# Start End Original Translated
1 00:00:02,000 00:00:12,000 תורגם על-ידי FoxRiver-ו W. Shakespeare תורגם על-ידי FoxRiver-ו W. Shakespeare
2 00:00:12,001 00:00:16,001 סונכרן על-ידי FoxRiver סונכרן על-ידי FoxRiver
3 00:00:16,002 00:00:26,002 !Extreme חברי צוות wWw.ExtremeSubs.Org !Extreme חברי צוות wWw.ExtremeSubs.Org
4 00:00:26,003 00:00:31,003 # צפייה מהנה # # צפייה מהנה #
5 00:00:36,711 00:00:42,578 - מכתבים לג'ולייט - - מכתבים לג'ולייט -
6 00:00:43,679 00:00:46,795 אמנדה סייפריד אמנדה סייפריד
7 00:00:47,891 00:00:50,871 כריסטופר איגן כריסטופר איגן
8 00:00:52,119 00:00:55,131 גאל גרסיה ברנאל גאל גרסיה ברנאל
9 00:00:56,371 00:00:59,223 ונסה רדגרייב פרנקו נרו ונסה רדגרייב פרנקו נרו
10 00:02:02,986 00:02:06,038 סרטו של גארי ויניק סרטו של גארי ויניק
11 00:02:15,029 00:02:16,916 מדברת סופי הול ."מה"ניו-יורקר מדברת סופי הול ."מה"ניו-יורקר
12 00:02:17,247 00:02:19,874 .היי, מר ביל .תודה שחזרת אליי .היי, מר ביל .תודה שחזרת אליי
13 00:02:21,000 00:02:24,535 .לא. אינני כתבת .למען האמת, אני תחקירנית .לא. אינני כתבת .למען האמת, אני תחקירנית
14 00:02:25,350 00:02:27,870 .כן, זה קצת כמו בלשית .כן, זה קצת כמו בלשית
15 00:02:30,259 00:02:33,579 בוא נראה אם אתה .הרוברט ביל שאני מחפשת בוא נראה אם אתה .הרוברט ביל שאני מחפשת
16 00:02:37,250 00:02:38,655 תוכל לאשר היכן היית תוכל לאשר היכן היית
17 00:02:38,656 00:02:40,751 כאשר גילית שמלחמת ?העולם השנייה הסתיימה כאשר גילית שמלחמת ?העולם השנייה הסתיימה
18 00:02:43,906 00:02:47,469 .פוקיפסי? בסדר .נהדר, תודה רבה לך .פוקיפסי? בסדר .נהדר, תודה רבה לך
19 00:02:47,933 00:02:49,935 .כן, הרגע בו הסתיימה המלחמה .כן, הרגע בו הסתיימה המלחמה
20 00:02:50,667 00:02:53,376 ?פאלם ביץ .בסדר. יש לך מזל ?פאלם ביץ .בסדר. יש לך מזל
21 00:02:53,708 00:02:55,739 .תודה רבה לך .להתראות .תודה רבה לך .להתראות
22 00:02:59,927 00:03:01,958 ,בובי, היי ,אין לי כלום ,בובי, היי ,אין לי כלום
23 00:03:02,542 00:03:06,700 ,אבל נשארו שני רוברט ביל .וסמל אחד בצי הימי ,אבל נשארו שני רוברט ביל .וסמל אחד בצי הימי
24 00:03:06,701 00:03:07,513 .תמתין .תמתין
25 00:03:08,354 00:03:09,721 .אני אחזור אליך .אני אחזור אליך
26 00:03:10,823 00:03:11,960 .סופי הול .סופי הול
27 00:03:12,365 00:03:13,671 תוכל לאשר היכן היית תוכל לאשר היכן היית
28 00:03:13,672 00:03:15,781 כאשר גילית שמלחמת ?העולם השנייה הסתיימה כאשר גילית שמלחמת ?העולם השנייה הסתיימה
29 00:03:16,596 00:03:19,531 ?כיכר-טיימס .אני בכיכר-טיימס עכשיו ?כיכר-טיימס .אני בכיכר-טיימס עכשיו
30 00:03:19,732 00:03:22,363 אני עומדת בדיוק .במקום בו התמונה צולמה אני עומדת בדיוק .במקום בו התמונה צולמה
31 00:03:22,535 00:03:24,460 .חשבתי שלא אמצא אותך .חשבתי שלא אמצא אותך
32 00:03:25,240 00:03:29,026 אז תוכל... אפשר לבקש ממך ?לתאר מה ראית באותו היום אז תוכל... אפשר לבקש ממך ?לתאר מה ראית באותו היום
33 00:03:29,519 00:03:32,405 הנשיקה, היא הייתה ?ספונטנית או מבוימת הנשיקה, היא הייתה ?ספונטנית או מבוימת
34 00:03:33,980 00:03:34,849 .באמת .באמת
35 00:03:35,748 00:03:36,909 ?אתה בטוח ?אתה בטוח
36 00:03:38,650 00:03:40,849 - בדיקה - - ?אהבת בתור שער - - בדיקה - - ?אהבת בתור שער -
37 00:03:42,949 00:03:44,393 ?את בטוחה במאה אחוז ?את בטוחה במאה אחוז
38 00:03:44,408 00:03:47,390 ,סמל רוברט ביל ,המלח המשני שם ,סמל רוברט ביל ,המלח המשני שם
39 00:03:47,391 00:03:49,027 ,אמר שהאחות הייתה יפיפייה ,אמר שהאחות הייתה יפיפייה
40 00:03:49,149 00:03:52,197 והנשיקה הייתה ,ספונטנית לחלוטין והנשיקה הייתה ,ספונטנית לחלוטין
41 00:03:52,198 00:03:53,979 .וחגיגה לאהבת אמת .וחגיגה לאהבת אמת
42 00:03:54,767 00:03:57,135 ?ושמעת את זה ממנו .אכן, כן- ?ושמעת את זה ממנו .אכן, כן-
43 00:03:57,325 00:03:59,972 משום שאינני מראיין .תחקירניות לעיתים קרובות משום שאינני מראיין .תחקירניות לעיתים קרובות
44 00:03:59,973 00:04:01,506 .אני מוכרח לדעת שאת בטוחה .אני מוכרח לדעת שאת בטוחה
45 00:04:01,507 00:04:03,020 .אני בטוחה במאה אחוז .אני בטוחה במאה אחוז
46 00:04:03,639 00:04:04,440 .נהדר .נהדר
47 00:04:05,478 00:04:07,486 אני מניח שאנשים רוצים ?להאמין באהבת אמת, לא אני מניח שאנשים רוצים ?להאמין באהבת אמת, לא
48 00:04:08,745 00:04:10,816 ,אם כבר מדברים על זה הבנתי שאת נוסעת לורונה ,אם כבר מדברים על זה הבנתי שאת נוסעת לורונה
49 00:04:10,817 00:04:12,126 ?לירח-דבש מוקדם ?לירח-דבש מוקדם
50 00:04:12,237 00:04:13,347 .הסבירי את העניין .הסבירי את העניין
51 00:04:13,838 00:04:15,759 .זו רק חופשה לפני החתונה .זו רק חופשה לפני החתונה
52 00:04:16,487 00:04:18,461 זו הזדמנות אחרונה שלנו ...לבלות לבד לפני שהמסעדה שלו זו הזדמנות אחרונה שלנו ...לבלות לבד לפני שהמסעדה שלו
53 00:04:18,462 00:04:20,594 ?ובכן, זו עיר האוהבים, נכון ?ובכן, זו עיר האוהבים, נכון
54 00:04:20,994 00:04:22,849 .כן ...אבל אני .כן ...אבל אני
55 00:04:22,850 00:04:25,063 .בחירה טובה ועבודה טובה. תודה לך .בחירה טובה ועבודה טובה. תודה לך
56 00:04:25,179 00:04:27,833 ...חשבתי, אם כבר אני שם ...חשבתי, אם כבר אני שם
57 00:04:28,394 00:04:29,582 ?מדוע שלא אכתוב ?מדוע שלא אכתוב
58 00:04:29,850 00:04:31,715 .אבל את כזו תחקירנית טובה .אבל את כזו תחקירנית טובה
59 00:04:32,736 00:04:35,911 .חופשה מהנה .תודה. נתראה- .חופשה מהנה .תודה. נתראה-
60 00:04:37,346 00:04:41,331 ?מי יוצא לירח-דבש ללא חתונה .את כל כך ברת מזל ?מי יוצא לירח-דבש ללא חתונה .את כל כך ברת מזל
61 00:04:41,332 00:04:43,808 טוב, המסעדה של ויקטור ,נפתחת בעוד שישה שבועות טוב, המסעדה של ויקטור ,נפתחת בעוד שישה שבועות
62 00:04:43,809 00:04:44,929 .לא תהיה לנו הזדמנות אחרת .לא תהיה לנו הזדמנות אחרת
63 00:04:44,930 00:04:49,354 טוב, שלא יקדיש תשומת לב ?לשום דבר מלבדך, בסדר טוב, שלא יקדיש תשומת לב ?לשום דבר מלבדך, בסדר
64 00:04:49,355 00:04:52,457 .תשליכי את הסלולרי שלו לים .אבל הוא מוכרח לפגוש ספקים- .תשליכי את הסלולרי שלו לים .אבל הוא מוכרח לפגוש ספקים-
65 00:04:52,458 00:04:55,193 ...סופי .זה בסדר, אני מבטיחה- ...סופי .זה בסדר, אני מבטיחה-
66 00:04:55,679 00:04:56,700 ?רגע, מה ?רגע, מה
67 00:05:07,797 00:05:10,517 היי מותק, אפשר ?לעזור לך עם העיתון היי מותק, אפשר ?לעזור לך עם העיתון
68 00:05:20,500 00:05:21,732 .בסדר, אין בעיה .בסדר, אין בעיה
69 00:05:26,893 00:05:27,917 .אלוהים .אלוהים
70 00:05:27,994 00:05:30,629 ,היי, עצמי את עינייך .עצמי את עינייך ,היי, עצמי את עינייך .עצמי את עינייך
71 00:05:30,630 00:05:32,163 ,עצמי את עינייך .עצמי את עינייך ,עצמי את עינייך .עצמי את עינייך
72 00:05:33,128 00:05:34,893 .עצמי את עינייך .פתחי את פיך .עצמי את עינייך .פתחי את פיך
73 00:05:40,519 00:05:41,640 ?זה טעים .כן- ?זה טעים .כן-
74 00:05:41,641 00:05:42,774 ?כן? לא? כן ?כן? לא? כן
75 00:05:42,775 00:05:46,111 כן? המצאתי מחדש .את האיטריה, אני אומר לך כן? המצאתי מחדש .את האיטריה, אני אומר לך
76 00:05:46,346 00:05:48,442 ,תטעמי את זאת .כי היא ממש טובה ,תטעמי את זאת .כי היא ממש טובה
77 00:05:48,581 00:05:50,880 .זה דומה, אבל שונה .עבה יותר .זה דומה, אבל שונה .עבה יותר
78 00:05:53,675 00:05:56,188 ?יותר... את יודעת. לא ?יותר... את יודעת. לא
79 00:05:56,366 00:05:58,090 ?זה טוב, נכון? כן ?זה טוב, נכון? כן
80 00:05:58,091 00:06:01,259 ,אם לדבר בצניעות .נראה לי שזו יצירת מופת ,אם לדבר בצניעות .נראה לי שזו יצירת מופת
81 00:06:01,260 00:06:05,424 .אני לא יודע ,יש אחת שיצאה מושלמת .אני לא יודע ,יש אחת שיצאה מושלמת
82 00:06:05,560 00:06:08,637 .הנה, אני חושב שזאת ...אני חושב שזו .הנה, אני חושב שזאת ...אני חושב שזו
83 00:06:08,638 00:06:10,155 .נסי אותה. למרות שהיא יבשה ...ויקטור, ויקטור- .נסי אותה. למרות שהיא יבשה ...ויקטור, ויקטור-
84 00:06:10,156 00:06:11,603 ?אני יכולה לומר משהו ?מה- ?אני יכולה לומר משהו ?מה-
85 00:06:11,604 00:06:14,147 ,הטיסה בעוד 12 שעות .ועדיין לא ארזת לורונה ,הטיסה בעוד 12 שעות .ועדיין לא ארזת לורונה
86 00:06:14,148 00:06:15,340 .כן, צודקת, צודקת .כן, צודקת, צודקת
87 00:06:15,341 00:06:17,180 .כן, נסחפתי יותר מידי ?אנחנו מנקים את זה- .כן, נסחפתי יותר מידי ?אנחנו מנקים את זה-
88 00:06:17,382 00:06:18,204 .לא, לא .לא, לא
89 00:06:22,093 00:06:25,079 .זה יהיה מדהים .כן, אני כל כך מתרגשת- .זה יהיה מדהים .כן, אני כל כך מתרגשת-
90 00:07:05,391 00:07:06,182 !סופיה !סופיה
91 00:07:06,893 00:07:09,769 !סופיה ?היכן את סופיה יקירתי !סופיה ?היכן את סופיה יקירתי
92 00:07:18,156 00:07:20,036 .המקום הזה מושלם .הוא מדהים- .המקום הזה מושלם .הוא מדהים-
93 00:07:20,633 00:07:23,074 ...אתה חייב לראות ?יודעת מה יותר מדהים- ...אתה חייב לראות ?יודעת מה יותר מדהים-
94 00:07:23,075 00:07:25,465 ?מה ,שוחחתי עם מר מוריני- ?מה ,שוחחתי עם מר מוריני-
95 00:07:25,862 00:07:29,392 והוא ארגן לנו סיור פרטי עם .כל אחד ואחד מהספקים שלי והוא ארגן לנו סיור פרטי עם .כל אחד ואחד מהספקים שלי
96 00:07:29,595 00:07:32,570 מתחילים בכרם הישן .והיפה ביותר במחוז ונטו מתחילים בכרם הישן .והיפה ביותר במחוז ונטו
97 00:07:34,428 00:07:35,305 ?כן ?כן
98 00:07:35,891 00:07:36,713 .ויקטור .ויקטור
99 00:07:37,924 00:07:39,925 .סופי, בחייך .לא, אינך מבינה .סופי, בחייך .לא, אינך מבינה
100 00:07:39,926 00:07:43,028 נבקר בכרם הכי יפה .וישן בכל הסביבה נבקר בכרם הכי יפה .וישן בכל הסביבה
101 00:07:43,029 00:07:45,325 .זה רומנטי ?בסדר .זה רומנטי ?בסדר
102 00:07:45,731 00:07:47,535 ,נלך לשם, נשתה מעט יין ,נלך לשם, נשתה מעט יין
103 00:07:47,536 00:07:50,746 ,נתפוס קצת ראש ...נחזור ואז נעשה ,נתפוס קצת ראש ...נחזור ואז נעשה
104 00:07:53,172 00:07:54,309 ?איך זה היה ?איך זה היה
105 00:07:54,574 00:07:56,828 .ניסיתי לדבר שוב עם בובי ?איך זה הלך- .ניסיתי לדבר שוב עם בובי ?איך זה הלך-
106 00:07:56,943 00:07:58,467 ,זה לא הלך .משום שלא דיברתי איתו ,זה לא הלך .משום שלא דיברתי איתו
107 00:07:58,544 00:07:59,811 ?למה .כי פחדתי- ?למה .כי פחדתי-
108 00:07:59,812 00:08:00,876 ?באמת ?באמת
109 00:08:01,180 00:08:03,915 הגיע הזמן להפסיק לעסוק .בתחקירים ולהתחיל לכתוב הגיע הזמן להפסיק לעסוק .בתחקירים ולהתחיל לכתוב
110 00:08:03,916 00:08:06,263 .כן, זו התשוקה שלך .כדאי שתעשי את זה .כן, זו התשוקה שלך .כדאי שתעשי את זה
111 00:08:10,346 00:08:12,380 אלו הענבים שסיפרת לך אלו הענבים שסיפרת לך
112 00:08:12,381 00:08:14,326 ?שגדלים באזור, סואבה .נכון, נכון, נכון- ?שגדלים באזור, סואבה .נכון, נכון, נכון-
113 00:08:14,327 00:08:15,675 ?את זוכרת .כן- ?את זוכרת .כן-
114 00:08:27,057 00:08:28,089 ?אהבתם .זה טוב- ?אהבתם .זה טוב-
115 00:08:29,838 00:08:31,885 .אלו פרחים רעננים ופירות ?הרגשת את זה .אלו פרחים רעננים ופירות ?הרגשת את זה
116 00:08:31,886 00:08:33,628 ?כן? הרגשת .זה כל כך טוב ?כן? הרגשת .זה כל כך טוב
117 00:08:34,872 00:08:35,871 .חייכו .חייכו
118 00:08:39,511 00:08:40,677 .סופי .סופי
119 00:08:50,329 00:08:52,671 מוכרחים להשיג כרטיסים .לאופרה לפני שהם יאזלו מוכרחים להשיג כרטיסים .לאופרה לפני שהם יאזלו
120 00:08:52,672 00:08:54,132 אנחנו חייבים לראות .את הקאסטלוציו. -כן, כן אנחנו חייבים לראות .את הקאסטלוציו. -כן, כן
121 00:08:54,133 00:08:55,299 ,וגם את אגם גארדה ,וגם את אגם גארדה
122 00:08:55,300 00:08:56,933 .ואת ביתה של ג'ולייט .כן, כמובן- .ואת ביתה של ג'ולייט .כן, כמובן-
123 00:09:03,864 00:09:07,638 .סופי, זה יפהפה ...זה יוצא מן הכלל. הריח .סופי, זה יפהפה ...זה יוצא מן הכלל. הריח
124 00:09:23,421 00:09:26,785 !סופי, זה מדהים !פשוט נהדר !סופי, זה מדהים !פשוט נהדר
125 00:09:27,380 00:09:31,066 הלוואי שהייתי עכבר קטן .שחי במערת הגבינות שלך הלוואי שהייתי עכבר קטן .שחי במערת הגבינות שלך
126 00:09:39,846 00:09:42,247 היי, דיברתי עם ,מר מוריני בטלפון היי, דיברתי עם ,מר מוריני בטלפון
127 00:09:42,248 00:09:46,285 ,הוא מזמין אותנו ליער מדהים .שנמצא כ-120 ק"מ מכאן ,הוא מזמין אותנו ליער מדהים .שנמצא כ-120 ק"מ מכאן
128 00:09:46,286 00:09:49,928 ...עם פטריות כמהין מעולות ?רגע, 120 קילומטרים- ...עם פטריות כמהין מעולות ?רגע, 120 קילומטרים-
129 00:09:50,753 00:09:52,174 .כן, זה לא מיילים, סופי .כן, זה לא מיילים, סופי
130 00:09:52,272 00:09:54,166 ,ההבדל ברור לי ...אבל אני פשוט ,ההבדל ברור לי ...אבל אני פשוט
131 00:09:54,327 00:09:56,923 אני פשוט לא מבינה למה תרצה לנסוע 120 קילומטרים אני פשוט לא מבינה למה תרצה לנסוע 120 קילומטרים
132 00:09:56,924 00:09:58,401 ?כדי לראות פטרייה ?כדי לראות פטרייה
133 00:09:58,569 00:10:01,394 ?זו לא סתם פטרייה, טוב ?זו לא סתם פטרייה, טוב
134 00:10:01,558 00:10:05,254 .זה כמהין. טרטופו .זה תוספת לפסטה .זה כמהין. טרטופו .זה תוספת לפסטה
135 00:10:05,255 00:10:06,736 ?טרטופו .זה משהו אחר- ?טרטופו .זה משהו אחר-
136 00:10:06,806 00:10:09,722 ?בחייך, נהנית היום, כן .היה בסדר- ?בחייך, נהנית היום, כן .היה בסדר-
137 00:10:09,915 00:10:11,376 ...אבל עכשיו, אני פשוט ...אבל עכשיו, אני פשוט
138 00:10:11,444 00:10:14,834 אם להיות כנה, אין לי חשק .לנסוע לראות פטרייה עכשיו אם להיות כנה, אין לי חשק .לנסוע לראות פטרייה עכשיו
139 00:10:15,945 00:10:17,789 .בסדר, הבנתי .הבנתי, בסדר .בסדר, הבנתי .הבנתי, בסדר
140 00:10:18,206 00:10:20,293 הבנתי. רק תפסיקי ?לקרוא לזה פטרייה, טוב הבנתי. רק תפסיקי ?לקרוא לזה פטרייה, טוב
141 00:10:20,493 00:10:21,436 .כן, בסדר .כן, בסדר
142 00:10:22,232 00:10:24,589 יודע מה? למה שלא ,תיסע ליער הכמהין יודע מה? למה שלא ,תיסע ליער הכמהין
143 00:10:24,590 00:10:27,045 ואני אטייל באתרי ?התיירות? -באמת ואני אטייל באתרי ?התיירות? -באמת
144 00:10:27,556 00:10:28,699 .כן .כולם מרוויחים .כן .כולם מרוויחים
145 00:10:35,854 00:10:40,887 - הבית של ג'ולייט - - הבית של ג'ולייט -
146 00:11:12,310 00:11:13,970 "...ג'ולייט היקרה" "...ג'ולייט היקרה"
147 00:11:20,947 00:11:24,278 ג'ולייט היקרה, הגבר" ".שאני אוהבת אינו בעלי ג'ולייט היקרה, הגבר" ".שאני אוהבת אינו בעלי
148 00:11:45,337 00:11:46,420 ?הכל בסדר ?הכל בסדר
149 00:13:47,563 00:13:51,982 קחי את הסל ואיך אתם .אומרים? גשי לעבודה קחי את הסל ואיך אתם .אומרים? גשי לעבודה
150 00:13:52,240 00:13:53,184 ?לגשת לעבודה ?לגשת לעבודה
151 00:13:53,634 00:13:56,009 ?את המתרגמת מלשכת התעסוקה ?את המתרגמת מלשכת התעסוקה
152 00:13:56,581 00:13:59,101 ...לא. לא, כלומר .חיכיתי שבועיים- ...לא. לא, כלומר .חיכיתי שבועיים-
153 00:13:59,102 00:14:02,615 .סליחה, קוראים לי סופי ,אני פשוט... עקבתי אחרייך .סליחה, קוראים לי סופי ,אני פשוט... עקבתי אחרייך
154 00:14:02,975 00:14:06,672 וראיתי שאספת ,את המכתבים בסל וראיתי שאספת ,את המכתבים בסל
155 00:14:06,843 00:14:09,041 .ופשוט תהיתי למה .ופשוט תהיתי למה
156 00:14:09,728 00:14:10,638 ?למה ?למה
157 00:14:13,783 00:14:15,293 ?את כתבת ?את כתבת
158 00:14:16,656 00:14:19,520 .כן .אני כתבת .כן .אני כתבת
159 00:14:24,694 00:14:25,937 .בואי, אראה לך .בואי, אראה לך
160 00:14:31,737 00:14:34,255 הן מגיעות כל יום .מכל קצוות העולם הן מגיעות כל יום .מכל קצוות העולם
161 00:14:34,398 00:14:35,729 ,אבל לקיחת המכתבים שלהן ,אבל לקיחת המכתבים שלהן
162 00:14:35,730 00:14:39,738 זה לא כמו לקחת ?מטבעות מבאר משאלות זה לא כמו לקחת ?מטבעות מבאר משאלות
163 00:14:39,880 00:14:41,834 ?אחרת איך נוכל לענות להן ?אחרת איך נוכל לענות להן
164 00:14:44,072 00:14:47,002 אלוהים, אז אתן ?עונות לכל המכתבים אלוהים, אז אתן ?עונות לכל המכתבים
165 00:14:47,322 00:14:48,221 .כן .כן
166 00:14:49,834 00:14:52,499 ?כולכן ג'ולייט .המזכירות שלה- ?כולכן ג'ולייט .המזכירות שלה-
167 00:14:56,518 00:14:59,761 דונטלה נשואה 51 .שנים לאותו גבר דונטלה נשואה 51 .שנים לאותו גבר
168 00:15:00,197 00:15:01,966 .היא מטפלת בבעיות נישואין .היא מטפלת בבעיות נישואין
169 00:15:01,967 00:15:06,028 .בעלים הם כמו יין .נדרש להם זמן רב להתבגר .בעלים הם כמו יין .נדרש להם זמן רב להתבגר
170 00:15:07,506 00:15:10,942 .פרנצ'סקה היא אחות .מטפלת במחלות ואובדן .פרנצ'סקה היא אחות .מטפלת במחלות ואובדן
171 00:15:11,295 00:15:12,560 ...ומריה ...ומריה
172 00:15:13,012 00:15:15,198 למה את תמיד נאנחת ?כשאת מזכירה את שמי למה את תמיד נאנחת ?כשאת מזכירה את שמי
173 00:15:15,389 00:15:20,129 ,יש לה 12 ילדים .נכדים ו-16 נינים‎‎‎ 29 ,יש לה 12 ילדים .נכדים ו-16 נינים‎‎‎ 29
174 00:15:20,130 00:15:22,777 .היא כותבת מה שבא לה ?ואת- .היא כותבת מה שבא לה ?ואת-
175 00:15:23,113 00:15:25,900 איזבלה עונה למכתבים .שאיננו מצליחות לקרוא איזבלה עונה למכתבים .שאיננו מצליחות לקרוא
176 00:15:27,349 00:15:31,457 ,כן, ריבי אוהבים, פרידות .הלבבות הקשורים באמת ,כן, ריבי אוהבים, פרידות .הלבבות הקשורים באמת
177 00:15:32,564 00:15:34,078 .מישהו מוכרח לטפל בזה .מישהו מוכרח לטפל בזה
178 00:15:36,264 00:15:39,102 אימי. את רוצה להישאר ?לארוחת הערב, סופי אימי. את רוצה להישאר ?לארוחת הערב, סופי
179 00:15:49,084 00:15:51,027 .אמא, זה אינו עלבון .אמא, זה אינו עלבון
180 00:15:53,519 00:15:58,608 ,אני מכינה מנה נהדרת ,אשר מספיקה לכל העיר ,אני מכינה מנה נהדרת ,אשר מספיקה לכל העיר
181 00:15:59,597 00:16:01,025 .והיא מסרבת .והיא מסרבת
182 00:16:01,093 00:16:04,197 ,הייתי שמחה .אבל אני חייבת ללכת ,הייתי שמחה .אבל אני חייבת ללכת
183 00:16:04,563 00:16:06,920 .זו הבעיה של האמריקאים .זו הבעיה של האמריקאים
184 00:16:07,766 00:16:10,394 .אתם תמיד ממהרים .בבקשה, אמא- .אתם תמיד ממהרים .בבקשה, אמא-
185 00:16:11,234 00:16:13,343 .אני חייבת לפגוש את ארוסי .אני חייבת לפגוש את ארוסי
186 00:16:13,453 00:16:14,563 ?ארוס ?ארוס
187 00:16:23,648 00:16:28,199 לפחות קחי מעט קינוח .בשבילך ועבור ארוסך לפחות קחי מעט קינוח .בשבילך ועבור ארוסך
188 00:16:48,632 00:16:50,097 .היי, היי .היי, היי
189 00:16:50,460 00:16:53,346 ‏120 קילומטרים לכל כיוון ?ואני עדיין מנצח אותך ‏120 קילומטרים לכל כיוון ?ואני עדיין מנצח אותך
190 00:16:53,347 00:16:55,151 .ברכותיי ?מה? כן. מה- .ברכותיי ?מה? כן. מה-
191 00:16:55,347 00:16:57,872 ?איך הייתה ורונה? בלעדי ?איך הייתה ורונה? בלעדי
192 00:16:57,985 00:17:00,294 ?ריקה? חצי-ריקה ?ריקה לחלוטין ?ריקה? חצי-ריקה ?ריקה לחלוטין
193 00:17:00,813 00:17:01,790 .חצי-ריקה .חצי-ריקה
194 00:17:02,287 00:17:04,786 פגשתי את מזכירותיה ?של ג'ולייט. -ג'ולייט פגשתי את מזכירותיה ?של ג'ולייט. -ג'ולייט
195 00:17:05,763 00:17:07,712 ?ג'ולייט קפולט ?כן- ?ג'ולייט קפולט ?כן-
196 00:17:07,713 00:17:11,076 נשים אשר מכנות עצמן ,"מזכירותיה של ג'ולייט" נשים אשר מכנות עצמן ,"מזכירותיה של ג'ולייט"
197 00:17:11,311 00:17:14,575 והן עונות למכתבים .שאנשים משאירים לג'ולייט והן עונות למכתבים .שאנשים משאירים לג'ולייט
198 00:17:15,292 00:17:18,855 והמזכירות הללו עובדות ,עבור עיריית ורונה והמזכירות הללו עובדות ,עבור עיריית ורונה
199 00:17:19,247 00:17:21,084 ,וכל האנשים האלה ,וכל האנשים האלה
200 00:17:21,085 00:17:22,876 כל הנשים הנואשות ,מכל רחבי העולם כל הנשים הנואשות ,מכל רחבי העולם
201 00:17:22,877 00:17:25,137 ,מגיעות וכותבות מכתבים ,מגיעות וכותבות מכתבים
202 00:17:25,138 00:17:26,150 .ותולות אותם על הקיר ?מה יש בשקית- .ותולות אותם על הקיר ?מה יש בשקית-
203 00:17:27,563 00:17:28,485 .אין לי מושג .אין לי מושג
204 00:17:30,202 00:17:31,343 .אז הן תולות את המכתבים .אז הן תולות את המכתבים
205 00:17:31,417 00:17:33,825 הן תולות אותם על ,הקיר בחצר של ג'ולייט הן תולות אותם על ,הקיר בחצר של ג'ולייט
206 00:17:33,826 00:17:38,955 ,והמזכירות חוזרות עם סלסלה .והן אוספות את המכתבים בכל יום ,והמזכירות חוזרות עם סלסלה .והן אוספות את המכתבים בכל יום
207 00:17:40,094 00:17:42,126 ,ואז הן עונות בחזרה, כג'ולייט ,ואז הן עונות בחזרה, כג'ולייט
208 00:17:42,731 00:17:45,107 לכל המכתבים אשר .מכילים כתובת למענה לכל המכתבים אשר .מכילים כתובת למענה
209 00:17:45,371 00:17:47,999 .זו העבודה שלהם .זה לא יאומן .זו העבודה שלהם .זה לא יאומן
210 00:17:48,000 00:17:50,222 .זו התשוקה שלהן .מה שהן עושות כל יום .זו התשוקה שלהן .מה שהן עושות כל יום
211 00:17:51,337 00:17:53,956 ,הן עובדות כל היום !כל השבוע... -אלוהים ,הן עובדות כל היום !כל השבוע... -אלוהים
212 00:17:53,957 00:17:56,263 .וזה קורה כבר שנים !סופי. זה מדהים- .וזה קורה כבר שנים !סופי. זה מדהים-
213 00:17:56,264 00:17:57,059 ...והן ...והן
214 00:17:57,792 00:17:59,002 .זה מדהים .זה מדהים
215 00:17:59,544 00:18:02,508 .זה מדהים .אלוהים אדירים .זה מדהים .אלוהים אדירים
216 00:18:02,509 00:18:05,817 .זה נהדר. תטעמי, תטעמי .את חייבת לטעום. אלוהים .זה נהדר. תטעמי, תטעמי .את חייבת לטעום. אלוהים
217 00:18:05,818 00:18:07,890 .תנגסי כמו שצריך. בחייך .תנגסי כמו שצריך. בחייך
218 00:18:08,624 00:18:10,950 - מסעדת מכתבים לג'ולייט - - מסעדת מכתבים לג'ולייט -
219 00:18:12,316 00:18:16,366 .ויקטור שלך מאוד נלהב .כן, כן, אני יודעת- .ויקטור שלך מאוד נלהב .כן, כן, אני יודעת-
220 00:18:16,468 00:18:19,887 נראה לו שהוא איטלקי .מהרגע שנחתנו כאן נראה לו שהוא איטלקי .מהרגע שנחתנו כאן
221 00:18:20,260 00:18:23,191 ,וכל החיקויים שלו ,הם כמובן כדי להתחנף ,וכל החיקויים שלו ,הם כמובן כדי להתחנף
222 00:18:23,192 00:18:24,569 .החיקויים שלו לא כל כך טובים .החיקויים שלו לא כל כך טובים
223 00:18:24,570 00:18:27,098 .טוב, האישה הזאת מדהימה .היא פשוט יוצאת מן הכלל .טוב, האישה הזאת מדהימה .היא פשוט יוצאת מן הכלל
224 00:18:27,172 00:18:28,739 .היא יוצאת מן הכלל .נראה לי שאני מאוהב .היא יוצאת מן הכלל .נראה לי שאני מאוהב
225 00:18:28,740 00:18:30,450 .לגמרי ?אתה מאוהב בה- .לגמרי ?אתה מאוהב בה-
226 00:18:30,709 00:18:32,986 .כן. כן ?באמת- .כן. כן ?באמת-
227 00:18:33,253 00:18:34,896 .טוב, פשוט תגידי לא .טוב, פשוט תגידי לא
228 00:18:35,372 00:18:38,625 .תגידי לא, ואעצור את עצמי .אני משתוקק לזה, אבל לא .תגידי לא, ואעצור את עצמי .אני משתוקק לזה, אבל לא
229 00:18:40,219 00:18:41,417 .בסדר ?מה .בסדר ?מה
230 00:18:42,955 00:18:45,342 אנג'לינה הציעה ללמד .אותי כמה סודות היום אנג'לינה הציעה ללמד .אותי כמה סודות היום
231 00:18:46,054 00:18:47,519 .בסדר .כן- .בסדר .כן-
232 00:18:47,520 00:18:48,924 ?עכשיו, או במשך היום ?עכשיו, או במשך היום
233 00:18:49,328 00:18:50,868 .עכשיו ?זה מטורף, נכון .עכשיו ?זה מטורף, נכון
234 00:18:50,869 00:18:52,039 .כלומר, עכשיו .זה מדהים .כלומר, עכשיו .זה מדהים
235 00:18:52,040 00:18:54,800 היא מכינה ריזוטו ?בתוספת יין, נכון? כן היא מכינה ריזוטו ?בתוספת יין, נכון? כן
236 00:18:54,801 00:18:56,767 .ריזוטו מצוין ?את רואה- .ריזוטו מצוין ?את רואה-
237 00:18:56,875 00:18:59,864 המתכון שלה בערך בן .‏300 שנה, זה יוצא מן הכלל המתכון שלה בערך בן .‏300 שנה, זה יוצא מן הכלל
238 00:18:59,865 00:19:03,502 ...טוב, זה נהדר. אבל ?אז אגם גארדה מבוטל היום ...טוב, זה נהדר. אבל ?אז אגם גארדה מבוטל היום
239 00:19:03,639 00:19:04,809 ...כן, אגם גארדה ...כן, אגם גארדה
240 00:19:04,810 00:19:07,834 אגם גארדה קיים כבר .משהו כמו 500,000 שנה אגם גארדה קיים כבר .משהו כמו 500,000 שנה
241 00:19:08,090 00:19:10,314 ואנג'לינה הציעה .לעזור לי עכשיו ואנג'לינה הציעה .לעזור לי עכשיו
242 00:19:10,315 00:19:12,078 .ואנחנו כבר כאן .ואנחנו כבר כאן
243 00:19:12,079 00:19:14,185 .אנחנו עושים חיים ,אתה, פול ניומן- .אנחנו עושים חיים ,אתה, פול ניומן-
244 00:19:14,186 00:19:17,376 ,אם תרצה לעבוד !אתה מוכרח להסתכל ,אם תרצה לעבוד !אתה מוכרח להסתכל
245 00:19:17,984 00:19:22,013 ?אתה רואה ?אני פול ניומן, בסדר ?אתה רואה ?אני פול ניומן, בסדר
246 00:19:22,433 00:19:24,695 ?מה עלי לעשות .ידיי כבולות ?מה עלי לעשות .ידיי כבולות
247 00:19:24,696 00:19:25,830 .אינני יודע .אינני יודע .אינני יודע .אינני יודע
248 00:19:25,831 00:19:27,614 .את מוזמנת לעזור לנו .את מוזמנת לעזור לנו
249 00:19:27,833 00:19:30,199 ?כן! כן. עם המכתבים, נכון ?למה לא- ?כן! כן. עם המכתבים, נכון ?למה לא-
250 00:19:30,341 00:19:31,980 .כן, תתעסקי במכתבים ואני אבשל .כן, תתעסקי במכתבים ואני אבשל
251 00:19:31,981 00:19:33,175 ...מאוחר יותר נאכל ו ...מאוחר יותר נאכל ו
252 00:19:33,176 00:19:34,080 .כולם מרוויחים .כולם מרוויחים
253 00:19:35,695 00:19:38,425 ?כמה זמן אתם מאורסים .כמעט שנה- ?כמה זמן אתם מאורסים .כמעט שנה-
254 00:19:39,522 00:19:42,197 ומותר לי לשאול למה ?אינך עונדת טבעת אירוסין ומותר לי לשאול למה ?אינך עונדת טבעת אירוסין
255 00:19:42,686 00:19:45,816 .כן, זה בגללי .התעקשתי על כך .כן, זה בגללי .התעקשתי על כך
256 00:19:45,817 00:19:49,815 ,הוא היה כל כך עסוק .עם המסעדה והכל ,הוא היה כל כך עסוק .עם המסעדה והכל
257 00:19:49,816 00:19:52,387 ואני מניחה שראיתי .את העניין כמיותר ואני מניחה שראיתי .את העניין כמיותר
258 00:19:55,322 00:19:57,476 עדיין, בחורה .צריכה לענוד טבעת עדיין, בחורה .צריכה לענוד טבעת
259 00:20:34,274 00:20:36,539 - ג'ולייט - - ורונה - - ג'ולייט - - ורונה -
260 00:20:42,570 00:20:44,975 - 'קלייר סמית - - אוקספורדשייר - אנגליה - - 'קלייר סמית - - אוקספורדשייר - אנגליה -
261 00:20:45,211 00:20:46,810 .לא הלכתי אליו, ג'ולייט" .לא הלכתי אליו, ג'ולייט"
262 00:20:48,225 00:20:49,924 .לא הלכתי ללורנזו" .לא הלכתי ללורנזו"
263 00:20:51,222 00:20:53,386 .עיניו היו כה מלאות ביטחון" .עיניו היו כה מלאות ביטחון"
264 00:20:54,232 00:20:56,785 הבטחתי לפגוש אותו" ,כדי שנימלט יחדו הבטחתי לפגוש אותו" ,כדי שנימלט יחדו
265 00:20:57,230 00:20:59,095 .משום שהורי לא מאשרים אותו" .משום שהורי לא מאשרים אותו"
266 00:20:59,390 00:21:03,953 אבל במקום הותרתי אותו" ,להמתין לי מתחת לעץ שלנו אבל במקום הותרתי אותו" ,להמתין לי מתחת לעץ שלנו
267 00:21:04,904 00:21:06,869 .ממתין ותוהה היכן הייתי" .ממתין ותוהה היכן הייתי"
268 00:21:08,530 00:21:09,818 .אני בורונה עכשיו" .אני בורונה עכשיו"
269 00:21:10,171 00:21:13,457 ,אני חוזרת ללונדון בבוקר" .ואני כל כך מפחדת ,אני חוזרת ללונדון בבוקר" .ואני כל כך מפחדת
270 00:21:14,929 00:21:17,816 ,אנא, ג'ולייט" .אמרי לי מה עליי לעשות ,אנא, ג'ולייט" .אמרי לי מה עליי לעשות
271 00:21:18,558 00:21:22,688 ליבי נשבר, ואין לי" .מישהו אחר לפנות אליו ליבי נשבר, ואין לי" .מישהו אחר לפנות אליו
272 00:21:23,083 00:21:24,237 ".אוהבת, קלייר" ".אוהבת, קלייר"
273 00:21:25,155 00:21:27,319 והמכתב שכב שם ?כל השנים הללו והמכתב שכב שם ?כל השנים הללו
274 00:21:29,243 00:21:33,917 נראה לי שהיא חזרה .כדי למצוא אהבת אמת נראה לי שהיא חזרה .כדי למצוא אהבת אמת
275 00:21:34,682 00:21:38,701 ,יש להם עשרה ילדים .ועדיין עושים אהבה בכל לילה ,יש להם עשרה ילדים .ועדיין עושים אהבה בכל לילה
276 00:21:40,413 00:21:45,102 מלבד זה שהוא הקריח והשמין .וכל העבודה נופלת עליה מלבד זה שהוא הקריח והשמין .וכל העבודה נופלת עליה
277 00:21:45,269 00:21:46,701 .פרנצ'סקה .פרנצ'סקה- .פרנצ'סקה .פרנצ'סקה-
278 00:21:46,702 00:21:50,974 ואולי היא נשארה בלונדון ,והתחתנה עם דוכס ואולי היא נשארה בלונדון ,והתחתנה עם דוכס
279 00:21:51,110 00:21:54,019 ,וחיה באושר ועושר .בדיוק כמוני ,וחיה באושר ועושר .בדיוק כמוני
280 00:21:54,850 00:21:56,715 אבל התחתנת עם .רואה חשבון, לא לדוכס אבל התחתנת עם .רואה חשבון, לא לדוכס
281 00:21:56,716 00:21:57,843 .אף אחד לא מושלם .אף אחד לא מושלם
282 00:21:58,137 00:22:01,152 ואני בטוחה כשהיא ...עושה אהבה עם הדוכס ואני בטוחה כשהיא ...עושה אהבה עם הדוכס
283 00:22:01,347 00:22:04,245 כן? -היא חושבת על .אהבתה הראשונה, לורנזו כן? -היא חושבת על .אהבתה הראשונה, לורנזו
284 00:22:07,719 00:22:10,505 איזבלה, אני חייבת .לענות לה חזרה איזבלה, אני חייבת .לענות לה חזרה
285 00:22:17,860 00:22:18,948 .אם כך,עני לה .אם כך,עני לה
286 00:22:46,398 00:22:48,256 .לילה טוב, חברים .לילה טוב, חברים
287 00:23:13,625 00:23:14,757 .לילה טוב .לילה טוב
288 00:24:12,497 00:24:13,385 .היי .היי
289 00:24:14,857 00:24:15,634 .היי .היי
290 00:24:16,261 00:24:18,847 .סליחה על האיחור .לא, זה בסדר. אל תדאגי- .סליחה על האיחור .לא, זה בסדר. אל תדאגי-
291 00:24:19,236 00:24:22,388 ?איך עבר היום שלך? טוב ?היה כל כך טוב. -כן- ?איך עבר היום שלך? טוב ?היה כל כך טוב. -כן-
292 00:24:22,389 00:24:24,089 .כן .יופי, אני שמח- .כן .יופי, אני שמח-
293 00:24:24,090 00:24:25,162 ?איך היה עם אנג'לינה ?איך היה עם אנג'לינה
294 00:24:25,317 00:24:28,929 .כן, היה טוב. היא מדהימה .האישה הזו יוצאת מן הכלל .כן, היה טוב. היא מדהימה .האישה הזו יוצאת מן הכלל
295 00:24:28,930 00:24:32,134 .היא מאוד טבעית .מבשלת ללא מתכונים .היא מאוד טבעית .מבשלת ללא מתכונים
296 00:24:32,135 00:24:33,281 .היא מדהימה .היא מדהימה
297 00:24:33,282 00:24:34,939 היא הזמינה אותי ?לבשל שוב. -באמת היא הזמינה אותי ?לבשל שוב. -באמת
298 00:24:35,132 00:24:37,286 כן. ונראה לי שאוכל .ללמוד ממנה רבות כן. ונראה לי שאוכל .ללמוד ממנה רבות
299 00:24:37,401 00:24:38,378 ...אבל ...אבל
300 00:24:38,909 00:24:40,818 ,לא, לא .את קודם, סליחה ,לא, לא .את קודם, סליחה
301 00:24:41,531 00:24:43,451 .לא, ממש מהר ...אני פשוט .לא, ממש מהר ...אני פשוט
302 00:24:44,506 00:24:46,294 .עבר עליי היום הכי טוב בעולם .עבר עליי היום הכי טוב בעולם
303 00:24:46,656 00:24:49,553 יצא לי לענות למכתב .שנכתב לפני 50 שנה יצא לי לענות למכתב .שנכתב לפני 50 שנה
304 00:24:49,920 00:24:51,454 אני יודעת שהוא .עלול לא להגיע ליעדו אני יודעת שהוא .עלול לא להגיע ליעדו
305 00:24:51,595 00:24:54,248 אבל זו הייתה הרגשה .כל כך טובה לכתוב אבל זו הייתה הרגשה .כל כך טובה לכתוב
306 00:24:54,791 00:24:56,667 כן, נראה לי שאת צריכה .להמשיך להיפגש איתן כן, נראה לי שאת צריכה .להמשיך להיפגש איתן
307 00:24:57,543 00:25:00,629 ?למה ?כי זו התשוקה שלך, נכון- ?למה ?כי זו התשוקה שלך, נכון-
308 00:25:01,600 00:25:03,310 .וגם כי זה מתאים באופן מושלם .וגם כי זה מתאים באופן מושלם
309 00:25:03,584 00:25:06,170 ,בדיוק שוחחתי עם מר מוריני ,בדיוק שוחחתי עם מר מוריני
310 00:25:06,339 00:25:09,937 והוזמנתי למכירת יין .מדהימה בליבורנו והוזמנתי למכירת יין .מדהימה בליבורנו
311 00:25:10,185 00:25:12,482 ?ליבורנו .כן, כן- ?ליבורנו .כן, כן-
312 00:25:12,483 00:25:14,012 .היא סופר-בלעדית .היא סופר-בלעדית
313 00:25:14,013 00:25:16,479 ...אני לא יודע .אינני בטוח שנשארו כרטיסים ...אני לא יודע .אינני בטוח שנשארו כרטיסים
314 00:25:17,606 00:25:20,259 אעדר משהו כמו יום .או יומיים לכל היותר אעדר משהו כמו יום .או יומיים לכל היותר
315 00:25:20,260 00:25:22,332 ,אם את רוצה .אנסה להשיג שני כרטיסים ,אם את רוצה .אנסה להשיג שני כרטיסים
316 00:25:22,333 00:25:24,723 אבל אני לא בטוח .שאצליח בכך. -כן אבל אני לא בטוח .שאצליח בכך. -כן
317 00:25:25,289 00:25:27,465 ?למכירת יין בליבורנו ?למכירת יין בליבורנו
318 00:25:27,828 00:25:30,202 .כן, זה נשמע נורא .אני יודע .כן, זה נשמע נורא .אני יודע
319 00:25:30,203 00:25:34,464 .סליחה. אני מרגיש רע עכשיו ...אני מרגיש נורא, זה .סליחה. אני מרגיש רע עכשיו ...אני מרגיש נורא, זה
320 00:25:35,127 00:25:36,670 .אני כבר מתגעגע אלייך .אני כבר מתגעגע אלייך
321 00:25:40,128 00:25:42,692 ?אחזור בקרוב מאוד, בסדר .כן. שמור על עצמך- ?אחזור בקרוב מאוד, בסדר .כן. שמור על עצמך-
322 00:25:48,780 00:25:50,197 .להתראות .להתראות- .להתראות .להתראות-
323 00:26:18,715 00:26:20,911 שמעו מה הבחורה .המסכנה הזו כותבת שמעו מה הבחורה .המסכנה הזו כותבת
324 00:26:21,096 00:26:24,082 ג'ולייט, האם יש משהו גרוע" "?יותר בעולם הזה מאשר גבר ג'ולייט, האם יש משהו גרוע" "?יותר בעולם הזה מאשר גבר
325 00:26:28,914 00:26:29,646 .סלחו לי .סלחו לי
326 00:26:31,592 00:26:36,444 ,אני מצטער על ההפרעה ?אבל אתן מזכירותיה של ג'ולייט ,אני מצטער על ההפרעה ?אבל אתן מזכירותיה של ג'ולייט
327 00:26:36,907 00:26:38,896 .כן, בהחלט .נהדר- .כן, בהחלט .נהדר-
328 00:26:39,002 00:26:42,932 אוכל לשאול מי מכן כתבה ?'מכתב לסבתי, קלייר סמית אוכל לשאול מי מכן כתבה ?'מכתב לסבתי, קלייר סמית
329 00:26:44,844 00:26:47,771 אני כתבתי אותו. ואינני .מאמינה שהוא הגיע אליך אני כתבתי אותו. ואינני .מאמינה שהוא הגיע אליך
330 00:26:47,970 00:26:50,979 כן, אנו הבריטים נוטים .להישאר בבית משפחתנו כן, אנו הבריטים נוטים .להישאר בבית משפחתנו
331 00:26:51,411 00:26:54,875 כן, זה מדהים. חלף פחות .משבוע מאז ששלחתי אותו כן, זה מדהים. חלף פחות .משבוע מאז ששלחתי אותו
332 00:26:56,323 00:26:58,965 זה היה מכתב מאוד .מתחשב מצידך זה היה מכתב מאוד .מתחשב מצידך
333 00:26:59,402 00:27:02,255 ?עכשיו, מה חשבת לעצמך ?עכשיו, מה חשבת לעצמך
334 00:27:04,355 00:27:07,419 .חשבתי שמגיעה לה תשובה .חשבתי שמגיעה לה תשובה
335 00:27:07,677 00:27:09,598 .כן, אולי לפני 50 שנה .לא עכשיו .כן, אולי לפני 50 שנה .לא עכשיו
336 00:27:09,876 00:27:12,673 אני מצטערת, לא ידעתי .שיש תאריך תפוגה לאהבת אמת אני מצטערת, לא ידעתי .שיש תאריך תפוגה לאהבת אמת
337 00:27:13,566 00:27:15,941 ?אהבת אמת ?את צוחקת עלי ?אהבת אמת ?את צוחקת עלי
338 00:27:16,375 00:27:18,617 את מדמיינת מה היה קורה ?אם הייתה פועלת ללא היגיון את מדמיינת מה היה קורה ?אם הייתה פועלת ללא היגיון
339 00:27:18,951 00:27:21,171 ,כן, אתה לא היית כאן .וזה כבר משהו חיובי ,כן, אתה לא היית כאן .וזה כבר משהו חיובי
340 00:27:21,172 00:27:22,356 ?מה את עושה כאן בכלל ?מה את עושה כאן בכלל
341 00:27:22,743 00:27:26,218 את בחורה אמריקאית בודדה ?שחיה בצורה עקיפה דרך אחרים את בחורה אמריקאית בודדה ?שחיה בצורה עקיפה דרך אחרים
342 00:27:26,219 00:27:27,905 .אינני בודדה .אני מאורסת .אינני בודדה .אני מאורסת
343 00:27:29,483 00:27:30,804 .תנחומי לחתן .תנחומי לחתן
344 00:27:41,959 00:27:42,891 !סלח לי !סלח לי
345 00:27:43,979 00:27:46,754 זהו זה? באת כל הדרך ?מלונדון כדי להטיף לי זהו זה? באת כל הדרך ?מלונדון כדי להטיף לי
346 00:27:46,755 00:27:49,330 לא, באתי משום שלא יכולתי .לאפשר לסבתי לבוא לבדה לא, באתי משום שלא יכולתי .לאפשר לסבתי לבוא לבדה
347 00:27:49,763 00:27:52,320 ?קלייר נמצאת כאן ?למה ?קלייר נמצאת כאן ?למה
348 00:27:52,321 00:27:54,212 אני חושב שאפילו את .תצליחי לחשוב על תשובה אני חושב שאפילו את .תצליחי לחשוב על תשובה
349 00:27:56,775 00:27:57,912 .אלוהים .אלוהים
350 00:27:58,702 00:28:01,544 !זה אדיר .היא באה בעקבות לורנזו !זה אדיר .היא באה בעקבות לורנזו
351 00:28:02,956 00:28:03,833 ?אדיר ?אדיר
352 00:28:07,438 00:28:10,780 ואם לורנזו איננו מעוניין ,לראות אותה, שכח אותה ואם לורנזו איננו מעוניין ,לראות אותה, שכח אותה
353 00:28:11,118 00:28:15,903 ,חולה סופני או מת ?בואי נאמר, סתם לכיף, מה אז ,חולה סופני או מת ?בואי נאמר, סתם לכיף, מה אז
354 00:28:18,362 00:28:19,328 .כפי שחשבתי .כפי שחשבתי
355 00:28:20,546 00:28:22,866 .אני רוצה לפגוש אותה .אשמח לפגוש את קלייר .אני רוצה לפגוש אותה .אשמח לפגוש את קלייר
356 00:28:22,867 00:28:25,355 ,ואני רוצה לשחק במנצ'סטר יונייטד .אבל אני גרוע בכדורגל ,ואני רוצה לשחק במנצ'סטר יונייטד .אבל אני גרוע בכדורגל
357 00:28:25,356 00:28:26,704 אינך חושב שהיא ?רוצה לפגוש אותי אינך חושב שהיא ?רוצה לפגוש אותי
358 00:28:26,872 00:28:29,769 אני באמת חושב שאין לה עניין לפגוש בחורה אני באמת חושב שאין לה עניין לפגוש בחורה
359 00:28:29,770 00:28:34,609 "אשר יכולה לדחוף "אלוהים .ו"אדיר" באותו המשפט "אשר יכולה לדחוף "אלוהים .ו"אדיר" באותו המשפט
360 00:29:08,368 00:29:11,498 .סבתא, הם סוגרים .כדאי שנלך עכשיו .סבתא, הם סוגרים .כדאי שנלך עכשיו
361 00:29:27,325 00:29:29,483 ?סלחי לי. קלייר .היי ?סלחי לי. קלייר .היי
362 00:29:29,965 00:29:34,283 ,קוראים לי סופי .ואני שלחתי לך את המכתב ,קוראים לי סופי .ואני שלחתי לך את המכתב
363 00:29:35,906 00:29:37,573 ?מכתב מג'ולייט ?מכתב מג'ולייט
364 00:29:39,059 00:29:40,968 !אלוהים .תודה לך !אלוהים .תודה לך
365 00:29:42,661 00:29:44,748 .תודה לך ?אבל איך מצאת אותנו .תודה לך ?אבל איך מצאת אותנו
366 00:29:44,927 00:29:47,184 ,טוב, למען האמת ?נכדך מצא אותי. -באמת ,טוב, למען האמת ?נכדך מצא אותי. -באמת
367 00:29:47,348 00:29:49,462 ,כן, העניין הוא ...חשבתי שכדאי ,כן, העניין הוא ...חשבתי שכדאי
368 00:29:49,463 00:29:50,880 ,הוא מתוק מאוד ,הוא מתוק מאוד
369 00:29:52,226 00:29:57,066 ומקסים, הוא חשב .שבטח תרצי לפגוש אותי ומקסים, הוא חשב .שבטח תרצי לפגוש אותי
370 00:29:57,636 00:29:59,689 כמה מתחשב באופן .שאינו מתאים לך, יקירי כמה מתחשב באופן .שאינו מתאים לך, יקירי
371 00:29:59,690 00:30:02,025 ,כן, תחת הנסיבות ,כן, תחת הנסיבות
372 00:30:02,026 00:30:05,326 זה נראה הגיוני לפגוש את הבחורה האחראית זה נראה הגיוני לפגוש את הבחורה האחראית
373 00:30:05,327 00:30:07,021 .למסע המטורף הזה .בסדר- .למסע המטורף הזה .בסדר-
374 00:30:07,532 00:30:10,440 ,צ'ארלי אינו מסכים .דבר שהופך למהנה יותר ,צ'ארלי אינו מסכים .דבר שהופך למהנה יותר
375 00:30:12,976 00:30:15,707 .חשבנו לשבת על כוס יין ?רוצה להצטרף אלינו .חשבנו לשבת על כוס יין ?רוצה להצטרף אלינו
376 00:30:15,708 00:30:16,713 .לחלוטין לא .לחלוטין לא
377 00:30:16,887 00:30:17,920 ?מה .לחלוטין לא- ?מה .לחלוטין לא-
378 00:30:17,921 00:30:19,875 .זה היה יום ארוך .יום ארוך מידי .זה היה יום ארוך .יום ארוך מידי
379 00:30:20,831 00:30:23,119 .טוב, יקירי, לילה טוב ...אבל אני- .טוב, יקירי, לילה טוב ...אבל אני-
380 00:30:23,120 00:30:25,043 ?את מכירה מקום בסביבה ?את מכירה מקום בסביבה
381 00:30:25,861 00:30:28,436 למען האמת אני .מכירה מקום מושלם למען האמת אני .מכירה מקום מושלם
382 00:30:32,733 00:30:34,543 .אינני מאמינה שבאת הנה .אינני מאמינה שבאת הנה
383 00:30:35,770 00:30:39,889 ,למדתי אומנות בטוסקנה ,ושהייתי אצל משפחה מחוץ לסיינה ,למדתי אומנות בטוסקנה ,ושהייתי אצל משפחה מחוץ לסיינה
384 00:30:40,487 00:30:46,049 ,היה להם בן, לורנזו .וזו הייתה אהבה ממבט ראשון ,היה להם בן, לורנזו .וזו הייתה אהבה ממבט ראשון
385 00:30:47,142 00:30:48,918 .היו לו עיניים כחולות ומתוקות .היו לו עיניים כחולות ומתוקות
386 00:30:49,447 00:30:51,492 .והוא אמר לי שאני יפה מאוד .והוא אמר לי שאני יפה מאוד
387 00:31:02,762 00:31:05,249 .ונתן לי את הטבעת הזו .ונתן לי את הטבעת הזו
388 00:31:07,394 00:31:08,932 .תכננו להינשא .תכננו להינשא
389 00:31:09,090 00:31:13,338 ,אבל היו לי בחינות באנגליה ,והורי מעולם לא היו מסכימים ,אבל היו לי בחינות באנגליה ,והורי מעולם לא היו מסכימים
390 00:31:13,339 00:31:15,265 ...פחדתי ...פחדתי
391 00:31:16,225 00:31:17,372 .וברחתי .וברחתי
392 00:31:19,952 00:31:20,851 ...עכשיו ...עכשיו
393 00:31:24,174 00:31:26,838 ...מה שאני הכי רוצה הוא ...מה שאני הכי רוצה הוא
394 00:31:28,120 00:31:32,138 להתנצל בפניו על כך .שהייתי כל כך פחדנית להתנצל בפניו על כך .שהייתי כל כך פחדנית
395 00:31:33,072 00:31:35,480 כמובן שגלויה .או מכתב זה פשוט מידי כמובן שגלויה .או מכתב זה פשוט מידי
396 00:31:36,568 00:31:38,688 ?אז באת למצוא את לורנזו שלך ?אז באת למצוא את לורנזו שלך
397 00:31:39,627 00:31:41,581 כן, ונראה לי שאני .יודעת היכן הוא נמצא כן, ונראה לי שאני .יודעת היכן הוא נמצא
398 00:31:42,433 00:31:43,241 ?היכן ?היכן
399 00:31:43,856 00:31:46,077 .בחווה, סמוכה לסיינה .בחווה, סמוכה לסיינה
400 00:31:47,651 00:31:49,594 .צ'ארלי מסיע אותי מחר .צ'ארלי מסיע אותי מחר
401 00:31:50,273 00:31:52,416 רק משום שלא .רציתי שתתפסי טרמפים רק משום שלא .רציתי שתתפסי טרמפים
402 00:31:54,102 00:31:56,166 .ובכן, לדעתו זו טעות גדולה .ובכן, לדעתו זו טעות גדולה
403 00:31:56,589 00:31:59,209 .כי אין בך טיפת רומנטיקה .כי אין בך טיפת רומנטיקה
404 00:31:59,210 00:32:01,952 .לא, לא .זה כי אני מציאותי .לא, לא .זה כי אני מציאותי
405 00:32:02,109 00:32:04,207 .לא, כי אתה אנגלי .לא, כי אתה אנגלי
406 00:32:04,484 00:32:05,856 .קר כמו דג .קר כמו דג
407 00:32:06,383 00:32:09,713 בסדר, ומי בדיוק ?כתב את רומיאו ויוליה בסדר, ומי בדיוק ?כתב את רומיאו ויוליה
408 00:32:10,010 00:32:12,730 ,וויליאמו שייקספירלי .איטלקי דגול ,וויליאמו שייקספירלי .איטלקי דגול
409 00:32:14,485 00:32:16,072 .הן משוגעות .משוגעות לגמרי .הן משוגעות .משוגעות לגמרי
410 00:32:17,235 00:32:22,984 .סופי, יקירתי .לילה טוב. תודה רבה לך .סופי, יקירתי .לילה טוב. תודה רבה לך
411 00:32:23,441 00:32:24,438 .תודה לך .תודה לך
412 00:32:28,138 00:32:30,313 .לילה טוב .לילה טוב, כולם .לילה טוב .לילה טוב, כולם
413 00:32:30,788 00:32:32,863 .לילה טוב .צ'ארלי, בוא נלך- .לילה טוב .צ'ארלי, בוא נלך-
414 00:32:33,194 00:32:34,404 .להתראות, גבירותיי .בהצלחה- .להתראות, גבירותיי .בהצלחה-
415 00:32:34,405 00:32:35,881 .להתראות .להתראות- .להתראות .להתראות-
416 00:32:36,699 00:32:38,886 כמה נפלא זה יהיה אם .היא תמצא את רומיאו שלה כמה נפלא זה יהיה אם .היא תמצא את רומיאו שלה
417 00:32:42,291 00:32:44,944 ,דמייני אם כן ,‏50 שנה מאוחר יותר ,דמייני אם כן ,‏50 שנה מאוחר יותר
418 00:32:44,945 00:32:46,351 .הכל בגלל המכתב שלך .הכל בגלל המכתב שלך
419 00:32:46,598 00:32:49,251 זה נשמע כמו .סיפור מטורף לגמרי זה נשמע כמו .סיפור מטורף לגמרי
420 00:32:59,318 00:33:01,083 !חכו! חכו !חכו! חכו
421 00:33:01,275 00:33:03,806 .אלוהים... הנה היא שוב .מצטערת- .אלוהים... הנה היא שוב .מצטערת-
422 00:33:05,134 00:33:07,520 אוכל לבוא איתך למצוא ?את לורנזו? -לבוא איתנו אוכל לבוא איתך למצוא ?את לורנזו? -לבוא איתנו
423 00:33:09,007 00:33:10,362 ?מה בנוגע לארוס שלך ?מה בנוגע לארוס שלך
424 00:33:10,363 00:33:12,681 אתם בעיר האהבה ?ואת רוצה לבוא איתנו אתם בעיר האהבה ?ואת רוצה לבוא איתנו
425 00:33:12,789 00:33:16,108 .כן, כי הוא עסוק ואני פנויה .כן, כי הוא עסוק ואני פנויה
426 00:33:16,109 00:33:18,946 .כמובן, אם זו לא הידחפות .לא, לא, זו לא הידחפות- .כמובן, אם זו לא הידחפות .לא, לא, זו לא הידחפות-
427 00:33:19,205 00:33:20,204 ,אני פשוט... תשמעי ,אני פשוט... תשמעי
428 00:33:20,432 00:33:22,198 .ארצה להגיד קודם משהו .זו לא הידחפות- .ארצה להגיד קודם משהו .זו לא הידחפות-
429 00:33:22,266 00:33:24,001 .זה לא ממש נטול אנוכיות .זה לא ממש נטול אנוכיות
430 00:33:24,197 00:33:26,750 זה החל כתגובה ,פשוטה למכתב שלך זה החל כתגובה ,פשוטה למכתב שלך
431 00:33:26,994 00:33:30,424 ועכשיו נראה לי כל כך ,מדהים מה שאת עושה ועכשיו נראה לי כל כך ,מדהים מה שאת עושה
432 00:33:30,974 00:33:33,527 .ואשמח לכתוב על זה .את עיתונאית- .ואשמח לכתוב על זה .את עיתונאית-
433 00:33:34,081 00:33:37,197 סבתא, עיתונאית מנסה .לחטט בחיינו הפרטיים סבתא, עיתונאית מנסה .לחטט בחיינו הפרטיים
434 00:33:37,198 00:33:39,916 .צ'ארלי, בחייך ?אלו לא סודות מדינה, נכון .צ'ארלי, בחייך ?אלו לא סודות מדינה, נכון
435 00:33:40,101 00:33:43,058 .אני לא עיתונאית ...אשמח להיות יום אחד, אבל .אני לא עיתונאית ...אשמח להיות יום אחד, אבל
436 00:33:43,059 00:33:44,802 ואת חושבת שסבתא ?היא כרטיס הכניסה שלך ואת חושבת שסבתא ?היא כרטיס הכניסה שלך
437 00:33:45,343 00:33:47,052 נראה לי שזה סיפור .שכדאי לכתוב עליו נראה לי שזה סיפור .שכדאי לכתוב עליו
438 00:33:47,171 00:33:48,625 .אשמח אם תבואי איתנו .אשמח אם תבואי איתנו
439 00:33:48,744 00:33:51,242 ?באמת .כן. כמובן- ?באמת .כן. כמובן-
440 00:33:51,529 00:33:52,369 .נשמח מאוד .נשמח מאוד
441 00:34:12,578 00:34:15,064 מדהים! אני עם קלייר. שלחתי" ".לה מכתב בשם ג'ולייט מדהים! אני עם קלייר. שלחתי" ".לה מכתב בשם ג'ולייט
442 00:34:15,065 00:34:17,565 ,אספר לך הכל מאוחר יותר" ".נשיקות וחיבוקים, סופי ,אספר לך הכל מאוחר יותר" ".נשיקות וחיבוקים, סופי
443 00:34:27,040 00:34:29,500 ,אני מת על ליבורנו" "!היין מדהים, אני בגן עדן ,אני מת על ליבורנו" "!היין מדהים, אני בגן עדן
444 00:34:29,501 00:34:32,125 .תיהני, אתקשר בערב" ".אוהב אותך - ויקטור .תיהני, אתקשר בערב" ".אוהב אותך - ויקטור
445 00:34:39,989 00:34:42,520 ?כמה זמן היית עם לורנזו ?כמה זמן היית עם לורנזו
446 00:34:43,059 00:34:45,014 .כל שנייה פנויה .כל שנייה פנויה
447 00:34:45,690 00:34:50,098 ,היינו נפגשים אחרי השיעור ,בחווה שבה עבד ,היינו נפגשים אחרי השיעור ,בחווה שבה עבד
448 00:34:50,099 00:34:55,058 היינו יושבים תחת העצים .וחולקים לחם עם עגבניות ושמן זית היינו יושבים תחת העצים .וחולקים לחם עם עגבניות ושמן זית
449 00:34:55,228 00:34:56,726 .זה כל כך רומנטי .כן- .זה כל כך רומנטי .כן-
450 00:34:56,886 00:34:59,006 מה כל כך רומנטי ?באכילה על עפר מה כל כך רומנטי ?באכילה על עפר
451 00:34:59,007 00:34:59,728 ?באמת ?באמת
452 00:34:59,729 00:35:02,663 העפר. הוא פשוט .אהב את כדור-הארץ העפר. הוא פשוט .אהב את כדור-הארץ
453 00:35:03,398 00:35:06,906 ...הוא אהב לדבר על הגשם ...הוא אהב לדבר על הגשם
454 00:35:08,528 00:35:10,626 ,ומעיינות מים צוננים ,ומעיינות מים צוננים
455 00:35:11,362 00:35:13,893 וצעדנו קילומטרים .על גבי קילומטרים וצעדנו קילומטרים .על גבי קילומטרים
456 00:35:14,348 00:35:16,272 .שכבנו על הדשא היבש .שכבנו על הדשא היבש
457 00:35:17,018 00:35:18,484 ...אני עדיין זוכרת ...אני עדיין זוכרת
458 00:35:20,042 00:35:23,849 את הריח המתוק ...של זיעתו הלוהטת את הריח המתוק ...של זיעתו הלוהטת
459 00:35:24,437 00:35:27,035 .טוב, בסדר, סבתא .התמונה ברורה לנו .טוב, בסדר, סבתא .התמונה ברורה לנו
460 00:35:29,117 00:35:32,203 את בטח מרגישה קרובה .למצוא את אהבתך הגדולה את בטח מרגישה קרובה .למצוא את אהבתך הגדולה
461 00:35:32,332 00:35:33,164 .כן .כן
462 00:35:33,715 00:35:37,168 .אהבתה הגדולה היה סבי .בואו לא נפסול את קיומי לחלוטין .אהבתה הגדולה היה סבי .בואו לא נפסול את קיומי לחלוטין
463 00:35:37,169 00:35:40,755 ...טוב, סליחה, אני פשוט .ברור שלא לזה התכוונתי ...טוב, סליחה, אני פשוט .ברור שלא לזה התכוונתי
464 00:35:41,750 00:35:43,937 .צ'ארלי בדיוק כמו בעלי .צ'ארלי בדיוק כמו בעלי
465 00:35:45,147 00:35:46,246 .שניהם ספקנים .שניהם ספקנים
466 00:35:46,609 00:35:49,950 בעלי תמיד התעקש שאהבה .היא לא יותר מהורמונים בעלי תמיד התעקש שאהבה .היא לא יותר מהורמונים
467 00:35:50,656 00:35:54,230 ,אבל תביני, מתחת .היה לו לב כל כך חם ואדיב ,אבל תביני, מתחת .היה לו לב כל כך חם ואדיב
468 00:35:55,044 00:35:56,798 .וצ'ארלי בדיוק אותו הדבר .וצ'ארלי בדיוק אותו הדבר
469 00:36:01,282 00:36:03,779 ספרי לי על הבחור .שאת מאוהבת בו ספרי לי על הבחור .שאת מאוהבת בו
470 00:36:06,444 00:36:07,377 .ויקטור .ויקטור
471 00:36:08,429 00:36:09,317 .כן .כן
472 00:36:16,325 00:36:19,955 .ובכן, ויקטור הוא שף מדהים .ובכן, ויקטור הוא שף מדהים
473 00:36:20,538 00:36:24,175 כן, הוא פותח .מסעדה בניו-יורק כן, הוא פותח .מסעדה בניו-יורק
474 00:36:25,227 00:36:29,753 .וזו הסיבה שבאנו הנה .לפגוש את הספקים שלו .וזו הסיבה שבאנו הנה .לפגוש את הספקים שלו
475 00:36:29,919 00:36:34,714 והוא נמצא בליבורנו במכירה .פומבית של יין ברגעים אלה והוא נמצא בליבורנו במכירה .פומבית של יין ברגעים אלה
476 00:36:36,332 00:36:37,864 .זה נשמע כיף .זה נשמע כיף
477 00:36:38,797 00:36:40,862 .בשבילו .כן .בשבילו .כן
478 00:36:45,138 00:36:47,036 ?וההורים שלך אוהבים אותו ?וההורים שלך אוהבים אותו
479 00:36:50,044 00:36:53,729 .כן, אבא שלי .אבא שלי אוהב אותו .כן, אבא שלי .אבא שלי אוהב אותו
480 00:36:55,112 00:36:57,854 אמא שלי עזבה אותנו .כשהייתי בת תשע אמא שלי עזבה אותנו .כשהייתי בת תשע
481 00:36:59,217 00:37:00,325 .אלוהים .אלוהים
482 00:37:01,954 00:37:05,794 .אלוהים, אני מצטערת .זה בסדר. זה היה לפני זמן רב- .אלוהים, אני מצטערת .זה בסדר. זה היה לפני זמן רב-
483 00:37:18,169 00:37:19,597 .תאט, תאט .תאט, תאט
484 00:37:45,231 00:37:46,663 ?איך תרצי לטפל בזה ?איך תרצי לטפל בזה
485 00:37:49,365 00:37:50,830 .פשוט לצלצל בפעמון .פשוט לצלצל בפעמון
486 00:38:02,189 00:38:05,020 ואם האישה תפתח ?ותיכנס להתקף קנאה ואם האישה תפתח ?ותיכנס להתקף קנאה
487 00:38:08,620 00:38:10,252 .זה יחמיא לי .זה יחמיא לי
488 00:38:16,315 00:38:19,456 אני חוששת יותר .שהוא לא יזכור אותי אני חוששת יותר .שהוא לא יזכור אותי
489 00:38:20,512 00:38:23,598 ,טוב, אם כך, בואי נלך הביתה .לפני שכל זה יסתיים בדמעות ,טוב, אם כך, בואי נלך הביתה .לפני שכל זה יסתיים בדמעות
490 00:38:30,918 00:38:32,217 .בחייך, הבית ריק .בחייך, הבית ריק
491 00:38:33,242 00:38:34,430 .אלך לבדוק מאחור .אלך לבדוק מאחור
492 00:38:34,584 00:38:36,214 ...אין צורך .עשינו כמיטב יכולתנו ...אין צורך .עשינו כמיטב יכולתנו
493 00:38:36,215 00:38:38,152 אין שום צורך .להאריך את האכזבה אין שום צורך .להאריך את האכזבה
494 00:38:52,638 00:38:54,192 .זה אני, כן .זה אני, כן
495 00:38:54,764 00:38:57,539 .אחר צהריים טובים .אני צ'ארלי ווימן .אחר צהריים טובים .אני צ'ארלי ווימן
496 00:38:57,540 00:39:01,122 .זו סבתי קלייר, וסופי .שלום- .זו סבתי קלייר, וסופי .שלום-
497 00:39:03,486 00:39:05,740 .אני קלייר ?אתה זוכר אותי .אני קלייר ?אתה זוכר אותי
498 00:39:07,347 00:39:08,236 .קלייר .קלייר
499 00:39:13,157 00:39:14,422 .זה לא הוא .זה לא הוא
500 00:39:16,026 00:39:17,070 ?את בטוחה ?את בטוחה
501 00:39:18,008 00:39:19,463 .אלו לא העיניים שלו .אלו לא העיניים שלו
502 00:39:25,555 00:39:27,320 .בואי נוודא .בואי נוודא
503 00:39:27,419 00:39:30,827 אתה זוכר מה עשית ?בקיץ של שנת 1957 אתה זוכר מה עשית ?בקיץ של שנת 1957
504 00:39:32,332 00:39:36,184 ,קיץ של שנת 1957 ,לעולם לא אשכח ,קיץ של שנת 1957 ,לעולם לא אשכח
505 00:39:36,185 00:39:40,752 פגשתי את הבחורה היפה .ביותר, שיער בלונדיני ארוך פגשתי את הבחורה היפה .ביותר, שיער בלונדיני ארוך
506 00:39:40,753 00:39:41,628 .סבתא .סבתא
507 00:39:41,950 00:39:43,359 .נישאנו באותה שנה .נישאנו באותה שנה
508 00:39:46,870 00:39:48,918 !אני מקלל את האישה הזאת ?מה- !אני מקלל את האישה הזאת ?מה-
509 00:39:48,919 00:39:50,186 .אוי, לא .בסדר- .אוי, לא .בסדר-
510 00:39:50,187 00:39:52,457 אני מקלל את !העיניים והשיניים שלה אני מקלל את !העיניים והשיניים שלה
511 00:39:52,458 00:39:53,897 !אני מקלל את השפם שלה !אני מקלל את השפם שלה
512 00:39:54,571 00:39:59,522 ?אבל למה אתה שואל ?למה לעלות כזה זיכרון נורא ?אבל למה אתה שואל ?למה לעלות כזה זיכרון נורא
513 00:40:00,572 00:40:01,815 .ובכן, זה הלך היטב .ובכן, זה הלך היטב
514 00:40:02,172 00:40:04,693 .אי אפשר לומר שלא ניסינו .אני מצטער. ברצינות .אי אפשר לומר שלא ניסינו .אני מצטער. ברצינות
515 00:40:04,694 00:40:05,702 ?אתה אמיתי ?אתה אמיתי
516 00:40:05,879 00:40:07,576 אם הייתי מבין את ,משמעות השאלה אם הייתי מבין את ,משמעות השאלה
517 00:40:07,577 00:40:09,148 .יתכן והייתי מתפתה לענות עליה .יתכן והייתי מתפתה לענות עליה
518 00:40:09,553 00:40:11,973 לא ייתכן שהוא הלורנזו .ברטוליני היחיד בטוסקנה לא ייתכן שהוא הלורנזו .ברטוליני היחיד בטוסקנה
519 00:40:14,560 00:40:16,212 ...הוא היחיד בסביבה, אז ...הוא היחיד בסביבה, אז
520 00:40:16,213 00:40:19,356 לא באתי עד הנה .כדי לוותר עכשיו לא באתי עד הנה .כדי לוותר עכשיו
521 00:40:19,771 00:40:21,215 ?סבתא, מה את רוצה לעשות ?סבתא, מה את רוצה לעשות
522 00:40:21,216 00:40:24,466 תרצי להקיש על כל דלת ?ולשאול אם לורנזו נמצא תרצי להקיש על כל דלת ?ולשאול אם לורנזו נמצא
523 00:40:27,130 00:40:28,185 ?כמה כבר יכולים להיות ?כמה כבר יכולים להיות
524 00:40:29,755 00:40:30,988 ?שבעים וארבעה ?שבעים וארבעה
525 00:40:31,529 00:40:35,279 לורנזו ברטוליני, ואתן‎ 74 ?רוצות לצאת למסע אבוד מראש לורנזו ברטוליני, ואתן‎ 74 ?רוצות לצאת למסע אבוד מראש
526 00:40:35,646 00:40:37,333 .זה בלתי אפשרי .חוזרים הביתה בבוקר .זה בלתי אפשרי .חוזרים הביתה בבוקר
527 00:40:37,334 00:40:40,446 .בחייך צ'ארלי, תירגע ?סופי, מה את חושבת .בחייך צ'ארלי, תירגע ?סופי, מה את חושבת
528 00:40:40,838 00:40:43,634 סבתא, מה זה חשוב .עכשיו? היא לא חושבת סבתא, מה זה חשוב .עכשיו? היא לא חושבת
529 00:40:44,052 00:40:46,905 .זה הרעיון המבריק שלך !הוא נגמר! הסתיים .זה הרעיון המבריק שלך !הוא נגמר! הסתיים
530 00:40:46,906 00:40:49,553 .מצאנו את נמו .ההופעה הסתיימה .מצאנו את נמו .ההופעה הסתיימה
531 00:40:51,878 00:40:54,076 .סופי .תקשיב, זו העבודה שלי- .סופי .תקשיב, זו העבודה שלי-
532 00:40:54,752 00:40:58,237 .אני מוצאת דברים ,ובאמצעות תהליך השלילה .אני מוצאת דברים ,ובאמצעות תהליך השלילה
533 00:40:58,792 00:41:02,292 ,ונוהל ייזהר הקונה ,שידרוש כמה עובדות נוספות ,ונוהל ייזהר הקונה ,שידרוש כמה עובדות נוספות
534 00:41:02,293 00:41:04,233 נוכל לצמצם את .הרשימה במידה ניכרת נוכל לצמצם את .הרשימה במידה ניכרת
535 00:41:04,570 00:41:07,423 "האם גברת "אדיר ?"השתמשה בביטוי "ייזהר הקונה "האם גברת "אדיר ?"השתמשה בביטוי "ייזהר הקונה
536 00:41:07,631 00:41:11,416 .עשה לי טובה, למדתי בבראון .תואר כפול. משני בלטינית .עשה לי טובה, למדתי בבראון .תואר כפול. משני בלטינית
537 00:41:11,802 00:41:13,929 .זה טירוף .טירוף .זה טירוף .טירוף
538 00:41:14,338 00:41:17,979 צ'ארלי, לא רצית ?להיכנס לבריכה צ'ארלי, לא רצית ?להיכנס לבריכה
539 00:41:17,980 00:41:21,344 .אנחנו עובדות. לך מכאן ...זה טירוף מוחלט- .אנחנו עובדות. לך מכאן ...זה טירוף מוחלט-
540 00:41:21,345 00:41:22,235 !עבודה !עבודה
541 00:41:23,983 00:41:25,060 .אני לא מאמין .אני לא מאמין
542 00:41:26,257 00:41:27,016 .מגוחך .מגוחך
543 00:41:32,981 00:41:34,280 .הוא בחור נאה .הוא בחור נאה
544 00:41:35,524 00:41:36,528 ?נכון ?נכון
545 00:41:41,899 00:41:46,393 בסדר, את בטוחה שלורנזו ?מעולם לא עזב את האזור בסדר, את בטוחה שלורנזו ?מעולם לא עזב את האזור
546 00:41:46,904 00:41:50,802 .הוא אהב את האזור .אני די בטוחה .הוא אהב את האזור .אני די בטוחה
547 00:41:54,264 00:41:55,374 ?אפשר ?אפשר
548 00:42:09,732 00:42:11,209 .טווח הלורנזואים שלנו .טווח הלורנזואים שלנו
549 00:42:18,559 00:42:21,878 את בטוחה שיש לך ?זמן להתעסק בזה את בטוחה שיש לך ?זמן להתעסק בזה
550 00:42:33,150 00:42:34,475 .שלום ?מה שלומך .שלום ?מה שלומך
551 00:42:35,120 00:42:36,674 .אני בסדר ?מה שלומך .אני בסדר ?מה שלומך
552 00:42:37,162 00:42:41,057 הרגע נכחתי במכירת .הסוטרן הכי מדהימה אי פעם הרגע נכחתי במכירת .הסוטרן הכי מדהימה אי פעם
553 00:42:41,058 00:42:43,460 .זה היה יפהפה ?מדהים. איך הולך .זה היה יפהפה ?מדהים. איך הולך
554 00:42:43,745 00:42:45,929 .הכל בסדר .אני בסיינה עכשיו .הכל בסדר .אני בסיינה עכשיו
555 00:42:46,180 00:42:47,224 ?מה? בסיינה ?מה? בסיינה
556 00:42:47,617 00:42:50,133 ?מה את עושה בסיינה .אני עובדת על כתבה- ?מה את עושה בסיינה .אני עובדת על כתבה-
557 00:42:50,134 00:42:52,368 ,אנחנו בסוג של הרפתקה ,אנחנו בסוג של הרפתקה
558 00:42:52,369 00:42:55,672 מחפשים אחר מישהו .שהכירה לפני 50 שנה מחפשים אחר מישהו .שהכירה לפני 50 שנה
559 00:42:55,909 00:42:57,083 ?יודעת מה, מותק ?יודעת מה, מותק
560 00:42:57,084 00:42:59,742 זה לא זמן טוב כי ,אני באמצע משהו זה לא זמן טוב כי ,אני באמצע משהו
561 00:42:59,743 00:43:03,017 אני שמח שהתקשרת .כי התכוונתי להתקשר אלייך אני שמח שהתקשרת .כי התכוונתי להתקשר אלייך
562 00:43:03,581 00:43:07,032 ההזדמנויות כאן ,ממש מדהימות ההזדמנויות כאן ,ממש מדהימות
563 00:43:07,217 00:43:09,233 ואני חושב שאצטרך .להישאר עד יום שישי ואני חושב שאצטרך .להישאר עד יום שישי
564 00:43:10,004 00:43:12,355 ?להישאר או לוותר .אני מרגיש נורא ?להישאר או לוותר .אני מרגיש נורא
565 00:43:12,356 00:43:15,541 .לא, תישאר. בבקשה .יום שישי נשמע לי מצוין .לא, תישאר. בבקשה .יום שישי נשמע לי מצוין
566 00:43:15,840 00:43:19,243 ?נהדר. אז יום שישי, בסדר .שישי זה טוב. כולם מרווחים ?נהדר. אז יום שישי, בסדר .שישי זה טוב. כולם מרווחים
567 00:43:19,244 00:43:20,064 .להתראות .להתראות
568 00:43:25,762 00:43:26,584 ?קלייר ?קלייר
569 00:43:28,238 00:43:29,048 .אני פנויה .אני פנויה
570 00:43:30,370 00:43:31,964 ?פנויה עבור מה .היא באה- ?פנויה עבור מה .היא באה-
571 00:43:32,087 00:43:33,942 .היא באה איתנו .באמת? נפלא- .היא באה איתנו .באמת? נפלא-
572 00:43:34,011 00:43:36,005 !זה נפלא! נהדר !זה נפלא! נהדר
573 00:44:01,724 00:44:04,754 .חבל שאיני הלורנזו שאת מחפשת .חבל שאיני הלורנזו שאת מחפשת
574 00:44:06,146 00:44:07,782 ,אם לא תמצאי אותו ,אם לא תמצאי אותו
575 00:44:08,558 00:44:09,631 .חזרי הנה .חזרי הנה
576 00:44:10,770 00:44:12,680 .אכין לך ארוחת דגים .אכין לך ארוחת דגים
577 00:44:14,218 00:44:15,880 ?בסדר .בסדר- ?בסדר .בסדר-
578 00:44:23,916 00:44:24,870 .בהצלחה .בהצלחה
579 00:44:57,327 00:44:58,366 .זה לא הוא .זה לא הוא
580 00:44:59,163 00:45:00,363 .אלוהים !לא .אלוהים !לא
581 00:45:30,828 00:45:32,904 ?נכון שזה יהיה נחמד, סבתא ?נכון שזה יהיה נחמד, סבתא
582 00:45:33,230 00:45:36,430 לעבור מבחור שעבד בשדות .לאדם אשר השדות בבעלותו לעבור מבחור שעבד בשדות .לאדם אשר השדות בבעלותו
583 00:45:36,734 00:45:38,662 ואת זוכה לדלג על .הקטעים המלוכלכים ואת זוכה לדלג על .הקטעים המלוכלכים
584 00:45:42,039 00:45:43,867 .החיים הם הקטעים המלוכלכים .החיים הם הקטעים המלוכלכים
585 00:45:51,715 00:45:53,378 .כמה חבל שזה לא אני .כמה חבל שזה לא אני
586 00:45:54,859 00:45:55,859 .כן .כן
587 00:45:58,589 00:46:00,575 .לעולם לא הייתי נותן לך לעזוב .לעולם לא הייתי נותן לך לעזוב
588 00:46:02,192 00:46:03,202 .האמיני לי .האמיני לי
589 00:46:14,777 00:46:17,974 ?מה הקטע עם גברים איטלקים .הם נופלים לרגלייך ?מה הקטע עם גברים איטלקים .הם נופלים לרגלייך
590 00:46:18,896 00:46:21,511 כמה חבל. הייתי יכול .להיות מאושר כאן כמה חבל. הייתי יכול .להיות מאושר כאן
591 00:46:21,512 00:46:24,213 מאושר? הנכד שלך ?אמר "מאושר" עכשיו מאושר? הנכד שלך ?אמר "מאושר" עכשיו
592 00:46:24,515 00:46:25,792 .אמרתי הייתי יכול .אמרתי הייתי יכול
593 00:46:25,988 00:46:28,664 .בואי לא ניסחף .עלי לשמור על המוניטין .בואי לא ניסחף .עלי לשמור על המוניטין
594 00:46:31,507 00:46:36,325 צ'ארלי, מדוע שלא תספר לסופי ?על השירות שאתה מעניק לציבור צ'ארלי, מדוע שלא תספר לסופי ?על השירות שאתה מעניק לציבור
595 00:46:36,326 00:46:38,819 אינני חושב שהיא .תתעניין בזה, סבתא אינני חושב שהיא .תתעניין בזה, סבתא
596 00:46:38,820 00:46:41,012 .נסה אותי ...את יודעת, דברים כמו- .נסה אותי ...את יודעת, דברים כמו-
597 00:46:41,675 00:46:43,863 ,להגן על חסרי הישע ,לשמור על זכויות האדם ,להגן על חסרי הישע ,לשמור על זכויות האדם
598 00:46:43,864 00:46:45,491 .לעזור לפליטים לקבל מקלט .לעזור לפליטים לקבל מקלט
599 00:46:46,503 00:46:48,829 .את נראית מופתעת .אני מופתעת מאוד- .את נראית מופתעת .אני מופתעת מאוד-
600 00:46:48,830 00:46:52,205 פשוט לא סיווגתי אותך .כאדם שפועל למען האנושות פשוט לא סיווגתי אותך .כאדם שפועל למען האנושות
601 00:46:53,944 00:46:54,898 ?באמת ?באמת
602 00:46:57,314 00:47:00,725 וכאיזה סוג של אדם ?סיווגת אותי בדיוק וכאיזה סוג של אדם ?סיווגת אותי בדיוק
603 00:47:00,851 00:47:03,931 ובכן, נטיתי לכיוון שחצן ,אליטיסטי מאוקספורד ובכן, נטיתי לכיוון שחצן ,אליטיסטי מאוקספורד
604 00:47:04,121 00:47:07,167 ,עכשיו שהזכרת את זה .שחצן שעוזר לזולת, גם מתאים ,עכשיו שהזכרת את זה .שחצן שעוזר לזולת, גם מתאים
605 00:47:07,958 00:47:09,746 אני מניח שאת פשוט .גרועה בלשפוט אנשים אני מניח שאת פשוט .גרועה בלשפוט אנשים
606 00:47:10,006 00:47:12,087 אבל היא מומחית .לעובדות, צ'ארלי אבל היא מומחית .לעובדות, צ'ארלי
607 00:47:14,966 00:47:15,768 .טוב .טוב
608 00:47:16,858 00:47:18,229 .אני הולכת למיטה .בסדר- .אני הולכת למיטה .בסדר-
609 00:47:19,903 00:47:22,072 .לילה טוב, יקירתי .לילה טוב. -שינה ערבה- .לילה טוב, יקירתי .לילה טוב. -שינה ערבה-
610 00:47:22,073 00:47:23,958 ?אוכל להלוות אותך לחדרך .תתנהג כמו שצריך- ?אוכל להלוות אותך לחדרך .תתנהג כמו שצריך-
611 00:47:29,893 00:47:31,122 .היא אדירה .היא אדירה
612 00:47:32,642 00:47:34,717 אני מכבד את השימוש .במילה בהקשר הזה אני מכבד את השימוש .במילה בהקשר הזה
613 00:47:34,718 00:47:36,898 .אני מסמיקה, תודה שהסכמת .אני מסמיקה, תודה שהסכמת
614 00:47:37,069 00:47:38,136 .בבקשה .בבקשה
615 00:47:42,237 00:47:44,300 ?טוב. נלך למיטה ?טוב. נלך למיטה
616 00:47:45,395 00:47:46,782 ...סליחה. זה נשמע ...סליחה. זה נשמע
617 00:47:49,070 00:47:54,598 טוב, למרות שאשמח ...לסיים את בקבוק היין טוב, למרות שאשמח ...לסיים את בקבוק היין
618 00:47:54,805 00:47:57,614 .לא, כדאי שתלך לישון .לילה טוב, צ'ארלי .לא, כדאי שתלך לישון .לילה טוב, צ'ארלי
619 00:47:59,069 00:47:59,862 .נכון .נכון
620 00:48:00,788 00:48:02,282 .ובכן, לילה טוב .לילה טוב- .ובכן, לילה טוב .לילה טוב-
621 00:48:12,689 00:48:15,180 ?סלחי לי. היכן הנימוסים שלי ?סלחי לי. היכן הנימוסים שלי
622 00:48:15,325 00:48:17,337 .באמת תהיתי מהרגע שנפגשנו .באמת תהיתי מהרגע שנפגשנו
623 00:48:18,095 00:48:20,472 כן, טוב, אינני יודע ,מה בדיוק העניין כן, טוב, אינני יודע ,מה בדיוק העניין
624 00:48:21,164 00:48:23,172 אבל נראה שאת מוציאה .ממני את הגרוע שבי אבל נראה שאת מוציאה .ממני את הגרוע שבי
625 00:48:24,134 00:48:26,318 .איכשהו זו אשמתי .כל זה באשמתך- .איכשהו זו אשמתי .כל זה באשמתך-
626 00:48:26,670 00:48:28,318 .כתבת את המכתב הארור .כתבת את המכתב הארור
627 00:48:30,908 00:48:33,548 בכל זאת, תרצי ?שאלווה אותך לחדרך בכל זאת, תרצי ?שאלווה אותך לחדרך
628 00:48:34,544 00:48:37,206 את יודעת, אינני ,הבחור עוכר השמחה את יודעת, אינני ,הבחור עוכר השמחה
629 00:48:37,369 00:48:39,882 והבלתי נסבל .שניסית לצייר אותי והבלתי נסבל .שניסית לצייר אותי
630 00:48:39,883 00:48:43,991 נכון. ואתה לא אמרת .שאהבת אמת היא שטויות נכון. ואתה לא אמרת .שאהבת אמת היא שטויות
631 00:48:45,331 00:48:46,245 .מודה באשמה .מודה באשמה
632 00:48:49,628 00:48:52,422 .זה רק שאני באמת דואג לה .זה רק שאני באמת דואג לה
633 00:48:53,430 00:48:55,820 ,זה אולי נראה שהיא עליזה ,זה אולי נראה שהיא עליזה
634 00:48:57,434 00:48:59,549 .אבל חייה לא היו כל כך פשוטים .אבל חייה לא היו כל כך פשוטים
635 00:49:02,406 00:49:04,103 ?זה לא הגיוני שאדאג לה ?זה לא הגיוני שאדאג לה
636 00:49:04,574 00:49:08,417 לא, אבל יש לי הרגשה .טובה בקשר לזה. עוד תראה לא, אבל יש לי הרגשה .טובה בקשר לזה. עוד תראה
637 00:49:08,915 00:49:10,418 .בואי נקווה שאת צודקת .בואי נקווה שאת צודקת
638 00:49:34,004 00:49:34,986 .גברת קלייר .גברת קלייר
639 00:49:38,575 00:49:39,932 .אדון ברטוליני .אדון ברטוליני
640 00:49:41,230 00:49:44,100 ?אתה זוכר אותי .'שמי קלייר סמית ?אתה זוכר אותי .'שמי קלייר סמית
641 00:49:47,700 00:49:49,700 ,פנייך היפהפיות ,פנייך היפהפיות
642 00:49:50,301 00:49:52,201 ...כל כך מוכרות ...כל כך מוכרות
643 00:49:58,500 00:50:00,600 .צהריים טובים .צהריים טובים
644 00:50:45,566 00:50:46,745 .עוד לא סיימנו .עוד לא סיימנו
645 00:50:49,254 00:50:50,940 .כמובן שלא, יקירתי .כמובן שלא, יקירתי
646 00:51:20,926 00:51:21,942 .שלום .שלום
647 00:51:22,612 00:51:24,204 ?שלום .שלום- ?שלום .שלום-
648 00:51:27,484 00:51:29,980 ?היי. קלייר איתך? לא ?היי. קלייר איתך? לא
649 00:51:30,287 00:51:32,655 ,לא, לא. למען האמת .היא הלכה לישון מוקדם ,לא, לא. למען האמת .היא הלכה לישון מוקדם
650 00:51:32,656 00:51:33,375 .טוב .טוב
651 00:51:33,672 00:51:35,786 התכוונתי לשאול ...אם את רעבה, אבל התכוונתי לשאול ...אם את רעבה, אבל
652 00:51:35,926 00:51:38,417 פשוט רציתי להתחיל .לעבוד על הכתבה שלי פשוט רציתי להתחיל .לעבוד על הכתבה שלי
653 00:51:39,024 00:51:39,928 ?איך זה מתקדם ?איך זה מתקדם
654 00:51:40,399 00:51:42,330 .זה מתקדם בסדר .זה מתקדם בסדר
655 00:51:43,308 00:51:44,282 ?הזכרת אותי ?הזכרת אותי
656 00:51:44,835 00:51:47,374 ?ייתכן. למה ?אפשר לקרוא קצת- ?ייתכן. למה ?אפשר לקרוא קצת-
657 00:51:47,375 00:51:49,311 ?אתה צוחק עליי .בחייך, רק קצת- ?אתה צוחק עליי .בחייך, רק קצת-
658 00:51:49,606 00:51:51,130 .לחלוטין לא .לחלוטין לא
659 00:51:52,109 00:51:54,844 איך אוכל לוודא ?שאני מוצג כראוי איך אוכל לוודא ?שאני מוצג כראוי
660 00:51:54,845 00:51:57,213 .לא, אתה כן .סמוך עליי בעניין .לא, אתה כן .סמוך עליי בעניין
661 00:51:57,214 00:51:59,739 ?מה זה אמור להביע .זה אומר לילה טוב, צ'ארלי- ?מה זה אמור להביע .זה אומר לילה טוב, צ'ארלי-
662 00:52:02,886 00:52:04,820 .לילה טוב .טוב- .לילה טוב .טוב-
663 00:52:05,788 00:52:06,611 .כן .כן
664 00:52:10,527 00:52:11,522 .לילה טוב .לילה טוב
665 00:52:15,936 00:52:17,592 .מה? טוב ...זה- .מה? טוב ...זה-
666 00:52:19,169 00:52:22,233 אחד מהמצבים שבו את אומרת הפוך אחד מהמצבים שבו את אומרת הפוך
667 00:52:22,234 00:52:23,586 ?ממה שאת מתכוונת ?ממה שאת מתכוונת
668 00:52:24,752 00:52:25,646 .לא .לא
669 00:52:26,038 00:52:26,861 .נכון .נכון
670 00:52:28,116 00:52:29,232 .טוב, אז לילה טוב .טוב, אז לילה טוב
671 00:52:29,553 00:52:30,915 .לילה טוב, צ'ארלי .לילה טוב, צ'ארלי
672 00:52:48,333 00:52:49,339 .בוקר טוב .בוקר טוב
673 00:52:50,051 00:52:50,996 .בוקר טוב .בוקר טוב
674 00:52:51,549 00:52:53,236 .סבתא החליטה לישון הבוקר .סבתא החליטה לישון הבוקר
675 00:52:53,476 00:52:55,732 ,הכל בסדר? כלומר ?היא זקוקה למשהו ,הכל בסדר? כלומר ?היא זקוקה למשהו
676 00:52:55,972 00:52:58,730 שום דבר. היא .עקשנית כמו פרד שום דבר. היא .עקשנית כמו פרד
677 00:52:59,442 00:53:00,660 .צ'רצ'יל לבוש בשמלה .צ'רצ'יל לבוש בשמלה
678 00:53:03,613 00:53:06,530 חשבתי לטייל מעט בסיינה .מאחר ואנחנו כבר כאן חשבתי לטייל מעט בסיינה .מאחר ואנחנו כבר כאן
679 00:53:06,950 00:53:07,931 .זה רעיון טוב .זה רעיון טוב
680 00:53:09,753 00:53:12,268 אני מניח שתרצי .להמשיך לכתוב אני מניח שתרצי .להמשיך לכתוב
681 00:53:13,621 00:53:14,484 ...כלומר ...כלומר
682 00:53:15,880 00:53:16,886 .עבודה, עבודה, עבודה .עבודה, עבודה, עבודה
683 00:53:17,979 00:53:19,085 .תכונה ראויה להערצה .תכונה ראויה להערצה
684 00:53:22,935 00:53:24,957 .כן, כמובן. המשיכי בשלך .כן, כמובן. המשיכי בשלך
685 00:53:27,912 00:53:28,796 ?צ'ארלי ?צ'ארלי
686 00:53:32,059 00:53:33,305 ...מאחר ואנחנו כאן ...מאחר ואנחנו כאן
687 00:53:36,229 00:53:40,560 אני שונאת להחמיא לך, אבל ,מה שאתה עושה עבור קלייר אני שונאת להחמיא לך, אבל ,מה שאתה עושה עבור קלייר
688 00:53:41,151 00:53:42,430 ...זה מתוק, ואני ...זה מתוק, ואני
689 00:53:43,620 00:53:47,258 אני מתארת שהיית מעדיף ,לבלות את חופשתך במקום אחר אני מתארת שהיית מעדיף ,לבלות את חופשתך במקום אחר
690 00:53:48,049 00:53:51,037 החלטת להתנדב בעצמך ?או שהורייך נידבו אותך החלטת להתנדב בעצמך ?או שהורייך נידבו אותך
691 00:53:55,561 00:53:57,339 הייתי רוצה לחשוב .שהם נמצאים במקום נחמד הייתי רוצה לחשוב .שהם נמצאים במקום נחמד
692 00:54:00,724 00:54:03,182 הם נהרגו בתאונת דרכים .כשהייתי בן 10 הם נהרגו בתאונת דרכים .כשהייתי בן 10
693 00:54:07,577 00:54:08,654 .אני מצטערת .אני מצטערת
694 00:54:10,780 00:54:12,109 .אלוהים, אני מצטערת .אלוהים, אני מצטערת
695 00:54:13,682 00:54:16,274 .תודה לך, סופי .אני מעריך את זה .תודה לך, סופי .אני מעריך את זה
696 00:54:17,239 00:54:18,631 .זו הייתה תקופה קשה .זו הייתה תקופה קשה
697 00:54:20,657 00:54:22,112 .סבתא איבדה את בנה .סבתא איבדה את בנה
698 00:54:23,126 00:54:24,566 .אני איבדתי את הוריי .אני איבדתי את הוריי
699 00:54:26,547 00:54:28,590 לצערי הרב, אינני .מאמין גדול בסוף טוב לצערי הרב, אינני .מאמין גדול בסוף טוב
700 00:54:31,067 00:54:36,095 ,בכל אופן, סבתא לקחה פיקוד ,לקחה נער כועס, ושחצן תחת כנפיה ,בכל אופן, סבתא לקחה פיקוד ,לקחה נער כועס, ושחצן תחת כנפיה
701 00:54:36,640 00:54:39,097 והפכה אותי לגבר .הלא נחמד שאני היום והפכה אותי לגבר .הלא נחמד שאני היום
702 00:54:43,179 00:54:45,972 תגידי, הארוס שלך ?לא מתחיל להרגיש בודד תגידי, הארוס שלך ?לא מתחיל להרגיש בודד
703 00:54:46,082 00:54:48,713 אתה יודע, ויקטור .נהנה מהחיים עכשיו אתה יודע, ויקטור .נהנה מהחיים עכשיו
704 00:54:49,419 00:54:51,511 ואני בספק אם .הוא מרגיש בחסרוני ואני בספק אם .הוא מרגיש בחסרוני
705 00:54:52,122 00:54:53,208 ?מה איתך ?מה איתך
706 00:54:54,190 00:54:58,672 ?אין לך חברה .זה סיפור מאוד ארוך- ?אין לך חברה .זה סיפור מאוד ארוך-
707 00:54:58,928 00:55:00,496 .כן? אינני מופתעת .כן? אינני מופתעת
708 00:55:00,622 00:55:02,931 כבר חלפה שנה .מאז שראיתי את פטרישה כבר חלפה שנה .מאז שראיתי את פטרישה
709 00:55:02,999 00:55:04,609 ?ואתה נפרדת ממנה ?ואתה נפרדת ממנה
710 00:55:07,070 00:55:10,827 את רומזת שאני יותר מסוג ?הבחורים שזורקים בחורות את רומזת שאני יותר מסוג ?הבחורים שזורקים בחורות
711 00:55:11,341 00:55:12,326 .אולי כן .אולי כן
712 00:55:12,575 00:55:15,644 למען האמת, אני נפרדתי .ממנה בפעם האחרונה למען האמת, אני נפרדתי .ממנה בפעם האחרונה
713 00:55:25,089 00:55:25,942 .טוב, זה מספיק .טוב, זה מספיק
714 00:55:31,786 00:55:32,965 .בסדר. זה מספיק .בסדר. זה מספיק
715 00:55:35,532 00:55:36,644 ...סופי .זה מספיק- ...סופי .זה מספיק-
716 00:55:38,101 00:55:40,843 .את כותבת נהדר .תודה לך- .את כותבת נהדר .תודה לך-
717 00:55:41,004 00:55:43,674 .לא. זה ממש, ממש, טוב .לא. זה ממש, ממש, טוב
718 00:55:44,974 00:55:46,417 ?למה אתה מופתע ?למה אתה מופתע
719 00:55:47,551 00:55:49,563 מדוע לא הראת את ?עבודתך לאף אחד מדוע לא הראת את ?עבודתך לאף אחד
720 00:55:49,746 00:55:52,081 מעולם לא הרגשתי ?שזה מוכן. -למה מעולם לא הרגשתי ?שזה מוכן. -למה
721 00:55:52,082 00:55:53,918 .כנראה כי אני שואפת לשלמות .כנראה כי אני שואפת לשלמות
722 00:55:55,151 00:55:58,007 את יודעת שזו רק מילה ?"אחרת להגיד "אני מפחדת את יודעת שזו רק מילה ?"אחרת להגיד "אני מפחדת
723 00:55:58,388 00:56:01,171 .תקשיבי, אין לך מה לפחד .תקשיבי, אין לך מה לפחד
724 00:56:01,758 00:56:03,741 .אינך תחקירנית, אלא כתבת .אינך תחקירנית, אלא כתבת
725 00:56:06,815 00:56:09,091 ?למה עשית את זה .אני לא פחדנית- ?למה עשית את זה .אני לא פחדנית-
726 00:56:11,568 00:56:12,791 .ואני לא ג'נטלמן .ואני לא ג'נטלמן
727 00:56:14,938 00:56:16,521 ?נראה לך שכדאי שנחזור לקלייר ?נראה לך שכדאי שנחזור לקלייר
728 00:56:17,073 00:56:19,218 .כן. הרבה לורנזואים .כן. הרבה לורנזואים
729 00:56:21,010 00:56:21,781 .טוב .טוב
730 00:56:26,344 00:56:27,806 .כדאי שנחזור לקלייר .כדאי שנחזור לקלייר
731 00:56:30,720 00:56:32,958 !אני לורנזו ברטוליני !אני לורנזו ברטוליני
732 00:56:38,743 00:56:41,151 !קחי אותו! קחי אותו !קחי אותו! קחי אותו
733 00:56:41,603 00:56:43,556 !אני לורנזו ברטוליני !אני לורנזו ברטוליני
734 00:56:44,100 00:56:46,089 !אני לורנזו ברטוליני !אני לורנזו ברטוליני
735 00:56:46,536 00:56:47,477 .וואו .וואו
736 00:56:49,108 00:56:50,927 !אני לורנזו ברטוליני !אני לורנזו ברטוליני
737 00:56:57,233 00:56:58,320 ?יודע מה אתה ?יודע מה אתה
738 00:56:58,915 00:57:01,042 .אתה משפחת מונטגווה וקפואלאט .אתה משפחת מונטגווה וקפואלאט
739 00:57:01,117 00:57:06,397 ,כלומר... טוב .לפחות אני לא רומיאו ,כלומר... טוב .לפחות אני לא רומיאו
740 00:57:06,556 00:57:10,346 .זו הלשון המעטה של העשור ,לא, לא, לא, כי תביני- .זו הלשון המעטה של העשור ,לא, לא, לא, כי תביני-
741 00:57:11,261 00:57:14,448 ,אם אמצא את אהבת חיי ,לא אעמוד כמו אידיוט ,אם אמצא את אהבת חיי ,לא אעמוד כמו אידיוט
742 00:57:14,798 00:57:16,296 .ואלחש באיזה גן .ואלחש באיזה גן
743 00:57:17,185 00:57:21,503 פשוט אוריד אותה מהמרפסת .הארורה ואגמור עם הסיפור פשוט אוריד אותה מהמרפסת .הארורה ואגמור עם הסיפור
744 00:57:25,377 00:57:26,672 ?אתה מאמין בגורל ?אתה מאמין בגורל
745 00:57:28,585 00:57:29,459 ?ואת ?ואת
746 00:57:30,620 00:57:31,748 .כן, נראה לי שכן .כן, נראה לי שכן
747 00:57:32,649 00:57:35,617 נראה לי שזה גורל .שאני כאן עכשיו נראה לי שזה גורל .שאני כאן עכשיו
748 00:57:41,066 00:57:42,367 .עם קלייר .עם קלייר
749 00:57:43,760 00:57:46,086 .כמובן. כמובן. עם קלייר .כמובן. כמובן. עם קלייר
750 00:58:19,527 00:58:21,300 .ובכן, זה הרחוב .ובכן, זה הרחוב
751 00:58:25,502 00:58:27,627 .טוב, הנה 2. זה מספר 2 .טוב, הנה 2. זה מספר 2
752 00:59:45,882 00:59:47,253 .מזה הכי חששתי .מזה הכי חששתי
753 00:59:47,383 00:59:50,186 .צ'ארלי, לא בטוח שזה הוא .אני באמת מקווה שלא- .צ'ארלי, לא בטוח שזה הוא .אני באמת מקווה שלא-
754 00:59:51,788 00:59:54,607 .בכל מקרה, זה מסתיים כאן .לא. לא עכשיו- .בכל מקרה, זה מסתיים כאן .לא. לא עכשיו-
755 00:59:55,458 00:59:56,975 ?היכן נפסיק ?היכן נפסיק
756 00:59:57,794 01:00:00,262 ?מעבר לגבעה? או הגבעה הבאה ?אחרי שנסרוק את כל המדינה ?מעבר לגבעה? או הגבעה הבאה ?אחרי שנסרוק את כל המדינה
757 01:00:00,330 01:00:02,064 .לא. לא. זה מסתיים כאן .לא. לא. זה מסתיים כאן
758 01:00:02,065 01:00:04,389 ישנם לורנזואים אחרים .לא רחוקים מכאן ישנם לורנזואים אחרים .לא רחוקים מכאן
759 01:00:05,234 01:00:06,895 ?זה לא הסוף שציפית לו, נכון ?זה לא הסוף שציפית לו, נכון
760 01:00:08,438 01:00:10,038 ...זו לא אחת מהכתבות שלך ...זו לא אחת מהכתבות שלך
761 01:00:10,039 01:00:11,573 .שמסתיימת באופן שנון .תפסיק, צ'ארלי- .שמסתיימת באופן שנון .תפסיק, צ'ארלי-
762 01:00:11,574 01:00:13,442 אלו החיים שלנו. חייה ...של סבתי. -זה לא נוגע אלו החיים שלנו. חייה ...של סבתי. -זה לא נוגע
763 01:00:13,443 01:00:15,167 .צ'ארלי, זה לא נוגע לכתבה .צ'ארלי, זה לא נוגע לכתבה
764 01:00:15,168 01:00:17,132 לא, לא, היא כבר .איבדה פעם גבר לא, לא, היא כבר .איבדה פעם גבר
765 01:00:19,048 01:00:21,149 כמה עוד פעמיים ?תגרמי לה לאבד אותו כמה עוד פעמיים ?תגרמי לה לאבד אותו
766 01:00:22,385 01:00:24,553 את יודעת מה? אינני מצפה שתביני משהו מכל זה את יודעת מה? אינני מצפה שתביני משהו מכל זה
767 01:00:24,554 01:00:26,926 כי אינך יודעת דבר .על אובדן אמיתי כי אינך יודעת דבר .על אובדן אמיתי
768 01:00:28,628 01:00:29,505 .כן .כן
769 01:00:43,573 01:00:44,748 .אתה טועה .אתה טועה
770 01:00:47,910 01:00:51,542 אימה של סופי נטשה .אותה בילדותה אימה של סופי נטשה .אותה בילדותה
771 01:00:55,170 01:00:58,269 .זה שונה, סבתא .שונה לגמרי .זה שונה, סבתא .שונה לגמרי
772 01:01:03,259 01:01:04,566 .אתה צודק .אתה צודק
773 01:01:06,229 01:01:07,292 ...אבל ...אבל
774 01:01:11,234 01:01:13,896 אימה של סופי .בחרה לנטוש אותה אימה של סופי .בחרה לנטוש אותה
775 01:01:14,904 01:01:17,626 ואתה תמיד ידעת .שהורייך אהבו אותך ואתה תמיד ידעת .שהורייך אהבו אותך
776 01:01:38,836 01:01:39,811 .פתוח .פתוח
777 01:01:44,600 01:01:45,624 .היי .היי
778 01:01:57,280 01:01:58,485 .יקירתי .יקירתי
779 01:02:03,856 01:02:06,183 .רציתי לוודא שאת בסדר .רציתי לוודא שאת בסדר
780 01:02:06,703 01:02:07,858 .אני בסדר .אני בסדר
781 01:02:16,056 01:02:18,500 קלייר, אני כל כך ...מצטערת אם גרמתי לך קלייר, אני כל כך ...מצטערת אם גרמתי לך
782 01:02:18,501 01:02:19,377 .לא .לא
783 01:02:20,105 01:02:22,930 .כל דקה הייתה מיוחדת במינה .כל דקה הייתה מיוחדת במינה
784 01:02:27,808 01:02:29,078 .יקירתי .יקירתי
785 01:02:52,168 01:02:53,305 ?אפשר ?אפשר
786 01:03:03,266 01:03:07,653 אחת מהנאות החיים היא .שמישהו מסרק את שיערך אחת מהנאות החיים היא .שמישהו מסרק את שיערך
787 01:03:23,996 01:03:25,642 .צ'ארלי, תתנצל בפניה .צ'ארלי, תתנצל בפניה
788 01:03:28,206 01:03:31,843 .ותביט בעיניים, צ'ארלי .עם כוונה אמיתית .ותביט בעיניים, צ'ארלי .עם כוונה אמיתית
789 01:03:39,161 01:03:40,086 ...סופי ...סופי
790 01:03:41,117 01:03:42,284 .תודה לך ...אני חושש- .תודה לך ...אני חושש-
791 01:03:42,285 01:03:43,535 .בעיניים .בעיניים
792 01:03:44,487 01:03:45,989 .כן, סבתא, איני בן 12 .כן, סבתא, איני בן 12
793 01:03:48,411 01:03:49,244 .תוכיח את זה .תוכיח את זה
794 01:03:58,845 01:04:01,781 .אני מתנצל בכנות, סופי .אני מתנצל בכנות, סופי
795 01:04:06,442 01:04:07,722 .זה לא יקרה שוב .זה לא יקרה שוב
796 01:04:08,985 01:04:10,093 .מצוין .מצוין
797 01:04:13,284 01:04:14,231 ,סופי ,סופי
798 01:04:15,153 01:04:17,642 .אני רוצה להרים כוסית .תודה לך- .אני רוצה להרים כוסית .תודה לך-
799 01:04:17,920 01:04:23,543 אני רוצה להודות לך על המעשה .הנפלא שעשית עבור זר מוחלט אני רוצה להודות לך על המעשה .הנפלא שעשית עבור זר מוחלט
800 01:04:23,544 01:04:25,022 .לעולם לא אשכח את זה .לעולם לא אשכח את זה
801 01:04:25,728 01:04:26,580 .גם אני לא .גם אני לא
802 01:04:26,952 01:04:31,027 עברו עליי ימים ,מדהימים, באמת עברו עליי ימים ,מדהימים, באמת
803 01:04:31,947 01:04:34,236 ואני מלאת תודה על כך .שהסכמת לי להתלוות אלייך ואני מלאת תודה על כך .שהסכמת לי להתלוות אלייך
804 01:04:34,237 01:04:37,279 נראה לי שעשית יותר .מסתם להתלוות אלינו נראה לי שעשית יותר .מסתם להתלוות אלינו
805 01:04:37,702 01:04:41,990 ,לחיי כל היקרים לנו .היכן שלא יהיו ,לחיי כל היקרים לנו .היכן שלא יהיו
806 01:05:01,856 01:05:02,984 ?אפשר להצטרף ?אפשר להצטרף
807 01:05:03,365 01:05:04,239 .בבקשה .בבקשה
808 01:05:15,451 01:05:17,016 .אני מצטער, סופי .אני מצטער, סופי
809 01:05:24,900 01:05:27,998 כילדה הייתי נוהגת לשכב .תחת השמיים, בעונת הקיץ כילדה הייתי נוהגת לשכב .תחת השמיים, בעונת הקיץ
810 01:05:31,642 01:05:34,843 פקפקו בכך שהכוכבים מאש הם" פקפקו בכך שהכוכבים מאש הם"
811 01:05:35,405 01:05:37,589 פקפקו שהשמש זזה" פקפקו שהשמש זזה"
812 01:05:39,142 01:05:41,105 פקפקו בכך שהאמת אינה שקר" פקפקו בכך שהאמת אינה שקר"
813 01:05:42,092 01:05:43,857 אך לעולם אל" ...פקפקו בכך שאהבתי אך לעולם אל" ...פקפקו בכך שאהבתי
814 01:05:51,637 01:05:54,390 ?נראה לך שהוא שם? לורנזו ?נראה לך שהוא שם? לורנזו
815 01:05:54,521 01:05:55,575 .כן .כן
816 01:05:57,520 01:05:58,824 .הוא איפשהו .הוא איפשהו
817 01:06:01,791 01:06:04,017 ?ואני טועה ?להתעקש שתשוב הביתה ?ואני טועה ?להתעקש שתשוב הביתה
818 01:06:05,795 01:06:07,362 ,לא, אתה יודע ,לא, אתה יודע
819 01:06:09,223 01:06:10,786 .אי אפשר להמשיך לנצח .אי אפשר להמשיך לנצח
820 01:06:11,642 01:06:13,254 .בשלב מסוים, עליך להפסיק .בשלב מסוים, עליך להפסיק
821 01:06:16,067 01:06:18,821 אז למה אני מרגיש ?כמו תלמיד ביום ראשון אז למה אני מרגיש ?כמו תלמיד ביום ראשון
822 01:06:23,208 01:06:25,017 כבר כמעט בוקר .ואינני מעוניין ללכת כבר כמעט בוקר .ואינני מעוניין ללכת
823 01:06:27,680 01:06:28,866 .גם אני לא .גם אני לא
824 01:06:30,953 01:06:32,778 .ותמיד אהבתי ללמוד .ותמיד אהבתי ללמוד
825 01:07:41,439 01:07:42,851 .בוקר טוב .בוקר טוב- .בוקר טוב .בוקר טוב-
826 01:07:43,376 01:07:44,372 .תודה לך .תודה לך
827 01:07:44,752 01:07:45,717 ?איך ישנת ?איך ישנת
828 01:07:46,087 01:07:47,764 ?בסדר. מה איתך ?בסדר. מה איתך
829 01:07:48,357 01:07:50,613 .כן. נהדר. תודה .כן. נהדר. תודה
830 01:07:55,776 01:07:57,768 .בוקר טוב .בוקר טוב- .בוקר טוב .בוקר טוב-
831 01:07:58,557 01:08:00,386 ?מה שלומך .בוקר טוב, יקירתי- ?מה שלומך .בוקר טוב, יקירתי-
832 01:08:01,433 01:08:03,364 .זהו יום יפהפה .זהו יום יפהפה
833 01:08:07,285 01:08:12,295 ?סופי, תוכלי לשבת מקדימה .כי אשמח למתוח את הרגליים ?סופי, תוכלי לשבת מקדימה .כי אשמח למתוח את הרגליים
834 01:08:15,104 01:08:16,271 .טוב .טוב
835 01:08:18,961 01:08:20,656 .נפלא, יקירי .נפלא, יקירי
836 01:08:24,287 01:08:26,960 הכוכבים נראו מרהיבים .מחלון החדר שלי הכוכבים נראו מרהיבים .מחלון החדר שלי
837 01:08:45,560 01:08:49,715 תראו. הכרם הזה .הוא היין המועדף עלינו תראו. הכרם הזה .הוא היין המועדף עלינו
838 01:08:50,009 01:08:54,073 בואו ניכנס ונרים .כוסית לכבוד הפרידה בואו ניכנס ונרים .כוסית לכבוד הפרידה
839 01:08:54,074 01:08:55,039 .טוב .טוב
840 01:09:17,620 01:09:19,178 !צ'ארלי, עצור !צ'ארלי, עצור
841 01:09:35,284 01:09:36,460 ?סבתא, מה העניין ?סבתא, מה העניין
842 01:09:39,747 01:09:41,095 .זה לורנזו .זה לורנזו
843 01:09:43,152 01:09:44,005 ?מי ?מי
844 01:09:46,569 01:09:47,522 ?הבחור ?הבחור
845 01:09:51,348 01:09:55,097 טוב, סבתא. בואי ?נישב בצל, בסדר טוב, סבתא. בואי ?נישב בצל, בסדר
846 01:10:06,739 01:10:08,548 .אני לורנזו ברטוליני .אני לורנזו ברטוליני
847 01:10:12,819 01:10:14,465 ...סופי. נראה לי שהוא ...סופי. נראה לי שהוא
848 01:10:15,174 01:10:17,633 ?אתה מכיר את לורנזו ברטוליני ...שאלתי אותו ו- ?אתה מכיר את לורנזו ברטוליני ...שאלתי אותו ו-
849 01:10:17,994 01:10:20,227 .אני לורנזו ברטוליני !אתה לורנזו- .אני לורנזו ברטוליני !אתה לורנזו-
850 01:10:21,346 01:10:23,460 ,אלוהים... סופי !הוא הנכד שלו ,אלוהים... סופי !הוא הנכד שלו
851 01:10:26,159 01:10:27,460 ?אפשר לעזור .כן- ?אפשר לעזור .כן-
852 01:10:27,461 01:10:29,697 אנו מחפשים אחר .לורנזו ברטוליני אנו מחפשים אחר .לורנזו ברטוליני
853 01:10:30,012 01:10:31,226 .אני לורנזו ברטוליני .אני לורנזו ברטוליני
854 01:10:31,387 01:10:34,495 .הוא גם נקרא לורנזו ?אביכם גם נקרא לורנזו- .הוא גם נקרא לורנזו ?אביכם גם נקרא לורנזו-
855 01:10:34,633 01:10:36,848 .כן, הוא יצא לרכיבה ?אבל במה אוכל לעזור .כן, הוא יצא לרכיבה ?אבל במה אוכל לעזור
856 01:10:38,358 01:10:40,980 אני מצטער. אנחנו .מתנהגים בגסות אני מצטער. אנחנו .מתנהגים בגסות
857 01:10:40,981 01:10:42,704 .אני צ'ארלי ווימן .סופי- .אני צ'ארלי ווימן .סופי-
858 01:10:42,705 01:10:44,138 .לורנזו. לורנזו .לורנזו. לורנזו
859 01:10:44,277 01:10:47,061 אנחנו במסע מטורף .בעקבות אביכם אנחנו במסע מטורף .בעקבות אביכם
860 01:10:47,279 01:10:49,736 ,תבינו, סבתי .קלייר, מכירה אותו ,תבינו, סבתי .קלייר, מכירה אותו
861 01:10:50,313 01:10:51,990 !צ'ארלי, צ'ארלי, בוא נלך !צ'ארלי, צ'ארלי, בוא נלך
862 01:10:53,369 01:10:54,314 !בוא נלך !בוא נלך
863 01:10:55,390 01:10:56,294 .בסדר .בסדר
864 01:11:01,430 01:11:04,366 ,סבתא, סבתא, סבתא .לורנזו נמצא כאן ,סבתא, סבתא, סבתא .לורנזו נמצא כאן
865 01:11:04,739 01:11:06,984 ,הוא יצא לרכיבה .אבל יחזור בכל דקה ,הוא יצא לרכיבה .אבל יחזור בכל דקה
866 01:11:09,109 01:11:11,933 טוב, אז בואו נלך .מכאן לפני שיחזור טוב, אז בואו נלך .מכאן לפני שיחזור
867 01:11:12,176 01:11:13,831 .סבתא, הגענו עד הנה .סבתא, הגענו עד הנה
868 01:11:14,899 01:11:17,165 .בחייך .זה מגוחך- .בחייך .זה מגוחך-
869 01:11:17,166 01:11:19,162 .מגוחך לחלוטין .מגוחך לחלוטין
870 01:11:19,512 01:11:23,871 .הכרנו כשהייתי נערה בת 15 .הכרנו כשהייתי נערה בת 15
871 01:11:25,087 01:11:26,561 .הילדה הזו איננה .הילדה הזו איננה
872 01:11:33,722 01:11:35,234 .אלוהים אדירים .אלוהים אדירים
873 01:12:39,488 01:12:40,415 ?קלייר ?קלייר
874 01:12:44,593 01:12:45,685 .כן .כן
875 01:12:53,001 01:12:54,491 .חלפו שנים רבות .חלפו שנים רבות
876 01:12:54,970 01:12:56,947 .כן, 50 .כן, 50
877 01:13:51,644 01:13:52,801 .אם תרשו לי .אם תרשו לי
878 01:13:55,138 01:13:57,434 אינני יודע בדיוק .כיצד להביע את עצמי אינני יודע בדיוק .כיצד להביע את עצמי
879 01:13:59,854 01:14:03,729 ובכן, יצאתי לרכיבה ,הבוקר כאדם זקן ובכן, יצאתי לרכיבה ,הבוקר כאדם זקן
880 01:14:04,702 01:14:06,592 .וחזרתי שוב כמתגבר .וחזרתי שוב כמתגבר
881 01:14:08,598 01:14:11,484 אני כל כך שמח ,להציג בפניכם את קלייר אני כל כך שמח ,להציג בפניכם את קלייר
882 01:14:12,209 01:14:13,865 ,והנכד צ'ארלי ,והנכד צ'ארלי
883 01:14:15,131 01:14:17,153 .וחברתם החביבה, סופי .וחברתם החביבה, סופי
884 01:14:21,356 01:14:22,770 ,קלייר היקרה ,קלייר היקרה
885 01:14:25,364 01:14:27,132 .סיפרת לי שאיבדת את ג'ק שלך .סיפרת לי שאיבדת את ג'ק שלך
886 01:14:29,234 01:14:31,947 ואת יודעת שאיבדתי .את רוזה שלי. -כן ואת יודעת שאיבדתי .את רוזה שלי. -כן
887 01:14:33,156 01:14:35,419 .אבל הגורל שוב הפגיש אותנו .אבל הגורל שוב הפגיש אותנו
888 01:14:42,128 01:14:44,455 .בריאות למשפחת ברטוליני .בריאות למשפחת ברטוליני
889 01:14:45,781 01:14:47,007 .לחיי משפחת ברטוליני .לחיי משפחת ברטוליני
890 01:14:55,141 01:14:56,794 .אני מצטערת שאיחרתי .אני מצטערת שאיחרתי
891 01:14:58,449 01:14:59,312 .לא .לא
892 01:15:02,267 01:15:05,486 ,כאשר מדברים על אהבה .אין מקום לאיחורים ,כאשר מדברים על אהבה .אין מקום לאיחורים
893 01:15:24,660 01:15:25,918 ?מזל רע, מה ?מזל רע, מה
894 01:15:27,644 01:15:31,831 הכל אבוד והוא רוכב על .סוס לבן ברגע האחרון הכל אבוד והוא רוכב על .סוס לבן ברגע האחרון
895 01:15:32,237 01:15:33,414 .סיפור מטורף .סיפור מטורף
896 01:15:35,230 01:15:36,232 ...תבטיחי לי ...תבטיחי לי
897 01:15:37,833 01:15:39,784 .תבטיחי שתסיימי את הכתבה .תבטיחי שתסיימי את הכתבה
898 01:15:48,009 01:15:49,288 .אני מניח שזהו זה .אני מניח שזהו זה
899 01:15:52,848 01:15:54,432 .ואני מצטער שזה המצב .ואני מצטער שזה המצב
900 01:15:56,735 01:15:58,032 .כן, גם אני .כן, גם אני
901 01:16:04,297 01:16:05,591 ...סופי, אני ...סופי, אני
902 01:16:10,081 01:16:14,221 .אסור היה לי לנשק אותך .זה היה מחוץ לתחום .אסור היה לי לנשק אותך .זה היה מחוץ לתחום
903 01:16:18,691 01:16:20,540 ...את מאורסת ו ...את מאורסת ו
904 01:16:36,540 01:16:37,759 .הגיע הזמן ללכת .הגיע הזמן ללכת
905 01:16:44,448 01:16:45,607 .להתראות, צ'ארלי .להתראות, צ'ארלי
906 01:16:48,136 01:16:49,323 .אני אתגעגע אליך .אני אתגעגע אליך
907 01:16:57,353 01:16:59,904 ...היי, הגיע הזמן ...היי, הגיע הזמן
908 01:17:01,004 01:17:03,913 אני חייבת לחזור .לויקטור. סליחה אני חייבת לחזור .לויקטור. סליחה
909 01:17:05,051 01:17:06,494 .כן. כמובן .כן. כמובן
910 01:17:06,834 01:17:09,790 ?אז, היכן צ'ארלי .נסיע אותך תיכף ומיד ?אז, היכן צ'ארלי .נסיע אותך תיכף ומיד
911 01:17:09,791 01:17:11,050 ...לא, אני ...לא, אני
912 01:17:11,894 01:17:14,228 קלייר, לא אוכל להוציא ...אותך מהמקום הזה, אז קלייר, לא אוכל להוציא ...אותך מהמקום הזה, אז
913 01:17:14,229 01:17:15,691 .בני יוכל לקחת אותך .בני יוכל לקחת אותך
914 01:17:18,329 01:17:19,998 .רק רגע .כן. תודה- .רק רגע .כן. תודה-
915 01:17:28,834 01:17:30,741 .אני כל כך שמחה בשבילך .אני כל כך שמחה בשבילך
916 01:17:34,643 01:17:36,024 ?קרה משהו ?קרה משהו
917 01:17:36,445 01:17:37,692 .לא! לא .לא! לא
918 01:17:39,179 01:17:40,997 ...לא. זה רק, את יודעת ...לא. זה רק, את יודעת
919 01:17:43,792 01:17:45,210 ?ואת עוזבת ?ואת עוזבת
920 01:17:47,003 01:17:48,950 .נפלת אליי מהשמיים .נפלת אליי מהשמיים
921 01:17:50,732 01:17:51,817 .תודה לך .תודה לך
922 01:17:54,030 01:17:57,067 תודה לך. אהיה .אסירת תודה לנצח תודה לך. אהיה .אסירת תודה לנצח
923 01:18:01,276 01:18:02,515 .תודה לך .תודה לך
924 01:18:14,538 01:18:16,408 .זה אדיב מצידך. תודה לך .זה אדיב מצידך. תודה לך
925 01:18:17,526 01:18:18,991 .תודה רבה לך .תודה רבה לך
926 01:18:20,929 01:18:23,136 .את תמיד מוזמנת הנה .תודה לך- .את תמיד מוזמנת הנה .תודה לך-
927 01:18:24,621 01:18:26,247 .תודה, לורנזו .ביי- .תודה, לורנזו .ביי-
928 01:18:26,550 01:18:28,481 .נדבר בקרוב .נדבר בקרוב
929 01:18:30,772 01:18:31,702 .ביי .ביי
930 01:18:58,796 01:19:02,319 ,יקירי, אנחנו משפחה ,יקירי, אנחנו משפחה
931 01:19:02,320 01:19:07,254 אז נראה לי שתבין למה .לדעתי אתה אידיוט מושלם אז נראה לי שתבין למה .לדעתי אתה אידיוט מושלם
932 01:19:08,227 01:19:10,878 .טוב, אז בלי משחקים, סבתא .טוב, אז בלי משחקים, סבתא
933 01:19:10,879 01:19:11,935 .לא אעשה זאת .לא אעשה זאת
934 01:19:12,319 01:19:15,052 ?כמה סופי קיימות לדעתך בעולם ?כמה סופי קיימות לדעתך בעולם
935 01:19:19,212 01:19:21,641 .אל תמתין 50 שנה כמוני .אל תמתין 50 שנה כמוני
936 01:19:25,161 01:19:28,117 !לך. לך! לך !לך. לך! לך
937 01:20:18,713 01:20:20,906 !התגעגעתי אלייך כל כך !התגעגעתי אלייך כל כך
938 01:20:44,051 01:20:46,447 באופן אישי כי לא... ,יכולתי לשלוח לך דוא"ל באופן אישי כי לא... ,יכולתי לשלוח לך דוא"ל
939 01:20:46,448 01:20:50,944 ,כי זה לא היה הגיוני ...כי ידעתי שאת ,כי זה לא היה הגיוני ...כי ידעתי שאת
940 01:20:52,265 01:20:53,415 .רק דקה .רק דקה
941 01:20:53,915 01:20:56,809 .שלום? היי. כן, כן .שלום? היי. כן, כן
942 01:20:57,352 01:21:00,879 עלינו לסווג את כל המשלוחים ...שנרצה לבצע. כלומר עלינו לסווג את כל המשלוחים ...שנרצה לבצע. כלומר
943 01:21:38,159 01:21:39,330 ?מה קרה ?מה קרה
944 01:21:39,790 01:21:41,212 ?לא אהבת את הסוף ?לא אהבת את הסוף
945 01:21:41,961 01:21:44,268 .לא, הסוף בסדר .הוא למעשה די מרגש .לא, הסוף בסדר .הוא למעשה די מרגש
946 01:21:44,269 01:21:47,130 ?אבל מה קרה לאנשים ?כלומר, הם עדיין יחד ?אבל מה קרה לאנשים ?כלומר, הם עדיין יחד
947 01:21:47,131 01:21:49,299 ?מה בנוגע לבחור ?מה עם צ'ארלי? היכן הוא ?מה בנוגע לבחור ?מה עם צ'ארלי? היכן הוא
948 01:21:51,419 01:21:53,766 .אין לי מושג .לא שמרנו על קשר .אין לי מושג .לא שמרנו על קשר
949 01:21:57,436 01:21:58,767 ?יש לך עצות כלשהן ?יש לך עצות כלשהן
950 01:22:00,436 01:22:02,418 נראה לי שעלייך לקנות מניות .בחברת תעופה איטלקית נראה לי שעלייך לקנות מניות .בחברת תעופה איטלקית
951 01:22:04,265 01:22:06,724 משום שכל הנשים .ירצו לטוס לורונה משום שכל הנשים .ירצו לטוס לורונה
952 01:22:07,862 01:22:09,102 ?הכתבה תפורסם ?הכתבה תפורסם
953 01:22:09,343 01:22:11,345 .כן, כמובן שהיא תפורסם .זו כתבה מצוינת .כן, כמובן שהיא תפורסם .זו כתבה מצוינת
954 01:22:12,694 01:22:13,947 ?יש לך משהו נוסף עבורי ?יש לך משהו נוסף עבורי
955 01:22:15,147 01:22:16,752 .לא, לא בשלב זה .לא, לא בשלב זה
956 01:22:23,104 01:22:24,469 .אלוהים אדירים .אלוהים אדירים
957 01:22:29,612 01:22:31,979 ?אמרת זהב טוסקני, נכון ?זהב טוסקני ?אמרת זהב טוסקני, נכון ?זהב טוסקני
958 01:22:32,580 01:22:33,984 .תסתכל. זה צהוב .תסתכל. זה צהוב
959 01:22:34,215 01:22:36,984 .צהוב. זהב טוסקני. צהוב .כלומר, זה לא טוסקני ולא זהב .צהוב. זהב טוסקני. צהוב .כלומר, זה לא טוסקני ולא זהב
960 01:22:36,985 01:22:38,919 .זה פשוט בצבע לימון .כמובן- .זה פשוט בצבע לימון .כמובן-
961 01:22:38,920 01:22:40,251 ?כן? אפשר לעשות חדש .כן. כן- ?כן? אפשר לעשות חדש .כן. כן-
962 01:22:40,322 01:22:42,051 .כן? בסדר, בסדר, בסדר .קדימה, בואו ניגש לעבודה- .כן? בסדר, בסדר, בסדר .קדימה, בואו ניגש לעבודה-
963 01:22:42,052 01:22:42,910 .בואו ננסה מחדש .בואו ננסה מחדש
964 01:22:44,599 01:22:45,920 .היי, סופי .היי- .היי, סופי .היי-
965 01:22:46,836 01:22:48,218 ?היי, איך עבר היום שלך ?היי, איך עבר היום שלך
966 01:22:49,596 01:22:52,574 .בובי קרא את הכתבה שלי ?הוא אהב אותה- .בובי קרא את הכתבה שלי ?הוא אהב אותה-
967 01:22:53,310 01:22:55,169 .כן, הוא יפרסם אותה .כן, הוא יפרסם אותה
968 01:22:55,170 01:22:56,506 ?יפרסם אותה .כן- ?יפרסם אותה .כן-
969 01:22:56,507 01:22:58,343 ?זה נהדר, מה ?זה נהדר, מה
970 01:22:58,344 01:23:00,050 ?כן. קראת אותה .כן, כן- ?כן. קראת אותה .כן, כן-
971 01:23:00,080 01:23:02,421 לא. אני... -השארתי .אותה אמש כדי שתקרא לא. אני... -השארתי .אותה אמש כדי שתקרא
972 01:23:03,482 01:23:06,398 ,זה לא הכרחי. כלומר .היא בטח תהיה נהדרת ,זה לא הכרחי. כלומר .היא בטח תהיה נהדרת
973 01:23:06,989 01:23:09,021 ...בנוסף, אני אקרא אותה .אחרי שהיא תתפרסם ...בנוסף, אני אקרא אותה .אחרי שהיא תתפרסם
974 01:23:09,022 01:23:10,150 זו הסיבה שאני .מעדיף לקנות אותה זו הסיבה שאני .מעדיף לקנות אותה
975 01:23:10,151 01:23:11,475 ...ואז אני אופתע, כמו .כן- ...ואז אני אופתע, כמו .כן-
976 01:23:11,476 01:23:13,038 ...את יודעת? כמו !היזהרו! היזהרו- ...את יודעת? כמו !היזהרו! היזהרו-
977 01:23:14,957 01:23:16,014 .רק רגע, רק רגע .רק רגע, רק רגע
978 01:23:30,031 01:23:32,506 .תודה על הארוחה .אלוהים, זה כל כך מגיע לך .תודה על הארוחה .אלוהים, זה כל כך מגיע לך
979 01:23:32,507 01:23:33,974 .אני התחקירנית הקבועה שלך .אני התחקירנית הקבועה שלך
980 01:23:33,975 01:23:36,139 אל תחשבי אפילו לפנות .למישהו אחר. לעולם לא אל תחשבי אפילו לפנות .למישהו אחר. לעולם לא
981 01:23:36,140 01:23:37,605 .אני מבטיחה .אני מבטיחה
982 01:23:37,992 01:23:39,262 .היי, חבר'ה .היי- .היי, חבר'ה .היי-
983 01:23:39,681 01:23:42,172 .סופי, ההודעות האלו עבורך .סופי, ההודעות האלו עבורך
984 01:23:43,636 01:23:45,374 .ומכתב הגיע בשבילך .תודה לך- .ומכתב הגיע בשבילך .תודה לך-
985 01:23:47,255 01:23:48,369 .ניו-יורקר .ניו-יורקר
986 01:24:00,750 01:24:04,570 - הזמנה לחתונה - - קלייר סמית ולורנזו ברטוליני - - הזמנה לחתונה - - קלייר סמית ולורנזו ברטוליני -
987 01:24:58,150 01:24:59,593 ...היי, מה אני מריח? מה ...היי, מה אני מריח? מה
988 01:25:00,528 01:25:02,962 .היי, אלפונסו, אלפונסו ...לא, לא, לא. אמרנו .היי, אלפונסו, אלפונסו ...לא, לא, לא. אמרנו
989 01:25:03,031 01:25:05,031 .אמרנו שנפריש את הבצל, כן .אמרנו שנפריש את הבצל, כן
990 01:25:05,032 01:25:07,060 .לא, זה כבר קרמל ?לא. הפרשה. הפרשה. טוב .לא, זה כבר קרמל ?לא. הפרשה. הפרשה. טוב
991 01:25:07,061 01:25:09,501 .לא ברור לי מה עשית .קדימה, תתחיל מחדש .לא ברור לי מה עשית .קדימה, תתחיל מחדש
992 01:25:10,659 01:25:11,633 .היי .היי
993 01:25:12,597 01:25:13,755 .היי, סופי .היי, סופי
994 01:25:17,112 01:25:19,342 ?היי, סופי. מה שלומך ?היי, סופי. מה שלומך
995 01:25:20,782 01:25:21,946 ?הכל בסדר ?הכל בסדר
996 01:25:24,285 01:25:26,056 .לורנזו וקלייר מתחתנים .לורנזו וקלייר מתחתנים
997 01:25:26,354 01:25:28,290 .באמת? וואו .באמת? וואו
998 01:25:28,923 01:25:30,859 ?מתי .ביום שבת- ?מתי .ביום שבת-
999 01:25:31,463 01:25:33,861 ?שבת? שבת הקרובה? כן ?שבת? שבת הקרובה? כן
1000 01:25:36,231 01:25:37,435 .כן. ואני הולכת .כן. ואני הולכת
1001 01:25:38,964 01:25:40,039 .לבד .לבד
1002 01:25:42,378 01:25:43,514 ?לבד ?לבד
1003 01:25:49,132 01:25:52,212 חבר'ה, תוכלו בבקשה ?לפנות את המטבח חבר'ה, תוכלו בבקשה ?לפנות את המטבח
1004 01:25:52,213 01:25:54,381 ...כן, כולם. פשוט תעזבו .תעזבו הכל כפי שהוא ...כן, כולם. פשוט תעזבו .תעזבו הכל כפי שהוא
1005 01:25:54,382 01:25:55,718 .זה בסדר. בסדר גמור .זה בסדר. בסדר גמור
1006 01:26:01,228 01:26:03,250 !כולם, בבקשה .פשוט לצאת מהמטבח !כולם, בבקשה .פשוט לצאת מהמטבח
1007 01:26:05,059 01:26:05,902 .קדימה .קדימה
1008 01:26:06,748 01:26:08,492 ...רגע. לא, סופי, חכי ...לא, לא, תן לי- ...רגע. לא, סופי, חכי ...לא, לא, תן לי-
1009 01:26:08,493 01:26:10,739 ?תן לי לדבר. בבקשה ?תן לי לדבר. בבקשה
1010 01:26:14,369 01:26:16,454 אני כבר לא יודעת .מה קורה בנינו אני כבר לא יודעת .מה קורה בנינו
1011 01:26:18,840 01:26:20,529 .אין לי מושג מה אנחנו עושים .אין לי מושג מה אנחנו עושים
1012 01:26:21,643 01:26:24,905 כלומר, יצאנו לחופשה .ולא בילינו בכלל יחד כלומר, יצאנו לחופשה .ולא בילינו בכלל יחד
1013 01:26:25,346 01:26:27,934 .כן, כי היית עסוקה בכתיבה .כן, כי היית עסוקה בכתיבה
1014 01:26:28,349 01:26:29,441 .לא היה אכפת לי ...כן, אבל- .לא היה אכפת לי ...כן, אבל-
1015 01:26:29,442 01:26:31,246 .לא היה אכפת לי .אני יודעת שלא- .לא היה אכפת לי .אני יודעת שלא-
1016 01:26:31,247 01:26:33,053 .וגם אתה היית עסוק ...בחייך- .וגם אתה היית עסוק ...בחייך-
1017 01:26:33,054 01:26:34,793 נסעת לליבורנו .ולא היה אכפת לי נסעת לליבורנו .ולא היה אכפת לי
1018 01:26:34,794 01:26:37,201 !לא, לא, סופי, בבקשה .לא... זה מה שאני אומרת- !לא, לא, סופי, בבקשה .לא... זה מה שאני אומרת-
1019 01:26:37,659 01:26:40,526 .ויקטור, יצאנו לירח-דבש .ויקטור, יצאנו לירח-דבש
1020 01:26:41,529 01:26:44,222 ולא היה אכפת לנו .להיות רחוקים אחד מהשני ולא היה אכפת לנו .להיות רחוקים אחד מהשני
1021 01:26:45,934 01:26:47,424 .זה לא אמור להיות כך .זה לא אמור להיות כך
1022 01:26:47,502 01:26:50,428 אנחנו אמורים לרצות .להיות יחד כל הזמן אנחנו אמורים לרצות .להיות יחד כל הזמן
1023 01:26:53,806 01:26:56,164 ובכן, הלוואי ויכולתי ...להבטיח שהדברים יהיו אחרת ובכן, הלוואי ויכולתי ...להבטיח שהדברים יהיו אחרת
1024 01:26:56,805 01:26:58,258 ,ושאני אשתנה ,ושאני אשתנה
1025 01:27:00,158 01:27:01,254 ...אבל אני ...אבל אני
1026 01:27:03,051 01:27:05,620 .זה מי שאני ...נכון, אבל אני אוהבת- .זה מי שאני ...נכון, אבל אני אוהבת-
1027 01:27:07,021 01:27:08,551 .אני אוהבת מי שאתה .אני אוהבת מי שאתה
1028 01:27:08,900 01:27:10,412 .אבל אני השתנתי .אבל אני השתנתי
1029 01:27:15,697 01:27:17,289 .זה לא עובד .זה לא עובד
1030 01:27:37,452 01:27:38,802 .עליי ללכת, ויקטור .עליי ללכת, ויקטור
1031 01:28:32,306 01:28:34,277 ?סופי .היי- ?סופי .היי-
1032 01:28:35,722 01:28:36,789 .היי !היי .היי !היי
1033 01:28:36,790 01:28:37,781 !היי !היי
1034 01:28:39,847 01:28:42,842 .לא מאמין שבאת הנה .את נראית נפלא .לא מאמין שבאת הנה .את נראית נפלא
1035 01:28:43,412 01:28:45,099 ?מתי הגעת הנה ?היכן את מתאכסנת ?מתי הגעת הנה ?היכן את מתאכסנת
1036 01:28:45,419 01:28:47,116 .אני עדיין לא יודעת .אני עדיין לא יודעת
1037 01:28:47,522 01:28:49,511 .ובכן, אין צורך .את נשארת כאן .ובכן, אין צורך .את נשארת כאן
1038 01:28:49,757 01:28:51,496 .לורנזו לא יסכים אחרת .לורנזו לא יסכים אחרת
1039 01:28:53,227 01:28:54,990 ...אני מקווה. איך ...אני מקווה. איך
1040 01:28:55,730 01:28:58,255 ?איך לורנזו הגדול ?מדהים יותר מאי פעם ?איך לורנזו הגדול ?מדהים יותר מאי פעם
1041 01:28:58,333 01:28:59,941 .אפילו יותר מכך ?באמת .אפילו יותר מכך ?באמת
1042 01:29:03,514 01:29:07,183 ...למען האמת, רק רציתי !הנה אתה- ...למען האמת, רק רציתי !הנה אתה-
1043 01:29:07,475 01:29:10,091 ,נראה לי שאנחנו מוכנים .והם מגיעים בכל שנייה ,נראה לי שאנחנו מוכנים .והם מגיעים בכל שנייה
1044 01:29:12,113 01:29:13,621 .סופיה, זאת פטרישה .סופיה, זאת פטרישה
1045 01:29:15,959 01:29:17,077 .היי .היי
1046 01:29:17,078 01:29:18,365 ?סופי המפורסמת ?סופי המפורסמת
1047 01:29:18,586 01:29:19,814 .אכן .אכן
1048 01:29:19,887 01:29:22,983 .זה כל כך נחמד לפגוש אותך .זה כל כך נחמד לפגוש אותך
1049 01:29:25,727 01:29:27,319 .ובכן, נתראה בפנים .טוב- .ובכן, נתראה בפנים .טוב-
1050 01:29:27,729 01:29:30,323 אל תמעוד. -כאילו .שאני לא מספיק עצבני אל תמעוד. -כאילו .שאני לא מספיק עצבני
1051 01:29:31,153 01:29:32,596 .ביי .ביי- .ביי .ביי-
1052 01:29:36,904 01:29:37,933 .טוב .טוב
1053 01:29:38,172 01:29:41,437 .זה נהדר לראות אותך .אני אכנס פנימה- .זה נהדר לראות אותך .אני אכנס פנימה-
1054 01:29:42,210 01:29:44,615 ?נתראה מאוחר יותר, טוב .בסדר. כן- ?נתראה מאוחר יותר, טוב .בסדר. כן-
1055 01:29:52,854 01:29:54,321 .היי .היי- .היי .היי-
1056 01:29:55,748 01:29:58,024 .היי, סופי .אני שמחה שבאת- .היי, סופי .אני שמחה שבאת-
1057 01:30:00,929 01:30:02,981 ?מה שלומך? מה שלומך .אני שמחה שבאת ?מה שלומך? מה שלומך .אני שמחה שבאת
1058 01:30:03,264 01:30:04,939 .יפיפייה. יפיפייה .יפיפייה. יפיפייה
1059 01:30:09,137 01:30:09,945 .בחיי .בחיי
1060 01:30:11,072 01:30:12,953 .כולנו כאן .זה מדהים- .כולנו כאן .זה מדהים-
1061 01:32:08,830 01:32:13,853 אני רק רוצה להודות לכולם ,בשמי ובשם אשתי האהובה אני רק רוצה להודות לכולם ,בשמי ובשם אשתי האהובה
1062 01:32:14,428 01:32:15,876 !קלייר היפיפייה !קלייר היפיפייה
1063 01:32:19,534 01:32:21,150 .ועכשיו תורך .ועכשיו תורך
1064 01:32:22,703 01:32:24,227 ...ובכן .קדימה- ...ובכן .קדימה-
1065 01:32:25,506 01:32:26,803 ,חברים יקרים ,חברים יקרים
1066 01:32:27,875 01:32:31,560 לפני 50 שנה, ביקרתי .בביתה של ג'ולייט בורונה לפני 50 שנה, ביקרתי .בביתה של ג'ולייט בורונה
1067 01:32:33,146 01:32:36,246 כתבתי לה מכתב .ושאלתי אותה שאלה כתבתי לה מכתב .ושאלתי אותה שאלה
1068 01:32:36,486 01:32:40,865 .ולפני חודשיים, קיבלתי תשובה .ולפני חודשיים, קיבלתי תשובה
1069 01:32:42,890 01:32:44,400 ,וללא המכתב הזה ,וללא המכתב הזה
1070 01:32:47,128 01:32:49,156 .לא היינו מתכנסים כאן היום .לא היינו מתכנסים כאן היום
1071 01:32:52,600 01:32:57,143 סופי, אכפת לך אם אקריא ?את המכתב שקיבלתי ממך סופי, אכפת לך אם אקריא ?את המכתב שקיבלתי ממך
1072 01:32:58,973 01:32:59,846 ?בסדר ?בסדר
1073 01:33:01,609 01:33:05,152 "קלייר היקרה, "מה" ו-"אם" "קלייר היקרה, "מה" ו-"אם"
1074 01:33:05,619 01:33:09,520 לבדן הן המילים" .הכי פחות מאיימות שקיימות לבדן הן המילים" .הכי פחות מאיימות שקיימות
1075 01:33:09,784 01:33:12,452 אבל אם מצרפים" ,אותן יחד, זו לצד זו אבל אם מצרפים" ,אותן יחד, זו לצד זו
1076 01:33:12,453 01:33:16,114 יש בידם את הכוח לרדוף" .אותך למשך שארית חייך יש בידם את הכוח לרדוף" .אותך למשך שארית חייך
1077 01:33:17,158 01:33:18,750 ?"מה אם" ?"מה אם"
1078 01:33:19,860 01:33:21,191 ?"מה אם" ?"מה אם"
1079 01:33:23,164 01:33:24,738 ?"מה אם" ?"מה אם"
1080 01:33:25,800 01:33:28,088 אינני יודעת כיצד" ,הסיפור שלך הסתיים אינני יודעת כיצד" ,הסיפור שלך הסתיים
1081 01:33:28,469 01:33:31,376 אבל אם מה שהרגשת" ,אז הייתה אהבת אמת אבל אם מה שהרגשת" ,אז הייתה אהבת אמת
1082 01:33:31,939 01:33:34,216 .אז מעולם לא מאוחר מדי" .אז מעולם לא מאוחר מדי"
1083 01:33:36,143 01:33:39,431 ,אם זה היה אמיתי אז" ?מדוע שזה לא יהיה אמיתי כעת ,אם זה היה אמיתי אז" ?מדוע שזה לא יהיה אמיתי כעת
1084 01:33:40,815 01:33:42,899 את זקוקה רק לאומץ" את זקוקה רק לאומץ"
1085 01:33:43,451 01:33:45,250 .כדי לציית לליבך" .כדי לציית לליבך"
1086 01:33:46,253 01:33:49,518 אינני יודעת כיצד" ,מרגישה אהבה כמו ג'ולייט אינני יודעת כיצד" ,מרגישה אהבה כמו ג'ולייט
1087 01:33:49,991 01:33:54,443 ,אהבה לעזוב את היקר לך" ,אהבה לחצות מדינות עבורם ,אהבה לעזוב את היקר לך" ,אהבה לחצות מדינות עבורם
1088 01:33:54,851 01:33:58,570 ,אבל ארצה להאמין" ,אם פעם ארגיש זאת ,אבל ארצה להאמין" ,אם פעם ארגיש זאת
1089 01:33:59,589 01:34:02,109 ,שיהיה בידי את האומץ לאחוז בה" ,שיהיה בידי את האומץ לאחוז בה"
1090 01:34:07,363 01:34:09,649 ,וקלייר, אם לא עשית זאת" ,וקלייר, אם לא עשית זאת"
1091 01:34:10,911 01:34:13,007 .אני מקווה שיום אחד כן" .אני מקווה שיום אחד כן"
1092 01:34:17,385 01:34:18,540 ,באהבה רבה" ,באהבה רבה"
1093 01:34:19,720 01:34:20,917 ".ג'ולייט" ".ג'ולייט"
1094 01:34:47,648 01:34:49,647 ?אני תיכף אשוב, טוב ?אני תיכף אשוב, טוב
1095 01:35:06,734 01:35:07,722 ?סופי ?סופי
1096 01:35:09,297 01:35:10,161 ?סופי ?סופי
1097 01:35:12,840 01:35:13,818 ?סופי ?סופי
1098 01:35:23,050 01:35:24,025 !כמובן !כמובן
1099 01:35:24,528 01:35:25,961 .מרפסת .טוב- .מרפסת .טוב-
1100 01:35:26,253 01:35:27,541 ?מה את עושה שם ?מה את עושה שם
1101 01:35:28,489 01:35:29,552 .אני הולכת .אני הולכת
1102 01:35:30,362 01:35:31,266 ?למה ?למה
1103 01:35:31,625 01:35:33,399 .כי זה כואב מידי .כי זה כואב מידי
1104 01:35:35,791 01:35:40,079 הייתי צריכה להבין מיד, אבל ,זה לא קרה, או שפשוט לא יכולתי הייתי צריכה להבין מיד, אבל ,זה לא קרה, או שפשוט לא יכולתי
1105 01:35:42,703 01:35:44,507 .אבל נפרדתי מויקטור .אבל נפרדתי מויקטור
1106 01:35:46,874 01:35:51,112 ...וחזרתי עם תקווה ש ?רגע. רגע. אינך מאורסת- ...וחזרתי עם תקווה ש ?רגע. רגע. אינך מאורסת-
1107 01:35:53,147 01:35:54,171 .לא .לא
1108 01:35:55,516 01:35:56,920 .אבל זה מאוחר מדי .אבל זה מאוחר מדי
1109 01:35:58,119 01:35:59,717 .באופן ברור כבר מאוחר מדי .באופן ברור כבר מאוחר מדי
1110 01:36:02,077 01:36:06,222 ,וזה לא ממש משנה ,כי, בכנות ,וזה לא ממש משנה ,כי, בכנות
1111 01:36:09,730 01:36:10,844 .אני אוהבת אותך .אני אוהבת אותך
1112 01:36:14,502 01:36:16,480 אני לא מאמינה .שאמרתי את זה אני לא מאמינה .שאמרתי את זה
1113 01:36:17,203 01:36:20,096 .אבל זה נכון ...אני אוהבת אותך. זה לא .אבל זה נכון ...אני אוהבת אותך. זה לא
1114 01:36:20,174 01:36:21,735 כלומר, זה לא ,אמור לשנות דבר כלומר, זה לא ,אמור לשנות דבר
1115 01:36:21,736 01:36:25,512 .כי אתה עם פטרישה ?פטרישה- .כי אתה עם פטרישה ?פטרישה-
1116 01:36:25,513 01:36:27,748 .ועליך להיות איתה עכשיו .ועליך להיות איתה עכשיו
1117 01:36:28,048 01:36:31,053 .פטרישה היא דודתי .היא דודתי .פטרישה היא דודתי .היא דודתי
1118 01:36:31,468 01:36:33,978 ?זה בכלל חוקי .לא- ?זה בכלל חוקי .לא-
1119 01:36:35,489 01:36:37,354 .סופי... לא .סופי... לא
1120 01:36:37,424 01:36:39,567 .לא, לא, לא !תרשי לי להסביר .לא, לא, לא !תרשי לי להסביר
1121 01:36:39,860 01:36:42,988 .סופי, אני כל כך טיפש .קיימות 2 פטרישות .סופי, אני כל כך טיפש .קיימות 2 פטרישות
1122 01:36:43,892 01:36:45,162 ,דודה שלי, שנמצאת כאן ,דודה שלי, שנמצאת כאן
1123 01:36:45,163 01:36:46,976 .והשנייה ששכחתי ממנה לגמרי .והשנייה ששכחתי ממנה לגמרי
1124 01:36:48,402 01:36:51,012 .חשוב יותר, קיימת רק סופי אחת .חשוב יותר, קיימת רק סופי אחת
1125 01:36:52,773 01:36:54,466 ?עכשיו, את מוכנה לרדת ?עכשיו, את מוכנה לרדת
1126 01:36:56,043 01:36:59,394 ,חכה, צ'ארלי. צ'ארלי ?עצור, מה אתה עושה ,חכה, צ'ארלי. צ'ארלי ?עצור, מה אתה עושה
1127 01:37:00,881 01:37:02,144 ?צ'ארלי, מה אתה עושה ?צ'ארלי, מה אתה עושה
1128 01:37:03,284 01:37:07,185 ,תקשיבי לי .ותקשיבי לי היטב ,תקשיבי לי .ותקשיבי לי היטב
1129 01:37:08,222 01:37:13,468 ,אני גר בלונדון, עיר נמרצת .והיסטורית שאני נהנה לחיות שם ,אני גר בלונדון, עיר נמרצת .והיסטורית שאני נהנה לחיות שם
1130 01:37:14,161 01:37:16,386 ,את גרה בניו-יורק .שמוערכת יתר על מידה ,את גרה בניו-יורק .שמוערכת יתר על מידה
1131 01:37:16,707 01:37:18,051 ?סלח לי ?סלח לי
1132 01:37:19,353 01:37:22,035 אבל מאחר והאוקיינוס האטלנטי ,הוא מעט רחב כדי לחצות כל יום אבל מאחר והאוקיינוס האטלנטי ,הוא מעט רחב כדי לחצות כל יום
1133 01:37:22,036 01:37:25,097 ,בשחייה, שייט או תעופה .אני מציע שנטיל מטבע ,בשחייה, שייט או תעופה .אני מציע שנטיל מטבע
1134 01:37:27,308 01:37:28,702 ?למה אתה מתכוון ?למה אתה מתכוון
1135 01:37:29,143 01:37:30,949 ,ואם התנאים הללו בלתי מתקבלים ,ואם התנאים הללו בלתי מתקבלים
1136 01:37:32,479 01:37:34,158 ,יהיה תענוג לחיות בלונדון ,יהיה תענוג לחיות בלונדון
1137 01:37:34,415 01:37:36,605 כל זמן שאת ממתינה לי .בצידו השני של האוקיינוס כל זמן שאת ממתינה לי .בצידו השני של האוקיינוס
1138 01:37:38,819 01:37:40,315 ,כי האמת היא, סופי ,כי האמת היא, סופי
1139 01:37:41,922 01:37:47,175 שאני מאוהב בך .עמוקות ובטירוף מוחלט שאני מאוהב בך .עמוקות ובטירוף מוחלט
1140 01:37:48,498 01:37:49,630 ?באמת ?באמת
1141 01:37:51,089 01:37:52,154 .אכן .אכן
1142 01:37:56,192 01:37:58,498 ?אתה תנשק אותי .כן- ?אתה תנשק אותי .כן-
1143 01:37:58,873 01:37:59,841 .כן .כן
1144 01:38:01,851 01:38:03,030 !אלוהים אדירים !אלוהים אדירים
1145 01:38:04,879 01:38:05,884 !צ'ארלי !צ'ארלי
1146 01:38:07,214 01:38:09,637 .אינני מאמין שזה קרה עכשיו .אינני מאמין שזה קרה עכשיו
1147 01:38:10,177 01:38:11,202 .היי .היי
1148 01:38:13,120 01:38:14,204 ?הכל בסדר ?הכל בסדר
1149 01:38:14,976 01:38:16,773 תגידי לי שאף אחד .לא ראה את זה תגידי לי שאף אחד .לא ראה את זה
1150 01:38:20,749 01:38:22,070 .אף אחד לא ראה .אף אחד לא ראה
1151 01:38:24,665 01:38:27,259 .יופי. זה טוב .יופי. זה טוב
1152 01:38:31,023 01:38:32,171 ?אתה יכול להזיז משהו ?אתה יכול להזיז משהו
1153 01:38:35,376 01:38:36,863 .רק את השפתיים .רק את השפתיים
1154 01:39:25,500 01:39:30,000 - הסוף - - הסוף -
1155 01:39:32,300 01:39:42,000 תורגם על-ידי FoxRiver-ו W. Shakespeare תורגם על-ידי FoxRiver-ו W. Shakespeare
1156 01:39:42,001 01:39:46,001 סונכרן על-ידי FoxRiver סונכרן על-ידי FoxRiver
1157 01:39:46,002 01:39:56,002 !Extreme חברי צוות wWw.ExtremeSubs.Org !Extreme חברי צוות wWw.ExtremeSubs.Org