14:56,160 00:15:00,080 .به بیان دیگه ... ما هنوز انتخاب دیگه‌ای هم داریم .به بیان دیگه ... ما هنوز انتخاب دیگه‌ای هم داریم
182 00:15:01,000 00:15:05,520 ،اگر اون تاینان من رو بخوره .راد ریس به آدم عادی تبدیل می‌شه ،اگر اون تاینان من رو بخوره .راد ریس به آدم عادی تبدیل می‌شه
183 00:15:06,210 00:15:10,190 که این یعنی امکان داشتن تایتان نخستین .ایجاد می‌شه که این یعنی امکان داشتن تایتان نخستین .ایجاد می‌شه
184 00:15:11,050 00:15:12,180 ... نمی‌تونی ... نمی‌تونی
185 00:15:12,800 00:15:14,300 .این طوری بنظر میاد .این طوری بنظر میاد
186 00:15:15,760 00:15:18,540 ما می‌تونیم راد ریس رو وقتی که انسان شد .دستگیر کنیم ما می‌تونیم راد ریس رو وقتی که انسان شد .دستگیر کنیم
187 00:15:18,890 00:15:20,870 .و اون شستشوی مغزی‌ای که تایتان اول کرده بود رو ازبین ببریم .و اون شستشوی مغزی‌ای که تایتان اول کرده بود رو ازبین ببریم
188 00:15:21,310 00:15:25,570 ،اگر بتونیم این کارو بکنیم .ممکنه راهی برای نجات انسانیت باشه ،اگر بتونیم این کارو بکنیم .ممکنه راهی برای نجات انسانیت باشه
189 00:15:27,740 00:15:28,920 ... بعلاوه این که ارن ... بعلاوه این که ارن
190 00:15:29,820 00:15:32,960 داری می‌گی که اگر این اتفاق بیوفته .کاملا حاضری که اینکارو بکنی؟ داری می‌گی که اگر این اتفاق بیوفته .کاملا حاضری که اینکارو بکنی؟
191 00:15:35,910 00:15:36,590 .هستم .هستم
192 00:15:40,500 00:15:42,830 ...،ارن، نمی‌شه که آخه ...،ارن، نمی‌شه که آخه
193 00:15:44,210 00:15:46,280 .تو داری انتخاب‌های دیگه‌مون رو فراموش می‌کنی .تو داری انتخاب‌های دیگه‌مون رو فراموش می‌کنی
194 00:15:47,710 00:15:51,220 اول این که، نقشه‌ی اول پر از .مشکله اول این که، نقشه‌ی اول پر از .مشکله
195 00:15:51,880 00:15:56,380 یک، این که معلوم نیست بتونیم شستشوی مغزی رو ازبین ببریم یک، این که معلوم نیست بتونیم شستشوی مغزی رو ازبین ببریم
196 00:15:57,430 00:16:01,940 ،مهم نیست که اون چطور مهار کنید .اگر بتونه به خاطرات انسان دست‌رسی داشته باشه تمومه ،مهم نیست که اون چطور مهار کنید .اگر بتونه به خاطرات انسان دست‌رسی داشته باشه تمومه
197 00:16:02,900 00:16:07,890 اساسا، خیلی متغیرهایی زیادی سر تایتان نخستین .هست که ما نمی‌دونیم اساسا، خیلی متغیرهایی زیادی سر تایتان نخستین .هست که ما نمی‌دونیم
198 00:16:08,530 00:16:09,300 ... درسته ... درسته
199 00:16:10,280 00:16:18,040 حتی اگر رود ریس ارن رو هم بخوره .معلوم نیست که به حالت عادی برگرده یا نه حتی اگر رود ریس ارن رو هم بخوره .معلوم نیست که به حالت عادی برگرده یا نه
200 00:16:18,370 00:16:18,950
201 00:16:20,160 --> 00:16:23,920 به بیان دیگه، تنها راهی که ما تا الان .یاد گرفتیم، نابودی برای داشتن آرامشه 00:16:20,160 --> 00:16:23,920 به بیان دیگه، تنها راهی که ما تا الان .یاد گرفتیم، نابودی برای داشتن آرامشه
202 00:16:23,920 00:16:27,420 ولی با اینحال، تایتان نخستین .از اونا گرفته شد ولی با اینحال، تایتان نخستین .از اونا گرفته شد
203 00:16:27,420 00:16:30,140 این می‌تونه تنها یک شانش برای .نسل بشریت باشه این می‌تونه تنها یک شانش برای .نسل بشریت باشه
204 00:16:31,760 00:16:32,550 ... درسته ... درسته
205 00:16:33,130 00:16:37,570 پدر تو سعی که ما رو و نسل بشر رو .از شر تایتان نخستین نجات بده پدر تو سعی که ما رو و نسل بشر رو .از شر تایتان نخستین نجات بده
206 00:16:39,520 00:16:42,230 ... اون قدرت تایتان نخستین رو از خواهرم دزدید ... اون قدرت تایتان نخستین رو از خواهرم دزدید
207 00:16:42,230 00:16:44,770 ... تمام بچه‌های ریس رو کشت ... ... تمام بچه‌های ریس رو کشت ...
208 00:16:45,350 00:16:47,580 . ... برای اینکه انتخاب دیگه‌ای نداشت . ... برای اینکه انتخاب دیگه‌ای نداشت
209 00:16:50,480 00:16:54,530 ،اگر می‌خوای که میکاسا و آرمین و .... و بقیه رو نجات بدی ،اگر می‌خوای که میکاسا و آرمین و .... و بقیه رو نجات بدی
210 00:16:54,530 00:16:58,410 ! ... باید یاد بگیری که چطوری از این قدرت استفاده کنی ! ... باید یاد بگیری که چطوری از این قدرت استفاده کنی
211 00:17:00,290 00:17:01,450 ... بابا ... بابا
212 00:17:02,160 00:17:03,180 !درسته !درسته
213 00:17:03,500 00:17:08,090 دکتر یگر، می‌دونستم اون کارو بدون .هیچ دلیلی نمی‌کنه دکتر یگر، می‌دونستم اون کارو بدون .هیچ دلیلی نمی‌کنه
214 00:17:08,340 00:17:13,290 درسته، حتی اگر خونه ریس رو هم نداشته باشی .راهی برای کنترل کردن این قدرت هست درسته، حتی اگر خونه ریس رو هم نداشته باشی .راهی برای کنترل کردن این قدرت هست
215 00:17:13,720 00:17:16,340 .برای همین هم کلید اون زیرزمین رو برات گذاشت .برای همین هم کلید اون زیرزمین رو برات گذاشت
216 00:17:21,140 00:17:22,600 کدوم زیرزمین ؟ کدوم زیرزمین ؟
217 00:17:22,600 00:17:26,600 آها، منظورتون کل داستانا بوده یعنی واقعا .... مهم بوده؟ آها، منظورتون کل داستانا بوده یعنی واقعا .... مهم بوده؟
218 00:17:26,600 00:17:27,980 ...آره ...آره
219 00:17:28,190 00:17:31,310 .ما بالاخره راهی پیدا کردیم که بشه باهاش دیوار رو درست کرد .ما بالاخره راهی پیدا کردیم که بشه باهاش دیوار رو درست کرد
220 00:17:32,360 00:17:34,740 .اون طوری که من می‌بینم، ما فقط یه انتخاب داریم .اون طوری که من می‌بینم، ما فقط یه انتخاب داریم
221 00:17:35,570 00:17:37,910 .این طوری زندگی رو خیلی ساده‌تر می‌کنی .این طوری زندگی رو خیلی ساده‌تر می‌کنی
222 00:17:39,490 00:17:42,270 اگر بی‌طرف بخوام بگم .منم باهاش موافقم اگر بی‌طرف بخوام بگم .منم باهاش موافقم
223 00:17:42,700 00:17:45,220 هرچند، تو از این بابت مطمئنی هیستوریا؟ هرچند، تو از این بابت مطمئنی هیستوریا؟
224 00:17:45,710 00:17:50,760 ما نمی‌تونیم همچین تایتانی رو بزاریم .برای خودش توی دیوار‌ها بچرخه ما نمی‌تونیم همچین تایتانی رو بزاریم .برای خودش توی دیوار‌ها بچرخه
225 00:17:51,630 00:17:53,820 .همچین چیز به اون بزرگی رو نمی‌تونیم مهار کنیم .همچین چیز به اون بزرگی رو نمی‌تونیم مهار کنیم
226 00:17:54,920 00:17:55,750 ... که یعنی ... که یعنی
227 00:17:58,430 00:18:01,180 ما مجبوریم پدرت رو بکشیم و .هیچ راه دیگه‌ای هم نداریم ما مجبوریم پدرت رو بکشیم و .هیچ راه دیگه‌ای هم نداریم
228 00:18:23,950 00:18:24,650 .ارن .ارن
229 00:18:25,290 00:18:26,340 .متاسفم .متاسفم
230 00:18:27,000 00:18:27,700 ها؟ ها؟
231 00:18:29,120 00:18:30,700 ... وقتی که زیر کلیسای ریس بودیم ... وقتی که زیر کلیسای ریس بودیم
232 00:18:31,250 00:18:35,460 ... من واقعا داشتم بهش فکر می‌کردم که تایتان بشم .و تو رو بکشم ... من واقعا داشتم بهش فکر می‌کردم که تایتان بشم .و تو رو بکشم
233 00:18:36,840 00:18:40,120 ... تازه نه فقط اون، بلکه برای نجات بشریت هم نه ... تازه نه فقط اون، بلکه برای نجات بشریت هم نه
234 00:18:41,100 00:18:43,790 .فقط برای اینکه می‌خواستم به پدرم اعتماد کنم .فقط برای اینکه می‌خواستم به پدرم اعتماد کنم
235 00:18:45,270 00:18:48,370 ... نمی‌خواستم که پدرم از من متنفر بشه ... نمی‌خواستم که پدرم از من متنفر بشه
236 00:18:54,360 00:18:56,630 .ولی حالا وقتشه باهاش خداحافظی کنم .ولی حالا وقتشه باهاش خداحافظی کنم
237 00:19:03,580 00:19:06,540 "منطقه‌ی اوروود _ پایگاه هنگ" "منطقه‌ی اوروود _ پایگاه هنگ"
238 00:19:15,340 00:19:17,450 .خواهش می‌کنیم افرادتون رو در سالن مرکزی جمع کنید .خواهش می‌کنیم افرادتون رو در سالن مرکزی جمع کنید
239 00:19:18,050 00:19:20,200 .جلسه‌ی طرح ریزی داره شروع می‌شه .جلسه‌ی طرح ریزی داره شروع می‌شه
240 00:19:20,800 00:19:21,640 .خیله خب .خیله خب
241 00:19:23,600 00:19:26,170 ... هیستوریا، یادم رفت که بهت بگم ... هیستوریا، یادم رفت که بهت بگم
242 00:19:27,020 00:19:28,760 .ما باید یه کاری بکنیم .ما باید یه کاری بکنیم
243 00:19:29,270 00:19:30,230 بله؟ بله؟
244 00:19:32,940 00:19:34,450 .دستور اروینه .دستور اروینه
245 00:19:35,190 00:19:39,860 زمانی که این جنگ تموم بشه، از اون جایی که ... تو جانشین حقیقی تاج و تختی زمانی که این جنگ تموم بشه، از اون جایی که ... تو جانشین حقیقی تاج و تختی
246 00:19:39,860 00:19:40,980 . ... باید ملکه بشی . ... باید ملکه بشی
247 00:19:41,570 00:19:42,280 ها؟ ها؟
248 00:19:42,530 00:19:43,410 هاه؟ هاه؟
249 00:19:43,410 00:19:46,360 !ملکه بشه! اونم هیستوریا؟ !ملکه بشه! اونم هیستوریا؟
250 00:19:46,790 00:19:52,000 کودتا با موفقیت انجام شد، ولی مردم نمی‌تونن یه .هنگ رو برای پادشاهی داشته باشن کودتا با موفقیت انجام شد، ولی مردم نمی‌تونن یه .هنگ رو برای پادشاهی داشته باشن
251 00:19:52,460 00:19:54,840 .چیزی که ما نیاز داریم یه داستان هست که پخش بشه .چیزی که ما نیاز داریم یه داستان هست که پخش بشه
252 00:19:54,840 00:19:58,600 که جانشین واقعی، تاج و تخت رو .از افراد جعلی گرفت که جانشین واقعی، تاج و تخت رو .از افراد جعلی گرفت
253 00:19:59,920 00:20:01,000 ... من ... من
254 00:20:03,890 00:20:05,510 فرمانده ؟ فرمانده ؟
255 00:20:05,850 00:20:09,270 مطمئنم اون چیزی که هیستوریا گفت رو ... شنیدین، ولی مطمئنم اون چیزی که هیستوریا گفت رو ... شنیدین، ولی
256 00:20:09,270 00:20:10,590 ... خب ... خب
257 00:20:11,100 00:20:17,260 با ترک کردن پدرش، اون بلاخره تونست از این ... بار گناه خلاص بشه، فکر کنم بشه این طوری گفت با ترک کردن پدرش، اون بلاخره تونست از این ... بار گناه خلاص بشه، فکر کنم بشه این طوری گفت
258 00:20:17,570 00:20:19,110 ... ولی با این حال دوباره ... ولی با این حال دوباره
259 00:20:19,110 00:20:19,870 چی؟ چی؟
260 00:20:20,440 00:20:22,450 .اگر چیزی هست که می‌خوای بگی بگو .اگر چیزی هست که می‌خوای بگی بگو
261 00:20:22,450 00:20:23,650
262 00:20:24,070 --> 00:20:25,310 ... به بیان دیگه 00:20:24,070 --> 00:20:25,310 ... به بیان دیگه
263 00:20:26,160 00:20:28,120 ... چیزی که کُنی می‌خواد بگه اینه که ... چیزی که کُنی می‌خواد بگه اینه که
264 00:20:28,120 00:20:33,250 هیستوریا بالاخره از خانواده‌ی ریس نجات پیدا کرده .و حالا خودش رو پیدا کرده هیستوریا بالاخره از خانواده‌ی ریس نجات پیدا کرده .و حالا خودش رو پیدا کرده
265 00:20:33,870 00:20:38,210 و حالا دارین دوباره مجبورش می‌کنید بره تو یه نقشه دیگه؟ این طوری یه خورده چیز نیست؟ و حالا دارین دوباره مجبورش می‌کنید بره تو یه نقشه دیگه؟ این طوری یه خورده چیز نیست؟
266 00:20:39,250 00:20:41,470 این طوری ... یه خورده ناعادلانه نیست؟ این طوری ... یه خورده ناعادلانه نیست؟
267 00:20:41,470 00:20:42,420 .خیله خب .خیله خب
268 00:20:42,420 00:20:42,970 ها؟ ها؟
269 00:20:44,010 00:20:46,390 وضیفه‌ی بعدیم اینه که ملکه بشم، درسته؟ وضیفه‌ی بعدیم اینه که ملکه بشم، درسته؟
270 00:20:47,220 00:20:48,370 .متوجه شدم .متوجه شدم
271 00:20:49,470 00:20:50,720 ... هیستوریا ... هیستوریا
272 00:20:51,680 00:20:53,450 .مرسی بابت نگرانی‌تون .مرسی بابت نگرانی‌تون
273 00:20:54,100 00:21:00,730 چه بخوام چه نخوام افتاده گردنه من، و .این وظیفه‌ی منه که تصمیم بگیرم، فکر کنم چه بخوام چه نخوام افتاده گردنه من، و .این وظیفه‌ی منه که تصمیم بگیرم، فکر کنم
274 00:21:02,280 00:21:03,080 ... هرچند ... هرچند
275 00:21:04,070 00:21:07,120 .فرمانده، من یه شرط دارم .فرمانده، من یه شرط دارم
276 00:21:07,700 00:21:08,350 ها؟ ها؟
277 00:21:09,450 00:21:13,330 ،حالا که سرنوشتم دسته خودمه .می‌خوام که اون رو هم تماما بیارم تو بازی ،حالا که سرنوشتم دسته خودمه .می‌خوام که اون رو هم تماما بیارم تو بازی
278 00:21:24,050 00:21:26,830 ،وقتی که ملکه شدی .می‌تونی با مشت بکوبی تو صورت اون احمق ،وقتی که ملکه شدی .می‌تونی با مشت بکوبی تو صورت اون احمق
279 00:21:29,850 00:21:32,520 ما مکان تایتان رود ریس رو مشخص کردیم ما مکان تایتان رود ریس رو مشخص کردیم
280 00:21:32,520 00:21:34,320 .جنوب غربی، به سمت اوروود داره می‌ره .جنوب غربی، به سمت اوروود داره می‌ره
281 00:21:34,730 00:21:38,140 .با این سرعت که داره می‌ره، تا سحر می‌رسه منطقه‌ی اوروود .با این سرعت که داره می‌ره، تا سحر می‌رسه منطقه‌ی اوروود
282 00:21:38,520 00:21:39,570 .متوجه شدم .متوجه شدم
283 00:21:39,980 00:21:43,690 فرمانده اروین، ما همه مشتاق .شنیدن نقشه‌ی شما هستیم فرمانده اروین، ما همه مشتاق .شنیدن نقشه‌ی شما هستیم
284 00:21:44,400 00:21:47,060 چطوری می‌خواین شهروندان رو به موقع از اونجا بیارین بیرون ؟ چطوری می‌خواین شهروندان رو به موقع از اونجا بیارین بیرون ؟
285 00:21:47,660 00:21:48,910 .ما اون جا رو تخلیه نمی‌کنیم .ما اون جا رو تخلیه نمی‌کنیم
286 00:21:49,580 00:21:50,450 چ‍ چی؟ چ‍ چی؟
287 00:21:51,240 00:21:54,990 ما می‌ذاریم که مردم اوروود همون طوری که هستن .تو همون جا بمونن ما می‌ذاریم که مردم اوروود همون طوری که هستن .تو همون جا بمونن
288 00:21:55,210 00:21:56,710
289 00:21:56,710 --> 00:21:58,180 دیوانه شدین؟ 00:21:56,710 --> 00:21:58,180 دیوانه شدین؟
293 00:22:07,124 00:22:10,124 [ ...این داستان ادامه دارد ] [ ...این داستان ادامه دارد ]
294 00:22:12,172 00:22:19,172 :مترجمین « Nora حسام‌الدین » « AbG سـروش » :مترجمین « Nora حسام‌الدین » « AbG سـروش »
295 00:22:19,196 00:22:24,196 مرجع دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم NightMovie.Co مرجع دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم NightMovie.Co
296 00:22:24,220 00:22:27,220 « .ما را در تلگرام دنبال کنید » T.Me/AbG_Sub « .ما را در تلگرام دنبال کنید » T.Me/AbG_Sub
290 00:23:40,640 00:23:45,330 در اون منطقه، ارن و بقیه با تایتان رود ریس .روبه‌رو می‌شن در اون منطقه، ارن و بقیه با تایتان رود ریس .روبه‌رو می‌شن
291 00:23:46,070 00:23:50,860 در همین حین، تصمیم بر این شد که هیستوریا .سرنوشت خودش رو تعیین کنه در همین حین، تصمیم بر این شد که هیستوریا .سرنوشت خودش رو تعیین کنه
299 00:23:51,610 00:23:56,610 « قسمت بعدی: فرمانروای دیوارها » « قسمت بعدی: فرمانروای دیوارها »