# Start End Original Translated
1 00:00:14,038 00:00:19,738 ,הסרט הזה לא באמת דוקומנטרי .והוא רווי בדותות ואמונות תפלות ,הסרט הזה לא באמת דוקומנטרי .והוא רווי בדותות ואמונות תפלות
2 00:00:19,739 00:00:25,038 .אל תקחו בו כלום ברצינות .אל תקחו בו כלום ברצינות
3 00:00:25,039 00:00:30,960 הובא וסונכרן ע"י יוני הובא וסונכרן ע"י יוני
4 00:00:31,040 00:00:33,708 "ארכיאולוג בארץ הקודש" "ארכיאולוג בארץ הקודש"
5 00:00:33,709 00:00:36,336 להלן הפקה של תגליות - - ארכאולוגיית ורדין להלן הפקה של תגליות - - ארכאולוגיית ורדין
6 00:00:36,337 00:00:39,047 - חקירות ארץ הקודש - - חקירות ארץ הקודש -
7 00:00:39,048 00:00:41,842 ,יציאת מצרים - -‏1446 לפנה"ס ,יציאת מצרים - -‏1446 לפנה"ס
8 00:00:41,843 00:00:43,051 - מים מהסלע בקיע - - מים מהסלע בקיע -
9 00:00:43,052 00:00:44,386 'במדבר כ יא - -‏1407 לפנה"ס 'במדבר כ יא - -‏1407 לפנה"ס
10 00:00:44,387 00:00:46,860 מצבת זבדיה - -‏998 לפנה"ס מצבת זבדיה - -‏998 לפנה"ס
11 00:00:47,224 00:00:51,616 ב-12 השנים האחרונות זכה ארכאולוג התנ"ך דון ורדין ב-12 השנים האחרונות זכה ארכאולוג התנ"ך דון ורדין
12 00:00:51,854 00:00:55,439 לתהילה עולמית על תגליותיו המדהימות לתהילה עולמית על תגליותיו המדהימות
13 00:00:55,440 00:00:56,872 .בארץ הקודש .בארץ הקודש
14 00:00:57,026 00:00:58,706 סופיה, בולגריה תגליותיו של דון סופיה, בולגריה תגליותיו של דון
15 00:00:58,736 00:01:01,292 השפיעו על חייהם ,של מיליונים רבים השפיעו על חייהם ,של מיליונים רבים
16 00:01:01,322 00:01:04,407 לאבוק, טקסס ואישרו את אמונתם בסיפורי הנסים והנפלאות לאבוק, טקסס ואישרו את אמונתם בסיפורי הנסים והנפלאות
17 00:01:04,408 00:01:06,047 .שמצויים בתנ"ך .שמצויים בתנ"ך
18 00:01:06,576 00:01:08,662 בנסיעתו האחרונה למזרח התיכון בנסיעתו האחרונה למזרח התיכון
19 00:01:08,663 00:01:12,680 יצר דון קשר עם אדאבי ,חסאן מערב הסעודית יצר דון קשר עם אדאבי ,חסאן מערב הסעודית
20 00:01:12,750 00:01:16,169 שהסכים להתלוות אל דון ,למקום שלפי השמועות שהסכים להתלוות אל דון ,למקום שלפי השמועות
21 00:01:16,170 00:01:18,978 הוא אתר הקבורה .של שמשון מהתנ"ך הוא אתר הקבורה .של שמשון מהתנ"ך
22 00:01:19,049 00:01:23,218 ,אך למרבה הצער בהגיעם כל שנותר מהאתר היה ,אך למרבה הצער בהגיעם כל שנותר מהאתר היה
23 00:01:23,219 00:01:27,361 בור ריק וגדול שנגרם .מביזה חודש קודם לכן בור ריק וגדול שנגרם .מביזה חודש קודם לכן
24 00:01:27,390 00:01:29,225 .דון היה שבור לב .דון היה שבור לב
25 00:01:29,226 00:01:33,701 אדאבי סיפר לו על מקום .פחות מוכר בעמק שורק אדאבי סיפר לו על מקום .פחות מוכר בעמק שורק
26 00:01:33,772 00:01:36,233 לאחר חודשים של חפירות אינטנסיביות לאחר חודשים של חפירות אינטנסיביות
27 00:01:36,234 00:01:38,581 גילה דון תגלית :של פעם בחיים גילה דון תגלית :של פעם בחיים
28 00:01:38,860 00:01:43,544 עמק שורק מספריים מברזל .‏ בני 3,000 שנה עמק שורק מספריים מברזל .‏ בני 3,000 שנה
29 00:01:43,700 00:01:46,076 הייתכן שאלו אותם הלהבים ששימשו הייתכן שאלו אותם הלהבים ששימשו
30 00:01:46,077 00:01:48,092 לנטרל את כוחו ?של שמשון לנטרל את כוחו ?של שמשון
31 00:01:48,329 00:01:52,680 דון החליט לחלוק את ממצאיו ,עם ד"ר סטליוס פטרוקוליס דון החליט לחלוק את ממצאיו ,עם ד"ר סטליוס פטרוקוליס
32 00:01:52,834 00:01:56,892 הידוע בעולם כולו בזכות .גילוי האימפריה הביזנטינית הידוע בעולם כולו בזכות .גילוי האימפריה הביזנטינית
33 00:01:57,339 00:01:59,882 לאחר שבחן ,את הנתונים המשפטיים לאחר שבחן ,את הנתונים המשפטיים
34 00:01:59,883 00:02:03,316 אמר ד"ר פטרוקוליס :את הדברים האלה אמר ד"ר פטרוקוליס :את הדברים האלה
35 00:02:04,137 00:02:07,932 .ברכותיי" .זו תגלית מדהימה .ברכותיי" .זו תגלית מדהימה
36 00:02:07,933 00:02:17,025 בכל שנות ניסיוני" .לא ראיתי דבר כזה בכל שנות ניסיוני" .לא ראיתי דבר כזה
37 00:02:17,026 00:02:18,360 ."זה מדהים" ."זה מדהים"
38 00:02:18,361 00:02:21,292 בעקבות הריאיון הקצר עם ד"ר פטרוקוליס בעקבות הריאיון הקצר עם ד"ר פטרוקוליס
39 00:02:21,489 00:02:24,130 התפרסמה .תגליתו של דון התפרסמה .תגליתו של דון
40 00:02:24,492 00:02:28,342 הוא כעת נוסע בעולם וחולק את מסר האמונה שלו הוא כעת נוסע בעולם וחולק את מסר האמונה שלו
41 00:02:28,454 00:02:31,261 מנילה, פיליפינים .עם דור מאמינים חדש לגמרי מנילה, פיליפינים .עם דור מאמינים חדש לגמרי
42 00:02:32,416 00:02:34,668 מאמציו הבלתי נלאים של דון ורדין מאמציו הבלתי נלאים של דון ורדין
43 00:02:34,669 00:02:37,602 יוסיפו לברך .מיליונים בכל מקום יוסיפו לברך .מיליונים בכל מקום
44 00:02:40,007 00:02:42,398 - כעבור עשר שנים - - כעבור עשר שנים -
45 00:02:45,639 00:02:47,320 .השאלה הבאה .השאלה הבאה
46 00:02:48,100 00:02:49,197 .כן .כן
47 00:02:50,519 00:02:54,077 .מר ורדין, יש מכתב .מר ורדין, יש מכתב
48 00:02:54,482 00:02:56,523 זה מסמך .שמופיע ברשת זה מסמך .שמופיע ברשת
49 00:02:56,524 00:02:59,444 הוא זכה לתפוצה .רחבה בקרב כמרים הוא זכה לתפוצה .רחבה בקרב כמרים
50 00:02:59,445 00:03:01,001 .אני בטוח שראית אותו .אני בטוח שראית אותו
51 00:03:01,113 00:03:05,075 ,זה, למען הסדר הטוב .מרשות העתיקות של ישראל ,זה, למען הסדר הטוב .מרשות העתיקות של ישראל
52 00:03:05,076 00:03:07,410 ,ברצוני להקריא אותו .אם זה בסדר ,ברצוני להקריא אותו .אם זה בסדר
53 00:03:07,411 00:03:09,092 .כן, בבקשה .כן, בבקשה
54 00:03:10,040 00:03:13,042 תודה על מכתבכם" ,מ-13 ביולי תודה על מכתבכם" ,מ-13 ביולי
55 00:03:13,043 00:03:15,266 שבו שאלתם" .על דון ורדין שבו שאלתם" .על דון ורדין
56 00:03:16,004 00:03:18,060 אין ביכולתנו" ,לאשר את ממצאיו אין ביכולתנו" ,לאשר את ממצאיו
57 00:03:18,173 00:03:20,897 ואין לנו כל מידע" .על אודותיהם ואין לנו כל מידע" .על אודותיהם
58 00:03:21,259 00:03:23,260 אם הוא טוען" ,שחפר חפירות בישראל אם הוא טוען" ,שחפר חפירות בישראל
59 00:03:23,261 00:03:25,110 הוא ביצע" .מעשה בלתי חוקי הוא ביצע" .מעשה בלתי חוקי
60 00:03:25,931 00:03:29,530 ,מעולם לא שמענו על האיש" .ולא היה לנו כל קשר איתו ,מעולם לא שמענו על האיש" .ולא היה לנו כל קשר איתו
61 00:03:29,643 00:03:32,687 ממצאים ארכאולוגיים" לגיטימיים מתפרסמים ממצאים ארכאולוגיים" לגיטימיים מתפרסמים
62 00:03:32,688 00:03:36,372 בכתבי עת מקצועיים" או על ידי אוניברסיטאות בכתבי עת מקצועיים" או על ידי אוניברסיטאות
63 00:03:36,401 00:03:38,957 ומוסדות" .מדעיים אחרים ומוסדות" .מדעיים אחרים
64 00:03:39,487 00:03:44,505 ,בברכה, נחום איש-שלום" ."דובר רשות העתיקות של ישראל ,בברכה, נחום איש-שלום" ."דובר רשות העתיקות של ישראל
65 00:03:46,327 00:03:48,801 תודה. תודה .שהקראת את זה תודה. תודה .שהקראת את זה
66 00:03:53,209 00:03:58,465 כעת השטן מנצל .מצבים כאלה כעת השטן מנצל .מצבים כאלה
67 00:03:58,466 00:04:00,396 יש שני דברים .שקורים כאן יש שני דברים .שקורים כאן
68 00:04:00,468 00:04:04,721 ראשית, הישראלים ,לא רוצים שהתגלית תאושר ראשית, הישראלים ,לא רוצים שהתגלית תאושר
69 00:04:04,722 00:04:09,448 עד שיהיה אפשר לעשות את זה .בלי לגרום למרחץ דמים עד שיהיה אפשר לעשות את זה .בלי לגרום למרחץ דמים
70 00:04:09,602 00:04:15,830 שנית, כל החפירות שלי .נערכו במקום ציבורי שנית, כל החפירות שלי .נערכו במקום ציבורי
71 00:04:16,234 00:04:18,276 ,אילו חפרתי ללא היתר ,אילו חפרתי ללא היתר
72 00:04:18,277 00:04:21,377 אני מבטיח לכם .שהייתי מושלך לכלא אני מבטיח לכם .שהייתי מושלך לכלא
73 00:04:21,989 00:04:26,340 לדאבוני, כך הישראלים .מתמודדים עם דברים לדאבוני, כך הישראלים .מתמודדים עם דברים
74 00:04:26,828 00:04:31,207 אם תשאלו מישהו מהם ,אם הוא מכיר את דון ורדין אם תשאלו מישהו מהם ,אם הוא מכיר את דון ורדין
75 00:04:31,208 00:04:32,930 .הוא יכחיש .הוא יכחיש
76 00:04:34,252 00:04:37,672 קרול, הבאת ?את הספר איתך קרול, הבאת ?את הספר איתך
77 00:04:37,673 00:04:40,522 הספר שעל כריכתו ?מופיע פרצופי המכוער הספר שעל כריכתו ?מופיע פרצופי המכוער
78 00:04:41,260 00:04:43,441 את יכולה ?למסור לי אותו את יכולה ?למסור לי אותו
79 00:04:43,804 00:04:45,318 .תודה .תודה
80 00:04:47,099 00:04:53,118 כעת אם תואילו .בטובכם להסתכל כאן כעת אם תואילו .בטובכם להסתכל כאן
81 00:04:53,564 00:04:56,955 בתמונה תראו .אותי ואיש נוסף בתמונה תראו .אותי ואיש נוסף
82 00:04:57,235 00:05:02,211 האדון שעומד לצדי הוא לא אחר ,מאשר נחום איש-שלום האדון שעומד לצדי הוא לא אחר ,מאשר נחום איש-שלום
83 00:05:02,740 00:05:05,242 דובר רשות העתיקות הישראלית דובר רשות העתיקות הישראלית
84 00:05:05,243 00:05:08,968 ומחבר המכתב .שזה עתה הוקרא לכם ומחבר המכתב .שזה עתה הוקרא לכם
85 00:05:10,374 00:05:14,098 כשנשאל אם הוא מכיר .את דון ורדין, הוא השיב בשלילה כשנשאל אם הוא מכיר .את דון ורדין, הוא השיב בשלילה
86 00:05:14,962 00:05:19,186 ,אך אם תתבוננו בתמונה .תיווכחו שהאמת שונה ,אך אם תתבוננו בתמונה .תיווכחו שהאמת שונה
87 00:05:26,640 00:05:28,322 .תודה .תודה
88 00:05:35,524 00:05:37,540 "שרידי האל" .בטח, בואי נצטלם "שרידי האל" .בטח, בואי נצטלם
89 00:05:41,364 00:05:43,003 .תודה .העונג הוא שלי- .תודה .העונג הוא שלי-
90 00:05:46,202 00:05:49,455 :ברצוני להבהיר דבר אחד ,הדברים האלה הם דברי האל :ברצוני להבהיר דבר אחד ,הדברים האלה הם דברי האל
91 00:05:49,456 00:05:50,873 .לא הדברים שלי .לא הדברים שלי
92 00:05:50,874 00:05:53,556 הוא אפשר לי למצוא את האוצרות הללו הוא אפשר לי למצוא את האוצרות הללו
93 00:05:53,669 00:05:55,641 .מפני שאני איש פשוט .מפני שאני איש פשוט
94 00:05:55,713 00:06:00,175 ברור בעליל שמעולם לא מצאתי .דבר על סמך האינטלקט שלי ברור בעליל שמעולם לא מצאתי .דבר על סמך האינטלקט שלי
95 00:06:00,176 00:06:02,761 אין איש עלי אדמות שהוא חכם דיו אין איש עלי אדמות שהוא חכם דיו
96 00:06:02,762 00:06:07,015 למצוא את הדברים האלה .מרצונו. -נכון למצוא את הדברים האלה .מרצונו. -נכון
97 00:06:07,016 00:06:08,947 אני עובד ,עם טוני לזרוס אני עובד ,עם טוני לזרוס
98 00:06:09,436 00:06:13,118 ואנחנו נשמח לארגן פגישה .עם דון ורדין, אם אפשר ואנחנו נשמח לארגן פגישה .עם דון ורדין, אם אפשר
99 00:06:23,742 00:06:26,675 .בסדר ?איך הלך לנו הערב .בסדר ?איך הלך לנו הערב
100 00:06:27,204 00:06:29,830 כולם אהבו ,את המצגת שלך, דון כולם אהבו ,את המצגת שלך, דון
101 00:06:29,831 00:06:32,096 אבל מכרנו רק .עשרה עותקים בערך אבל מכרנו רק .עשרה עותקים בערך
102 00:06:32,293 00:06:35,754 כל עוד מנענו מכמה ,כבשים לסטות מהדרך כל עוד מנענו מכמה ,כבשים לסטות מהדרך
103 00:06:35,755 00:06:37,436 אי אפשר .לבקש יותר מזה אי אפשר .לבקש יותר מזה
104 00:06:37,715 00:06:39,938 איך נראה ?המשך השבוע שלנו איך נראה ?המשך השבוע שלנו
105 00:06:40,134 00:06:43,428 קבוצת ההרצאה ביום שישי של החוג ללימוד תנ"ך קבוצת ההרצאה ביום שישי של החוג ללימוד תנ"ך
106 00:06:43,429 00:06:44,860 .ביטלו כרגע .ביטלו כרגע
107 00:06:46,223 00:06:48,184 .זה מצער .זה מצער
108 00:06:48,185 00:06:52,187 אך קיבלתי בקשה ממקום .שנקרא מרכז האחווה ע"ש לזרוס אך קיבלתי בקשה ממקום .שנקרא מרכז האחווה ע"ש לזרוס
109 00:06:52,188 00:06:55,788 כפי הנראה, הכומר .משתוקק להיפגש איתך מחר כפי הנראה, הכומר .משתוקק להיפגש איתך מחר
110 00:06:56,151 00:06:59,946 רק רגע, את מדברת ?על טוני לזרוס רק רגע, את מדברת ?על טוני לזרוס
111 00:06:59,947 00:07:02,377 כן. אני אמורה ?לדעת מי זה כן. אני אמורה ?לדעת מי זה
112 00:07:02,741 00:07:05,702 טוני נהרג בתאונת דרכים ,לפני עשר שנים טוני נהרג בתאונת דרכים ,לפני עשר שנים
113 00:07:05,703 00:07:07,842 בזמן שנסע .לוונדובר עם זונה בזמן שנסע .לוונדובר עם זונה
114 00:07:07,871 00:07:10,248 הנשמה עזבה .את גופו, וכן הלאה הנשמה עזבה .את גופו, וכן הלאה
115 00:07:10,249 00:07:12,458 אך האל הטוב החליט ,להעניק לו הזדמנות נוספת אך האל הטוב החליט ,להעניק לו הזדמנות נוספת
116 00:07:12,459 00:07:15,183 והחזיר אותו לעולם .כאלעזר בן זמננו והחזיר אותו לעולם .כאלעזר בן זמננו
117 00:07:15,713 00:07:16,964 .מדהים .מדהים
118 00:07:16,965 00:07:20,397 ,טוני התחתן עם הזונה .והם הקימו יחד כנסייה משלהם ,טוני התחתן עם הזונה .והם הקימו יחד כנסייה משלהם
119 00:07:20,761 00:07:22,358 .וואו .וואו
120 00:07:22,637 00:07:26,807 טוני לזרוס? באיזו שעה ?הוא רוצה להיפגש איתי מחר טוני לזרוס? באיזו שעה ?הוא רוצה להיפגש איתי מחר
121 00:07:26,808 00:07:28,656 .על הבוקר .על הבוקר
122 00:07:31,980 00:07:34,078 .השבח לאל, הנה הוא .השבח לאל, הנה הוא
123 00:07:39,946 00:07:41,043 ...ובכן ...ובכן
124 00:07:42,992 00:07:44,785 זה תענוג כה גדול לראות אותך זה תענוג כה גדול לראות אותך
125 00:07:44,786 00:07:46,828 וכבוד גדול .לפגוש אותך סוף-סוף וכבוד גדול .לפגוש אותך סוף-סוף
126 00:07:46,829 00:07:48,455 אני עוקב אחרי .עבודתך זה שנים אני עוקב אחרי .עבודתך זה שנים
127 00:07:48,456 00:07:49,665 אני מרגיש .שאני כבר מכיר אותך אני מרגיש .שאני כבר מכיר אותך
128 00:07:49,666 00:07:53,544 .תענוג להיות כאן ...תשמע, אני .תענוג להיות כאן ...תשמע, אני
129 00:07:53,545 00:07:56,018 זאת אשתי .היפהפייה, ג'וילינדה זאת אשתי .היפהפייה, ג'וילינדה
130 00:07:56,631 00:07:59,061 .ראיתי את התמונות .נעים להכיר אותך .ראיתי את התמונות .נעים להכיר אותך
131 00:08:00,176 00:08:04,012 בטח הידיים האלה נגעו .בכל מיני שרידים קדושים בטח הידיים האלה נגעו .בכל מיני שרידים קדושים
132 00:08:04,013 00:08:05,973 .כן, גברתי. רק בכמה .כן, גברתי. רק בכמה
133 00:08:05,974 00:08:07,933 ומי בת לווייתך ?הנפלאה ומי בת לווייתך ?הנפלאה
134 00:08:07,934 00:08:11,186 .מי? אה, כן, סליחה .זאת קרול שלי, המזכירה .מי? אה, כן, סליחה .זאת קרול שלי, המזכירה
135 00:08:11,187 00:08:14,106 .קרול ג'נסן .קרול זה שם נחמד. -תודה- .קרול ג'נסן .קרול זה שם נחמד. -תודה-
136 00:08:14,107 00:08:15,525 אנחנו כל כך שמחים .שיכולתם להגיע אנחנו כל כך שמחים .שיכולתם להגיע
137 00:08:15,526 00:08:18,111 .בבקשה, בואו, שבו .אנחנו אסירי תודה שהגעת לכאן .בבקשה, בואו, שבו .אנחנו אסירי תודה שהגעת לכאן
138 00:08:18,112 00:08:20,168 יש לנו הרבה .על מה לשוחח. בוא, שב יש לנו הרבה .על מה לשוחח. בוא, שב
139 00:08:23,117 00:08:24,241 .אני מרגישה את זה .אני מרגישה את זה
140 00:08:24,242 00:08:27,829 דון, זה לא אמור להפתיע אותך .שכולנו מעריצים גדולים דון, זה לא אמור להפתיע אותך .שכולנו מעריצים גדולים
141 00:08:27,830 00:08:29,330 אולי המעריצים .הכי גדולים שלך אולי המעריצים .הכי גדולים שלך
142 00:08:29,331 00:08:31,707 ,ראינו את כל הסרטונים .קראנו את כל ספריך ,ראינו את כל הסרטונים .קראנו את כל ספריך
143 00:08:31,708 00:08:34,141 אין איש בעולם .שעושה מה שאתה עושה אין איש בעולם .שעושה מה שאתה עושה
144 00:08:35,504 00:08:38,020 .תודה, טוני .המזל האיר לי פנים .תודה, טוני .המזל האיר לי פנים
145 00:08:38,216 00:08:39,730 האל יודע .מה הוא עושה האל יודע .מה הוא עושה
146 00:08:39,760 00:08:42,677 ,דון, אם תהיה סבלני אני אגש ישר לעניין ,דון, אם תהיה סבלני אני אגש ישר לעניין
147 00:08:42,678 00:08:44,055 ואסביר לך למה .הבאתי אותך לכאן ואסביר לך למה .הבאתי אותך לכאן
148 00:08:44,056 00:08:47,349 אתה בטח יודע שהנוכחות בכנסיות באמריקה אתה בטח יודע שהנוכחות בכנסיות באמריקה
149 00:08:47,350 00:08:49,865 ידעה ירידה תלולה .בשנים האחרונות ידעה ירידה תלולה .בשנים האחרונות
150 00:08:50,187 00:08:53,285 חשתי את ההשפעות .כאן בציבור המתפללים שלי חשתי את ההשפעות .כאן בציבור המתפללים שלי
151 00:08:53,690 00:08:56,985 לאט אך בעקביות המדינה הזאת ,מאבדת את אמונתה באל לאט אך בעקביות המדינה הזאת ,מאבדת את אמונתה באל
152 00:08:56,986 00:08:58,027 .וזה מפחיד .וזה מפחיד
153 00:08:58,028 00:09:02,379 נוסף על כך צצה כנסייה .חדשה כמה רחובות מכאן נוסף על כך צצה כנסייה .חדשה כמה רחובות מכאן
154 00:09:02,491 00:09:05,340 הכומר שלה שואב ממני .את צאן מרעיתי זה חודשים הכומר שלה שואב ממני .את צאן מרעיתי זה חודשים
155 00:09:05,620 00:09:08,009 הוא איש כת השטן .לשעבר שהתנצר הוא איש כת השטן .לשעבר שהתנצר
156 00:09:08,080 00:09:10,040 אנשים ממש מתפעלים ,מהסיפור שלו אנשים ממש מתפעלים ,מהסיפור שלו
157 00:09:10,041 00:09:13,098 אבל אני חושש שהוא .מוביל אותם בדרך הלא נכונה אבל אני חושש שהוא .מוביל אותם בדרך הלא נכונה
158 00:09:13,336 00:09:17,089 אתה מבין, הוא מחזיק אותם .בפחד תורת הנסתר אתה מבין, הוא מחזיק אותם .בפחד תורת הנסתר
159 00:09:17,090 00:09:18,591 ככה הוא שומר ,על מספרים גבוהים ככה הוא שומר ,על מספרים גבוהים
160 00:09:18,592 00:09:20,050 .וזה לא בסיס טוב .וזה לא בסיס טוב
161 00:09:20,051 00:09:23,012 דון, עכשיו אנשים צריכים .בסיס טוב יותר מאי פעם דון, עכשיו אנשים צריכים .בסיס טוב יותר מאי פעם
162 00:09:23,013 00:09:24,097 .אתה צודק לגמרי .אתה צודק לגמרי
163 00:09:24,098 00:09:25,473 אם נניח בצד ,נביאי שקר אם נניח בצד ,נביאי שקר
164 00:09:25,474 00:09:29,143 יש פלגים מרושעים בתוך הקהילה המדעית יש פלגים מרושעים בתוך הקהילה המדעית
165 00:09:29,144 00:09:31,284 שנחושים בדעתם .לחסל את האמת שנחושים בדעתם .לחסל את האמת
166 00:09:31,521 00:09:34,733 ,לפני כמה ימים הלכתי ברחוב ...ומישהו אמר לי ,לפני כמה ימים הלכתי ברחוב ...ומישהו אמר לי
167 00:09:34,734 00:09:38,709 הוא שאל: "ידעת שמוצא "?האדם מהפרוטוזואונים הוא שאל: "ידעת שמוצא "?האדם מהפרוטוזואונים
168 00:09:39,572 00:09:41,211 אתה יודע ?מה זה פרוטוזואון אתה יודע ?מה זה פרוטוזואון
169 00:09:41,407 00:09:42,657 .לא, אני לא יודע .לא, אני לא יודע
170 00:09:42,658 00:09:44,924 .זה סרטן ארטמיה ארור .זה סרטן ארטמיה ארור
171 00:09:45,078 00:09:47,217 ?מה אמרת ?אתה מתאר לך- ?מה אמרת ?אתה מתאר לך-
172 00:09:47,789 00:09:52,000 ,מביטים סביב יקיריך ,באמך, באביך, באשתך היפה ,מביטים סביב יקיריך ,באמך, באביך, באשתך היפה
173 00:09:52,001 00:09:56,588 .ואומרים: "אתה סרטן קטן מקומך על מדף ספרים של ילד .ואומרים: "אתה סרטן קטן מקומך על מדף ספרים של ילד
174 00:09:56,589 00:10:00,676 שיזניח אותך ויצפה בך" ,שוחה במים כמה ימים שיזניח אותך ויצפה בך" ,שוחה במים כמה ימים
175 00:10:00,677 00:10:04,179 ולבסוף תיפול" ,לתחתית אקווריום הסרטנים ולבסוף תיפול" ,לתחתית אקווריום הסרטנים
176 00:10:04,180 00:10:05,556 ."ותיהפך לאבק" ."ותיהפך לאבק"
177 00:10:05,557 00:10:07,433 ,כוח רוחות הקודש .זה נורא ,כוח רוחות הקודש .זה נורא
178 00:10:07,434 00:10:09,198 המוצא שלך ?הוא ממנו, דון המוצא שלך ?הוא ממנו, דון
179 00:10:10,353 00:10:13,412 ,אתה רואה את הדורות הצעירים .דון, הם זקוקים להוכחות ,אתה רואה את הדורות הצעירים .דון, הם זקוקים להוכחות
180 00:10:13,732 00:10:16,777 הם זקוקים לראיות מוצקות .בזמנים אפלים אלה הם זקוקים לראיות מוצקות .בזמנים אפלים אלה
181 00:10:16,778 00:10:19,918 ואני מאמין .שהאל הכין אותך ואני מאמין .שהאל הכין אותך
182 00:10:20,156 00:10:23,964 האל רוצה שתהיה כלי השרת שלו .במלאכת הקודש הזאת האל רוצה שתהיה כלי השרת שלו .במלאכת הקודש הזאת
183 00:10:24,368 00:10:29,998 ,אני מציע, דון שתרשה לנו להשתתף איתך ,אני מציע, דון שתרשה לנו להשתתף איתך
184 00:10:29,999 00:10:34,962 ,במלאכת הקודש ותאפשר לנו לממן את כל החפירות ,במלאכת הקודש ותאפשר לנו לממן את כל החפירות
185 00:10:34,963 00:10:36,436 .והמיזמים שלך בעתיד .והמיזמים שלך בעתיד
186 00:10:38,968 00:10:41,148 אני באמת .לא יודע מה להגיד אני באמת .לא יודע מה להגיד
187 00:10:41,387 00:10:44,347 תביא לכאן כל פריט ,מלאכותי שתמצא תביא לכאן כל פריט ,מלאכותי שתמצא
188 00:10:44,348 00:10:46,362 ותציג אותו .לקהל המתפללים שלנו ותציג אותו .לקהל המתפללים שלנו
189 00:10:46,600 00:10:49,490 ,אנחנו נציג אותו לראווה .כך שכל העולם יראה את האמת ,אנחנו נציג אותו לראווה .כך שכל העולם יראה את האמת
190 00:10:50,187 00:10:53,786 זה יהיה מעין מוזאון קטן .כאן באחוות אלעזר זה יהיה מעין מוזאון קטן .כאן באחוות אלעזר
191 00:10:53,899 00:10:57,665 זה יהיה כמו ארץ הקודש .הממוקמת בארה"ב הישנה והטובה זה יהיה כמו ארץ הקודש .הממוקמת בארה"ב הישנה והטובה
192 00:10:57,820 00:11:01,378 כאן, במקום שהיא .צריכה להיות, לא שם כאן, במקום שהיא .צריכה להיות, לא שם
193 00:11:03,451 00:11:08,343 טוני, ברור לי לגמרי שיד ההשגחה העליונה טוני, ברור לי לגמרי שיד ההשגחה העליונה
194 00:11:08,957 00:11:11,429 הביאה אותנו .לנקודה הגורלית הזאת הביאה אותנו .לנקודה הגורלית הזאת
195 00:11:11,501 00:11:13,641 אפשר לומר .שזה אולי זיווג משמים אפשר לומר .שזה אולי זיווג משמים
196 00:11:14,212 00:11:16,047 .קיוויתי שתאמר את זה .קיוויתי שתאמר את זה
197 00:11:16,048 00:11:18,842 דון, התפללנו לכך .זמן רב ובכל לבנו דון, התפללנו לכך .זמן רב ובכל לבנו
198 00:11:18,843 00:11:22,233 אנחנו נשמח לפצוח .בהרפתקה לאלתר אנחנו נשמח לפצוח .בהרפתקה לאלתר
199 00:11:22,262 00:11:24,319 היום הוא .יום המזל שלך היום הוא .יום המזל שלך
200 00:11:24,931 00:11:26,849 אני חושב שיש לי כיוון חקירה רציני אני חושב שיש לי כיוון חקירה רציני
201 00:11:26,850 00:11:28,782 בנוגע למיקום .אשת לוט בנוגע למיקום .אשת לוט
202 00:11:29,479 00:11:30,909 .אתה עובד עליי .אתה עובד עליי
203 00:11:37,362 00:11:40,502 לפני שבועיים שלחו לי .את זה המקורות שלי בישראל לפני שבועיים שלחו לי .את זה המקורות שלי בישראל
204 00:11:41,032 00:11:44,660 בערך 600 מ' מדרום למקום שבו גיליתי את שרידי הגופרית בערך 600 מ' מדרום למקום שבו גיליתי את שרידי הגופרית
205 00:11:44,661 00:11:46,217 .של סדום ועמורה .של סדום ועמורה
206 00:11:50,459 00:11:52,056 .מדהים .מדהים
207 00:11:52,669 00:11:55,045 הישראלים בדקו ?אם זה מכיל מלח הישראלים בדקו ?אם זה מכיל מלח
208 00:11:55,046 00:11:58,383 הדגימה שנלקחה למעבדה העלתה שהמבנה עשוי הדגימה שנלקחה למעבדה העלתה שהמבנה עשוי
209 00:11:58,384 00:12:01,136 מ-97 אחוז נתרן כלורי .(מלח בישול) מ-97 אחוז נתרן כלורי .(מלח בישול)
210 00:12:01,137 00:12:04,318 סיפרו לי שזה המלח .הכי טהור שהם בדקו אי פעם סיפרו לי שזה המלח .הכי טהור שהם בדקו אי פעם
211 00:12:07,310 00:12:09,115 .אני לא יודע מה להגיד .אני לא יודע מה להגיד
212 00:12:10,896 00:12:13,578 דון, אתה ממש .מצאת את אשת לוט דון, אתה ממש .מצאת את אשת לוט
213 00:12:17,027 00:12:18,667 .זה בסדר, מתוקה .זה בסדר, מתוקה
214 00:12:22,324 00:12:24,214 מתי אפשר ?להביא אותה לכאן מתי אפשר ?להביא אותה לכאן
215 00:12:30,417 00:12:32,097 ?שלום. מה נשמע ?שלום. מה נשמע
216 00:12:32,293 00:12:35,893 .היי, שלום .בועז, זה דון ורדין .היי, שלום .בועז, זה דון ורדין
217 00:12:36,590 00:12:38,479 .אני בקושי שומע אותך .אני בקושי שומע אותך
218 00:12:39,677 00:12:43,359 בועז, זה דון ורדין ?מאמריקה. מה שלומך בועז, זה דון ורדין ?מאמריקה. מה שלומך
219 00:12:43,722 00:12:46,516 .שב בשקט. שקט .שב בשקט. שקט
220 00:12:46,517 00:12:48,601 ...שלום מ ?אתה שומע אותי ...שלום מ ?אתה שומע אותי
221 00:12:48,602 00:12:52,077 .לא, השתקתי את הגמל .הגמל לא מפסיק לדבר .לא, השתקתי את הגמל .הגמל לא מפסיק לדבר
222 00:12:52,106 00:12:56,027 בועז, זה דון ורדין ?מאמריקה. מה שלומך בועז, זה דון ורדין ?מאמריקה. מה שלומך
223 00:12:56,028 00:12:59,376 .שלום, דון .כן, זה אני, בועז .שלום, דון .כן, זה אני, בועז
224 00:12:59,531 00:13:01,253 ?מה קורה, אחי ?מה קורה, אחי
225 00:13:01,408 00:13:02,783 .חדשות טובות .חדשות טובות
226 00:13:02,784 00:13:05,952 אתה זוכר את נציב המלח שאתה ואחיך מצאתם במדבר אתה זוכר את נציב המלח שאתה ואחיך מצאתם במדבר
227 00:13:05,953 00:13:07,219 ?לפני שבועיים ?לפני שבועיים
228 00:13:07,289 00:13:09,470 אני צריך .שתשלח לי אותו אני צריך .שתשלח לי אותו
229 00:13:10,209 00:13:11,917 אני יכול להעביר את הכסף .לחשבון שלך הערב אני יכול להעביר את הכסף .לחשבון שלך הערב
230 00:13:11,918 00:13:14,517 .כן, כן, הדבר הזה .כן, בנוגע אליו- .כן, כן, הדבר הזה .כן, בנוגע אליו-
231 00:13:15,631 00:13:17,395 .הוא לא שם יותר .הוא לא שם יותר
232 00:13:17,590 00:13:19,008 .סליחה? חזור שנית .סליחה? חזור שנית
233 00:13:19,009 00:13:21,399 אמרתי .שהוא לא שם יותר אמרתי .שהוא לא שם יותר
234 00:13:21,470 00:13:23,778 מה זאת אומרת ?הוא לא שם יותר? לאן הוא הלך מה זאת אומרת ?הוא לא שם יותר? לאן הוא הלך
235 00:13:23,973 00:13:25,849 ,אני ושם היינו שם היום ,אני ושם היינו שם היום
236 00:13:25,850 00:13:30,451 ,אנחנו מסתכלים ומסתכלים .אבל אנחנו לא רואים אותה ,אנחנו מסתכלים ומסתכלים .אבל אנחנו לא רואים אותה
237 00:13:31,939 00:13:34,663 אתה בטוח שהסתכלתם ?במקום הנכון אתה בטוח שהסתכלתם ?במקום הנכון
238 00:13:35,652 00:13:36,818 .לא .לא
239 00:13:36,819 00:13:38,167 ?מה אמרת ?מה אמרת
240 00:13:38,237 00:13:39,612 .אולי .אולי
241 00:13:39,613 00:13:41,449 .בחייך, בועז .בחייך, בועז
242 00:13:41,450 00:13:45,174 .זו עשויה להיות תגלית המאה .אנחנו מדברים על אשת לוט .זו עשויה להיות תגלית המאה .אנחנו מדברים על אשת לוט
243 00:13:45,203 00:13:47,871 .יש הרבה סלעים שם, דון .כולם נראים אותו דבר .יש הרבה סלעים שם, דון .כולם נראים אותו דבר
244 00:13:47,872 00:13:49,498 מנין לי לדעת ?איזה מהם הוא האחד מנין לי לדעת ?איזה מהם הוא האחד
245 00:13:49,499 00:13:51,543 .זה לא כל כך קשה .זה לא כל כך קשה
246 00:13:51,544 00:13:54,059 אנחנו צריכים .את זה עם השדיים אנחנו צריכים .את זה עם השדיים
247 00:13:54,171 00:13:58,897 .אה, השדיים .בסדר, הסלע הזה, כן .אה, השדיים .בסדר, הסלע הזה, כן
248 00:13:59,051 00:14:03,930 ,יש סלע לבן גדול .ויש עליו שדיים ,יש סלע לבן גדול .ויש עליו שדיים
249 00:14:03,931 00:14:07,392 .בסדר. תירגע .זה בסדר .בסדר. תירגע .זה בסדר
250 00:14:07,393 00:14:08,978 לא, זה לא ?בסדר, או.קיי לא, זה לא ?בסדר, או.קיי
251 00:14:08,979 00:14:11,521 ,תשיג את הנחתים .תשיג את הטליבאן ,תשיג את הנחתים .תשיג את הטליבאן
252 00:14:11,522 00:14:14,608 תשיג את מקהלת אוהל מועד ,המורמונית אם תצטרך תשיג את מקהלת אוהל מועד ,המורמונית אם תצטרך
253 00:14:14,609 00:14:16,693 העיקר שתמצא .את נציב המלח העיקר שתמצא .את נציב המלח
254 00:14:16,694 00:14:18,822 .היי, אל תתבדח, דון .היי, אל תתבדח, דון
255 00:14:18,823 00:14:22,491 .אל תפשל, בועז .תעלה אותה על מטוס מחר .אל תפשל, בועז .תעלה אותה על מטוס מחר
256 00:14:22,492 00:14:26,301 יש אינספור נשמות .שישועתן מוטלת על הכף יש אינספור נשמות .שישועתן מוטלת על הכף
257 00:14:26,413 00:14:29,136 אתה לא רוצה .את דמם על ידך אתה לא רוצה .את דמם על ידך
258 00:14:29,292 00:14:31,251 אתה רוצה .ללכת לגיהינום? -לא אתה רוצה .ללכת לגיהינום? -לא
259 00:14:31,252 00:14:32,808 ?אתה מאמין בגיהינום ?אתה מאמין בגיהינום
260 00:14:33,170 00:14:35,631 ,אני לא בטוח .אבל אני לא מסתכן ,אני לא בטוח .אבל אני לא מסתכן
261 00:14:35,632 00:14:37,938 בסדר, אני אעביר לך .את הכסף הערב בסדר, אני אעביר לך .את הכסף הערב
262 00:14:38,092 00:14:39,592 .היי, דון ?מה- .היי, דון ?מה-
263 00:14:39,593 00:14:40,982 .להתראות, בנאדם .להתראות, בנאדם
264 00:14:42,096 00:14:46,197 .נתראה. ביי .נתראה. ביי
265 00:14:47,852 00:14:50,284 .אלוהים, תרחם עליי .אלוהים, תרחם עליי
266 00:15:06,204 00:15:08,011 .הבאתי לך ארוחת ערב .הבאתי לך ארוחת ערב
267 00:15:09,709 00:15:11,264 .לא היית צריכה .לא היית צריכה
268 00:15:11,335 00:15:14,309 אלה רק כמה כופתאות .ממולאות ועוגיית צימוקים אלה רק כמה כופתאות .ממולאות ועוגיית צימוקים
269 00:15:15,130 00:15:19,231 ,אני לא ממש אוהב צימוקים .אבל תודה בכל אופן ,אני לא ממש אוהב צימוקים .אבל תודה בכל אופן
270 00:15:20,303 00:15:23,735 קרול, כמה זמן ?את כבר עובדת אצלי קרול, כמה זמן ?את כבר עובדת אצלי
271 00:15:24,641 00:15:27,281 .כמעט שמונה חודשים .וואו- .כמעט שמונה חודשים .וואו-
272 00:15:27,727 00:15:29,575 .הזמן טס .הזמן טס
273 00:15:30,314 00:15:35,623 ,אחרי מה שהתרחש היום .אני צריך שתבטלי את המשך הסיור ,אחרי מה שהתרחש היום .אני צריך שתבטלי את המשך הסיור
274 00:15:35,820 00:15:37,987 ,אבל חשוב מכך לא נראה שאצטרך מישהו ,אבל חשוב מכך לא נראה שאצטרך מישהו
275 00:15:37,988 00:15:40,211 שינהל את לוח .הזמנים שלי יותר שינהל את לוח .הזמנים שלי יותר
276 00:15:41,659 00:15:45,216 .בסדר .כן- .בסדר .כן-
277 00:15:45,829 00:15:49,763 אני מוכנה להישאר ברצון .עוד כמה ימים לעזור לך במעבר אני מוכנה להישאר ברצון .עוד כמה ימים לעזור לך במעבר
278 00:15:50,543 00:15:54,087 ,מה? לא, לא, לא, קרול .את לא מפוטרת ,מה? לא, לא, לא, קרול .את לא מפוטרת
279 00:15:54,088 00:15:59,050 אני רוצה לקדם אותך .לעוזרת מחקר ומתעדת שטח אני רוצה לקדם אותך .לעוזרת מחקר ומתעדת שטח
280 00:15:59,051 00:16:02,609 .לכבוד הוא לי, דון .לכבוד הוא לי, דון
281 00:16:03,348 00:16:06,363 קרול, אני רוצה .להבהיר דבר אחד קרול, אני רוצה .להבהיר דבר אחד
282 00:16:06,851 00:16:09,533 מציאת אוצר באדמה ,היא חסרת משמעות מציאת אוצר באדמה ,היא חסרת משמעות
283 00:16:09,813 00:16:11,564 אלא אם כן היא תעזור ,למישהו להגיע לגן עדן אלא אם כן היא תעזור ,למישהו להגיע לגן עדן
284 00:16:11,565 00:16:13,454 ובלבד שאין לו שום .דרך אחרת להגיע לשם ובלבד שאין לו שום .דרך אחרת להגיע לשם
285 00:16:13,817 00:16:15,874 זה מה שאני .מעריצה אצלך, דון זה מה שאני .מעריצה אצלך, דון
286 00:16:16,362 00:16:18,793 אתה בעניין .מכל הסיבות הנכונות אתה בעניין .מכל הסיבות הנכונות
287 00:16:23,118 00:16:25,383 .לילה טוב .לילה טוב- .לילה טוב .לילה טוב-
288 00:17:07,748 00:17:10,681 .הנה היא, אשת לוט .הנה היא, אשת לוט
289 00:17:11,294 00:17:14,268 ,דון, אל תבין אותי לא נכון .היא כמובן יפהפייה ,דון, אל תבין אותי לא נכון .היא כמובן יפהפייה
290 00:17:14,423 00:17:17,841 ,אבל זה רק אני או שהמראה שלה מעט שונה ,אבל זה רק אני או שהמראה שלה מעט שונה
291 00:17:17,842 00:17:20,608 מהמראה בתמונה ?ששלחו לך הישראלים מהמראה בתמונה ?ששלחו לך הישראלים
292 00:17:21,222 00:17:24,682 טוני, אני תמיד נדהם מכך שיש לפריטים מלאכותיים שונים טוני, אני תמיד נדהם מכך שיש לפריטים מלאכותיים שונים
293 00:17:24,683 00:17:27,615 היכולת לשכתב .את ההיסטוריה לגמרי היכולת לשכתב .את ההיסטוריה לגמרי
294 00:17:27,727 00:17:29,979 על סמך הראיות ,שניצבות כאן לפנינו על סמך הראיות ,שניצבות כאן לפנינו
295 00:17:29,980 00:17:34,581 סביר מאוד שאשת לוט .הייתה אנדרוגינית סביר מאוד שאשת לוט .הייתה אנדרוגינית
296 00:17:35,569 00:17:37,570 אני בטוח שזה היה .די שכיח באותם ימים אני בטוח שזה היה .די שכיח באותם ימים
297 00:17:37,571 00:17:40,378 ,מאגר גנים מצומצם .גילוי עריות וכיו"ב ,מאגר גנים מצומצם .גילוי עריות וכיו"ב
298 00:17:40,908 00:17:44,160 זה כנראה מסביר למה אשת לוט הייתה נחושה לשוב זה כנראה מסביר למה אשת לוט הייתה נחושה לשוב
299 00:17:44,161 00:17:45,578 .לעיר האסורה .לעיר האסורה
300 00:17:45,579 00:17:46,676 .בדיוק .בדיוק
301 00:17:47,290 00:17:51,015 החשש היחיד שלי הוא האנשים .החלשים בעדת המאמינים שלי החשש היחיד שלי הוא האנשים .החלשים בעדת המאמינים שלי
302 00:17:51,503 00:17:54,435 האם הבשר הזה יהיה ?קשה להם מדי לעיכול האם הבשר הזה יהיה ?קשה להם מדי לעיכול
303 00:18:03,431 00:18:04,349 ?הלו ?הלו
304 00:18:04,350 00:18:06,948 בועז, מה לעזאזל ?שלחתם לי בועז, מה לעזאזל ?שלחתם לי
305 00:18:06,977 00:18:08,728 מה זאת אומרת ?מה שלחנו לך מה זאת אומרת ?מה שלחנו לך
306 00:18:08,729 00:18:11,314 ,שלחנו לך את אשת לוט .זאת עם שני השדיים ,שלחנו לך את אשת לוט .זאת עם שני השדיים
307 00:18:11,315 00:18:16,625 היא גם באה עם סלט .פירות ממש במכנסיים היא גם באה עם סלט .פירות ממש במכנסיים
308 00:18:16,654 00:18:21,755 בחייך, בועז. לא אסבול .ארכאולוגיה רשלנית כזו בחייך, בועז. לא אסבול .ארכאולוגיה רשלנית כזו
309 00:18:21,826 00:18:27,414 :אני רוצה לשאול אותך משהו ?מי מכם הרס את נציב המלח שלי :אני רוצה לשאול אותך משהו ?מי מכם הרס את נציב המלח שלי
310 00:18:27,415 00:18:30,805 דון, דון, זאת אשת לוט .האמיתית, אני מבטיח לך דון, דון, זאת אשת לוט .האמיתית, אני מבטיח לך
311 00:18:30,876 00:18:33,421 היא הוברחה .הישר מארץ הקודש היא הוברחה .הישר מארץ הקודש
312 00:18:33,422 00:18:35,798 אני יודע שהיא שונה ,מהתמונה ששלחנו לך אני יודע שהיא שונה ,מהתמונה ששלחנו לך
313 00:18:35,799 00:18:38,759 אבל זאת מתאימה ."לתיאור ב"תנו"ך אבל זאת מתאימה ."לתיאור ב"תנו"ך
314 00:18:38,760 00:18:39,886 ?מה אמרת ?מה אמרת
315 00:18:39,887 00:18:43,028 אתה מוכרח להאמין לי .שזאת באמת היא, דון אתה מוכרח להאמין לי .שזאת באמת היא, דון
316 00:18:43,099 00:18:48,394 ,זאת אשת לוט. אני מבטיח לך .דון, אני נשבע, בחיי ,זאת אשת לוט. אני מבטיח לך .דון, אני נשבע, בחיי
317 00:18:48,395 00:18:50,535 תפסיק להתקשר אליי .בנושא הזה תפסיק להתקשר אליי .בנושא הזה
318 00:18:52,983 00:18:55,498 ,מרכז האחווה על שם אלעזר - - הסרת הלוט מאשת לוט ,מרכז האחווה על שם אלעזר - - הסרת הלוט מאשת לוט
319 00:18:55,653 00:19:02,131 אל תסתובבי לאחור" ,כשבעלך מורה לך לא להסתובב אל תסתובבי לאחור" ,כשבעלך מורה לך לא להסתובב
320 00:19:02,493 00:19:10,222 זו לא מנת חלקה של אישה" ,בחיים, להקדיש לכך מחשבה זו לא מנת חלקה של אישה" ,בחיים, להקדיש לכך מחשבה
321 00:19:10,252 00:19:16,771 מה שבעלה מצווה" ,זה מה שעליה לעשות מה שבעלה מצווה" ,זה מה שעליה לעשות
322 00:19:17,009 00:19:22,360 ,ואל תהפכי לנציב מלח" ,ואל תהפכי לנציב מלח"
323 00:19:23,224 00:19:27,019 .נציב מלח" .נציב מלח"
324 00:19:27,020 00:19:29,659 ,הכול באשמתה" ,הכול באשמתה"
325 00:19:30,272 00:19:36,374 היא הייתה צריכה להקשיב" !כשבעלה צעק, עצרי היא הייתה צריכה להקשיב" !כשבעלה צעק, עצרי
326 00:19:37,071 00:19:40,588 במקום סדום ועמורה" במקום סדום ועמורה"
327 00:19:40,783 00:19:44,800 היה מוטב לה להישאר בבית" .ולקרוא את התורה היה מוטב לה להישאר בבית" .ולקרוא את התורה
328 00:19:44,830 00:19:51,599 ."עכשיו היא נציב מלח" ."עכשיו היא נציב מלח"
329 00:19:57,425 00:19:59,064 .נפלא .נפלא
330 00:20:02,931 00:20:04,389 ?נכון שזה היה יפהפה ?נכון שזה היה יפהפה
331 00:20:04,390 00:20:07,282 .קול יפה, מסר יפה .קול יפה, מסר יפה
332 00:20:08,229 00:20:10,397 ,אחים ואחיות אני חש שקטונתי ,אחים ואחיות אני חש שקטונתי
333 00:20:10,398 00:20:12,495 לנוכח מה שאני .עומד לחלוק איתכם לנוכח מה שאני .עומד לחלוק איתכם
334 00:20:13,109 00:20:17,501 לפני שבועות ספורים .נתגלתה תגלית מדהימה בישראל לפני שבועות ספורים .נתגלתה תגלית מדהימה בישראל
335 00:20:17,738 00:20:22,131 הארכאולוג בעל השם העולמי דון ורדין וצוות המומחים שלו הארכאולוג בעל השם העולמי דון ורדין וצוות המומחים שלו
336 00:20:22,369 00:20:26,970 גילו שרידים שמלומדים רבים ,מאמינים כי הם שרידי אשת לוט גילו שרידים שמלומדים רבים ,מאמינים כי הם שרידי אשת לוט
337 00:20:27,249 00:20:31,099 כמו שמופיע בספר .'בראשית, פרק יט' פסוק כו כמו שמופיע בספר .'בראשית, פרק יט' פסוק כו
338 00:20:31,711 00:20:36,271 ותבט אשתו מאחוריו" ."ותהי נציב מלח ותבט אשתו מאחוריו" ."ותהי נציב מלח
339 00:20:36,966 00:20:40,761 בדיוק כשהעולם ,חשב שחלונות גן העדן נסגרו בדיוק כשהעולם ,חשב שחלונות גן העדן נסגרו
340 00:20:40,762 00:20:47,865 האל העניק לנו נס ותשובה :לתעלומה הגדולה בחיים האל העניק לנו נס ותשובה :לתעלומה הגדולה בחיים
341 00:20:49,064 00:20:50,439 ?מי הייתה האישה הזאת ?מי הייתה האישה הזאת
342 00:20:50,440 00:20:53,830 ולמה היא הייתה נחושה ?כל כך לשוב לחור הזה ולמה היא הייתה נחושה ?כל כך לשוב לחור הזה
343 00:20:54,653 00:20:56,375 ,ללא שהיות נוספות ,ללא שהיות נוספות
344 00:20:56,821 00:20:59,657 הרשו לי להציג את התגלית הראשונה, ואני מקווה הרשו לי להציג את התגלית הראשונה, ואני מקווה
345 00:20:59,658 00:21:02,340 שיהיו הרבה תגליות ארכאולוגיות שיהיו הרבה תגליות ארכאולוגיות
346 00:21:02,702 00:21:06,219 ,שיוכיחו שהתנ"ך .אמת הוא ,שיוכיחו שהתנ"ך .אמת הוא
347 00:21:42,535 00:21:44,133 .תבורכו משמים .תבורכו משמים
348 00:22:03,599 00:22:06,518 .ברכותיי, טוני .הייתה נוכחות מרשימה היום .ברכותיי, טוני .הייתה נוכחות מרשימה היום
349 00:22:06,519 00:22:09,451 נראה שהכנסייה שלך .רלוונטית שוב נראה שהכנסייה שלך .רלוונטית שוב
350 00:22:10,273 00:22:14,498 ,דון, זה דניס פונטיין .הוא ממקדש קציר החברות ,דון, זה דניס פונטיין .הוא ממקדש קציר החברות
351 00:22:14,527 00:22:15,819 .נעים להכיר אותך .נעים להכיר אותך
352 00:22:15,820 00:22:18,670 פרט קטן ומצחיק ,על מר פונטיין פרט קטן ומצחיק ,על מר פונטיין
353 00:22:18,865 00:22:20,616 הוא השתייך בעבר ?לכת השטן. -האומנם הוא השתייך בעבר ?לכת השטן. -האומנם
354 00:22:20,617 00:22:22,410 ,כן. הוא היה כוהן גדול ,כן. הוא היה כוהן גדול
355 00:22:22,411 00:22:24,383 ,השתתף באורגיות .כל העסק ,השתתף באורגיות .כל העסק
356 00:22:24,788 00:22:26,830 יום אחד הוא התעורר והחליט יום אחד הוא התעורר והחליט
357 00:22:26,831 00:22:27,916 שהוא משחק .בקבוצה הלא נכונה שהוא משחק .בקבוצה הלא נכונה
358 00:22:27,917 00:22:29,347 .הוא החליט להתנצר .הוא החליט להתנצר
359 00:22:29,543 00:22:31,210 .גילית תגלית יוצאת דופן .גילית תגלית יוצאת דופן
360 00:22:31,211 00:22:33,046 היכן בדיוק ?זה היה ממוקם היכן בדיוק ?זה היה ממוקם
361 00:22:33,047 00:22:36,229 ,עמק השידים .הקצה הדרומי של ים המלח ,עמק השידים .הקצה הדרומי של ים המלח
362 00:22:36,759 00:22:38,147 .אני בטוח שזה נכון .אני בטוח שזה נכון
363 00:22:38,218 00:22:41,179 עמיתי ד"ר סטנלי מלמד מדעי החיים עמיתי ד"ר סטנלי מלמד מדעי החיים
364 00:22:41,180 00:22:42,931 בביה"ס הטכני-מקצועי .בסו ואלי בביה"ס הטכני-מקצועי .בסו ואלי
365 00:22:42,932 00:22:45,351 הוא רוצה לדעת אם הוא יכול לקחת דגימה חזרה למעבדה שלו הוא רוצה לדעת אם הוא יכול לקחת דגימה חזרה למעבדה שלו
366 00:22:45,352 00:22:47,032 .למטרות תארוך פחמן .למטרות תארוך פחמן
367 00:22:47,270 00:22:49,396 למה אתה חושב שאתה יכול לתארך באמצעות פחמן למה אתה חושב שאתה יכול לתארך באמצעות פחמן
368 00:22:49,397 00:22:50,954 את זעמו ?של הקדוש ברוך הוא את זעמו ?של הקדוש ברוך הוא
369 00:22:51,441 00:22:53,609 חוץ מזה כל בר דעת יודע שתארוך פחמן חוץ מזה כל בר דעת יודע שתארוך פחמן
370 00:22:53,610 00:22:56,612 הוא בלתי יעיל לחלוטין .כשמדובר במאובנים מינרליים הוא בלתי יעיל לחלוטין .כשמדובר במאובנים מינרליים
371 00:22:56,613 00:22:58,627 האיזוטופים .נהיים חסרי תועלת האיזוטופים .נהיים חסרי תועלת
372 00:22:58,823 00:23:02,243 אולי תשאיר את המדע ?למדענים, מר ורדין אולי תשאיר את המדע ?למדענים, מר ורדין
373 00:23:02,244 00:23:04,912 אולי תשאיר ?את דברי האל בידי אנשיו אולי תשאיר ?את דברי האל בידי אנשיו
374 00:23:04,913 00:23:07,249 חשבתי שאולי תרצו נתונים מדעיים חשבתי שאולי תרצו נתונים מדעיים
375 00:23:07,250 00:23:08,374 שיתמכו .בטענות שלכם שיתמכו .בטענות שלכם
376 00:23:08,375 00:23:11,307 אבל אני מבין לגמרי .אם אתם מודאגים מהתוצאות אבל אני מבין לגמרי .אם אתם מודאגים מהתוצאות
377 00:23:11,504 00:23:14,339 אולי ייטב לך אם תעבור .בדיקות מעבדה בעצמך אולי ייטב לך אם תעבור .בדיקות מעבדה בעצמך
378 00:23:14,340 00:23:16,674 תוודא שהדם שלך לא עמוס במחלות מין תוודא שהדם שלך לא עמוס במחלות מין
379 00:23:16,675 00:23:18,051 מימי האורגיות .שלך בכת השטן מימי האורגיות .שלך בכת השטן
380 00:23:18,052 00:23:19,386 .היי, תיזהר .היי, תיזהר
381 00:23:19,387 00:23:20,428 .תיזהר אתה .תיזהר אתה
382 00:23:20,429 00:23:22,402 פונטיין, תשתלט ."על "כוכב הקופים פונטיין, תשתלט ."על "כוכב הקופים
383 00:23:23,933 00:23:26,614 תדחק את הארנב הזה .לפינה, הוא ימצא מוצא תדחק את הארנב הזה .לפינה, הוא ימצא מוצא
384 00:23:27,145 00:23:29,104 תקשיב, אתה יכול להתחמק ,מהעובדות כמה שתרצה תקשיב, אתה יכול להתחמק ,מהעובדות כמה שתרצה
385 00:23:29,105 00:23:31,481 אבל במוקדם או במאוחר .אנשים ירצו לדעת את האמת אבל במוקדם או במאוחר .אנשים ירצו לדעת את האמת
386 00:23:31,482 00:23:33,080 .תתכונן לזה .תתכונן לזה
387 00:23:37,823 00:23:39,254 !פונטיין !פונטיין
388 00:23:40,367 00:23:42,702 אני יודע שאתה רוצה ,לקחת דגימה חזרה למכונה שלך אני יודע שאתה רוצה ,לקחת דגימה חזרה למכונה שלך
389 00:23:42,703 00:23:44,454 אבל אתה יכול לגלות ממה זה עשוי ברגע זה אבל אתה יכול לגלות ממה זה עשוי ברגע זה
390 00:23:44,455 00:23:46,177 בעזרת בדיקת הליקוק .הישנה והטובה בעזרת בדיקת הליקוק .הישנה והטובה
391 00:23:54,298 00:23:56,021 ,מה זה היה ?לכל הרוחות ,מה זה היה ?לכל הרוחות
392 00:23:56,092 00:23:58,482 דומני שזו הייתה .איזושהי שריקה שטנית דומני שזו הייתה .איזושהי שריקה שטנית
393 00:23:59,387 00:24:02,403 אני לא כל כך בטוח שזה היה .מהלך נבון לקרוא עליו תיגר אני לא כל כך בטוח שזה היה .מהלך נבון לקרוא עליו תיגר
394 00:24:11,900 00:24:14,610 לא יכולת לבקש .תגובה טובה יותר היום לא יכולת לבקש .תגובה טובה יותר היום
395 00:24:14,611 00:24:17,154 צריך לבקבק את ההבעה ,שהופיעה על פני כולם צריך לבקבק את ההבעה ,שהופיעה על פני כולם
396 00:24:17,155 00:24:19,170 ולמכור אותה .כנוגד דיכאון ולמכור אותה .כנוגד דיכאון
397 00:24:22,244 00:24:24,885 ג'וילינדה הזאת .היא הפתעה של ממש ג'וילינדה הזאת .היא הפתעה של ממש
398 00:24:25,581 00:24:28,513 .היא וטוני זוג מושלם .היא וטוני זוג מושלם
399 00:24:29,168 00:24:31,516 חבל שהם לא יכולים .להביא ילדים חבל שהם לא יכולים .להביא ילדים
400 00:24:31,629 00:24:33,880 הרופא שלהם אמר שלאישה בגילה הרופא שלהם אמר שלאישה בגילה
401 00:24:33,881 00:24:36,271 אמורות להיות .הרבה ביציות טריות אמורות להיות .הרבה ביציות טריות
402 00:24:36,551 00:24:38,940 ,על מה את מקשקשת ?לכל הרוחות ,על מה את מקשקשת ?לכל הרוחות
403 00:24:39,638 00:24:41,068 .סליחה .סליחה
404 00:24:42,057 00:24:44,863 נראה שהכומר ההוא .זעזע אותך קצת נראה שהכומר ההוא .זעזע אותך קצת
405 00:24:45,352 00:24:48,367 הייתי צריך להתמודד .עם נחשים כמוהו כל חיי הייתי צריך להתמודד .עם נחשים כמוהו כל חיי
406 00:24:48,438 00:24:52,247 הם בסך הכול חלאות .שמנסים להרוס את העבודה שלי הם בסך הכול חלאות .שמנסים להרוס את העבודה שלי
407 00:24:52,401 00:24:55,458 אני יודעת, אבל אתה .לא צריך להתייחס לזה אני יודעת, אבל אתה .לא צריך להתייחס לזה
408 00:24:55,487 00:24:59,212 קרול, את צריכה ללמוד .את מקומך בשותפות הזאת קרול, את צריכה ללמוד .את מקומך בשותפות הזאת
409 00:24:59,741 00:25:04,384 כרגע אני צריך שתהיי בשקט .בזמן שאני חושב כרגע אני צריך שתהיי בשקט .בזמן שאני חושב
410 00:25:08,918 00:25:10,627 בשמונת החודשים שאתה מכיר אותי בשמונת החודשים שאתה מכיר אותי
411 00:25:10,628 00:25:13,060 לא שאלת אותי .שאלה אחת על חיי האישיים לא שאלת אותי .שאלה אחת על חיי האישיים
412 00:25:13,257 00:25:15,965 הנחתי שזה היה ,נימוס מקצועי הנחתי שזה היה ,נימוס מקצועי
413 00:25:15,966 00:25:19,775 אבל עכשיו אני מבינה שאתה .רואה בי משרתת חסרת בינה אבל עכשיו אני מבינה שאתה .רואה בי משרתת חסרת בינה
414 00:25:20,139 00:25:21,680 .קרול, זה לא נכון .קרול, זה לא נכון
415 00:25:21,681 00:25:24,280 לא חשבתי שיש לך .חיים אישיים, זה הכול לא חשבתי שיש לך .חיים אישיים, זה הכול
416 00:25:24,602 00:25:29,328 ,אילו עניין אותך .היית מגלה שיש לי בן בכלא ,אילו עניין אותך .היית מגלה שיש לי בן בכלא
417 00:25:32,985 00:25:35,542 קרול, לא היה לי .מושג שיש לך בן קרול, לא היה לי .מושג שיש לך בן
418 00:25:40,076 00:25:42,424 הוא היה .השגיאה של נעוריי הוא היה .השגיאה של נעוריי
419 00:25:44,163 00:25:47,721 לפעמים אני מרגישה כמו הזונה ."הצרפתייה מ"עלובי החיים לפעמים אני מרגישה כמו הזונה ."הצרפתייה מ"עלובי החיים
420 00:25:55,592 00:25:57,273 .צר לי לשמוע .צר לי לשמוע
421 00:25:58,887 00:26:00,943 ?מדוע נכנס בנך לכלא ?מדוע נכנס בנך לכלא
422 00:26:01,639 00:26:05,684 הוא אמר שהוא לומד ,להיות שומר יערות הוא אמר שהוא לומד ,להיות שומר יערות
423 00:26:05,685 00:26:09,577 אבל הוא למעשה גידל .קנביס בפארק הלאומי ציון אבל הוא למעשה גידל .קנביס בפארק הלאומי ציון
424 00:26:10,190 00:26:11,955 שלושה טונות .של קנביס שלושה טונות .של קנביס
425 00:26:12,150 00:26:14,874 אלוהים, זו כמות .רצינית של גראס אלוהים, זו כמות .רצינית של גראס
426 00:26:15,154 00:26:19,880 כן. עכשיו הוא מרצה .‏12 שנות מאסר כן. עכשיו הוא מרצה .‏12 שנות מאסר
427 00:26:20,368 00:26:22,757 זה עול כבד .לאם חד-הורית זה עול כבד .לאם חד-הורית
428 00:26:26,040 00:26:28,834 כל מה שייחלתי לילד .הזה הוא שתהיה לו דמות אב כל מה שייחלתי לילד .הזה הוא שתהיה לו דמות אב
429 00:26:28,835 00:26:30,516 הוא רק .היה זקוק לאבא הוא רק .היה זקוק לאבא
430 00:26:33,757 00:26:36,814 אני לא מאמין .שנשאת בעול הזה לבד אני לא מאמין .שנשאת בעול הזה לבד
431 00:26:37,552 00:26:39,775 .החיים שלי היו אסון .החיים שלי היו אסון
432 00:26:40,556 00:26:42,890 אבל מאז שהתחלתי ,לעבוד אצלך אבל מאז שהתחלתי ,לעבוד אצלך
433 00:26:42,891 00:26:46,199 אני חשה שהם אט אט .עולים חזרה על דרך המלך אני חשה שהם אט אט .עולים חזרה על דרך המלך
434 00:26:51,943 00:26:54,916 קרול, אני רוצה שתדעי .שאני עומד לצדך קרול, אני רוצה שתדעי .שאני עומד לצדך
435 00:26:56,238 00:26:58,032 אני שמח .ששיתפת אותי אני שמח .ששיתפת אותי
436 00:26:58,033 00:27:02,132 אני יודע שזה לא קל ,להיות אמא של סוחר סמים אני יודע שזה לא קל ,להיות אמא של סוחר סמים
437 00:27:02,412 00:27:05,372 אבל תדעי שבכוחו של האל לרפא אפילו את החוטאים אבל תדעי שבכוחו של האל לרפא אפילו את החוטאים
438 00:27:05,373 00:27:06,720 .הכי גרועים .הכי גרועים
439 00:27:07,125 00:27:09,640 הוא לא רוצה .שום קשר לזה כרגע הוא לא רוצה .שום קשר לזה כרגע
440 00:27:10,170 00:27:12,087 .הוא ישנה את דעתו .הוא ישנה את דעתו
441 00:27:12,088 00:27:15,188 ,אנחנו נציל את הילד .גם אם זה הדבר האחרון שנעשה ,אנחנו נציל את הילד .גם אם זה הדבר האחרון שנעשה
442 00:27:16,260 00:27:18,023 עכשיו .קחי ביס מהבייקון עכשיו .קחי ביס מהבייקון
443 00:27:22,641 00:27:25,532 את חייבת לצרוך .חלבונים. השבח לאל את חייבת לצרוך .חלבונים. השבח לאל
444 00:27:29,564 00:27:32,233 דון, אני אנסה להשיג ?ניצחון מוחץ עם זה, בסדר דון, אני אנסה להשיג ?ניצחון מוחץ עם זה, בסדר
445 00:27:32,234 00:27:34,457 ואנחנו זוכים למאה ?אחוזי הצלחה, אז למה לא ואנחנו זוכים למאה ?אחוזי הצלחה, אז למה לא
446 00:27:34,487 00:27:36,613 אשת לוט התקבלה ,בהתלהבות רבה אשת לוט התקבלה ,בהתלהבות רבה
447 00:27:36,614 00:27:38,949 ואיננו יכולים לקבל בכניעה .כישלון בניסיון השני ואיננו יכולים לקבל בכניעה .כישלון בניסיון השני
448 00:27:38,950 00:27:40,284 אנחנו צריכים לעשות .את הדבר הנכון אנחנו צריכים לעשות .את הדבר הנכון
449 00:27:40,285 00:27:42,925 הפריט הבא שנחפש הפריט הבא שנחפש
450 00:27:43,747 00:27:45,469 .הוא ארון הברית .הוא ארון הברית
451 00:27:47,918 00:27:51,725 ,רעיון מעולה, טוני .אבל אנחנו כבר יודעים איפה הוא ,רעיון מעולה, טוני .אבל אנחנו כבר יודעים איפה הוא
452 00:27:52,048 00:27:53,436 ?באמת ?באמת
453 00:27:54,216 00:27:56,439 ?איפה .באתיופיה- ?איפה .באתיופיה-
454 00:27:56,468 00:27:58,386 הוא מונח שם זה מאות שנים הוא מונח שם זה מאות שנים
455 00:27:58,387 00:28:00,721 בכנסיית גברתנו .מרים מציון שבאקסום בכנסיית גברתנו .מרים מציון שבאקסום
456 00:28:00,722 00:28:03,780 שומר עליו נזיר בודד .‏24 שעות ביממה ללא הפוגה שומר עליו נזיר בודד .‏24 שעות ביממה ללא הפוגה
457 00:28:03,893 00:28:06,199 הנזיר יודע ?אמנויות לחימה הנזיר יודע ?אמנויות לחימה
458 00:28:07,395 00:28:11,567 תגיד, יש טעם לנסות לפתח קשרי ידידות תגיד, יש טעם לנסות לפתח קשרי ידידות
459 00:28:11,568 00:28:12,525 ?עם הנזיר ?עם הנזיר
460 00:28:12,526 00:28:14,250 לשכנע אותו ?להביא את הארון לכאן לשכנע אותו ?להביא את הארון לכאן
461 00:28:14,904 00:28:16,113 .אין שום סיכוי .אין שום סיכוי
462 00:28:16,114 00:28:18,156 לפני שנים ניסיתי לפתוח בשיחת חולין עם הבחור לפני שנים ניסיתי לפתוח בשיחת חולין עם הבחור
463 00:28:18,157 00:28:21,173 .כשהוא יצא לשאוף אוויר .זה לא היה רעיון מוצלח .כשהוא יצא לשאוף אוויר .זה לא היה רעיון מוצלח
464 00:28:21,578 00:28:24,162 חוץ מזה, אם מישהו ,יראה את הארון במו עיניו חוץ מזה, אם מישהו ,יראה את הארון במו עיניו
465 00:28:24,163 00:28:25,761 .הוא יתמוטט .הוא יתמוטט
466 00:28:26,624 00:28:28,806 זה נשמע .כאילו זה יהיה גרוע זה נשמע .כאילו זה יהיה גרוע
467 00:28:29,252 00:28:30,517 .לבונה .לבונה
468 00:28:32,047 00:28:33,352 .פניצילין .פניצילין
469 00:28:33,549 00:28:36,565 חמודה, אלה רעיונות .נפלאים, באמת חמודה, אלה רעיונות .נפלאים, באמת
470 00:28:36,761 00:28:39,108 אבל אנחנו לא צריכים לבזבז את זמנו של דון אבל אנחנו לא צריכים לבזבז את זמנו של דון
471 00:28:39,304 00:28:43,405 ,במציאת פניצילין, מותק .כי הוא כבר קיים בעולם ,במציאת פניצילין, מותק .כי הוא כבר קיים בעולם
472 00:28:44,393 00:28:47,535 מה לגבי מסע צלילת ?מכלים לקרקעית ים סוף מה לגבי מסע צלילת ?מכלים לקרקעית ים סוף
473 00:28:47,563 00:28:49,745 חיפוש אחר .שרידי צבא פרעה חיפוש אחר .שרידי צבא פרעה
474 00:28:49,774 00:28:52,288 ,מרכבות ברזל ?מגנים וכדומה ,מרכבות ברזל ?מגנים וכדומה
475 00:28:52,527 00:28:56,794 ים סוף הוא בערך 440,300 .קמ"ר של מים פתוחים ים סוף הוא בערך 440,300 .קמ"ר של מים פתוחים
476 00:28:56,906 00:28:58,574 אני לא בטוח .שאדע היכן להתחיל אני לא בטוח .שאדע היכן להתחיל
477 00:28:58,575 00:29:01,382 אני אגיד לך היכן .להתחיל, דון. באמונה אני אגיד לך היכן .להתחיל, דון. באמונה
478 00:29:01,536 00:29:02,924 .תפסת אותי .תפסת אותי
479 00:29:03,037 00:29:05,456 אך חפירות בקרקעית האוקיינוס הן מבצע אך חפירות בקרקעית האוקיינוס הן מבצע
480 00:29:05,457 00:29:07,165 שחורג בהרבה .מטווח התקציב שלנו שחורג בהרבה .מטווח התקציב שלנו
481 00:29:07,166 00:29:09,419 להערכתי, המשאבים הנוכחיים שלנו הכי מתאימים להערכתי, המשאבים הנוכחיים שלנו הכי מתאימים
482 00:29:09,420 00:29:10,851 .לחפירה יבשתית .לחפירה יבשתית
483 00:29:10,879 00:29:13,937 .דון, זה קשה .זה לא קל- .דון, זה קשה .זה לא קל-
484 00:29:14,091 00:29:17,218 ,יש לי ערבוביה של מחשבות .כאילו יש ערפל בראשי ,יש לי ערבוביה של מחשבות .כאילו יש ערפל בראשי
485 00:29:17,219 00:29:19,567 כאילו השטן .הפליץ לי בתוך המוח כאילו השטן .הפליץ לי בתוך המוח
486 00:29:20,932 00:29:24,781 אילו פריטים מלאכותיים ?יהיו הגיוניים יותר, לדעתך אילו פריטים מלאכותיים ?יהיו הגיוניים יותר, לדעתך
487 00:29:25,603 00:29:28,786 יש פריט אחד .שחמק ממני במשך שנים יש פריט אחד .שחמק ממני במשך שנים
488 00:29:30,149 00:29:34,458 אני מחפש .את הגולגולת של גוליית אני מחפש .את הגולגולת של גוליית
489 00:29:36,114 00:29:40,005 .מבריק .הגולגולת של גוליית .מבריק .הגולגולת של גוליית
490 00:29:40,159 00:29:45,511 ,דון, אני אעלה אותך על מטוס .ואנחנו נשלח אותך לישראל ,דון, אני אעלה אותך על מטוס .ואנחנו נשלח אותך לישראל
491 00:30:21,203 00:30:25,553 קרול, זאת הפעם הראשונה ?שלך בעמק האלה קרול, זאת הפעם הראשונה ?שלך בעמק האלה
492 00:30:32,381 00:30:34,924 ברגע זה אנחנו עומדים על קרקעית הנחל ברגע זה אנחנו עומדים על קרקעית הנחל
493 00:30:34,925 00:30:37,900 שבו דויד ליקט .את חמש האבנים שבו דויד ליקט .את חמש האבנים
494 00:30:38,512 00:30:46,658 לפיכך הצבא הפלישתי .חנה כאן, ובני ישראל חנו שם לפיכך הצבא הפלישתי .חנה כאן, ובני ישראל חנו שם
495 00:30:47,313 00:30:50,704 .כן. כן. כן .כן. כן. כן
496 00:30:51,318 00:30:53,917 .כן. כן .כן. כן
497 00:31:10,588 00:31:13,506 הנוהל הצבאי של אותה עת היה מציב את דויד וגוליית הנוהל הצבאי של אותה עת היה מציב את דויד וגוליית
498 00:31:13,507 00:31:16,023 .איפשהו כאן במרכז .איפשהו כאן במרכז
499 00:31:17,137 00:31:20,597 כדי לאתר מקום מדויק .יותר, לכו לעמוד שם, חבר'ה כדי לאתר מקום מדויק .יותר, לכו לעמוד שם, חבר'ה
500 00:31:20,598 00:31:22,571 נראה איך .הדבר הזה התפתח נראה איך .הדבר הזה התפתח
501 00:31:23,726 00:31:26,283 נראה איך" ."הדבר הזה התפתח נראה איך" ."הדבר הזה התפתח
502 00:31:26,397 00:31:29,203 אבוי לך אם תיידה .את האבן הזאת עליי, דון אבוי לך אם תיידה .את האבן הזאת עליי, דון
503 00:31:30,608 00:31:34,459 זה ייתן לנו מושג כללי על האזור .שבו אולי קברו את הגולגולת זה ייתן לנו מושג כללי על האזור .שבו אולי קברו את הגולגולת
504 00:31:35,822 00:31:38,922 ,תחזיק את האת מעל ראשך .כך שיהיו לי בערך שש אמות ,תחזיק את האת מעל ראשך .כך שיהיו לי בערך שש אמות
505 00:31:41,245 00:31:44,414 אילו אני דויד, אני חושב שעליי לסובב את המתקן אילו אני דויד, אני חושב שעליי לסובב את המתקן
506 00:31:44,415 00:31:45,970 .בכל הכוח .בכל הכוח
507 00:31:46,166 00:31:48,473 קרוב לוודאי שאקבל .רק הזדמנות אחת קרוב לוודאי שאקבל .רק הזדמנות אחת
508 00:31:49,004 00:31:52,672 דויד מתחיל להתפלל שיקלע קליעה קטלנית דויד מתחיל להתפלל שיקלע קליעה קטלנית
509 00:31:52,673 00:31:54,480 ישר בין עיניו .של הפלישתי ישר בין עיניו .של הפלישתי
510 00:31:56,386 00:31:59,652 !קרול! קרול !קרול! קרול
511 00:32:00,015 00:32:01,445 ?את בסדר ?את בסדר
512 00:32:01,641 00:32:05,324 .פגעת בה ברחם, דון .אני נורא מצטער, קרול- .פגעת בה ברחם, דון .אני נורא מצטער, קרול-
513 00:32:05,478 00:32:10,246 .הקלע התפרק לי .ברור שזה לא נשק אמין .הקלע התפרק לי .ברור שזה לא נשק אמין
514 00:32:10,526 00:32:12,249 ?את יכולה לנשום .כן- ?את יכולה לנשום .כן-
515 00:32:12,569 00:32:15,126 בואו נתאסף סביבה .לתפילה קצרה בואו נתאסף סביבה .לתפילה קצרה
516 00:32:22,163 00:32:26,124 אלי היקר, אנחנו אסירי תודה .שבשרה של קרול לא נפגע אלי היקר, אנחנו אסירי תודה .שבשרה של קרול לא נפגע
517 00:32:26,125 00:32:27,835 ברך אותה .במרץ מחודש ברך אותה .במרץ מחודש
518 00:32:27,836 00:32:31,504 ,אנחנו מתפללים, אלי ,שכשאשליך את חלוק הנחל באוויר ,אנחנו מתפללים, אלי ,שכשאשליך את חלוק הנחל באוויר
519 00:32:31,505 00:32:35,940 הוא ינחת באזור הכללי .שבו עלינו להתחיל בחפירות הוא ינחת באזור הכללי .שבו עלינו להתחיל בחפירות
520 00:32:36,343 00:32:40,611 שיעלה בידנו לאתר .את עצמות הפלישתי האכזר שיעלה בידנו לאתר .את עצמות הפלישתי האכזר
521 00:32:40,682 00:32:44,240 כן, אפילו .גוליית, אמן כן, אפילו .גוליית, אמן
522 00:32:47,939 00:32:50,497 .הנה זה .בואו נתחיל לחפור .הנה זה .בואו נתחיל לחפור
523 00:33:07,168 00:33:09,503 זכור, ילדי, מעולם .לא הבטחתי שזה יהיה קל זכור, ילדי, מעולם .לא הבטחתי שזה יהיה קל
524 00:33:09,504 00:33:11,019 .רק אמרתי שזה ישתלם .רק אמרתי שזה ישתלם
525 00:33:11,840 00:33:13,812 אלוהינו ומושיענו .אמר את זה אלוהינו ומושיענו .אמר את זה
526 00:33:14,634 00:33:16,510 אני יודע שאתם ,לא מכבדים אותו כאל אני יודע שאתם ,לא מכבדים אותו כאל
527 00:33:16,511 00:33:19,735 לכן חשבתי שכנראה הפסדתם .את אחת השורות הכי טובות שלו לכן חשבתי שכנראה הפסדתם .את אחת השורות הכי טובות שלו
528 00:33:25,061 00:33:27,536 .היי. היי .היי. היי
529 00:33:27,982 00:33:29,982 תגיד לי, מה אתה חושב ?שאתה עושה פה, הא תגיד לי, מה אתה חושב ?שאתה עושה פה, הא
530 00:33:29,983 00:33:31,109 .תירגע .אני אטפל בזה .תירגע .אני אטפל בזה
531 00:33:31,110 00:33:33,112 מה, אתה לא יודע שזה ?מעבר לחוק לחפור פה מה, אתה לא יודע שזה ?מעבר לחוק לחפור פה
532 00:33:33,113 00:33:35,613 שבת שלום. -אתה יודע שאתה צריך אישור מהממשלה שבת שלום. -אתה יודע שאתה צריך אישור מהממשלה
533 00:33:35,614 00:33:37,365 ,לחפור במדינת ישראל ?נכון ,לחפור במדינת ישראל ?נכון
534 00:33:37,366 00:33:39,785 מזל טוב. מזל... -הוא אמר .שזה בלתי חוקי לחפור כאן מזל טוב. מזל... -הוא אמר .שזה בלתי חוקי לחפור כאן
535 00:33:39,786 00:33:42,300 ?למה אתה חופר כאן .שתוק, יא מניאק- ?למה אתה חופר כאן .שתוק, יא מניאק-
536 00:33:42,329 00:33:44,762 הוא אמר, סתום .את הפה, אתה. -היי הוא אמר, סתום .את הפה, אתה. -היי
537 00:33:45,708 00:33:46,834 ?למה אתם חופרים פה ?למה אתם חופרים פה
538 00:33:46,835 00:33:49,753 אמרו לי לארוז את חפירה ,כשאני מטייל באזורים האלה אמרו לי לארוז את חפירה ,כשאני מטייל באזורים האלה
539 00:33:49,754 00:33:52,589 .למקרה שיצוצו בעיות מעיים .אין שירותים בשום מקום .למקרה שיצוצו בעיות מעיים .אין שירותים בשום מקום
540 00:33:52,590 00:33:55,231 לקבור את החרא שלך ?במדינת ישראל לקבור את החרא שלך ?במדינת ישראל
541 00:33:55,260 00:33:57,386 הוא אומר, אתה לא יכול לבוא לכאן למדינה שלנו הוא אומר, אתה לא יכול לבוא לכאן למדינה שלנו
542 00:33:57,387 00:33:59,012 .ולקבור את הקקה שלך .ולקבור את הקקה שלך
543 00:33:59,013 00:34:02,850 זו עבירה על החוק לחפור בכל מקום במדינת ישראל זו עבירה על החוק לחפור בכל מקום במדינת ישראל
544 00:34:02,851 00:34:04,518 .בלי רשות מהממשלה .בלי רשות מהממשלה
545 00:34:04,519 00:34:05,519 ?זה ברור ?זה ברור
546 00:34:05,520 00:34:07,230 אתה צריך היתר .מהממשלה לחפור כאן אתה צריך היתר .מהממשלה לחפור כאן
547 00:34:07,231 00:34:09,746 אם אני תופס אתכם ,חופרים פה פעם אחת אם אני תופס אתכם ,חופרים פה פעם אחת
548 00:34:10,150 00:34:12,444 ,אחד, שניים, שלושה .כולכם לכלא ,אחד, שניים, שלושה .כולכם לכלא
549 00:34:12,445 00:34:15,043 אם לא נחזיר את זה .למקום, כולנו לכלא אם לא נחזיר את זה .למקום, כולנו לכלא
550 00:34:15,864 00:34:18,909 !זוזו .סבבה, סבבה. -אין צורך בכך- !זוזו .סבבה, סבבה. -אין צורך בכך-
551 00:34:18,910 00:34:20,368 .שום סבבה, מה סבבה .שום סבבה, מה סבבה
552 00:34:20,369 00:34:23,330 אני רוצה שתמלאו את החור ,הזה מהר... -כן, אדוני. -תכסה אותו אני רוצה שתמלאו את החור ,הזה מהר... -כן, אדוני. -תכסה אותו
553 00:34:23,331 00:34:25,749 ותעוף לי מהעיניים ?בשתי שניות. זה ברור ותעוף לי מהעיניים ?בשתי שניות. זה ברור
554 00:34:25,750 00:34:30,671 אנחנו נחזיר הכול .לקדמותו, ונלך לדרכנו אנחנו נחזיר הכול .לקדמותו, ונלך לדרכנו
555 00:34:30,672 00:34:32,548 .לעוף, לעוף, לעוף .לעוף, לעוף, לעוף
556 00:34:32,549 00:34:34,133 .תודה, תודה, תודה .תודה, תודה, תודה
557 00:34:34,134 00:34:36,344 תודה. -עושים לי פה .את כל השטויות האלה תודה. -עושים לי פה .את כל השטויות האלה
558 00:34:36,345 00:34:38,442 ,אתה מאמין מה זה ?החרא הזה ,אתה מאמין מה זה ?החרא הזה
559 00:35:02,580 00:35:05,846 .זה דון ?דון, זה טוני. מה שלומך- .זה דון ?דון, זה טוני. מה שלומך-
560 00:35:06,043 00:35:09,128 ...שלומי טוב, טוני, שלומי .שלומי טוב ...שלומי טוב, טוני, שלומי .שלומי טוב
561 00:35:09,129 00:35:10,462 איך מתקדמים ?העניינים איך מתקדמים ?העניינים
562 00:35:10,463 00:35:11,923 רק רציתי לבדוק .את ההתקדמות שלכם רק רציתי לבדוק .את ההתקדמות שלכם
563 00:35:11,924 00:35:15,106 אנשים מחכים בדריכות כאן .לראות את ראש הפלישתי אנשים מחכים בדריכות כאן .לראות את ראש הפלישתי
564 00:35:15,260 00:35:16,940 ...טוני, אני ...טוני, אני
565 00:35:17,597 00:35:19,194 .אנחנו מתקרבים .אנחנו מתקרבים
566 00:35:19,306 00:35:22,684 כן? אתה חושב שתוכל לסיים ?שם ביום יומיים הקרובים כן? אתה חושב שתוכל לסיים ?שם ביום יומיים הקרובים
567 00:35:22,685 00:35:24,366 אני יודע שהטיסה שלך .חזרה היא ביום שישי אני יודע שהטיסה שלך .חזרה היא ביום שישי
568 00:35:26,605 00:35:30,079 ,השבח לאל .יש 80 אחוז סיכוי ,השבח לאל .יש 80 אחוז סיכוי
569 00:35:31,444 00:35:33,708 הסיכויים האלה .מדאיגים אותי מעט, דון הסיכויים האלה .מדאיגים אותי מעט, דון
570 00:35:34,197 00:35:36,615 כבר איתרנו .את אתר הקבורה כבר איתרנו .את אתר הקבורה
571 00:35:36,616 00:35:38,839 בשלב הזה .צריך רק לחפור בשלב הזה .צריך רק לחפור
572 00:35:40,204 00:35:42,676 בסדר. אני מוכרח .להיות כן איתך, דון בסדר. אני מוכרח .להיות כן איתך, דון
573 00:35:43,164 00:35:44,678 אנחנו צריכים .את הגולגולת אנחנו צריכים .את הגולגולת
574 00:35:44,999 00:35:49,419 גורל נשמותיהם של אלפי .אנשים מוטל על כף המאזניים גורל נשמותיהם של אלפי .אנשים מוטל על כף המאזניים
575 00:35:49,420 00:35:50,810 .אני מבין .אני מבין
576 00:35:50,965 00:35:54,174 האמונה שלהם בקושי .תלויה על חוט השערה האמונה שלהם בקושי .תלויה על חוט השערה
577 00:35:54,175 00:35:55,258 אם לא יושג להם ,עד שני אם לא יושג להם ,עד שני
578 00:35:55,259 00:35:56,886 אנחנו עלולים לאבד .את האנשים האלה לצמיתות אנחנו עלולים לאבד .את האנשים האלה לצמיתות
579 00:35:56,887 00:35:58,443 אתה מעלה ?את זה בדעתך אתה מעלה ?את זה בדעתך
580 00:35:59,807 00:36:04,699 אני מבטיח לך שלא אשוב .עד שראש גוליית יהיה בתיק שלי אני מבטיח לך שלא אשוב .עד שראש גוליית יהיה בתיק שלי
581 00:36:04,979 00:36:07,814 בסדר. לא פקפקתי .בך לרגע, דון בסדר. לא פקפקתי .בך לרגע, דון
582 00:36:07,815 00:36:09,483 ?אולי תלך לישון קצת ?אולי תלך לישון קצת
583 00:36:09,484 00:36:11,414 אני בטוח שהשעה .די מאוחרת שם בארץ הקודש אני בטוח שהשעה .די מאוחרת שם בארץ הקודש
584 00:36:11,902 00:36:13,737 .בסדר, טוני. תודה .בסדר, טוני. תודה
585 00:36:13,738 00:36:15,544 .דרך צלחה .לילה טוב לך .דרך צלחה .לילה טוב לך
586 00:37:00,911 00:37:03,344 ישראלים - - בעלי גדילת יתר ישראלים - - בעלי גדילת יתר
587 00:37:08,462 00:37:11,297 ג'וני ירושלים - - ויקיפדיה אנציקלופדיה חינם ג'וני ירושלים - - ויקיפדיה אנציקלופדיה חינם
588 00:37:11,298 00:37:13,021 .קדימה .קדימה
589 00:37:15,260 00:37:17,470 ,יוחנן אברמוב - -‏19 באפריל 1906 ,יוחנן אברמוב - -‏19 באפריל 1906
590 00:37:17,471 00:37:19,181 -‏- 19 במאי 1947 -‏- 19 במאי 1947
591 00:37:19,182 00:37:21,654 אני כל כך מקווה .שהגופה שלך לא נשרפה אני כל כך מקווה .שהגופה שלך לא נשרפה
592 00:37:24,312 00:37:27,786 ,בית הקברות - - הר המנוחות ,בית הקברות - - הר המנוחות
593 00:38:01,016 00:38:03,490 - ג'וני ירושלים - - ג'וני ירושלים -
594 00:38:17,408 00:38:21,050 אלוהים, אנא מחל לי .על מה שאני עומד לעשות אלוהים, אנא מחל לי .על מה שאני עומד לעשות
595 00:38:21,664 00:38:25,792 אני יודע שבבוא היום ,איש זה יקום לתחייה אני יודע שבבוא היום ,איש זה יקום לתחייה
596 00:38:25,793 00:38:27,849 .וגופו ישוב לשלמותו .וגופו ישוב לשלמותו
597 00:38:28,295 00:38:33,688 עד אז אני מתפלל ,שעצמותיו ינוצלו לטובה עד אז אני מתפלל ,שעצמותיו ינוצלו לטובה
598 00:38:34,301 00:38:37,067 ויביאו אליך .הרבה נשמות חדשות ויביאו אליך .הרבה נשמות חדשות
599 00:38:37,429 00:38:38,651 .אמן .אמן
600 00:40:23,915 00:40:27,223 ?הלו .קרול, אני צריך שתתעוררי- ?הלו .קרול, אני צריך שתתעוררי-
601 00:40:27,294 00:40:28,516 .אני ערה .אני ערה
602 00:40:31,258 00:40:33,342 טעיתי בנוגע .למיקום אתמול טעיתי בנוגע .למיקום אתמול
603 00:40:33,343 00:40:35,052 הם לעולם לא היו .קוברים שם את גוליית הם לעולם לא היו .קוברים שם את גוליית
604 00:40:35,053 00:40:36,470 .זה ברור מדי .זה ברור מדי
605 00:40:36,471 00:40:40,056 השוטר מאתמול היה דרכו של האל להגיד לנו השוטר מאתמול היה דרכו של האל להגיד לנו
606 00:40:40,057 00:40:41,559 שאנחנו .בדרך הלא נכונה שאנחנו .בדרך הלא נכונה
607 00:40:41,560 00:40:43,407 ,איפה זה יכול להיות ?אם כך ,איפה זה יכול להיות ?אם כך
608 00:40:44,062 00:40:46,952 ,בעזרת השם .אנחנו נגלה ,בעזרת השם .אנחנו נגלה
609 00:40:55,032 00:40:56,504 מה זה ?המקום הזה מה זה ?המקום הזה
610 00:40:56,659 00:41:00,050 ,זה הכפר הקדום גת .מקום הולדתו של גוליית ,זה הכפר הקדום גת .מקום הולדתו של גוליית
611 00:41:00,079 00:41:03,136 עלינו לשים לב .לציוני דרך טבעיים עלינו לשים לב .לציוני דרך טבעיים
612 00:41:03,500 00:41:05,639 .מעין מצבת זיכרון .מעין מצבת זיכרון
613 00:41:06,502 00:41:08,558 ?מה לגבי המונולית שם ?מה לגבי המונולית שם
614 00:41:09,506 00:41:11,687 ?איזה מונולית .שם- ?איזה מונולית .שם-
615 00:41:16,555 00:41:18,402 .זה רעיון לא רע .זה רעיון לא רע
616 00:41:19,223 00:41:20,821 .בסדר, חבר'ה .בואו נעשה את דרכנו לשם .בסדר, חבר'ה .בואו נעשה את דרכנו לשם
617 00:41:22,811 00:41:24,700 .חשיבה טובה, קרול .חשיבה טובה, קרול
618 00:41:25,314 00:41:27,746 יש לך רעיונות .מעולים, קרוליין יש לך רעיונות .מעולים, קרוליין
619 00:41:31,862 00:41:35,670 .בסדר, קרול. זאת ההחלטה שלך .המושכות בידייך הפעם .בסדר, קרול. זאת ההחלטה שלך .המושכות בידייך הפעם
620 00:41:37,911 00:41:42,970 בעיניי המונולית מייצג .את הכוח הפיזי של גוליית בעיניי המונולית מייצג .את הכוח הפיזי של גוליית
621 00:41:43,499 00:41:48,184 זה אך הגיוני שהם ישתמשו .בדבר כזה לסמן את הקבר זה אך הגיוני שהם ישתמשו .בדבר כזה לסמן את הקבר
622 00:41:48,505 00:41:50,269 בחיי, יש לך .כישרון טבעי בחיי, יש לך .כישרון טבעי
623 00:41:50,840 00:41:52,604 היכן את מציעה ?שנתחיל לחפור היכן את מציעה ?שנתחיל לחפור
624 00:41:54,511 00:41:55,733 .כאן .כאן
625 00:41:56,513 00:41:59,946 חבר'ה, שמעתם .את הגברת. גשו למלאכה חבר'ה, שמעתם .את הגברת. גשו למלאכה
626 00:42:00,934 00:42:02,226 .תיזהרו .תיזהרו
627 00:42:02,227 00:42:04,951 רוב קברי הפלישתים ,באזור הם די רדודים רוב קברי הפלישתים ,באזור הם די רדודים
628 00:42:05,105 00:42:06,773 אבל תחפרו מהר .בכל זאת אבל תחפרו מהר .בכל זאת
629 00:42:06,774 00:42:08,579 אנחנו לא רוצים .שיופיעו סקרנים אנחנו לא רוצים .שיופיעו סקרנים
630 00:42:15,992 00:42:17,047 .דון .דון
631 00:42:18,494 00:42:21,593 .נתקלתי במשהו .בסדר, כולם לעצור- .נתקלתי במשהו .בסדר, כולם לעצור-
632 00:42:21,956 00:42:24,012 ?איפה זה .כאן- ?איפה זה .כאן-
633 00:42:29,881 00:42:32,480 קרול, תמסרי לי בבקשה .את המברשת מהערכה קרול, תמסרי לי בבקשה .את המברשת מהערכה
634 00:42:34,511 00:42:37,652 .אני רואה חתיכת עצם .בואו לא ניסחף- .אני רואה חתיכת עצם .בואו לא ניסחף-
635 00:42:44,647 00:42:46,453 ?זו כיפת גולגולת ?זו כיפת גולגולת
636 00:42:47,148 00:42:48,831 .זה בהחלט נראה כך .זה בהחלט נראה כך
637 00:42:52,362 00:42:54,586 .קרול, בכבוד .קרול, בכבוד
638 00:42:54,657 00:42:56,714 .אני פוחדת שאשבור אותה .תעשה את זה אתה .אני פוחדת שאשבור אותה .תעשה את זה אתה
639 00:42:56,868 00:42:59,800 .בסדר. בפעם הבאה .תכיני את התיק .בסדר. בפעם הבאה .תכיני את התיק
640 00:43:09,214 00:43:11,270 .אלוהים .אלוהים
641 00:43:14,260 00:43:18,194 .אני לא מאמין .זו הגולגולת של גוליית .אני לא מאמין .זו הגולגולת של גוליית
642 00:43:18,974 00:43:22,657 היי, החבר'ה האלה מצאו .כרגע את הגולגולת של גוליית היי, החבר'ה האלה מצאו .כרגע את הגולגולת של גוליית
643 00:43:22,895 00:43:24,409 .בואו נסתלק מכאן .בואו נסתלק מכאן
644 00:43:34,365 00:43:37,923 ?אפשר להיכנס, דון ?בוודאי. במה אוכל לעזור לך- ?אפשר להיכנס, דון ?בוודאי. במה אוכל לעזור לך-
645 00:43:42,039 00:43:45,723 רק חשבתי על התגלית .המדהימה שגילינו היום רק חשבתי על התגלית .המדהימה שגילינו היום
646 00:43:45,877 00:43:48,267 עוד ניצחון גדול ?לנצרות, מה עוד ניצחון גדול ?לנצרות, מה
647 00:43:48,881 00:43:52,188 גם לעם שלך. אתם צריכים .להתגאות בעצמכם. שלום גם לעם שלך. אתם צריכים .להתגאות בעצמכם. שלום
648 00:43:52,717 00:43:56,234 .האת שלך נגע בה ראשון .כן, את צודקת- .האת שלך נגע בה ראשון .כן, את צודקת-
649 00:43:57,389 00:44:00,155 זה היה קצת מוזר בעיניי זה היה קצת מוזר בעיניי
650 00:44:00,851 00:44:04,617 שמצאנו את הגולגולת .במקום הראשון שהתחלנו לחפור בו שמצאנו את הגולגולת .במקום הראשון שהתחלנו לחפור בו
651 00:44:05,273 00:44:08,941 אחי ואני חושבים שהאדמה ,הייתה רכה מאוד למגע אחי ואני חושבים שהאדמה ,הייתה רכה מאוד למגע
652 00:44:08,942 00:44:12,126 כאילו מישהו .כבר חפר בה כאילו מישהו .כבר חפר בה
653 00:44:12,822 00:44:15,128 אני בטוח שאתה .מנחש לאן אני חותר, דון אני בטוח שאתה .מנחש לאן אני חותר, דון
654 00:44:15,241 00:44:18,799 לא, בועז, האמת ?היא שלא. -לא לא, בועז, האמת ?היא שלא. -לא
655 00:44:19,162 00:44:21,636 ,זה נראה קצת נוח ?אתה לא חושב ,זה נראה קצת נוח ?אתה לא חושב
656 00:44:21,665 00:44:25,126 מה שחווינו היום .הוא לא פחות מנס מה שחווינו היום .הוא לא פחות מנס
657 00:44:25,127 00:44:26,585 .שלא תשכח לעולם .שלא תשכח לעולם
658 00:44:26,586 00:44:30,353 ,אלוהים תמיד אמר .לא דרכיכם דרכיי ,אלוהים תמיד אמר .לא דרכיכם דרכיי
659 00:44:34,636 00:44:36,345 .היי, היי, היי ?מה זה צריך להיות- .היי, היי, היי ?מה זה צריך להיות-
660 00:44:36,346 00:44:37,263 .היי, היי .היי, היי
661 00:44:37,264 00:44:38,473 ?מה איתך .תתעסק בעניינים שלך- ?מה איתך .תתעסק בעניינים שלך-
662 00:44:38,474 00:44:40,433 .אתה איש חולה, דון .אתה איש חולה, דון
663 00:44:40,434 00:44:43,729 .תירגע, בועז ?בוא נדבר על זה, בסדר .תירגע, בועז ?בוא נדבר על זה, בסדר
664 00:44:43,730 00:44:46,689 .לא, אין על מה לדבר .אתה שרץ ששודד קברים .לא, אין על מה לדבר .אתה שרץ ששודד קברים
665 00:44:46,690 00:44:49,582 לערוף את ראשו ?של ג'וני ירושלים לערוף את ראשו ?של ג'וני ירושלים
666 00:44:50,153 00:44:52,321 ג'וני ירושלים .הוא גיבור כאן ג'וני ירושלים .הוא גיבור כאן
667 00:44:52,322 00:44:54,420 .תקשיב לי, בועז .תקשיב לי, בועז
668 00:44:55,034 00:44:56,909 התכוונתי בהחלט .להחזיר אותו התכוונתי בהחלט .להחזיר אותו
669 00:44:56,910 00:44:58,952 לקבור אותו .כראוי לגיבור לקבור אותו .כראוי לגיבור
670 00:44:58,953 00:45:02,303 אך עליך להבין למה .הייתי חייב לעשות את זה אך עליך להבין למה .הייתי חייב לעשות את זה
671 00:45:02,332 00:45:05,168 אני עושה את זה .לטובת הכלל אני עושה את זה .לטובת הכלל
672 00:45:05,169 00:45:07,754 מן הראוי שאדווח .עליך לרשויות עכשיו מן הראוי שאדווח .עליך לרשויות עכשיו
673 00:45:07,755 00:45:09,977 .בוא לא נהיה פזיזים .בוא לא נהיה פזיזים
674 00:45:10,925 00:45:13,982 אני בטוח שנוכל .להגיע לאיזשהו הסדר אני בטוח שנוכל .להגיע לאיזשהו הסדר
675 00:45:14,219 00:45:15,775 אתה מנסה ?לשחד אותי, דון אתה מנסה ?לשחד אותי, דון
676 00:45:15,929 00:45:17,889 אני לא רוצה .את הכסף המטונף שלך אני לא רוצה .את הכסף המטונף שלך
677 00:45:17,890 00:45:19,821 ?מה אתה רוצה ?מה אתה רוצה
678 00:45:22,312 00:45:24,201 .אני רוצה לבוא לארה"ב .אני רוצה לבוא לארה"ב
679 00:45:24,647 00:45:27,120 אני רוצה לחיות את החלום .האמריקאי לתקופה מסוימת אני רוצה לחיות את החלום .האמריקאי לתקופה מסוימת
680 00:45:27,859 00:45:30,708 .ולקנות פונטיאק .ולקנות פונטיאק
681 00:45:32,155 00:45:34,295 ואני רוצה ג'ינס ליוויס ואני רוצה ג'ינס ליוויס
682 00:45:34,616 00:45:39,508 ,בעל מראה דהוי, צמוד מאוד .כמו של ג'ון סטאמוס ,בעל מראה דהוי, צמוד מאוד .כמו של ג'ון סטאמוס
683 00:45:40,663 00:45:44,264 .אני רוצה רעיה, דון .אני בודד כאן .אני רוצה רעיה, דון .אני בודד כאן
684 00:45:45,043 00:45:52,146 היא צריכה להיות עדינה .ונחמדה וסקסית כמו חשפנית היא צריכה להיות עדינה .ונחמדה וסקסית כמו חשפנית
685 00:45:52,593 00:45:56,568 ,אפשר לארגן את זה :אבל בתנאי אחד ,אפשר לארגן את זה :אבל בתנאי אחד
686 00:45:56,639 00:45:59,111 אני צריך .שתעיד על הגולגולת אני צריך .שתעיד על הגולגולת
687 00:45:59,308 00:46:02,449 אתה תצטרך להיות .חלק מזה לזמן מה אתה תצטרך להיות .חלק מזה לזמן מה
688 00:46:02,520 00:46:06,537 אולי אפילו תספר איך בזכות ,החוויה שקלת להתנצר אולי אפילו תספר איך בזכות ,החוויה שקלת להתנצר
689 00:46:06,566 00:46:09,443 אבל אתה עדיין מתלבט .בנוגע לכל החוויה הקשה אבל אתה עדיין מתלבט .בנוגע לכל החוויה הקשה
690 00:46:09,444 00:46:13,502 נוצרים אוהבים לשמוע .את זה מיהודי אמיתי נוצרים אוהבים לשמוע .את זה מיהודי אמיתי
691 00:46:13,907 00:46:16,546 ?מה אתה אומר ?עשינו עסק ?מה אתה אומר ?עשינו עסק
692 00:46:22,207 00:46:25,390 כדאי שתתחיל לארגן לי .כמה בחורות חתיכות, דון כדאי שתתחיל לארגן לי .כמה בחורות חתיכות, דון
693 00:46:26,336 00:46:27,767 .אמן .אמן
694 00:46:47,942 00:46:50,583 היי, החבר'ה האלה מצאו" .כרגע את הגולגולת של גוליית היי, החבר'ה האלה מצאו" .כרגע את הגולגולת של גוליית
695 00:46:50,612 00:46:52,154 ."בואו נסתלק מכאן" ."בואו נסתלק מכאן"
696 00:46:52,155 00:46:54,323 אחד התיירים .העלה את זה הבוקר אחד התיירים .העלה את זה הבוקר
697 00:46:54,324 00:46:56,075 זה כבר צבר .מעל אלף צפיות זה כבר צבר .מעל אלף צפיות
698 00:46:56,076 00:46:58,411 נקווה שהרשויות לא יראו .את זה לפני שנמריא נקווה שהרשויות לא יראו .את זה לפני שנמריא
699 00:46:58,412 00:46:59,759 .תחזירי את זה לתיק .תחזירי את זה לתיק
700 00:47:00,581 00:47:03,513 יש הרבה סמויים .על המטוסים היהודיים יש הרבה סמויים .על המטוסים היהודיים
701 00:47:05,669 00:47:08,851 תכניס את זה מתחת למושב .שלפניך. סליחה, קרול תכניס את זה מתחת למושב .שלפניך. סליחה, קרול
702 00:47:11,175 00:47:13,691 לא רוצה להוריד ממנה .את העיניים. בעדינות לא רוצה להוריד ממנה .את העיניים. בעדינות
703 00:47:19,600 00:47:21,698 אני חושב .שהיא נשברה אני חושב .שהיא נשברה
704 00:47:24,898 00:47:27,857 אם השטן יכול להתערב ולהביא לכך שתתחיל את היום אם השטן יכול להתערב ולהביא לכך שתתחיל את היום
705 00:47:27,858 00:47:30,875 ברגל שמאל, הוא יעשה .את זה, תאמינו לי ברגל שמאל, הוא יעשה .את זה, תאמינו לי
706 00:47:31,029 00:47:35,158 הוא יעשה את זה ?באמצעות דגני בוקר, בסדר הוא יעשה את זה ?באמצעות דגני בוקר, בסדר
707 00:47:35,159 00:47:38,466 תקשיבו לכמה מהשמות :הסוטים של הדגנים תקשיבו לכמה מהשמות :הסוטים של הדגנים
708 00:47:38,912 00:47:43,429 .גרייפ נאטס !אגוזים ענבים .גרייפ נאטס !אגוזים ענבים
709 00:47:43,917 00:47:45,849 .ניסיון יפה, שטן .ניסיון יפה, שטן
710 00:47:46,254 00:47:48,309 .אגוזים, אשכים .אגוזים, אשכים
711 00:47:49,215 00:47:52,564 בחייך. אל תכניס לי את התמונה .הזאת לראש בבוקר בחייך. אל תכניס לי את התמונה .הזאת לראש בבוקר
712 00:47:53,260 00:47:55,400 'בננה נאט קראנץ .(בננות ואגוזים פריכים) 'בננה נאט קראנץ .(בננות ואגוזים פריכים)
713 00:47:55,597 00:47:58,265 ,כן, אנחנו יודעים מהם האגוזים .מיצינו את העניין ,כן, אנחנו יודעים מהם האגוזים .מיצינו את העניין
714 00:47:58,266 00:47:59,738 ?בננות ?בננות
715 00:48:00,517 00:48:04,034 .אנחנו יודעים מה זה .זה איבר המין הזכרי .אנחנו יודעים מה זה .זה איבר המין הזכרי
716 00:48:05,523 00:48:08,706 אני כאן לומר לכם שבכל פעם שאתם מכניסים כפית אני כאן לומר לכם שבכל פעם שאתם מכניסים כפית
717 00:48:08,778 00:48:10,486 לקערית ,לאקי צ'ארמס לקערית ,לאקי צ'ארמס
718 00:48:10,487 00:48:14,546 זה כאילו אתם .משתתפים בפולחן השטן זה כאילו אתם .משתתפים בפולחן השטן
719 00:48:15,367 00:48:16,880 .בחייכם .בחייכם
720 00:48:17,119 00:48:20,788 ,תחוללו מהפך .תכניסו את דגני אלוהים לגופכם ,תחוללו מהפך .תכניסו את דגני אלוהים לגופכם
721 00:48:20,789 00:48:23,889 תתחילו את היום .בקצת אלוהים, בחייכם תתחילו את היום .בקצת אלוהים, בחייכם
722 00:48:23,960 00:48:27,100 ?אתם יודעים מה אני אוכל .אני אוכל לייף ?אתם יודעים מה אני אוכל .אני אוכל לייף
723 00:48:28,213 00:48:32,272 .אני אוכל סובין-צימוקים .אני אוכל ספיישל קיי .אני אוכל סובין-צימוקים .אני אוכל ספיישל קיי
724 00:48:32,844 00:48:35,137 .נכון? ספיישל קיי .נכון? ספיישל קיי
725 00:48:35,138 00:48:37,431 .בוא עכשיו .זה בטלוויזיה .בוא עכשיו .זה בטלוויזיה
726 00:48:37,432 00:48:41,157 אחים ואחיות, בואו נצא .להפסקה של 15 דקות אחים ואחיות, בואו נצא .להפסקה של 15 דקות
727 00:48:44,856 00:48:48,789 ,תשמע, פונטיין .יכול מאוד להיות שאבוד לך ,תשמע, פונטיין .יכול מאוד להיות שאבוד לך
728 00:48:53,031 00:48:55,671 ,גבירותיי ורבותיי ,עיתונאים ,גבירותיי ורבותיי ,עיתונאים
729 00:48:55,868 00:48:58,995 אני רוצה כעת להציג לכם את האנשים אני רוצה כעת להציג לכם את האנשים
730 00:48:58,996 00:49:00,301 .שיושבים כאן, לשמאלי .שיושבים כאן, לשמאלי
731 00:49:00,580 00:49:04,334 ,הראשון הוא בועז יהלום מפקח שטח ,הראשון הוא בועז יהלום מפקח שטח
732 00:49:04,335 00:49:05,807 .בעל אזרחות ישראלית .בעל אזרחות ישראלית
733 00:49:06,461 00:49:09,728 ,לצדו קרול ג'נסן ,עוזרת מחקר ראשית ,לצדו קרול ג'נסן ,עוזרת מחקר ראשית
734 00:49:09,966 00:49:14,483 והאחרון, הארכאולוג .הנודע דונלד ורדין והאחרון, הארכאולוג .הנודע דונלד ורדין
735 00:49:14,971 00:49:19,642 מר ורדין הוא גם נשיא ,ומנכ"ל חברת מסעות התנ"ך מר ורדין הוא גם נשיא ,ומנכ"ל חברת מסעות התנ"ך
736 00:49:19,643 00:49:21,893 שהמטה שלה .בדושן, יוטה שהמטה שלה .בדושן, יוטה
737 00:49:21,894 00:49:25,370 כעת ברצוני להעביר ,את רשות הדיבור למר ורדין כעת ברצוני להעביר ,את רשות הדיבור למר ורדין
738 00:49:25,399 00:49:28,692 כדי שיחלוק איתכם .את הראיות לתגליתו האחרונה כדי שיחלוק איתכם .את הראיות לתגליתו האחרונה
739 00:49:28,693 00:49:31,543 אני אזמין לך .עיסוי ברגע זה אני אזמין לך .עיסוי ברגע זה
740 00:49:32,572 00:49:36,118 ,בתחילת החודש ,בחפירה שגרתית בישראל ,בתחילת החודש ,בחפירה שגרתית בישראל
741 00:49:36,119 00:49:42,207 מיס ג'נסן, מר יהלום ואנוכי גילינו שרידי גולגולת אדם מיס ג'נסן, מר יהלום ואנוכי גילינו שרידי גולגולת אדם
742 00:49:42,208 00:49:47,184 גדולת מימדים המכילים חלוק נחל .שנעוץ בתפר האף הקדמי גדולת מימדים המכילים חלוק נחל .שנעוץ בתפר האף הקדמי
743 00:49:47,296 00:49:51,939 ,התגלית התגלתה בגת .מקום הולדתו הקדום של גוליית ,התגלית התגלתה בגת .מקום הולדתו הקדום של גוליית
744 00:49:52,510 00:49:57,237 ,אני אפסיק לדבר על כך .ואשאיר לכם לשפוט ,אני אפסיק לדבר על כך .ואשאיר לכם לשפוט
745 00:50:06,900 00:50:10,375 אני רוצה שתמצא את כתובת .הבית של כל מי שמעורב במשדר אני רוצה שתמצא את כתובת .הבית של כל מי שמעורב במשדר
746 00:50:11,072 00:50:14,366 ,אני רוצה שתלך לבתיהם ותשים פגר של כלב ,אני רוצה שתלך לבתיהם ותשים פגר של כלב
747 00:50:14,367 00:50:15,825 במכונית .של כל אחד מהם במכונית .של כל אחד מהם
748 00:50:15,826 00:50:17,215 :השאלה הראשונה :השאלה הראשונה
749 00:50:17,828 00:50:21,595 איך אתה מגיב למבקרים ?שטוענים שזו רק תרמית גדולה איך אתה מגיב למבקרים ?שטוענים שזו רק תרמית גדולה
750 00:50:21,957 00:50:25,599 אני מזמין מבקרים באשר הם לבחון היטב את הראיות אני מזמין מבקרים באשר הם לבחון היטב את הראיות
751 00:50:25,670 00:50:27,754 .ולהחליט .ולהחליט
752 00:50:27,755 00:50:31,467 שבבי עצם מהגולגולת יילקחו בקרוב למעבדה שבבי עצם מהגולגולת יילקחו בקרוב למעבדה
753 00:50:31,468 00:50:33,260 לבדיקת .תארוך פחמן לבדיקת .תארוך פחמן
754 00:50:33,261 00:50:35,526 ,אתם מבינים .הכול מבוסס על מדע ,אתם מבינים .הכול מבוסס על מדע
755 00:50:36,223 00:50:38,362 תאמר להם .את האמת, דון תאמר להם .את האמת, דון
756 00:50:41,186 00:50:42,533 ?מה ?מה
757 00:50:44,857 00:50:47,748 מן הראוי .שתאמר את האמת מן הראוי .שתאמר את האמת
758 00:50:52,198 00:50:57,119 תספר להם איך רדפו אחרינו שלושה אנשי אל קעידה תספר להם איך רדפו אחרינו שלושה אנשי אל קעידה
759 00:50:57,120 00:50:58,675 .על אופנועים .על אופנועים
760 00:51:02,542 00:51:05,266 .ניסיתי לשכוח מזה .ניסיתי לשכוח מזה
761 00:51:05,795 00:51:09,103 אתה מוכן בבקשה לספר לנו ?על ההיתקלות עם אל קעידה אתה מוכן בבקשה לספר לנו ?על ההיתקלות עם אל קעידה
762 00:51:12,719 00:51:15,763 ,כן, כפי שכבר ידוע לכם הידיעה על התגלית ,כן, כפי שכבר ידוע לכם הידיעה על התגלית
763 00:51:15,764 00:51:16,972 .נפוצה במהרה .נפוצה במהרה
764 00:51:16,973 00:51:19,392 פחות מעשר דקות ,אחרי שיצאנו לדרך עם הגולגולת פחות מעשר דקות ,אחרי שיצאנו לדרך עם הגולגולת
765 00:51:19,393 00:51:23,646 עקבו אחרינו שלושה גברים .עטויי מסכה על אופנועים עקבו אחרינו שלושה גברים .עטויי מסכה על אופנועים
766 00:51:23,647 00:51:26,538 .היו להם קלצ'ניקובים .היו להם קלצ'ניקובים- .היו להם קלצ'ניקובים .היו להם קלצ'ניקובים-
767 00:51:27,443 00:51:31,626 ,מיד נקטתי פעולת התחמקות .והורדתי את כולם מהכביש ,מיד נקטתי פעולת התחמקות .והורדתי את כולם מהכביש
768 00:51:31,989 00:51:36,702 איזה עניין יש לאל קעידה ,בגולגולת של פלישתי איזה עניין יש לאל קעידה ,בגולגולת של פלישתי
769 00:51:36,703 00:51:38,203 .אין לי מושג .אין לי מושג
770 00:51:38,204 00:51:44,014 ייתכן שהם משבטים צבא .של אנשי אל קעידה ענקים ייתכן שהם משבטים צבא .של אנשי אל קעידה ענקים
771 00:51:45,712 00:51:48,143 למה אתה חושב ?שהם היו מאל קעידה למה אתה חושב ?שהם היו מאל קעידה
772 00:51:49,341 00:51:52,649 קיבלתי כמה וכמה ,איומים על חיי מאז התקרית קיבלתי כמה וכמה ,איומים על חיי מאז התקרית
773 00:51:54,012 00:51:58,404 והם אישרו כי אלה .אכן היו סוכני אל קעידה והם אישרו כי אלה .אכן היו סוכני אל קעידה
774 00:52:01,228 00:52:03,994 הם חבשו את הכובעים .המטורפים האלה הם חבשו את הכובעים .המטורפים האלה
775 00:52:05,566 00:52:07,288 ,תשמעו ,אילו יכולתי לבחור ,תשמעו ,אילו יכולתי לבחור
776 00:52:07,527 00:52:11,960 ...הדבר הבא שהיינו מחפשים .שרידי הספינה של נוח ...הדבר הבא שהיינו מחפשים .שרידי הספינה של נוח
777 00:52:12,031 00:52:13,322 אני לא מדבר .על התיבה אני לא מדבר .על התיבה
778 00:52:13,323 00:52:14,742 היה אב-טיפוס .מוקדם יותר היה אב-טיפוס .מוקדם יותר
779 00:52:14,743 00:52:16,716 .זה היה יותר רכב פנאי .זה היה יותר רכב פנאי
780 00:52:16,911 00:52:19,747 אני חושב שילדיו ,הרסו אותו על חוף מסולע אני חושב שילדיו ,הרסו אותו על חוף מסולע
781 00:52:19,748 00:52:21,498 כשהם הסתובבו .ערב אחד ורצו לבלות כשהם הסתובבו .ערב אחד ורצו לבלות
782 00:52:21,499 00:52:23,208 אם אוכל להשלים ,את החלק הזה של הפזל אם אוכל להשלים ,את החלק הזה של הפזל
783 00:52:23,209 00:52:26,267 אני אצליח סוף-סוף .לשים קץ לשטויות על הדינוזאורים אני אצליח סוף-סוף .לשים קץ לשטויות על הדינוזאורים
784 00:52:26,713 00:52:28,339 אצליח להוכיח שהם .מעולם לא היו קיימים אצליח להוכיח שהם .מעולם לא היו קיימים
785 00:52:28,340 00:52:30,592 רק בליל עצמות .זוחלים שונים רק בליל עצמות .זוחלים שונים
786 00:52:30,593 00:52:34,012 איני בטוח אם אתם מכירים ,את הסדרה המצוירת משנות ה-80 איני בטוח אם אתם מכירים ,את הסדרה המצוירת משנות ה-80
787 00:52:34,013 00:52:35,318 ."וולטרון" ."וולטרון"
788 00:52:35,346 00:52:38,683 ?אתם מכירים אותה .דומני שהם היו סוג של לוחמי פשע ?אתם מכירים אותה .דומני שהם היו סוג של לוחמי פשע
789 00:52:38,684 00:52:40,226 לכולם היו ,מכונות משלהם לכולם היו ,מכונות משלהם
790 00:52:40,227 00:52:42,618 אבל יחד המכונות .יצרו מכונה ענקית אבל יחד המכונות .יצרו מכונה ענקית
791 00:52:42,981 00:52:45,565 אני חושב שזה ,מה שאנחנו עשויים לגלות אני חושב שזה ,מה שאנחנו עשויים לגלות
792 00:52:45,566 00:52:47,484 ,שהעצמות האלה השרידים האלה ,שהעצמות האלה השרידים האלה
793 00:52:47,485 00:52:49,570 הם כמו וולטרון .קטן של זוחלים הם כמו וולטרון .קטן של זוחלים
794 00:52:49,571 00:52:52,740 ,כולם היו קטנטנים והם במקרה התחברו יחד ,כולם היו קטנטנים והם במקרה התחברו יחד
795 00:52:52,741 00:52:55,047 כדי ליצור משהו .שנראה כמו יצור כדי ליצור משהו .שנראה כמו יצור
796 00:52:57,537 00:52:59,176 ?אתם לא עוקבים אחריי ?אתם לא עוקבים אחריי
797 00:52:59,415 00:53:01,261 אני מודה לך .שהיית כאן אני מודה לך .שהיית כאן
798 00:53:01,958 00:53:03,305 .טוב .טוב
799 00:53:07,213 00:53:10,314 .היי, קרול ?איך את מחזיקה מעמד .היי, קרול ?איך את מחזיקה מעמד
800 00:53:10,426 00:53:13,553 בחיי, אני בטוח שאת .לא רגילה לאור הזרקורים בחיי, אני בטוח שאת .לא רגילה לאור הזרקורים
801 00:53:13,554 00:53:15,556 .ממש זהרת שם היום .ממש זהרת שם היום
802 00:53:15,557 00:53:17,028 .תפסיק, דון .תפסיק, דון
803 00:53:17,891 00:53:20,532 תכננת את פעלול ?היחצנות הזה עם בועז תכננת את פעלול ?היחצנות הזה עם בועז
804 00:53:20,937 00:53:23,230 .מה? לא, לא, לא .מה? לא, לא, לא
805 00:53:23,231 00:53:25,941 כי אני רוצה שתזהיר אותי מראש בפעם הבאה שתחליט כי אני רוצה שתזהיר אותי מראש בפעם הבאה שתחליט
806 00:53:25,942 00:53:28,207 לשקר לכל .האומה הנוצרית לשקר לכל .האומה הנוצרית
807 00:53:32,115 00:53:36,715 ,קרול, אני מצטער .אבל בועז הפתיע אותי לגמרי ,קרול, אני מצטער .אבל בועז הפתיע אותי לגמרי
808 00:53:37,329 00:53:40,261 ,לא ידעתי מה להגיד .לכן זרמתי עם זה ,לא ידעתי מה להגיד .לכן זרמתי עם זה
809 00:53:40,457 00:53:43,348 אבל אני בהחלט לא ביקשתי .ממנו לשקר בשבילי אבל אני בהחלט לא ביקשתי .ממנו לשקר בשבילי
810 00:53:45,129 00:53:51,050 בחיים למדתי שלפעמים השקרים .הקטנים הכרחיים לטובת הכלל בחיים למדתי שלפעמים השקרים .הקטנים הכרחיים לטובת הכלל
811 00:53:51,051 00:53:52,856 .זו בדיוק הגישה שלי .זו בדיוק הגישה שלי
812 00:53:52,887 00:53:55,721 אבל ברגע שהשקרים האלה ,פוגעים ביקיריך אבל ברגע שהשקרים האלה ,פוגעים ביקיריך
813 00:53:55,722 00:53:57,570 .החטא הוא עליך .החטא הוא עליך
814 00:54:02,938 00:54:07,443 הוא גם היה בתוכנית ההכשרה .של המוסד שלושה חודשים הוא גם היה בתוכנית ההכשרה .של המוסד שלושה חודשים
815 00:54:07,444 00:54:12,170 ,אימונים בנשק, ביון נגדי ,הכנת מטענים ממולכדים ,אימונים בנשק, ביון נגדי ,הכנת מטענים ממולכדים
816 00:54:12,198 00:54:14,616 ...פריצת .תסלחי לנו לרגע- ...פריצת .תסלחי לנו לרגע-
817 00:54:14,617 00:54:17,870 אני רק רוצה לדבר .רגע עם ד"ר יהלום אני רק רוצה לדבר .רגע עם ד"ר יהלום
818 00:54:17,871 00:54:19,955 אני רק מדבר ...עם הגברת על ה אני רק מדבר ...עם הגברת על ה
819 00:54:19,956 00:54:21,875 ?מה לעזאזל אמרת ?מה חשבת לעצמך ?מה לעזאזל אמרת ?מה חשבת לעצמך
820 00:54:21,876 00:54:24,294 ,אל קעידה ?בועז? שיבוט ,אל קעידה ?בועז? שיבוט
821 00:54:24,295 00:54:27,464 אתה לא יודע דבר וחצי דבר ?על התקשורת, מה, דון אתה לא יודע דבר וחצי דבר ?על התקשורת, מה, דון
822 00:54:27,465 00:54:30,646 .הצלתי אותך שם .אתה סבלת .הצלתי אותך שם .אתה סבלת
823 00:54:30,676 00:54:33,929 ,האנשים היו משועממים .הם פיהקו ,האנשים היו משועממים .הם פיהקו
824 00:54:33,930 00:54:37,891 לא עניינה אותם הגולגולת של גוליית לא עניינה אותם הגולגולת של גוליית
825 00:54:37,892 00:54:39,657 עד שהזכרתי .את אל קעידה עד שהזכרתי .את אל קעידה
826 00:54:39,894 00:54:43,772 .אנחנו חדשות מרכזיות עכשיו .כולם רוצים חלק מאיתנו .אנחנו חדשות מרכזיות עכשיו .כולם רוצים חלק מאיתנו
827 00:54:43,773 00:54:47,664 ,חלק ממך .חלק ממני, חלק מכולנו ,חלק ממך .חלק ממני, חלק מכולנו
828 00:54:47,819 00:54:49,528 .זה המבצע שלי, בועז .זה המבצע שלי, בועז
829 00:54:49,529 00:54:52,544 כל מה שאתה אומר או עושה .צריך לקבל אישור ממני קודם כל מה שאתה אומר או עושה .צריך לקבל אישור ממני קודם
830 00:54:52,615 00:54:53,616 ?הבנת ?הבנת
831 00:54:53,617 00:54:55,660 אתה מבין שאנחנו ?שותפים עכשיו אתה מבין שאנחנו ?שותפים עכשיו
832 00:54:55,661 00:54:59,178 התחלתי להשיג עסקים .מכמה לקוחות חדשים התחלתי להשיג עסקים .מכמה לקוחות חדשים
833 00:54:59,957 00:55:03,793 מה? -אנחנו צריכים להתנתק .מהבחור הזה, טוני מה? -אנחנו צריכים להתנתק .מהבחור הזה, טוני
834 00:55:03,794 00:55:08,353 אנחנו יכולים להרוויח .הרבה כסף מאספנים גדולים אנחנו יכולים להרוויח .הרבה כסף מאספנים גדולים
835 00:55:08,465 00:55:11,343 ,לא, לא, לא, רק רגע .זאת לא הסיבה שאני עושה את זה ,לא, לא, לא, רק רגע .זאת לא הסיבה שאני עושה את זה
836 00:55:11,344 00:55:15,180 מיליארדר סיני שלח לי .מייל לפני שתי דקות מיליארדר סיני שלח לי .מייל לפני שתי דקות
837 00:55:15,181 00:55:17,237 .הוא רוצה לממן אותנו .הוא רוצה לממן אותנו
838 00:55:17,350 00:55:20,282 אמרתי לו שעלינו .על משהו גדול, דון אמרתי לו שעלינו .על משהו גדול, דון
839 00:55:20,603 00:55:22,493 .משהו ממש גדול .משהו ממש גדול
840 00:55:22,980 00:55:26,665 היעד הנכסף .מבין הפריטים התנ"כיים היעד הנכסף .מבין הפריטים התנ"כיים
841 00:55:28,695 00:55:30,667 ?ומה זה בדיוק ?ומה זה בדיוק
842 00:55:31,155 00:55:32,879 .הגביע הקדוש .הגביע הקדוש
843 00:55:33,992 00:55:36,869 .אתה אידיוט ?אתה עובד עליי .אתה אידיוט ?אתה עובד עליי
844 00:55:36,870 00:55:38,329 אני לא .עובד עליך, דון אני לא .עובד עליך, דון
845 00:55:38,330 00:55:42,972 וכפי הנראה הוא זה עתה .הדליף את זה לתקשורת וכפי הנראה הוא זה עתה .הדליף את זה לתקשורת
846 00:55:43,252 00:55:46,796 - מיליארדר סיני מחפש גביע - - מיליארדר סיני מחפש גביע -
847 00:55:46,797 00:55:49,758 אתה יצרת .כרגע בלגן אדיר אתה יצרת .כרגע בלגן אדיר
848 00:55:49,759 00:55:52,302 איך לעזאזל ?נמצא את זה איך לעזאזל ?נמצא את זה
849 00:55:52,303 00:55:55,402 כמו שמצאנו את הגולגולת .של גוליית, אני מניח כמו שמצאנו את הגולגולת .של גוליית, אני מניח
850 00:55:55,765 00:55:57,655 .נפברק את זה .נפברק את זה
851 00:56:02,272 00:56:04,369 .אל תזנח את זה, דון .אל תזנח את זה, דון
852 00:56:05,525 00:56:08,374 אני הוא שיודע את הסוד .הקטן המלוכלך שלך אני הוא שיודע את הסוד .הקטן המלוכלך שלך
853 00:56:20,290 00:56:22,584 ,דון! רק רגע .תן לי להחליף איתך מילה ,דון! רק רגע .תן לי להחליף איתך מילה
854 00:56:22,585 00:56:24,628 .היי, טוני ?מה שלומך .היי, טוני ?מה שלומך
855 00:56:24,629 00:56:26,838 ?מה קורה .הרגע דיברתי עם כתב שם ?מה קורה .הרגע דיברתי עם כתב שם
856 00:56:26,839 00:56:29,174 הוא אמר שאתה .שוקל לנטוש אותנו הוא אמר שאתה .שוקל לנטוש אותנו
857 00:56:29,175 00:56:31,856 ללכת לעבוד אצל ?מיליארדר סיני. זה נכון ללכת לעבוד אצל ?מיליארדר סיני. זה נכון
858 00:56:34,848 00:56:36,640 טוני, אני לא יודע .מה להגיד טוני, אני לא יודע .מה להגיד
859 00:56:36,641 00:56:38,100 הרבה דברים .גדולים קרו היום הרבה דברים .גדולים קרו היום
860 00:56:38,101 00:56:39,310 ,בסדר ?מה הוא מציע לך ,בסדר ?מה הוא מציע לך
861 00:56:39,311 00:56:41,576 אתה חייב לתת לי הזדמנות .להשוות את ההצעה שלו אתה חייב לתת לי הזדמנות .להשוות את ההצעה שלו
862 00:56:43,649 00:56:45,413 ...טוני, אני ...טוני, אני
863 00:56:47,819 00:56:50,919 .אני מצטער, טוני ,לא תכננתי שזה מה שיקרה .אני מצטער, טוני ,לא תכננתי שזה מה שיקרה
864 00:56:51,239 00:56:57,217 אבל זו הזדמנות .גדולה מכדי לוותר עליה אבל זו הזדמנות .גדולה מכדי לוותר עליה
865 00:56:58,330 00:57:01,166 .אני לא מאמין .חשבתי שאתה ואני חברים .אני לא מאמין .חשבתי שאתה ואני חברים
866 00:57:01,167 00:57:03,557 חיילים אמיתיים .בצבא האל חיילים אמיתיים .בצבא האל
867 00:57:03,919 00:57:06,310 אבל מתברר .שאתה יהודה איש קריות אבל מתברר .שאתה יהודה איש קריות
868 00:57:09,133 00:57:11,135 ...רגע, טוני, אני .יום טוב לך, אדוני- ...רגע, טוני, אני .יום טוב לך, אדוני-
869 00:57:11,136 00:57:13,192 טוני, ידיי ...כבולות. אני טוני, ידיי ...כבולות. אני
870 00:57:25,108 00:57:28,528 יש כמה עניינים שאני .רוצה לשוחח איתך עליהם יש כמה עניינים שאני .רוצה לשוחח איתך עליהם
871 00:57:28,529 00:57:31,502 .תנמיך את הקול ,בסדר. עניין ראשון- .תנמיך את הקול ,בסדר. עניין ראשון-
872 00:57:31,740 00:57:35,368 אם אתה מודאג בנוגע ,לבדיקת הגולגולת של גוליית אם אתה מודאג בנוגע ,לבדיקת הגולגולת של גוליית
873 00:57:35,369 00:57:37,842 .אל תדאג .בועז טיפל בזה .אל תדאג .בועז טיפל בזה
874 00:57:40,125 00:57:41,208 ?סליחה ?סליחה
875 00:57:41,209 00:57:45,601 הצעתי לטכנאי המעבדה .‏10,000 לזייף את התוצאות הצעתי לטכנאי המעבדה .‏10,000 לזייף את התוצאות
876 00:57:47,757 00:57:50,731 ?אתה מה .אל תדאג בקשר לכסף, דון- ?אתה מה .אל תדאג בקשר לכסף, דון-
877 00:57:50,802 00:57:52,219 .טיפלתי גם בזה .טיפלתי גם בזה
878 00:57:52,220 00:57:55,974 אני אתמקח על מקדמה כשננהל שיחה בסקייפ אני אתמקח על מקדמה כשננהל שיחה בסקייפ
879 00:57:55,975 00:57:57,404 .עם פון-ין מחר .עם פון-ין מחר
880 00:57:57,809 00:58:00,074 ?מי זה פון-ין .פון-ין- ?מי זה פון-ין .פון-ין-
881 00:58:00,521 00:58:02,230 ,זה מה שאמרתי .פון-ין ,זה מה שאמרתי .פון-ין
882 00:58:02,231 00:58:05,038 .לא, אמרת פוניין .זה פון-ין .לא, אמרת פוניין .זה פון-ין
883 00:58:05,985 00:58:09,543 הוא הבחור הסיני שמשלם לנו .כדי שנמצא את הגביע הקדוש הוא הבחור הסיני שמשלם לנו .כדי שנמצא את הגביע הקדוש
884 00:58:10,238 00:58:12,129 .עניין שני .עניין שני
885 00:58:14,618 00:58:16,884 אני רוצה .לילה אחד עם קרול אני רוצה .לילה אחד עם קרול
886 00:58:21,208 00:58:22,793 .בשום פנים ואופן .בשום פנים ואופן
887 00:58:22,794 00:58:26,463 .הצעת למצוא לי רעיה, דון .זה היה חלק מהעסקה .הצעת למצוא לי רעיה, דון .זה היה חלק מהעסקה
888 00:58:26,464 00:58:28,507 .רק לילה אחד עם קרול .רק לילה אחד עם קרול
889 00:58:28,508 00:58:30,050 ,לא התעלסות ,לא התעלסות
890 00:58:30,051 00:58:33,346 ,רק ריקודים, דיבורים .פלירטוטים. ליהנות ,רק ריקודים, דיבורים .פלירטוטים. ליהנות
891 00:58:33,347 00:58:34,889 להריח זה לזה .את השיער להריח זה לזה .את השיער
892 00:58:34,890 00:58:36,099 .בשום אופן לא .בשום אופן לא
893 00:58:36,100 00:58:37,432 קרול היא .אישה עצמאית קרול היא .אישה עצמאית
894 00:58:37,433 00:58:39,074 אני לא יכול להכריח .אותה לעשות שום דבר אני לא יכול להכריח .אותה לעשות שום דבר
895 00:58:39,270 00:58:42,521 שנינו יודעים שהיא תעשה .כמעט כל דבר למען המטרה שנינו יודעים שהיא תעשה .כמעט כל דבר למען המטרה
896 00:58:42,522 00:58:44,190 אני צריך שתוציא .את זה לפועל, דון אני צריך שתוציא .את זה לפועל, דון
897 00:58:44,191 00:58:46,414 אל תשכח מה .מוטל על הכף אל תשכח מה .מוטל על הכף
898 00:58:47,653 00:58:51,002 נתראה בשעה תשע מחר בבוקר .לשיחה בסקייפ עם פון-ין נתראה בשעה תשע מחר בבוקר .לשיחה בסקייפ עם פון-ין
899 00:58:51,365 00:58:54,214 תמציא סיפור טוב על המקום .שבו נמצא את הגביע תמציא סיפור טוב על המקום .שבו נמצא את הגביע
900 00:58:56,496 00:58:57,926 .בועז .בועז
901 00:58:59,415 00:59:00,971 .בועז .בועז
902 00:59:14,056 00:59:16,820 ?הלו .קרול, זה דון. -היי- ?הלו .קרול, זה דון. -היי-
903 00:59:16,933 00:59:18,643 קרול, אני בטוח ,ששמעת כבר קרול, אני בטוח ,ששמעת כבר
904 00:59:18,644 00:59:20,825 אבל אני רוצה .להודיע לך בעצמי אבל אני רוצה .להודיע לך בעצמי
905 00:59:21,062 00:59:24,649 אנחנו עכשיו ממומנים .על ידי איש נוצרי עשיר מסין אנחנו עכשיו ממומנים .על ידי איש נוצרי עשיר מסין
906 00:59:24,650 00:59:27,026 .אני יודעת .זה בכל מקום באינטרנט .אני יודעת .זה בכל מקום באינטרנט
907 00:59:27,027 00:59:28,667 ?איך טוני הגיב ?איך טוני הגיב
908 00:59:28,821 00:59:31,198 הוא לא ,קיבל את זה יפה הוא לא ,קיבל את זה יפה
909 00:59:31,199 00:59:34,715 אבל אנחנו עדיין בשליחות .האל, וזה מה שחשוב אבל אנחנו עדיין בשליחות .האל, וזה מה שחשוב
910 00:59:34,870 00:59:38,552 קרול, הייתה לי .שיחה נהדרת עם בועז היום קרול, הייתה לי .שיחה נהדרת עם בועז היום
911 00:59:38,665 00:59:42,418 הוא שאל אותי כל מיני שאלות מעמיקות על הנצרות הוא שאל אותי כל מיני שאלות מעמיקות על הנצרות
912 00:59:42,419 00:59:44,141 .ועל החיפוש אחר האמת .ועל החיפוש אחר האמת
913 00:59:44,337 00:59:46,923 ייתכן שהוא .מעוניין להיוושע ייתכן שהוא .מעוניין להיוושע
914 00:59:46,924 00:59:49,771 .באמת? זה נפלא .באמת? זה נפלא
915 00:59:50,844 00:59:54,638 תהיתי אם תוכלי לבלות .קצת בחברתו מחר בערב תהיתי אם תוכלי לבלות .קצת בחברתו מחר בערב
916 00:59:54,639 00:59:57,141 תעידי על סיפור .המרת הדת שלך תעידי על סיפור .המרת הדת שלך
917 00:59:57,142 01:00:00,200 זה עשוי לעזור לו להגיע .לקו הסיום קצת יותר מהר זה עשוי לעזור לו להגיע .לקו הסיום קצת יותר מהר
918 01:00:00,562 01:00:03,662 .בהחלט .זה יהיה לי לעונג .בהחלט .זה יהיה לי לעונג
919 01:00:04,025 01:00:07,486 .תודה, קרול .הללויה. אני אודיע לו עכשיו .תודה, קרול .הללויה. אני אודיע לו עכשיו
920 01:00:07,487 01:00:09,793 אני בטוח שהוא יצפה .בשקיקה לשמוע את סיפורך אני בטוח שהוא יצפה .בשקיקה לשמוע את סיפורך
921 01:00:09,822 01:00:12,295 .לילה טוב .לילה טוב- .לילה טוב .לילה טוב-
922 01:00:38,685 01:00:40,950 .שלום, פון-ין .שלום, פון-ין
923 01:00:41,438 01:00:45,150 ,אנחנו מבינים שזמנך יקר .לכן ניגש ישר לעניין ,אנחנו מבינים שזמנך יקר .לכן ניגש ישר לעניין
924 01:00:45,151 01:00:48,292 ,שותפי העסקי כאן .דון ורדין ,שותפי העסקי כאן .דון ורדין
925 01:00:48,320 01:00:50,251 אני שמח .להכיר אותך, פון-ין אני שמח .להכיר אותך, פון-ין
926 01:00:50,281 01:00:52,991 .שלום, דון .אני מעריץ גדול של עבודתך .שלום, דון .אני מעריץ גדול של עבודתך
927 01:00:52,992 01:00:54,243 יש לי .כל הסרטונים שלך יש לי .כל הסרטונים שלך
928 01:00:54,244 01:00:55,298 .תודה .תודה
929 01:00:56,247 01:01:00,846 דון ידווח לך מה שידוע לו .על מיקום הגביע הקדוש דון ידווח לך מה שידוע לו .על מיקום הגביע הקדוש
930 01:01:00,958 01:01:04,921 רבים מאמינים שהגביע טמון באי ממולכד רבים מאמינים שהגביע טמון באי ממולכד
931 01:01:04,922 01:01:06,380 סמוך .לנובה סקוטיה סמוך .לנובה סקוטיה
932 01:01:06,381 01:01:09,216 אפילו פרנקלין ד' רוזוולט השקיע סכום כסף משמעותי אפילו פרנקלין ד' רוזוולט השקיע סכום כסף משמעותי
933 01:01:09,217 01:01:10,468 בניסיון .למצוא אותו שם בניסיון .למצוא אותו שם
934 01:01:10,469 01:01:12,302 אבל מסדר אבירי היכל .שלמה היו בחורים ערמומיים אבל מסדר אבירי היכל .שלמה היו בחורים ערמומיים
935 01:01:12,303 01:01:15,236 .כן, המנוולים הארורים .כן, המנוולים הארורים
936 01:01:15,807 01:01:19,270 אך על סמך המחקר שלי ,על אבן הרונות מקינגסטון אך על סמך המחקר שלי ,על אבן הרונות מקינגסטון
937 01:01:19,271 01:01:22,230 אני סבור שיש לי ראיות רבות שממקמות את הגביע אני סבור שיש לי ראיות רבות שממקמות את הגביע
938 01:01:22,231 01:01:24,983 בשמורה אינדיאנית .בדרום מערב ארה"ב בשמורה אינדיאנית .בדרום מערב ארה"ב
939 01:01:24,984 01:01:28,875 .מעניין מאוד ?איזו שמורה אינדיאנית זו .מעניין מאוד ?איזו שמורה אינדיאנית זו
940 01:01:30,657 01:01:35,883 ,כמובן, המידע הזה הוא חסוי .עד שנחתום על הסכם רשמי ,כמובן, המידע הזה הוא חסוי .עד שנחתום על הסכם רשמי
941 01:01:35,912 01:01:37,371 .נכון. דון צודק .נכון. דון צודק
942 01:01:37,372 01:01:41,125 אנחנו נצטרך שכר טרחה ניכר אנחנו נצטרך שכר טרחה ניכר
943 01:01:41,126 01:01:44,392 לפני שנתחיל .בשלב הראשון לפני שנתחיל .בשלב הראשון
944 01:01:44,546 01:01:47,187 ?כמה כסף אתם רוצים ?כמה כסף אתם רוצים
945 01:01:47,925 01:01:49,939 מיליון דולר ?נשמע לך בסדר מיליון דולר ?נשמע לך בסדר
946 01:01:53,389 01:01:55,515 .מיליון דולר נשמע בסדר .בוודאי- .מיליון דולר נשמע בסדר .בוודאי-
947 01:01:55,516 01:01:57,406 זו בהחלט .תהיה התחלה זו בהחלט .תהיה התחלה
948 01:01:57,727 01:01:59,866 אם כן, מתי תוכלו ?ללכת לחפש את הגביע אם כן, מתי תוכלו ?ללכת לחפש את הגביע
949 01:01:59,979 01:02:03,537 תן לנו כמה ימים לארגן .את התוכנית שלנו, ונתקשר אליך תן לנו כמה ימים לארגן .את התוכנית שלנו, ונתקשר אליך
950 01:02:03,608 01:02:04,955 .נשמע מעולה .נשמע מעולה
951 01:02:05,443 01:02:07,361 ?איך תשלם לנו ?איך תשלם לנו
952 01:02:07,362 01:02:10,586 יש לנו כמה עניינים .בהולים שעלינו לטפל בהם יש לנו כמה עניינים .בהולים שעלינו לטפל בהם
953 01:02:10,949 01:02:13,882 ,כשאגיע לחפירה .אני אתן לכם כסף מזומן ,כשאגיע לחפירה .אני אתן לכם כסף מזומן
954 01:02:14,912 01:02:19,457 תוכל להעביר לנו ?קצת כסף עכשיו תוכל להעביר לנו ?קצת כסף עכשיו
955 01:02:19,458 01:02:24,476 אולי עשרת אלפים ?שיחזיקו אותנו עד אז אולי עשרת אלפים ?שיחזיקו אותנו עד אז
956 01:02:25,298 01:02:27,007 סליחה, אתה יכול ?לחזור על זה סליחה, אתה יכול ?לחזור על זה
957 01:02:27,008 01:02:28,771 .אני לא מבין מה אמרת ?מה אמרת .אני לא מבין מה אמרת ?מה אמרת
958 01:02:29,093 01:02:32,971 תוכל להעביר לנו ?את הכסף מיד תוכל להעביר לנו ?את הכסף מיד
959 01:02:32,972 01:02:35,070 ?בערך עשרת אלפים ?בערך עשרת אלפים
960 01:02:35,183 01:02:38,406 .המבטא שלך כבד ?אתה יכול לחזור על זה שוב .המבטא שלך כבד ?אתה יכול לחזור על זה שוב
961 01:02:40,522 01:02:44,233 תוכל להעביר לנו ,את הכסף מיד תוכל להעביר לנו ,את הכסף מיד
962 01:02:44,234 01:02:46,277 כדי שיעזור לנו ,בתקופה הקרובה כדי שיעזור לנו ,בתקופה הקרובה
963 01:02:46,278 01:02:48,709 ?בערך עשרת אלפים ?בערך עשרת אלפים
964 01:02:50,490 01:02:53,506 אין בעיה. רק תשלח לי .את מספר חשבון הבנק שלך אין בעיה. רק תשלח לי .את מספר חשבון הבנק שלך
965 01:02:54,244 01:02:57,718 .בסדר, תודה .נעשה את זה מיד .בסדר, תודה .נעשה את זה מיד
966 01:02:58,040 01:03:01,138 .נהדר .להתראות, רבותיי .נהדר .להתראות, רבותיי
967 01:03:04,880 01:03:07,729 .על זה אני מדבר .על זה אני מדבר
968 01:03:11,762 01:03:13,318 .שלום .שלום
969 01:03:37,247 01:03:41,598 .ערב טוב, קרול .את נראית יפה מאוד .ערב טוב, קרול .את נראית יפה מאוד
970 01:03:42,712 01:03:47,020 בועז, לא ידעתי .שזה אירוע רשמי בועז, לא ידעתי .שזה אירוע רשמי
971 01:03:47,175 01:03:51,483 .יהיו רק כמה ריקודים קלילים .אולי כמה קוקטיילים לשניים .יהיו רק כמה ריקודים קלילים .אולי כמה קוקטיילים לשניים
972 01:03:51,846 01:03:53,569 .קניתי לך תלבושת .קניתי לך תלבושת
973 01:03:54,140 01:03:57,156 במקום שאליו אנחנו הולכים .יש קוד לבוש קפדני במקום שאליו אנחנו הולכים .יש קוד לבוש קפדני
974 01:03:59,521 01:04:01,827 .בסדר. תמתין רגע .בסדר. תמתין רגע
975 01:04:04,442 01:04:05,873 ...אפשר ...אפשר
976 01:04:13,953 01:04:17,969 .וואו .את נראית מעולה .וואו .את נראית מעולה
977 01:04:36,226 01:04:39,687 קרול, התכוונתי לשאול :אותך מאז שפגשתי אותך קרול, התכוונתי לשאול :אותך מאז שפגשתי אותך
978 01:04:39,688 01:04:42,537 אילו תכונות ?את מחפשת בבן זוג אילו תכונות ?את מחפשת בבן זוג
979 01:04:45,026 01:04:46,832 .אני מצטערת, בועז .אני מצטערת, בועז
980 01:04:47,822 01:04:52,255 התרשמתי שהיו לך .שאלות על ישוע מנצרת התרשמתי שהיו לך .שאלות על ישוע מנצרת
981 01:04:52,702 01:04:56,926 אה, כן. מה את ?אוהבת בבחור הזה אה, כן. מה את ?אוהבת בבחור הזה
982 01:05:00,502 01:05:07,020 ,הוא היה טוב לב .נאה, רחום, סלחן ,הוא היה טוב לב .נאה, רחום, סלחן
983 01:05:07,800 01:05:09,523 .הוא הגבר המושלם .הוא הגבר המושלם
984 01:05:10,595 01:05:14,319 אני משערת שזה .מה שאני מחפשת בגבר אני משערת שזה .מה שאני מחפשת בגבר
985 01:05:16,727 01:05:20,702 נראה שלאל שלך ולי .יש הרבה דברים משותפים נראה שלאל שלך ולי .יש הרבה דברים משותפים
986 01:05:21,190 01:05:23,440 .גדלנו באותה שכונה .גדלנו באותה שכונה
987 01:05:23,441 01:05:28,042 הלכנו באותם רחובות .תחת אותה שמש הלכנו באותם רחובות .תחת אותה שמש
988 01:05:30,157 01:05:31,699 ?סליחה ?סליחה
989 01:05:31,700 01:05:34,174 .שנינו בחורים יהודים .שנינו בחורים יהודים
990 01:05:37,081 01:05:38,929 ?שנרקוד ?שנרקוד
991 01:06:23,463 01:06:26,966 ,קרול, תגידי לי ?את רוצה ילדים ,קרול, תגידי לי ?את רוצה ילדים
992 01:06:26,967 01:06:30,482 ,על פי הירכיים שלך .את יכולה לעמוד בהרבה ,על פי הירכיים שלך .את יכולה לעמוד בהרבה
993 01:06:32,764 01:06:35,905 הירכיים באמת .מתרחבות קצת אחרי לידה הירכיים באמת .מתרחבות קצת אחרי לידה
994 01:06:38,645 01:06:39,701 ?מה ?מה
995 01:06:40,105 01:06:42,495 דון לא סיפר לך ?שיש לי בן דון לא סיפר לך ?שיש לי בן
996 01:06:43,651 01:06:46,415 הוא בבית הסוהר .של מחוז ויין הוא בבית הסוהר .של מחוז ויין
997 01:06:47,279 01:06:52,255 ,הוא בכלא .כך שלא אצטרך לפרנס אותו ,הוא בכלא .כך שלא אצטרך לפרנס אותו
998 01:06:54,495 01:06:57,761 אני לא רוצה .לפרנס בן של אחר אני לא רוצה .לפרנס בן של אחר
999 01:07:00,752 01:07:02,128 .קרול, רגע .קרול, רגע
1000 01:07:02,129 01:07:04,435 דון הבטיח לי .לילה איתך דון הבטיח לי .לילה איתך
1001 01:07:04,548 01:07:05,882 .אל תלכי .אל תלכי
1002 01:07:05,883 01:07:07,633 .הוא הבטיח לי .הוא הבטיח לי
1003 01:07:07,634 01:07:09,189 !בבקשה !בבקשה
1004 01:07:29,031 01:07:32,159 ,קרול, אלוהים ?מה קרה לך? את בסדר ,קרול, אלוהים ?מה קרה לך? את בסדר
1005 01:07:32,160 01:07:35,842 אני רואה שהסרסור שלי .החליט לבסוף לבדוק מה קורה איתי אני רואה שהסרסור שלי .החליט לבסוף לבדוק מה קורה איתי
1006 01:07:36,122 01:07:37,665 ?על מה את מדברת ?על מה את מדברת
1007 01:07:37,666 01:07:42,307 .אתה יודע על מה אני מדברת ?לילה אחד עם בועז .אתה יודע על מה אני מדברת ?לילה אחד עם בועז
1008 01:07:43,296 01:07:45,436 .אני לא אשת פוטיפר .אני לא אשת פוטיפר
1009 01:07:47,217 01:07:50,108 ,אני נורא מצטער ...קרול. אני ,אני נורא מצטער ...קרול. אני
1010 01:07:50,679 01:07:53,472 הוא רק אמר שהוא רוצה .להכיר אותך יותר לעומק הוא רק אמר שהוא רוצה .להכיר אותך יותר לעומק
1011 01:07:53,473 01:07:54,683 ?הוא פגע בך ?הוא פגע בך
1012 01:07:54,684 01:07:58,825 דון, הגיע הזמן שתמצא .לעצמך עוזרת מחקר חדשה דון, הגיע הזמן שתמצא .לעצמך עוזרת מחקר חדשה
1013 01:08:17,916 01:08:20,555 .את רקדנית מעולה .את רקדנית מעולה
1014 01:08:33,015 01:08:34,320 !דון !דון
1015 01:08:53,078 01:08:54,759 .יש לנו בעיה רצינית .יש לנו בעיה רצינית
1016 01:08:56,373 01:08:57,998 אני שונא .את הבחור הזה, אחי אני שונא .את הבחור הזה, אחי
1017 01:08:57,999 01:09:00,209 אני שונא .את טכנאי המעבדה אני שונא .את טכנאי המעבדה
1018 01:09:00,210 01:09:02,420 .הוא אידיוט ?מה הוא אמר- .הוא אידיוט ?מה הוא אמר-
1019 01:09:02,421 01:09:05,756 הוא אומר שהעיתונאים .רודפים אחריו כל הזמן הוא אומר שהעיתונאים .רודפים אחריו כל הזמן
1020 01:09:05,757 01:09:08,050 אלא אם כן ,הוא יראה כסף היום אלא אם כן ,הוא יראה כסף היום
1021 01:09:08,051 01:09:09,385 .הוא רוצה אותו במזומן .הוא רוצה אותו במזומן
1022 01:09:09,386 01:09:11,262 ,רק רגע ?עדיין לא שילמת לו ,רק רגע ?עדיין לא שילמת לו
1023 01:09:11,263 01:09:15,196 לא שילמתי לו כי פון-ין ?לא שילם לי עדיין, או.קיי לא שילמתי לו כי פון-ין ?לא שילם לי עדיין, או.קיי
1024 01:09:15,308 01:09:17,811 .אל תאשים אותי, דון .אל תפיל את זה עליי .אל תאשים אותי, דון .אל תפיל את זה עליי
1025 01:09:17,812 01:09:19,646 מאיפה אני אמור ?להביא את הכסף מאיפה אני אמור ?להביא את הכסף
1026 01:09:19,647 01:09:21,536 ?להוציא אותו מהתחת ?להוציא אותו מהתחת
1027 01:09:37,165 01:09:39,389 אני מבין שאנחנו .חייבים לך כסף אני מבין שאנחנו .חייבים לך כסף
1028 01:09:39,417 01:09:40,890 .נכון מאוד .נכון מאוד
1029 01:09:41,086 01:09:43,087 אנחנו מתנצלים .על העיכוב אנחנו מתנצלים .על העיכוב
1030 01:09:43,088 01:09:45,520 הכסף שלנו .תקוע בחשבון בחו"ל הכסף שלנו .תקוע בחשבון בחו"ל
1031 01:09:45,549 01:09:47,759 אבל אם תיתן לנו .עוד יום יומיים, נכפיל את ההצעה אבל אם תיתן לנו .עוד יום יומיים, נכפיל את ההצעה
1032 01:09:47,760 01:09:49,385 אולי אפילו נוסיף .דלי עוף או משהו כזה אולי אפילו נוסיף .דלי עוף או משהו כזה
1033 01:09:49,386 01:09:52,902 .אני צריך כסף עכשיו .זאת הייתה העסקה .אני צריך כסף עכשיו .זאת הייתה העסקה
1034 01:09:53,849 01:09:55,225 אם אתם לא יכולים ,להוציא את זה לפועל אם אתם לא יכולים ,להוציא את זה לפועל
1035 01:09:55,226 01:09:57,449 אני אשלח לכולם .את התוצאות האמיתיות אני אשלח לכולם .את התוצאות האמיתיות
1036 01:09:57,520 01:10:00,035 .פשוט מאוד .אנחנו מבינים- .פשוט מאוד .אנחנו מבינים-
1037 01:10:00,774 01:10:02,538 .תוריד את הטלפון .תוריד את הטלפון
1038 01:10:03,067 01:10:04,859 .תוריד את הטלפון ?בועז, מה אתה עושה- .תוריד את הטלפון ?בועז, מה אתה עושה-
1039 01:10:04,860 01:10:06,667 אתה חושב שאני ?משחק משחקים, שרץ אתה חושב שאני ?משחק משחקים, שרץ
1040 01:10:06,821 01:10:09,212 ,תוריד את הטלפון .אמרתי ,תוריד את הטלפון .אמרתי
1041 01:10:09,407 01:10:12,548 בועז, תניח .את האקדח, בבקשה בועז, תניח .את האקדח, בבקשה
1042 01:10:12,619 01:10:14,467 .אלוהים .אלוהים
1043 01:10:24,132 01:10:25,520 .תיכנס למכונית .תיכנס למכונית
1044 01:10:28,177 01:10:32,151 .קדימה, תיכנס לתא המטען .תיכנס למכונית .קדימה, תיכנס לתא המטען .תיכנס למכונית
1045 01:10:33,057 01:10:34,946 תראה אם אתה .יכול להיכנס לשם תראה אם אתה .יכול להיכנס לשם
1046 01:10:38,145 01:10:39,479 דון, תעזור לי .לחלוץ לו את הנעליים דון, תעזור לי .לחלוץ לו את הנעליים
1047 01:10:39,480 01:10:41,203 לא, אני לא עוזר לך .לעשות שום דבר לא, אני לא עוזר לך .לעשות שום דבר
1048 01:10:41,273 01:10:42,774 .תקפל את הברכיים יחד .תקפל את הברכיים יחד
1049 01:10:42,775 01:10:45,958 .אתה תרסק לו את הגולגולת .הוא לא ייכנס לשם .אתה תרסק לו את הגולגולת .הוא לא ייכנס לשם
1050 01:10:46,530 01:10:48,335 תכניס .את האקדח לכיס תכניס .את האקדח לכיס
1051 01:10:49,115 01:10:52,034 ,תקשיב לי, בועז .זה נעשה ממש רציני ,תקשיב לי, בועז .זה נעשה ממש רציני
1052 01:10:52,035 01:10:54,758 כדאי שתגיד לי ברגע זה .מה אתה מתכנן לעשות איתו כדאי שתגיד לי ברגע זה .מה אתה מתכנן לעשות איתו
1053 01:11:07,927 01:11:11,763 תרגיש בנוח. אם אתה מבטיח לא לזוז מכאן תרגיש בנוח. אם אתה מבטיח לא לזוז מכאן
1054 01:11:11,764 01:11:13,778 ,בימים הקרובים ,תקבל 50,000 ,בימים הקרובים ,תקבל 50,000
1055 01:11:14,017 01:11:16,601 וכולנו נעמיד פנים .שזה מעולם לא קרה וכולנו נעמיד פנים .שזה מעולם לא קרה
1056 01:11:16,602 01:11:18,743 ?הבנת .כן. בטח- ?הבנת .כן. בטח-
1057 01:11:25,236 01:11:28,322 ,מרכז אחוות אלעזר הגולגולת של גוליית כשסרקתי את הנוף ,עם צוות המשלחת ,מרכז אחוות אלעזר הגולגולת של גוליית כשסרקתי את הנוף ,עם צוות המשלחת
1058 01:11:28,323 01:11:30,921 מונולית גדול .צד את עיניי מונולית גדול .צד את עיניי
1059 01:11:31,243 01:11:34,926 איכשהו ידעתי .ששם עלינו להתחיל לחפור איכשהו ידעתי .ששם עלינו להתחיל לחפור
1060 01:11:35,163 01:11:38,666 ,לפי ההובלה שלי .זה בדיוק מה שעשינו ,לפי ההובלה שלי .זה בדיוק מה שעשינו
1061 01:11:38,667 01:11:42,434 כהרף עין חשפנו .את הגולגולת כהרף עין חשפנו .את הגולגולת
1062 01:11:43,172 01:11:46,132 זו כנראה הייתה יד אלוהים .שהנחתה אותנו באותו יום זו כנראה הייתה יד אלוהים .שהנחתה אותנו באותו יום
1063 01:11:46,133 01:11:48,524 .אין לי הסבר אחר .אין לי הסבר אחר
1064 01:11:49,136 01:11:51,902 אני מבין שנפרדת .מדון ורדין אני מבין שנפרדת .מדון ורדין
1065 01:11:54,058 01:11:56,783 את יכולה להסביר ?מה קרה בדיוק את יכולה להסביר ?מה קרה בדיוק
1066 01:11:57,771 01:12:00,605 יש אנשים שבאיזשהו שלב ,מתחילים לרדוף אחרי הכסף יש אנשים שבאיזשהו שלב ,מתחילים לרדוף אחרי הכסף
1067 01:12:00,606 01:12:01,704 .אני מניחה .אני מניחה
1068 01:12:02,359 01:12:04,457 אבל אני כאן .לקדם את האמונה אבל אני כאן .לקדם את האמונה
1069 01:12:05,361 01:12:08,837 אם כך, את רומזת שדון ורדין ?כרת ברית עם השטן אם כך, את רומזת שדון ורדין ?כרת ברית עם השטן
1070 01:12:09,617 01:12:13,286 ,לא, לא. לא .דון הוא אדם ישר ,לא, לא. לא .דון הוא אדם ישר
1071 01:12:13,287 01:12:15,385 הוא לעולם .לא יצדד בשטן הוא לעולם .לא יצדד בשטן
1072 01:12:15,664 01:12:18,389 אפילו לא אם זה יעזור לו ?למצוא את הגביע אפילו לא אם זה יעזור לו ?למצוא את הגביע
1073 01:13:28,115 01:13:32,382 - כניסה, עתיקות - - כניסה, עתיקות -
1074 01:14:08,908 01:14:11,297 כמה טיפש ?הפון-ין הזה כמה טיפש ?הפון-ין הזה
1075 01:14:19,711 01:14:23,046 אנא הכינו כרטיס .עלייה למטוס ותעודת זהות אנא הכינו כרטיס .עלייה למטוס ותעודת זהות
1076 01:14:23,047 01:14:26,981 העלייה למטוס תחל .בעוד עשר דקות לערך. תודה העלייה למטוס תחל .בעוד עשר דקות לערך. תודה
1077 01:14:27,761 01:14:30,805 ני-האו-מה. איך הייתה ?הטיסה שלך מהמזרח, אדוני ני-האו-מה. איך הייתה ?הטיסה שלך מהמזרח, אדוני
1078 01:14:30,806 01:14:33,404 .היא הייתה בסדר ?מתי אנחנו יוצאים אל הגביע .היא הייתה בסדר ?מתי אנחנו יוצאים אל הגביע
1079 01:14:33,474 01:14:34,822 .בעוד 25 דקות .בעוד 25 דקות
1080 01:14:35,102 01:14:38,534 שכרנו מסוק שייקח אותנו .לתוככי השמורה האינדיאנית שכרנו מסוק שייקח אותנו .לתוככי השמורה האינדיאנית
1081 01:14:39,272 01:14:42,317 הם יורידו אותנו קילומטר .מדרום למערת הטמפלרים הם יורידו אותנו קילומטר .מדרום למערת הטמפלרים
1082 01:14:42,318 01:14:45,236 לאחר מכן יש לנו פחות ,משלוש שעות להיכנס למערה לאחר מכן יש לנו פחות ,משלוש שעות להיכנס למערה
1083 01:14:45,237 01:14:48,448 לאתר את הגביע ולהיפגש .חזרה בנקודת החילוץ שלנו לאתר את הגביע ולהיפגש .חזרה בנקודת החילוץ שלנו
1084 01:14:48,449 01:14:49,866 .תצטרך ללבוש את זה .תצטרך ללבוש את זה
1085 01:14:49,867 01:14:53,579 המערה תחת שמירה .מתמדת של לוחמים אינדיאנים המערה תחת שמירה .מתמדת של לוחמים אינדיאנים
1086 01:14:53,580 01:14:55,635 .אנחנו לא רוצים להסתכן .אנחנו לא רוצים להסתכן
1087 01:14:55,748 01:14:57,388 .בסדר, בואו ניכנס .בסדר, בואו ניכנס
1088 01:15:07,552 01:15:10,651 יש לי בבית חמישה .מסוקים בדיוק כמו זה יש לי בבית חמישה .מסוקים בדיוק כמו זה
1089 01:15:10,681 01:15:14,393 החלפתי את כל המנועים .במנועי רולס רויס החלפתי את כל המנועים .במנועי רולס רויס
1090 01:15:14,394 01:15:16,449 .זה מעולה, פון-ין .זה מעולה, פון-ין
1091 01:15:52,016 01:15:55,101 לפי המידע המודיעיני ,המעודכן שבידנו לפי המידע המודיעיני ,המעודכן שבידנו
1092 01:15:55,102 01:15:57,311 השומרים עובדים .במשמרות של 12 שעות השומרים עובדים .במשמרות של 12 שעות
1093 01:15:57,312 01:16:00,870 נדרשות להם 15 דקות לצאת מהקניון על גב הסוס נדרשות להם 15 דקות לצאת מהקניון על גב הסוס
1094 01:16:00,941 01:16:04,374 ו-15 דקות נוספות לשומר .המחליף לרכוב בחזרה ו-15 דקות נוספות לשומר .המחליף לרכוב בחזרה
1095 01:16:04,487 01:16:07,822 ,לפי החישובים שלי יש לנו חלון של 30 דקות ,לפי החישובים שלי יש לנו חלון של 30 דקות
1096 01:16:07,823 01:16:09,713 .להשיג את הגביע .להשיג את הגביע
1097 01:16:20,921 01:16:23,060 .עכשיו זו ההזדמנות שלנו .בואו נזוז .עכשיו זו ההזדמנות שלנו .בואו נזוז
1098 01:16:25,968 01:16:28,399 אני לא מאמין שאנחנו .כל כך קרובים לגביע אני לא מאמין שאנחנו .כל כך קרובים לגביע
1099 01:16:28,470 01:16:30,555 אני מרגיש .את כוחו בתוכי אני מרגיש .את כוחו בתוכי
1100 01:16:30,556 01:16:32,988 נקווה שכולנו .נוכל ללגום ממנו נקווה שכולנו .נוכל ללגום ממנו
1101 01:16:49,242 01:16:50,881 .רגע .רגע
1102 01:16:53,246 01:16:55,636 .כדאי שנדליק את העששיות .אין לנו הרבה זמן .כדאי שנדליק את העששיות .אין לנו הרבה זמן
1103 01:17:06,093 01:17:09,526 ,בסדר .בואו נתקדם במרץ ,בסדר .בואו נתקדם במרץ
1104 01:17:27,949 01:17:32,383 .אולי כדאי שנתפלל .כן, בטח. רעיון מעולה- .אולי כדאי שנתפלל .כן, בטח. רעיון מעולה-
1105 01:17:33,288 01:17:36,763 ?אולי תוביל הפעם .בסדר- ?אולי תוביל הפעם .בסדר-
1106 01:17:37,459 01:17:40,836 ,אלי היקר אנא הובל אותנו בבטחה ,אלי היקר אנא הובל אותנו בבטחה
1107 01:17:40,837 01:17:43,103 לגביע הפלאים .הקדוש שלך לגביע הפלאים .הקדוש שלך
1108 01:17:43,883 01:17:47,148 אנחנו מבטיחים .לטפל בו היטב. אמן אנחנו מבטיחים .לטפל בו היטב. אמן
1109 01:17:48,012 01:17:49,721 .אמן. זה היה טוב .אמן. זה היה טוב
1110 01:17:49,722 01:17:51,514 ?איך אתה מרגיש ?מה האינטואיציה שלך אומרת לך ?איך אתה מרגיש ?מה האינטואיציה שלך אומרת לך
1111 01:17:51,515 01:17:52,903 ?אתה רוצה להמשיך ?אתה רוצה להמשיך
1112 01:17:54,936 01:17:56,991 אני חש .שאלוהים לצדנו אני חש .שאלוהים לצדנו
1113 01:17:57,521 01:17:59,411 ,אם כך .בוא נתקדם במרץ ,אם כך .בוא נתקדם במרץ
1114 01:18:46,697 01:18:48,880 ,פון-ין .כולו שלך, חבר ,פון-ין .כולו שלך, חבר
1115 01:19:15,770 01:19:18,285 זה יותר יפה .ממה שדמיינתי אי פעם זה יותר יפה .ממה שדמיינתי אי פעם
1116 01:19:19,857 01:19:24,834 מדהים לחשוב ששפתי .האל שלך נגעו בגביע הזה מדהים לחשוב ששפתי .האל שלך נגעו בגביע הזה
1117 01:19:26,197 01:19:28,713 יהיה הרבה זמן לבחון אותו .אחר כך. תכניס אותו לכאן יהיה הרבה זמן לבחון אותו .אחר כך. תכניס אותו לכאן
1118 01:19:30,952 01:19:32,301 .בואו נזוז .בואו נזוז
1119 01:19:32,747 01:19:34,177 .קדימה, בואו .קדימה, בואו
1120 01:19:43,716 01:19:46,272 .תפוס מחסה בעצים .תפוס מחסה בעצים
1121 01:19:51,975 01:19:53,488 !הם יורים !הם יורים
1122 01:19:53,768 01:19:57,201 .מהר. מהר. רד ארצה .תשתטח. תשתטח .מהר. מהר. רד ארצה .תשתטח. תשתטח
1123 01:19:58,857 01:20:01,831 ,האינדיאנים .הם יורים לעברנו ,האינדיאנים .הם יורים לעברנו
1124 01:20:03,528 01:20:05,042 הם יודעים ?שהגביע בידנו הם יודעים ?שהגביע בידנו
1125 01:20:06,240 01:20:08,379 .אנחנו לכודים ?מה עלינו לעשות .אנחנו לכודים ?מה עלינו לעשות
1126 01:20:08,867 01:20:10,464 .הם יורים ללא הפסקה .הם יורים ללא הפסקה
1127 01:20:13,372 01:20:16,346 .אוי לא. אוי ואבוי .נפגעתי- .אוי לא. אוי ואבוי .נפגעתי-
1128 01:20:17,251 01:20:18,931 .אלוהים .זה חמור- .אלוהים .זה חמור-
1129 01:20:19,503 01:20:21,796 .זה כנראה פגע בעורק .זה בסדר- .זה כנראה פגע בעורק .זה בסדר-
1130 01:20:21,797 01:20:25,175 אני צריך חוסם עורקים .או תחבושת או ממחטת נייר אני צריך חוסם עורקים .או תחבושת או ממחטת נייר
1131 01:20:25,176 01:20:26,175 .כל דבר .כל דבר
1132 01:20:26,176 01:20:30,193 .צר לי, בועז .יידרש נס .צר לי, בועז .יידרש נס
1133 01:20:30,723 01:20:32,391 מה בנוגע ?לגביע הקדוש מה בנוגע ?לגביע הקדוש
1134 01:20:32,392 01:20:35,616 .פון-ין צודק .מלא את הגביע במים .פון-ין צודק .מלא את הגביע במים
1135 01:20:35,895 01:20:38,578 הוא מכיל .את סוד חיי הנצח הוא מכיל .את סוד חיי הנצח
1136 01:20:38,816 01:20:42,247 .אני אלך למלא אותו .תישאר רגוע. תנשום- .אני אלך למלא אותו .תישאר רגוע. תנשום-
1137 01:20:44,655 01:20:47,573 .יש לו דימום כבד .זה כואב- .יש לו דימום כבד .זה כואב-
1138 01:20:47,574 01:20:49,965 .זה בסדר .תתמקד באלוהים .זה בסדר .תתמקד באלוהים
1139 01:20:55,458 01:20:57,430 .אל תזוז .זה עלול לכאוב .אל תזוז .זה עלול לכאוב
1140 01:21:03,091 01:21:04,438 .זה פועל .זה פועל
1141 01:21:05,259 01:21:06,774 !השבח לאל !השבח לאל
1142 01:21:08,305 01:21:10,026 .אני לא מאמין .אני לא מאמין
1143 01:21:12,308 01:21:15,741 ,סבלתי מכאבים .ועכשיו זה נרפא לגמרי ,סבלתי מכאבים .ועכשיו זה נרפא לגמרי
1144 01:21:18,023 01:21:21,330 זה באמת הגביע !הקדוש. -הללויה זה באמת הגביע !הקדוש. -הללויה
1145 01:21:21,401 01:21:23,041 .בואו נלך .בואו נלך
1146 01:21:25,447 01:21:28,588 ייתכן שעדיין יש לנו זמן .להגיע לנקודת המפגש ייתכן שעדיין יש לנו זמן .להגיע לנקודת המפגש
1147 01:21:32,620 01:21:33,872 !פון-ין !פון-ין
1148 01:21:33,873 01:21:36,596 !היי. חדל אש !חדל אש !היי. חדל אש !חדל אש
1149 01:21:36,708 01:21:38,126 חשבתי שאמרת להם .להשתמש בכדורי סרק חשבתי שאמרת להם .להשתמש בכדורי סרק
1150 01:21:38,127 01:21:39,253 לא היו להם .כדורי סרק לא היו להם .כדורי סרק
1151 01:21:39,254 01:21:41,143 אמרתי להם .לירות מעל ראשינו אמרתי להם .לירות מעל ראשינו
1152 01:21:43,424 01:21:44,897 !פון-ין !פון-ין
1153 01:21:53,059 01:21:54,364 ?מה אמרת להם ?מה אמרת להם
1154 01:21:55,479 01:21:57,493 אמרתי להם .שזו הייתה תאונת ציד אמרתי להם .שזו הייתה תאונת ציד
1155 01:22:00,442 01:22:02,694 אני רוצה שהבחור הזה .ימסור לנו את הכסף אני רוצה שהבחור הזה .ימסור לנו את הכסף
1156 01:22:02,695 01:22:04,695 .נתנו להם את הגביע ?מה עוד הם רוצים .נתנו להם את הגביע ?מה עוד הם רוצים
1157 01:22:04,696 01:22:07,157 .שתוק, בועז .הוא לא מבין אותי- .שתוק, בועז .הוא לא מבין אותי-
1158 01:22:07,158 01:22:08,755 .הוא לא מדבר אנגלית .הוא לא מדבר אנגלית
1159 01:22:08,951 01:22:11,341 עדיף שאשדוד אותו .עכשיו ואסיים עם זה עדיף שאשדוד אותו .עכשיו ואסיים עם זה
1160 01:22:11,871 01:22:16,875 תקשיב לי, בועז, אתה ללא ספק .האדם הכי טיפש שפגשתי מימיי תקשיב לי, בועז, אתה ללא ספק .האדם הכי טיפש שפגשתי מימיי
1161 01:22:16,876 01:22:20,934 זו הייתה טעות חיי .להביא אותך לכאן זו הייתה טעות חיי .להביא אותך לכאן
1162 01:22:21,005 01:22:23,924 ברגע שנשלם את החוב .לטכנאי המעבדה, אתה ואני סיימנו ברגע שנשלם את החוב .לטכנאי המעבדה, אתה ואני סיימנו
1163 01:22:23,925 01:22:27,649 אני לא רוצה לראות אותך .או לשמוע ממך שוב אני לא רוצה לראות אותך .או לשמוע ממך שוב
1164 01:22:27,720 01:22:29,235 ?הבנת אותי ?הבנת אותי
1165 01:22:37,272 01:22:39,524 בוא נסיים ברגע זה ?אם כך, בסדר בוא נסיים ברגע זה ?אם כך, בסדר
1166 01:22:39,525 01:22:42,415 אלוהים, אל תעשה .את זה. רק רגע אלוהים, אל תעשה .את זה. רק רגע
1167 01:22:43,320 01:22:46,420 ,אל תעשה את זה .בועז. -קדימה ,אל תעשה את זה .בועז. -קדימה
1168 01:22:48,659 01:22:51,341 .ברוך שפטרנו, דון .חתיכת חובבן זקן שעבר זמנו .ברוך שפטרנו, דון .חתיכת חובבן זקן שעבר זמנו
1169 01:22:55,083 01:22:56,597 .תישאר כאן .תישאר כאן
1170 01:23:21,652 01:23:23,528 .תן לי את התיק !לא- .תן לי את התיק !לא-
1171 01:23:23,529 01:23:26,294 .תן לי את התיק !לא, דון. לא- .תן לי את התיק !לא, דון. לא-
1172 01:23:34,124 01:23:35,513 .פתח אותו .פתח אותו
1173 01:23:49,765 01:23:52,016 ,כומר פונטיין - - שיחה שלא נענתה ,כומר פונטיין - - שיחה שלא נענתה
1174 01:23:52,017 01:23:53,573 - הודעה קולית - - הודעה קולית -
1175 01:23:55,229 01:23:57,897 .צ'אנג, זה אני, פונטיין" ,אתה לא תאמין .צ'אנג, זה אני, פונטיין" ,אתה לא תאמין
1176 01:23:57,898 01:24:00,108 מחלקת השריף מצאו" כרגע את טכנאי המעבדה מחלקת השריף מצאו" כרגע את טכנאי המעבדה
1177 01:24:00,109 01:24:01,527 .נעול בתוך מחסן" .נעול בתוך מחסן"
1178 01:24:01,528 01:24:04,070 מערכת הניווט שהצמדתי להם" .לרכב הובילה אותם ישר אליו מערכת הניווט שהצמדתי להם" .לרכב הובילה אותם ישר אליו
1179 01:24:04,071 01:24:07,115 .אני עם המשטרה" ,אנחנו מחכים לתגבורת .אני עם המשטרה" ,אנחנו מחכים לתגבורת
1180 01:24:07,116 01:24:08,408 .ונגיע מיד" .ונגיע מיד"
1181 01:24:08,409 01:24:11,592 .תודה רבה על עזרתך" ."תפסנו אותם .תודה רבה על עזרתך" ."תפסנו אותם
1182 01:24:14,582 01:24:16,055 .טמנו לנו פח .טמנו לנו פח
1183 01:24:19,046 01:24:20,476 .טמנו לנו פח .טמנו לנו פח
1184 01:24:22,173 01:24:24,926 פון-ין עבד בשביל ,פונטיין מההתחלה פון-ין עבד בשביל ,פונטיין מההתחלה
1185 01:24:24,927 01:24:26,399 .ושמו צ'אנג .ושמו צ'אנג
1186 01:24:26,887 01:24:29,445 אין לו .מיליארד דולר אין לו .מיליארד דולר
1187 01:24:40,026 01:24:41,498 .הם עוקבים אחרינו .הם עוקבים אחרינו
1188 01:24:48,326 01:24:49,784 ,כדאי שתצא לדרך .חבר ,כדאי שתצא לדרך .חבר
1189 01:24:49,785 01:24:51,675 ?מה איתך ?לאן אתה מתכוון ללכת ?מה איתך ?לאן אתה מתכוון ללכת
1190 01:24:52,038 01:24:53,677 .עדיף שנתפצל .עדיף שנתפצל
1191 01:25:10,558 01:25:12,113 .מנוול טיפש .מנוול טיפש
1192 01:25:12,267 01:25:14,073 מנוול .מטורף טיפש מנוול .מטורף טיפש
1193 01:25:16,772 01:25:18,913 .זה הוא .סע, סע, סע .זה הוא .סע, סע, סע
1194 01:25:20,734 01:25:23,458 .בחיי. אוי לא .בחיי. אוי לא
1195 01:25:24,322 01:25:26,198 ?איך עושים את זה ...יש כפתור או ?איך עושים את זה ...יש כפתור או
1196 01:25:26,199 01:25:28,575 ...הלו? מישהו ...הלו? מישהו
1197 01:25:28,576 01:25:31,203 זו ניידת, אנחנו צריכים .מחסום דוקרנים זו ניידת, אנחנו צריכים .מחסום דוקרנים
1198 01:25:31,204 01:25:33,079 ,תנו לי צלפים .תנו לי ימ"ם ,תנו לי צלפים .תנו לי ימ"ם
1199 01:25:33,080 01:25:35,638 אני רוצה להקים מחסום דרכים .בפנייה ליד בית החולים אני רוצה להקים מחסום דרכים .בפנייה ליד בית החולים
1200 01:25:36,043 01:25:37,585 אתה לא יכול לצעוק ?עליו או משהו כזה אתה לא יכול לצעוק ?עליו או משהו כזה
1201 01:25:37,586 01:25:40,309 ,נראה אם אתם, חזירים .תצליחו לגבור על הפונטיאק ,נראה אם אתם, חזירים .תצליחו לגבור על הפונטיאק
1202 01:25:42,299 01:25:43,938 .רחוב מיין .אנחנו ברחוב מיין .רחוב מיין .אנחנו ברחוב מיין
1203 01:25:46,720 01:25:49,180 ?אנחנו נוסעים ב-55 קמ"ש .קדימה. תן גז ?אנחנו נוסעים ב-55 קמ"ש .קדימה. תן גז
1204 01:25:49,181 01:25:50,945 תאלץ אותו לפנות הצידה .בפתאומיות או משהו כזה תאלץ אותו לפנות הצידה .בפתאומיות או משהו כזה
1205 01:25:55,020 01:25:57,202 .אוי ויי. אוי לא .אוי ויי. אוי לא
1206 01:26:04,614 01:26:06,072 !אל תירו! אל תירו !אל תירו! אל תירו
1207 01:26:06,073 01:26:08,034 .תרים ידיים .תרים ידיים מעל הראש .תרים ידיים .תרים ידיים מעל הראש
1208 01:26:08,035 01:26:10,007 .בוא הנה .תפסתי אותו .בוא הנה .תפסתי אותו
1209 01:26:11,329 01:26:12,997 יש לך זכות .לשמור על שתיקה יש לך זכות .לשמור על שתיקה
1210 01:26:12,998 01:26:15,833 כל מה שתאמר יכול לשמש .נגדך... -זה מספיק, חבר כל מה שתאמר יכול לשמש .נגדך... -זה מספיק, חבר
1211 01:26:15,834 01:26:16,973 .בסדר .בסדר
1212 01:26:17,252 01:26:20,046 .אתה גמור, בנאדם .אתה וורדין גמורים .אתה גמור, בנאדם .אתה וורדין גמורים
1213 01:26:20,047 01:26:23,812 הכנסייה של טוני לזרוס ?היא שטות. איך ההרגשה הכנסייה של טוני לזרוס ?היא שטות. איך ההרגשה
1214 01:26:24,009 01:26:26,608 .ההרגשה מעולה .כן, אני בטוח- .ההרגשה מעולה .כן, אני בטוח-
1215 01:26:26,763 01:26:29,777 היה לך חלק .בהפלתה. חלק גדול היה לך חלק .בהפלתה. חלק גדול
1216 01:26:29,808 01:26:33,059 .ואני מוחא לך כף על כך .קחו אותו מכאן .ואני מוחא לך כף על כך .קחו אותו מכאן
1217 01:26:33,060 01:26:34,282 .קחו אותו לכלא .קחו אותו לכלא
1218 01:26:38,483 01:26:39,621 !יש !יש
1219 01:26:51,831 01:26:54,053 !קרול! קרול !קרול! קרול
1220 01:27:01,590 01:27:04,856 אני לא יודע איך לומר לך ...את זה, אבל אני אני לא יודע איך לומר לך ...את זה, אבל אני
1221 01:27:04,927 01:27:07,775 .אני שרלטן .אני לא מבינה- .אני שרלטן .אני לא מבינה-
1222 01:27:07,930 01:27:12,238 גנבתי את הגולגולת ,של גוליית מקבר בירושלים גנבתי את הגולגולת ,של גוליית מקבר בירושלים
1223 01:27:13,018 01:27:14,908 .וטמנתי אותה בגת .וטמנתי אותה בגת
1224 01:27:15,355 01:27:17,314 מעולם לא התכוונתי .לפגוע באיש מעולם לא התכוונתי .לפגוע באיש
1225 01:27:17,315 01:27:19,914 רק רציתי לתת לאנשים .סיבה להאמין רק רציתי לתת לאנשים .סיבה להאמין
1226 01:27:20,694 01:27:22,666 כמה זמן ?אתה עושה את זה כמה זמן ?אתה עושה את זה
1227 01:27:22,821 01:27:26,087 ,זו הייתה רק הגולגולת .קרול, אני נשבע ,זו הייתה רק הגולגולת .קרול, אני נשבע
1228 01:27:27,117 01:27:30,035 אם אצטרך להקדיש את שארית חיי לניסיונות אם אצטרך להקדיש את שארית חיי לניסיונות
1229 01:27:30,036 01:27:32,760 ,לזכות בסליחתך .כך אעשה ,לזכות בסליחתך .כך אעשה
1230 01:27:34,583 01:27:35,930 .אני אוהב אותך, קרול .אני אוהב אותך, קרול
1231 01:27:36,335 01:27:39,893 .רד על הברכיים .תרים ידיים. מיד .רד על הברכיים .תרים ידיים. מיד
1232 01:28:11,663 01:28:14,721 - כעבור חודשיים - - כעבור חודשיים -
1233 01:28:14,750 01:28:19,629 אנחנו עומדים מחוץ למקדש ,קציר החברות, שעוקל לאחרונה אנחנו עומדים מחוץ למקדש ,קציר החברות, שעוקל לאחרונה
1234 01:28:19,630 01:28:22,340 ובו הכומר פונטיין .מואשם ב... הנה הוא עכשיו ובו הכומר פונטיין .מואשם ב... הנה הוא עכשיו
1235 01:28:22,341 01:28:23,383 .הכומר פונטיין .הכומר פונטיין
1236 01:28:23,384 01:28:24,634 תסלק את המצלמה .מהפנים שלי תסלק את המצלמה .מהפנים שלי
1237 01:28:24,635 01:28:26,887 מה יש לך להגיד על שימוש ...לא הולם בכספי הכנסייה מה יש לך להגיד על שימוש ...לא הולם בכספי הכנסייה
1238 01:28:26,888 01:28:29,110 .אין לך מושג על מה את מדברת לשכור את המסעדן המקומי- .אין לך מושג על מה את מדברת לשכור את המסעדן המקומי-
1239 01:28:29,140 01:28:30,181 ...צ'אנג פיטרסון ...צ'אנג פיטרסון
1240 01:28:30,182 01:28:32,518 ,דון ורדין הוא הנוכל ...לא אני. -ושמעשיך ,דון ורדין הוא הנוכל ...לא אני. -ושמעשיך
1241 01:28:32,519 01:28:35,145 .היי! היי! הריאיון הסתיים ,היו למעשה הונאה- .היי! היי! הריאיון הסתיים ,היו למעשה הונאה-
1242 01:28:35,146 01:28:36,786 והם אפילו נוגדים ?את רוח הנצרות והם אפילו נוגדים ?את רוח הנצרות
1243 01:28:39,776 01:28:43,070 הכומר לזרוס, איך זה היה בשביל ועדת המאמינים שלך הכומר לזרוס, איך זה היה בשביל ועדת המאמינים שלך
1244 01:28:43,071 01:28:46,407 מאז שמר ורדין הורשע ,בהונאה, בגניבה מאז שמר ורדין הורשע ,בהונאה, בגניבה
1245 01:28:46,408 01:28:49,340 בתקיפה בנסיבות ?מחמירות ובסיוע לחטיפה בתקיפה בנסיבות ?מחמירות ובסיוע לחטיפה
1246 01:28:49,578 01:28:53,345 כפי שאת יכולה לתאר לעצמך .זה היה נורא נורא קשה כפי שאת יכולה לתאר לעצמך .זה היה נורא נורא קשה
1247 01:28:53,833 01:28:56,597 .אלה זמנים קשים .קשים לנישואים שלי .אלה זמנים קשים .קשים לנישואים שלי
1248 01:28:57,502 01:29:00,978 .קשים לחברי הכנסייה .קשים לאמונה שלי עצמה .קשים לחברי הכנסייה .קשים לאמונה שלי עצמה
1249 01:29:01,632 01:29:04,982 אבל אני מאמין .שיש לדון ורדין לב טוב אבל אני מאמין .שיש לדון ורדין לב טוב
1250 01:29:05,220 01:29:07,484 ואני מאמין .שהיו לו כוונות טובות ואני מאמין .שהיו לו כוונות טובות
1251 01:29:07,930 01:29:11,030 .דון, אני סולח לך .דון, אני סולח לך
1252 01:29:11,184 01:29:16,119 ,אם אתה צופה בזה .אני חושב שגם האל סולח לך ,אם אתה צופה בזה .אני חושב שגם האל סולח לך
1253 01:29:16,397 01:29:17,619 .אמן .אמן
1254 01:29:24,365 01:29:25,544 .קדימה .קדימה
1255 01:29:43,468 01:29:45,357 הצטרפת ?לכנופייה כבר הצטרפת ?לכנופייה כבר
1256 01:29:46,887 01:29:49,612 אתה חייב להצטרף .לכנופייה, דון, אני אומר לך אתה חייב להצטרף .לכנופייה, דון, אני אומר לך
1257 01:29:50,016 01:29:53,991 אני באחווה היהודית .עם טוד קצנברג אני באחווה היהודית .עם טוד קצנברג
1258 01:29:54,354 01:29:57,828 .טוד הוא בחור קשוח, בנאדם .הוא גם רואה חשבון טוב .טוד הוא בחור קשוח, בנאדם .הוא גם רואה חשבון טוב
1259 01:29:58,149 01:30:00,456 "הכינוי שלנו הוא "ההי-ברוז .(האחים והעבריים) "הכינוי שלנו הוא "ההי-ברוז .(האחים והעבריים)
1260 01:30:01,528 01:30:03,250 .אני יכול להכניס אותך .אני יכול להכניס אותך
1261 01:30:03,780 01:30:05,796 אבל אולי נצטרך .להתנפל עליך קודם אבל אולי נצטרך .להתנפל עליך קודם
1262 01:30:07,451 01:30:11,093 .לא, תודה, בועז .אני מסתדר. -בסדר .לא, תודה, בועז .אני מסתדר. -בסדר
1263 01:30:12,415 01:30:14,262 .הכנתי לך משהו .הכנתי לך משהו
1264 01:30:17,754 01:30:19,754 - תורה - - תורה -
1265 01:30:19,755 01:30:21,145 .שים לב .שים לב
1266 01:30:22,467 01:30:24,356 זאת סכין-מברשת .שיניים זאת סכין-מברשת .שיניים
1267 01:30:25,178 01:30:28,611 ,בחלק הזה מצחצחים שיניים .החלק הזה הוא סכין ,בחלק הזה מצחצחים שיניים .החלק הזה הוא סכין
1268 01:30:29,057 01:30:32,156 ,לצחצח, לדקור .לצחצח, לדקור ,לצחצח, לדקור .לצחצח, לדקור
1269 01:30:32,895 01:30:34,950 .קח את זה, דון .הכנתי את זה בשבילך .קח את זה, דון .הכנתי את זה בשבילך
1270 01:30:35,939 01:30:38,497 זה בסדר. יש לי עוד אחת .בחריץ של התחת זה בסדר. יש לי עוד אחת .בחריץ של התחת
1271 01:30:38,860 01:30:40,457 .לא, תודה .לא, תודה
1272 01:30:45,991 01:30:50,426 ,בכל זמן, בכל מקום ,היכן שלא יהיה ,בכל זמן, בכל מקום ,היכן שלא יהיה
1273 01:30:51,538 01:30:53,553 אני אהיה כאן .כדי להגן עליך אני אהיה כאן .כדי להגן עליך
1274 01:30:57,211 01:30:59,811 .שלום .שלום- .שלום .שלום-
1275 01:31:45,470 01:31:47,110 ?אפשר לשבת כאן ?אפשר לשבת כאן
1276 01:31:51,352 01:31:52,865 .שמי דון .שמי דון
1277 01:31:56,106 01:31:57,245 .היי .היי
1278 01:32:01,195 01:32:03,209 השם של אמך ?הוא קרול השם של אמך ?הוא קרול
1279 01:32:06,242 01:32:07,423 .כן .כן
1280 01:32:07,660 01:32:09,549 אני מכיר .את אמך, בן אני מכיר .את אמך, בן
1281 01:32:17,329 01:32:23,329 "ארכיאולוג בארץ הקודש" "ארכיאולוג בארץ הקודש"
1282 01:32:23,330 01:32:28,551 הובא וסונכרן ע"י יוני הובא וסונכרן ע"י יוני