# Start End Original Translated
1 00:00:08,377 00:00:09,502 ...آنچه در "رئیس‌جمهور جایگزین" گذشت ...آنچه در "رئیس‌جمهور جایگزین" گذشت
2 00:00:09,503 00:00:11,970 رئیس‌جمهور ماس میخواد به سیاست برگرده رئیس‌جمهور ماس میخواد به سیاست برگرده
3 00:00:12,171 00:00:13,463 کشور بهت نیاز داره کشور بهت نیاز داره
4 00:00:13,464 00:00:15,340 ترجیحاً بعنوان وزیر امور خارجه ترجیحاً بعنوان وزیر امور خارجه
5 00:00:15,841 00:00:17,383 برای من کار کن برای من کار کن
6 00:00:17,384 00:00:18,426 برای کیمبل هوک‌استراتن کار می‌کنی؟ برای کیمبل هوک‌استراتن کار می‌کنی؟
7 00:00:18,427 00:00:19,677 اون رئیس حزب جمهوری‌خواهـه اون رئیس حزب جمهوری‌خواهـه
8 00:00:19,678 00:00:20,887 و تو یه عضو رسمی دموکرات و تو یه عضو رسمی دموکرات
9 00:00:20,888 00:00:22,722 دنبال اینم که شرایط رو عوض کنم دنبال اینم که شرایط رو عوض کنم
10 00:00:22,723 00:00:24,349 سناتور بومن، من و شما سناتور بومن، من و شما
11 00:00:24,350 00:00:26,059 نظرات کاملاً متفاوتی درباره‌ی امنیت حمل سلاح داریم نظرات کاملاً متفاوتی درباره‌ی امنیت حمل سلاح داریم
12 00:00:26,060 00:00:28,102 لایحه‌ی 8180 که به بررسی سوابق لایحه‌ی 8180 که به بررسی سوابق
13 00:00:28,103 00:00:29,938 توسط نیروهای فدرال، قوت میده رو برمی‌گردونم توسط نیروهای فدرال، قوت میده رو برمی‌گردونم
14 00:00:29,939 00:00:31,147 ،فعلاً با این لایحه مخالفم ،فعلاً با این لایحه مخالفم
15 00:00:31,148 00:00:32,941 اما با نیت ،گفتگوي دوحزبي‌ها اما با نیت ،گفتگوي دوحزبي‌ها
16 00:00:32,942 00:00:34,192 میخوام پیشنهاد بدم که سنا مورد بحث قرارش بده میخوام پیشنهاد بدم که سنا مورد بحث قرارش بده
17 00:00:34,193 00:00:35,860 داره برنامه‌مون رو میدزده داره برنامه‌مون رو میدزده
18 00:00:35,861 00:00:37,278 آماده‌ی دعوا بشید آماده‌ی دعوا بشید
19 00:00:37,279 00:00:39,614 ...اون زنه که لوک رو کُشت خودم دارم میرم دنبالش ...اون زنه که لوک رو کُشت خودم دارم میرم دنبالش
20 00:00:39,615 00:00:41,866 !ولش کن !ولش کن
21 00:00:45,746 00:00:46,789 خدای من خدای من
22 00:01:14,900 00:01:17,318 مأمور ولز، چه اطلاعاتی برام داری؟ مأمور ولز، چه اطلاعاتی برام داری؟
23 00:01:17,319 00:01:19,404 اینها رو توی خونه‌ی ،بروک متیسون پیدا کردیم اینها رو توی خونه‌ی ،بروک متیسون پیدا کردیم
24 00:01:19,405 00:01:21,699 همون زنی که چارلز لنگدون بعنوان کلودین می‌شناختش همون زنی که چارلز لنگدون بعنوان کلودین می‌شناختش
25 00:01:26,412 00:01:28,913 شبیه فایل‌های ارزیابی تهدید کنگره‌ست شبیه فایل‌های ارزیابی تهدید کنگره‌ست
26 00:01:28,914 00:01:31,833 همون گروه استراتژیک توی پنتاگون اینو ساخته بوده همون گروه استراتژیک توی پنتاگون اینو ساخته بوده
27 00:01:31,834 00:01:34,544 ...آسیب‌پذیری‌ها در پُل گُلدن گِیت ...آسیب‌پذیری‌ها در پُل گُلدن گِیت
28 00:01:34,545 00:01:37,297 سد هوور سد هوور
29 00:01:37,298 00:01:40,800 و مجسمه‌ی آزادی، برجسته می‌کنه و مجسمه‌ی آزادی، برجسته می‌کنه
30 00:01:40,801 00:01:42,218 دیگه چند تا هستن؟ دیگه چند تا هستن؟
31 00:01:42,219 00:01:44,637 فقط همینو پیدا کردیم فقط همینو پیدا کردیم
32 00:01:44,638 00:01:47,307 لنگدون که چیزی درباره‌ی حمله‌های بیشتر نگفت لنگدون که چیزی درباره‌ی حمله‌های بیشتر نگفت
33 00:01:47,308 00:01:49,225 به احتمال زیاد نمی‌دونسته به احتمال زیاد نمی‌دونسته
34 00:01:49,226 00:01:51,394 پس این زنه کلودین چطور دستش به اینا رسیده؟ پس این زنه کلودین چطور دستش به اینا رسیده؟
35 00:01:51,395 00:01:52,812 اینا فوقِ محرمانه‌ ان اینا فوقِ محرمانه‌ ان
36 00:01:52,813 00:01:55,690 هنوز نمی‌دونیم هنوز نمی‌دونیم
37 00:01:55,691 00:01:58,401 روزانه هزاران نفر از این اماکن بازدید می‌کنن روزانه هزاران نفر از این اماکن بازدید می‌کنن
38 00:01:58,402 00:02:01,279 ممکنه اینا مکان‌هایی باشن که برای حمله رَد شدن ممکنه اینا مکان‌هایی باشن که برای حمله رَد شدن
39 00:02:01,280 00:02:03,489 یا شاید نقشه‌هایی برای حمله‌های پیشِ رو باشن یا شاید نقشه‌هایی برای حمله‌های پیشِ رو باشن
40 00:02:03,490 00:02:05,158 آره آره
41 00:02:05,159 00:02:06,909 داریم هارد بروک متیسون رو زیر و رو می‌کنیم داریم هارد بروک متیسون رو زیر و رو می‌کنیم
42 00:02:06,910 00:02:08,369 در تلاشیم هر سرنخی که میشه رو پیدا کنیم در تلاشیم هر سرنخی که میشه رو پیدا کنیم
43 00:02:08,370 00:02:10,330 من به رئیس‌جمهور اطلاع میدم من به رئیس‌جمهور اطلاع میدم
44 00:02:10,331 00:02:12,541 باید فوراً ایشونو در جریان گذاشت باید فوراً ایشونو در جریان گذاشت
45 00:02:12,565 00:02:17,565 ▶️تـي وـي وُرلـد » با افـتـخـار تـقـديـم مـي‌کـنـد »◀️ :.:.: TvWorld. iNFO :.:.: ▶️تـي وـي وُرلـد » با افـتـخـار تـقـديـم مـي‌کـنـد »◀️ :.:.: TvWorld. iNFO :.:.:
46 00:02:17,589 00:02:23,589 ✅ تــرجــمــه از عــلــی، مــحــمــد و ســیــاوش « » Ali99, mr67 & Stark.Man ✅ تــرجــمــه از عــلــی، مــحــمــد و ســیــاوش « » Ali99, mr67 & Stark.Man ✅
47 00:02:23,613 00:02:26,613 » @Aliakbar99 ¦¦ Instagram.com/Aliakbar.1999 ✔️ » @Aliakbar99 ¦¦ Instagram.com/Aliakbar.1999 ✔️
48 00:02:27,264 00:02:30,058 به وزارت امنیت میهن درباره‌ی یه تهدید موثق هشدار دادیم به وزارت امنیت میهن درباره‌ی یه تهدید موثق هشدار دادیم
49 00:02:30,059 00:02:32,727 اونا دارن بدون اعلام خطر به مردم هر ۳ مکانو تجسس می‌کنن اونا دارن بدون اعلام خطر به مردم هر ۳ مکانو تجسس می‌کنن
50 00:02:32,728 00:02:34,896 می‌خوام لحظه‌ای که چیزی گیر آوردن، متوجه بشم می‌خوام لحظه‌ای که چیزی گیر آوردن، متوجه بشم
51 00:02:34,897 00:02:36,898 همینـطور باید برنامه‌ی تخلیه‌ی اضطراری رو برای اون ۳ منطقه همینـطور باید برنامه‌ی تخلیه‌ی اضطراری رو برای اون ۳ منطقه
52 00:02:36,899 00:02:38,316 بروزرسانی کنیم بروزرسانی کنیم
53 00:02:38,317 00:02:39,651 حتماً، قربان حتماً، قربان
54 00:02:39,652 00:02:41,653 جناب رئیس‌جمهور - بله؟ - جناب رئیس‌جمهور - بله؟ -
55 00:02:41,654 00:02:42,987 ۵دقیقه دیگه کنفرانس مطبوعاتی دارین، قربان ۵دقیقه دیگه کنفرانس مطبوعاتی دارین، قربان
56 00:02:42,988 00:02:44,238 بازم زمان لازم دارید؟ بازم زمان لازم دارید؟
57 00:02:44,239 00:02:45,782 نه، مشکلی نیست کارمون اینجا تمومـه نه، مشکلی نیست کارمون اینجا تمومـه
58 00:02:45,783 00:02:47,241 ممنون، مایک ممنون، مایک
59 00:02:47,242 00:02:49,078 لیلی، الان میام پیشت لیلی، الان میام پیشت
60 00:02:50,788 00:02:53,539 ،خانم‌ها و آقایون رئیس‌جمهور ایالات متحده ،خانم‌ها و آقایون رئیس‌جمهور ایالات متحده
61 00:02:53,540 00:02:55,750 ممنون، سِت ممنون، سِت
62 00:02:55,751 00:02:57,293 لطفاً، همگی، بفرمایید لطفاً، همگی، بفرمایید
63 00:02:57,294 00:02:59,003 صبح بخیر - صبح بخیر - صبح بخیر - صبح بخیر -
64 00:02:59,004 00:03:01,339 همونطور که همگی میدونید، امروز روز فوق‌العاده شلوغیُ در پیش رو داریم همونطور که همگی میدونید، امروز روز فوق‌العاده شلوغیُ در پیش رو داریم
65 00:03:01,340 00:03:03,508 پس اگر بشه همین الان شروع کنیم. کارلا پس اگر بشه همین الان شروع کنیم. کارلا
66 00:03:03,509 00:03:05,551 جناب رئیس‌جمهور، سنا اولین جناب رئیس‌جمهور، سنا اولین
67 00:03:05,552 00:03:08,137 قانونِ اصلیِ ریاست‌جمهوریـتون رو معرفی کرده قانونِ اصلیِ ریاست‌جمهوریـتون رو معرفی کرده
68 00:03:08,138 00:03:10,682 آیا شما از لایحه‌ی 8180 سنا آیا شما از لایحه‌ی 8180 سنا
69 00:03:10,683 00:03:12,642 مبنی بر افزایش بررسی سوابق در فروش سلاح، حمایت می‌کنید؟ مبنی بر افزایش بررسی سوابق در فروش سلاح، حمایت می‌کنید؟
70 00:03:12,643 00:03:14,185 بله، حمایت می‌کنم بله، حمایت می‌کنم
71 00:03:14,186 00:03:16,437 ،همانطور که در نشست پرسش و پاسخ هم عرض کردم ،همانطور که در نشست پرسش و پاسخ هم عرض کردم
72 00:03:16,438 00:03:18,272 بر این باورم که همگی مسئولیم در جهت کاهش بر این باورم که همگی مسئولیم در جهت کاهش
73 00:03:18,273 00:03:20,066 میزانِ ارتکاب عملِ خشونت‌آمیز میزانِ ارتکاب عملِ خشونت‌آمیز
74 00:03:20,067 00:03:22,068 با تفنگ، از هیچ تلاشی مضایقه نکنیم با تفنگ، از هیچ تلاشی مضایقه نکنیم
75 00:03:22,069 00:03:23,361 و به‌نظرم این لایحه و به‌نظرم این لایحه
76 00:03:23,362 00:03:24,904 گام مهمی در این راستاست گام مهمی در این راستاست
77 00:03:24,905 00:03:26,489 نگران عواقب سیاسی این ماجرا نیستید، که در دوره‌تون‌ نگران عواقب سیاسی این ماجرا نیستید، که در دوره‌تون‌
78 00:03:26,490 00:03:28,574 به این زودی با چنین معضلِ دوقطبی‌سازی به این زودی با چنین معضلِ دوقطبی‌سازی
79 00:03:28,575 00:03:30,076 گلاویز میشید؟ گلاویز میشید؟
80 00:03:30,077 00:03:31,994 خیر، فکر می‌کنم تصویبِ قوانین خوب، حائز اهمیت‌تر از خیر، فکر می‌کنم تصویبِ قوانین خوب، حائز اهمیت‌تر از
81 00:03:31,995 00:03:33,830 نگرش سیاسیه نگرش سیاسیه
82 00:03:33,831 00:03:36,874 و علیرغم اینکه این مسئله در بعضی موارد دوقطبی‌سازـه و علیرغم اینکه این مسئله در بعضی موارد دوقطبی‌سازـه
83 00:03:36,875 00:03:39,293 ۸۴٪از مردم آمریکا معتقد به بررسی سختـگیرانه‌ترِ سوابق هستند ۸۴٪از مردم آمریکا معتقد به بررسی سختـگیرانه‌ترِ سوابق هستند
84 00:03:39,294 00:03:40,503 جول جول
85 00:03:40,504 00:03:42,755 در همین باب،‌ قربان بسیاری از ناظرین میگن در همین باب،‌ قربان بسیاری از ناظرین میگن
86 00:03:42,756 00:03:45,383 که طرز بیان لایحه نقص داره که طرز بیان لایحه نقص داره
87 00:03:45,384 00:03:47,218 میشه در این باره پاسخ بدین؟ - قطعاً - میشه در این باره پاسخ بدین؟ - قطعاً -
88 00:03:47,219 00:03:49,387 بنظرم حق با اوناست بنظرم حق با اوناست
89 00:03:49,388 00:03:51,264 اما اگر سنا، لایحه رو برای ،تصویب به مجلس ارجاع بده اما اگر سنا، لایحه رو برای ،تصویب به مجلس ارجاع بده
90 00:03:51,265 00:03:52,890 قول میدم که با قول میدم که با
91 00:03:52,891 00:03:55,184 جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها، و مستقل‌ها کار کنم جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها، و مستقل‌ها کار کنم
92 00:03:55,185 00:03:57,019 تا مطمئن شیم که قانونیُ تصویب می‌کنیم تا مطمئن شیم که قانونیُ تصویب می‌کنیم
93 00:03:57,020 00:03:58,646 که نهایتاً امنیت بیشتری برامون به بار میاره که نهایتاً امنیت بیشتری برامون به بار میاره
94 00:03:58,647 00:04:01,107 مضحکه. کسی نیومده از من کمک بگیره مضحکه. کسی نیومده از من کمک بگیره
95 00:04:01,108 00:04:02,733 خب، الان داره درخواست کمک می‌کنه خب، الان داره درخواست کمک می‌کنه
96 00:04:02,734 00:04:04,360 ،میخواهم یادآوری کنم ،میخواهم یادآوری کنم
97 00:04:04,361 00:04:06,737 این لایحه ربطی به جلوگیری از دسترسی مردم به سلاح نداره این لایحه ربطی به جلوگیری از دسترسی مردم به سلاح نداره
98 00:04:06,738 00:04:08,156 بحثش اینه که بحثش اینه که
99 00:04:08,157 00:04:09,449 ،اولاً سلاح به دست کسایی که نباید ،اولاً سلاح به دست کسایی که نباید
100 00:04:09,450 00:04:11,701 نیفته نیفته
101 00:04:11,702 00:04:13,995 واکنش‌های اولیه‌ی رسانه‌های اجتماعی به لایحه جور وا جورـه واکنش‌های اولیه‌ی رسانه‌های اجتماعی به لایحه جور وا جورـه
102 00:04:13,996 00:04:15,037 خب، الکی که بهش نمیگن خب، الکی که بهش نمیگن
103 00:04:15,038 00:04:16,247 موضوع بحث‌برانگیزِ اجتناب کردنی موضوع بحث‌برانگیزِ اجتناب کردنی
104 00:04:16,248 00:04:17,874 خب، با در نظر گرفتن کلیه‌ی جوانب میشه گفت واکنش‌ها، تقریباً مثبتن خب، با در نظر گرفتن کلیه‌ی جوانب میشه گفت واکنش‌ها، تقریباً مثبتن
105 00:04:17,875 00:04:19,000 مطمئن می‌شیم که اطلاعات از تمام مطمئن می‌شیم که اطلاعات از تمام
106 00:04:19,001 00:04:20,334 شبکه‌های اطلاع رسانی کاخ‌سفید پخش بشه شبکه‌های اطلاع رسانی کاخ‌سفید پخش بشه
107 00:04:20,335 00:04:21,878 مطمئن میشیم که مردم میدونن ارقام صحت دارن مطمئن میشیم که مردم میدونن ارقام صحت دارن
108 00:04:21,879 00:04:23,713 و در رابطه با نشست مردمی و در رابطه با نشست مردمی
109 00:04:23,714 00:04:25,840 خانم کرکمن امروز میزبان یه میزگرد خانم کرکمن امروز میزبان یه میزگرد
110 00:04:25,841 00:04:27,425 با عده‌ای از ذینفع‌هاست [منظورِ ست قربانیان حوادث مرتبط با سلاح‌ـست‌] با عده‌ای از ذینفع‌هاست [منظورِ ست قربانیان حوادث مرتبط با سلاح‌ـست‌]
111 00:04:27,426 00:04:29,677 ،ست، اونا مردمن... مادرن پدرن، دخترن، پسرن ،ست، اونا مردمن... مادرن پدرن، دخترن، پسرن
112 00:04:29,678 00:04:30,596 هیچ‌وقت نمی‌تونیم اینو فراموش کنیم هیچ‌وقت نمی‌تونیم اینو فراموش کنیم
113 00:04:30,597 00:04:32,472 بله، قربان بله، قربان
114 00:04:32,473 00:04:34,140 الان میرم یه سر به خانم کرکمن بزنم الان میرم یه سر به خانم کرکمن بزنم
115 00:04:34,141 00:04:36,350 باشه، ممنون - حالا که حرف از اعداد و ارقام شد، قربان - باشه، ممنون - حالا که حرف از اعداد و ارقام شد، قربان -
116 00:04:36,351 00:04:38,019 باید بتونیم ظرف ۲ روز، 51 رأی سنا جمع کنیم باید بتونیم ظرف ۲ روز، 51 رأی سنا جمع کنیم
117 00:04:38,020 00:04:39,312 که قرار نیست راحت باشه که قرار نیست راحت باشه
118 00:04:39,313 00:04:41,272 همونطور که میدونید، طرزِ بیان لایحه ایده‌آل نیست همونطور که میدونید، طرزِ بیان لایحه ایده‌آل نیست
119 00:04:41,273 00:04:42,523 واسه همینه که سناتور بومن انتخابش کرده واسه همینه که سناتور بومن انتخابش کرده
120 00:04:42,524 00:04:44,358 در تلاشه منُ لای منگنه بذاره در تلاشه منُ لای منگنه بذاره
121 00:04:44,359 00:04:46,569 خب، «هیچکسی "عزیزم" رو توی حاشیه نمیذاره»، قربان ساخته‌ی 1987 'Dirty Dancing' دیالوگی از فیلم] [که مضمونش این است که آن فرد، نباید دست کم گرفته شود خب، «هیچکسی "عزیزم" رو توی حاشیه نمیذاره»، قربان ساخته‌ی 1987 'Dirty Dancing' دیالوگی از فیلم] [که مضمونش این است که آن فرد، نباید دست کم گرفته شود
122 00:04:46,570 00:04:47,987 فکر نکنم اینقدر سن و سال داشته باشی فکر نکنم اینقدر سن و سال داشته باشی
123 00:04:47,988 00:04:49,238 که در جریان اون فیلمه باشی - مجبور بودم دیگه - که در جریان اون فیلمه باشی - مجبور بودم دیگه -
124 00:04:49,239 00:04:50,740 ولی از این شرایط خارجـتون می‌کنیم ولی از این شرایط خارجـتون می‌کنیم
125 00:04:50,741 00:04:52,450 دایان هانتر، رهبر حزب اقلیت رهبران احزاب اقلیت و اکثریت، دو سناتور از همین احزابند که بعنوان] [سخنگویان ارشد حزبشان برنامه قانونگذاری و اجرایی سنا را تنظیم می‌کنند دایان هانتر، رهبر حزب اقلیت رهبران احزاب اقلیت و اکثریت، دو سناتور از همین احزابند که بعنوان] [سخنگویان ارشد حزبشان برنامه قانونگذاری و اجرایی سنا را تنظیم می‌کنند
126 00:04:52,451 00:04:53,910 بزودی میرسه اینجا بزودی میرسه اینجا
127 00:04:53,911 00:04:55,828 اگر قرار باشه کسی توی این مسئله ازمون حمایت کنه، دموکرات‌هان اگر قرار باشه کسی توی این مسئله ازمون حمایت کنه، دموکرات‌هان
128 00:04:55,829 00:04:57,372 متأسفانه، دموکرات‌ها 46تان متأسفانه، دموکرات‌ها 46تان
129 00:04:59,500 00:05:01,125 صبح بخیر، خانم. همین الان داشتم میومدم شما رو ببینم صبح بخیر، خانم. همین الان داشتم میومدم شما رو ببینم
130 00:05:01,126 00:05:02,668 یادداشت‌های مختصر به‌دستتون رسید؟ - آره، رسید - یادداشت‌های مختصر به‌دستتون رسید؟ - آره، رسید -
131 00:05:02,669 00:05:03,669 ممنون. عالین ممنون. عالین
132 00:05:03,670 00:05:05,087 پس، ما توی اتاق رزولتـیم [اتاقی مخصوص نشست‌ها در جناح غربی کاخ‌سفید] پس، ما توی اتاق رزولتـیم [اتاقی مخصوص نشست‌ها در جناح غربی کاخ‌سفید]
133 00:05:05,088 00:05:07,340 بخش برگزاری نشست‌های مردمی و ...رویدادهای درون دولتیِ کاخ‌سفید، ۱۲نفر این بخش، همینک، پس از ریاست‌جمهوری ترامپ، به دو قسمت] [دفترِ رویدادهای درون دولتی» و «ارتباط با مردم» تفیکیک شده» بخش برگزاری نشست‌های مردمی و ...رویدادهای درون دولتیِ کاخ‌سفید، ۱۲نفر این بخش، همینک، پس از ریاست‌جمهوری ترامپ، به دو قسمت] [دفترِ رویدادهای درون دولتی» و «ارتباط با مردم» تفیکیک شده»
134 00:05:07,341 00:05:09,258 مرد و زن رو از سراسر کشور گردِ هم آورده مرد و زن رو از سراسر کشور گردِ هم آورده
135 00:05:09,259 00:05:11,010 قشرهایِ مختلفِ خوبی از سن و نژادهای متفاوتن قشرهایِ مختلفِ خوبی از سن و نژادهای متفاوتن
136 00:05:11,011 00:05:12,595 و هر کدومشون، متأسفانه، یکیُ و هر کدومشون، متأسفانه، یکیُ
137 00:05:12,596 00:05:13,971 بخاطر ارتکاب خشونت با سلاح از دست داده بخاطر ارتکاب خشونت با سلاح از دست داده
138 00:05:13,972 00:05:15,848 ،پس روز راحتی نیست ،پس روز راحتی نیست
139 00:05:15,849 00:05:17,183 ولی ماجراهاشون علت اهمیت بالایِ ولی ماجراهاشون علت اهمیت بالایِ
140 00:05:17,184 00:05:18,851 اینکارو به مردم یادآوری می‌کنه اینکارو به مردم یادآوری می‌کنه
141 00:05:18,852 00:05:20,812 و فشارُ روی سنا برای این لایحه نگه میداره و فشارُ روی سنا برای این لایحه نگه میداره
142 00:05:20,813 00:05:22,814 آره، دقیقاً. اگرچه من جای شما بودم، صریحاً آره، دقیقاً. اگرچه من جای شما بودم، صریحاً
143 00:05:22,815 00:05:25,149 حرفی درباره‌ی لایحه نمی‌زدم... امروز راستش فقط روز گوش دادنه حرفی درباره‌ی لایحه نمی‌زدم... امروز راستش فقط روز گوش دادنه
144 00:05:25,150 00:05:26,776 نمی‌خواید قولی چیزی بدید نمی‌خواید قولی چیزی بدید
145 00:05:26,777 00:05:28,277 ست، خواهشاً ناراحت نباش ست، خواهشاً ناراحت نباش
146 00:05:28,278 00:05:30,404 درس‌هامو یاد گرفتم درس‌هامو یاد گرفتم
147 00:05:30,405 00:05:31,739 خانم، منظورم این نبود خانم، منظورم این نبود
148 00:05:31,740 00:05:33,199 اتفاقاً چرا، منظورت همینه اتفاقاً چرا، منظورت همینه
149 00:05:33,200 00:05:34,367 و عیبی هم نداره... شغلته دیگه و عیبی هم نداره... شغلته دیگه
150 00:05:34,368 00:05:35,701 باشه باشه
151 00:05:35,702 00:05:37,578 ...اون بالا اصحاب رسانه دارن با مقامات ملاقات می‌کنن ...اون بالا اصحاب رسانه دارن با مقامات ملاقات می‌کنن
152 00:05:37,579 00:05:38,996 ...یه چندتا خبرنگارن ...یه چندتا خبرنگارن
153 00:05:38,997 00:05:40,748 ولی هر وقت نشست شروع شه، دیگه خبری از رسانه‌ای شدن ماجرا نیست ولی هر وقت نشست شروع شه، دیگه خبری از رسانه‌ای شدن ماجرا نیست
154 00:05:40,749 00:05:41,625 دیگه فقط شمایید و اونا دیگه فقط شمایید و اونا
155 00:05:41,626 00:05:43,251 باشه باشه
156 00:05:43,252 00:05:46,087 میدونی، وقتی من و تام وارد کاخ‌سفید شدیم میدونی، وقتی من و تام وارد کاخ‌سفید شدیم
157 00:05:46,088 00:05:48,172 اصلاً به ذهنمم خطور نمیکرد انتظار چیو داشته باشم اصلاً به ذهنمم خطور نمیکرد انتظار چیو داشته باشم
158 00:05:48,173 00:05:50,550 ولی این ولی این
159 00:05:50,551 00:05:53,594 حرف زدن درباره‌ی مسائلی که واقعاً برای مردم مهمن حرف زدن درباره‌ی مسائلی که واقعاً برای مردم مهمن
160 00:05:53,595 00:05:56,514 دقیقاً چیزیـه که می‌خواستم اتفاق بیفته دقیقاً چیزیـه که می‌خواستم اتفاق بیفته
161 00:05:56,515 00:05:57,932 بابت کمکت ممنون بابت کمکت ممنون
162 00:05:57,933 00:05:59,560 ممنون، خانم ممنون، خانم
163 00:06:02,187 00:06:04,146 خارج کردن این لایحه از کمیسیون خارج کردن این لایحه از کمیسیون
164 00:06:04,147 00:06:05,648 یه قدرت‌نمایی محض از سمت بومنـه یه قدرت‌نمایی محض از سمت بومنـه
165 00:06:05,649 00:06:07,233 یعنی، شاید جدیداً عضو سنا شده باشه یعنی، شاید جدیداً عضو سنا شده باشه
166 00:06:07,234 00:06:08,818 ولی سیاست‌مدار نکرده‌کاری نیست - جداً - ولی سیاست‌مدار نکرده‌کاری نیست - جداً -
167 00:06:08,819 00:06:10,361 این یارو از منصب فرمانداری استعفا داد این یارو از منصب فرمانداری استعفا داد
168 00:06:10,362 00:06:11,946 تا بتونه نماینده‌ی سنا بشه تا بتونه نماینده‌ی سنا بشه
169 00:06:11,947 00:06:13,739 در تلاشه هر چه سریعتر سابقه‌ی ملیـشُ در تلاشه هر چه سریعتر سابقه‌ی ملیـشُ
170 00:06:13,740 00:06:15,658 پُر و پیمون کنه - و کارشم داره جواب میده - پُر و پیمون کنه - و کارشم داره جواب میده -
171 00:06:15,659 00:06:17,577 همین الانشم صحبت اینه که بومن نامی میخواد توی کاخ‌سفید سمتی داشته باشه همین الانشم صحبت اینه که بومن نامی میخواد توی کاخ‌سفید سمتی داشته باشه
172 00:06:17,578 00:06:18,786 و در تلاشه تا رقیبشُ و در تلاشه تا رقیبشُ
173 00:06:18,787 00:06:20,246 از دور خارج کنه، خانم از دور خارج کنه، خانم
174 00:06:20,247 00:06:23,207 یعنی، داره این لایحه رو بدون مشورت با شما ارائه می‌کنه؟ یعنی، داره این لایحه رو بدون مشورت با شما ارائه می‌کنه؟
175 00:06:23,208 00:06:24,834 داره به هر دری میزنه تا شما رو به زانو در بیاره داره به هر دری میزنه تا شما رو به زانو در بیاره
176 00:06:24,835 00:06:26,961 ...آره، خب ...آره، خب
177 00:06:26,962 00:06:28,963 بعنوان ارشدِ جمهوری‌خواهان ،توی ساختمون هیل کنگره بعنوان ارشدِ جمهوری‌خواهان ،توی ساختمون هیل کنگره
178 00:06:28,964 00:06:30,756 باید مراقب باشم که چطور واکنش نشون میدم باید مراقب باشم که چطور واکنش نشون میدم
179 00:06:30,757 00:06:32,174 اون هنوز یه عضو از حزب منه اون هنوز یه عضو از حزب منه
180 00:06:32,175 00:06:34,176 خانم، با احترام، من مخالفم خانم، با احترام، من مخالفم
181 00:06:34,177 00:06:36,178 ...به‌نظرم، تا قبل از اینکه حزبُ تصاحب کنه ...به‌نظرم، تا قبل از اینکه حزبُ تصاحب کنه
182 00:06:36,179 00:06:38,806 باید ضربه شستِ محکمی بهش بزنید باید ضربه شستِ محکمی بهش بزنید
183 00:06:38,807 00:06:40,391 بهش نشون بدید بهش نشون بدید
184 00:06:40,392 00:06:45,152 فقط اون نیست که توی کنگره خرش میره با توجه به اینکه بومن رئیس کمیسیون لایحه و] [تخصیص بودجه‌ست و از قدرت بالایی برخورداره فقط اون نیست که توی کنگره خرش میره با توجه به اینکه بومن رئیس کمیسیون لایحه و] [تخصیص بودجه‌ست و از قدرت بالایی برخورداره
185 00:06:46,148 00:06:48,232 سناتور هانتر، خیلی ممنون که اومدین سناتور هانتر، خیلی ممنون که اومدین
186 00:06:48,233 00:06:49,233 ،فکر کنم رئیس‌ستادم ،فکر کنم رئیس‌ستادم
187 00:06:49,234 00:06:50,610 امیلی رودز، رو میشناسید امیلی رودز، رو میشناسید
188 00:06:50,611 00:06:51,861 دیدار مجددتون باعث خوشحالیه، سناتور دیدار مجددتون باعث خوشحالیه، سناتور
189 00:06:51,862 00:06:53,779 به‌همچنین - خواهش می‌کنم - به‌همچنین - خواهش می‌کنم -
190 00:06:53,780 00:06:56,282 جناب رئیس‌جمهور، امروز صبح بیانیه‌تون رو تحسین کردم جناب رئیس‌جمهور، امروز صبح بیانیه‌تون رو تحسین کردم
191 00:06:56,283 00:06:58,285 خیلی ممنونم بفرمایید خیلی ممنونم بفرمایید
192 00:07:00,829 00:07:02,747 به وضوح، روی حمایت شما توی سنا به وضوح، روی حمایت شما توی سنا
193 00:07:02,748 00:07:06,167 من‌باب لایحه‌ی 8180 سنا،حساب می‌کنیم من‌باب لایحه‌ی 8180 سنا،حساب می‌کنیم
194 00:07:06,168 00:07:08,210 و با توجه به پیشینه‌‌تون بعنوان دادستان کُل و با توجه به پیشینه‌‌تون بعنوان دادستان کُل
195 00:07:08,211 00:07:09,920 ،ایالت بزرگ ماساچوست ،ایالت بزرگ ماساچوست
196 00:07:09,921 00:07:12,340 اطمینان دارم که می‌تونم بعنوان یه متحد روتون حساب کنم اطمینان دارم که می‌تونم بعنوان یه متحد روتون حساب کنم
197 00:07:12,341 00:07:14,508 باعث افتخاره که اعلام کنم ماساچوست باعث افتخاره که اعلام کنم ماساچوست
198 00:07:14,509 00:07:16,802 یکی از سفت و سخت‌ترین قوانین حمل سلاحُ توی کشور داره یکی از سفت و سخت‌ترین قوانین حمل سلاحُ توی کشور داره
199 00:07:16,803 00:07:18,220 البته، که دوست دارم ببینم البته، که دوست دارم ببینم
200 00:07:18,221 00:07:20,222 بررسی سوابق جهانی تبدیل به یکی از قوانین این مرز و بوم شده بررسی سوابق جهانی تبدیل به یکی از قوانین این مرز و بوم شده
201 00:07:20,223 00:07:22,600 متوجهم که این لایحه، شاید نظارت رو در حد مطلوب شما اعمال نکنه متوجهم که این لایحه، شاید نظارت رو در حد مطلوب شما اعمال نکنه
202 00:07:22,601 00:07:24,393 ولی معتقدم که این لایحه بدایه‌ی کار رو ولی معتقدم که این لایحه بدایه‌ی کار رو
203 00:07:24,394 00:07:25,436 در مسیر درستی قرار میده در مسیر درستی قرار میده
204 00:07:25,437 00:07:27,021 فقط این مسئله نیست فقط این مسئله نیست
205 00:07:27,022 00:07:30,608 یه عده میگن، متن لایحه‌ی 8180 سنا به طرز فاجعه‌آمیزی مشکل داره یه عده میگن، متن لایحه‌ی 8180 سنا به طرز فاجعه‌آمیزی مشکل داره
206 00:07:30,609 00:07:33,402 ...توی مجلس روی متنش کار می‌کنیم ...توی مجلس روی متنش کار می‌کنیم
207 00:07:33,403 00:07:34,904 ،منتها اگر نتونیم از سنا ردش کنیم ،منتها اگر نتونیم از سنا ردش کنیم
208 00:07:34,905 00:07:37,114 نمی‌دونم فرصت دیگه‌ای برای اینکار گیرمون میاد یا نه نمی‌دونم فرصت دیگه‌ای برای اینکار گیرمون میاد یا نه
209 00:07:37,115 00:07:38,741 باهاتون موافقم، جناب رئیس‌جمهور باهاتون موافقم، جناب رئیس‌جمهور
210 00:07:38,742 00:07:41,077 به‌همین خاطر هم مایلم همکارامو مجاب کنم به‌همین خاطر هم مایلم همکارامو مجاب کنم
211 00:07:41,078 00:07:42,912 تا باهاش موافقت کنن تا باهاش موافقت کنن
212 00:07:42,913 00:07:44,372 خیلی خوشحالم که اینو می‌شنوم خیلی خوشحالم که اینو می‌شنوم
213 00:07:44,373 00:07:46,290 آره، ولی اگر تمام دموکرات‌های سنا هم آره، ولی اگر تمام دموکرات‌های سنا هم
214 00:07:46,291 00:07:48,376 به این لایحه رأی موافق بدن برای تصویبش کافی نیست به این لایحه رأی موافق بدن برای تصویبش کافی نیست
215 00:07:48,377 00:07:50,169 بازم رأی 5تا جمهوری‌خواهُ لازم دارین بازم رأی 5تا جمهوری‌خواهُ لازم دارین
216 00:07:50,170 00:07:52,046 آره، می‌دونیم که این یه چالش پیش روی ماست آره، می‌دونیم که این یه چالش پیش روی ماست
217 00:07:52,047 00:07:54,173 شما اینجا فقط با جک بومن رقابت نمی‌کنید، قربان شما اینجا فقط با جک بومن رقابت نمی‌کنید، قربان
218 00:07:54,174 00:07:55,591 رقیبتون لابی تفنگه هواداران‌ طرح‌‌ بخصوصى‌ كه‌ در كنگره‌ براى] [جلب‌ توافق‌ و آراى نمايندگان‌ فعاليت‌ مى‌كنند رقیبتون لابی تفنگه هواداران‌ طرح‌‌ بخصوصى‌ كه‌ در كنگره‌ براى] [جلب‌ توافق‌ و آراى نمايندگان‌ فعاليت‌ مى‌كنند
219 00:07:55,592 00:07:57,301 با اقشار طرفدار متمم دوم طرفید با اقشار طرفدار متمم دوم طرفید
220 00:07:57,302 00:07:59,470 گرون پاتون تموم میشه گرون پاتون تموم میشه
221 00:07:59,471 00:08:02,056 و اینکه باید بدونیم شما خیلی درازاش باج نمی‌دین و اینکه باید بدونیم شما خیلی درازاش باج نمی‌دین
222 00:08:02,057 00:08:03,849 منظورت چیه؟ منظورت چیه؟
223 00:08:03,850 00:08:05,726 ...منظورم اینه که ...منظورم اینه که
224 00:08:05,727 00:08:08,437 ،ما خط قرمز شما رو نمی‌دونیم ،ما خط قرمز شما رو نمی‌دونیم
225 00:08:08,438 00:08:11,649 ولی می‌تونم بهتون بگم ما چیو تحمل نمی‌کنیم ولی می‌تونم بهتون بگم ما چیو تحمل نمی‌کنیم
226 00:08:11,650 00:08:14,610 اگر بویی از کاهش مالیات افراد ثروتمند اگر بویی از کاهش مالیات افراد ثروتمند
227 00:08:14,611 00:08:17,822 یا کسر بيمه‌ى پزشكى‌ سالمندان‌ یا بیمه‌ی تأمین اجتماعی ببریم یا کسر بيمه‌ى پزشكى‌ سالمندان‌ یا بیمه‌ی تأمین اجتماعی ببریم
228 00:08:17,823 00:08:20,825 دیگه از این لایحه حمایت نمی‌کنیم دیگه از این لایحه حمایت نمی‌کنیم
229 00:08:20,826 00:08:23,494 بهتون قول میدم، سناتور بهتون قول میدم، سناتور
230 00:08:23,495 00:08:24,413 موضع منم مثل شماست موضع منم مثل شماست
231 00:08:24,414 00:08:25,663 خوبه خوبه
232 00:08:25,664 00:08:27,498 و موفق باشید، جناب رئیس‌جمهور و موفق باشید، جناب رئیس‌جمهور
233 00:08:27,499 00:08:29,543 متأسفانه به شانس آوردن هم نیاز دارید متأسفانه به شانس آوردن هم نیاز دارید
234 00:08:32,796 00:08:34,338 آزادی آزادی
235 00:08:34,339 00:08:36,048 این چیزیست که امریکا را ...تبدیل به کشوری بزرگ می‌کند این چیزیست که امریکا را ...تبدیل به کشوری بزرگ می‌کند
236 00:08:36,049 00:08:38,718 نبردی که هیچ‌گاه خاتمه نمی‌یابد نبردی که هیچ‌گاه خاتمه نمی‌یابد
237 00:08:38,719 00:08:41,554 و هنگامی که نیروهای جسورِ ارتش ایالات متحده و هنگامی که نیروهای جسورِ ارتش ایالات متحده
238 00:08:41,555 00:08:43,681 در مناطق جنگی در سراسر گیتی مستقر می‌شوند در مناطق جنگی در سراسر گیتی مستقر می‌شوند
239 00:08:43,682 00:08:47,601 براونینگ رید هم درست همانجا در کنار آنهاست براونینگ رید هم درست همانجا در کنار آنهاست
240 00:08:47,602 00:08:49,437 زمانی که پای استراتژی‌ امنیتی در میان باشد زمانی که پای استراتژی‌ امنیتی در میان باشد
241 00:08:49,438 00:08:50,938 براونینگ رید پیش‌قدم است براونینگ رید پیش‌قدم است
242 00:08:50,939 00:08:53,357 براونینگ رید سال 1993 تأسیس شد براونینگ رید سال 1993 تأسیس شد
243 00:08:53,358 00:08:55,234 ،دو دهه‌ی اولیه‌ی فعالیتـشون ،دو دهه‌ی اولیه‌ی فعالیتـشون
244 00:08:55,235 00:08:57,486 یه نهاد نظامی خصوصیِ کمک‌حال و درخدمتِ پنتاگون بودن یه نهاد نظامی خصوصیِ کمک‌حال و درخدمتِ پنتاگون بودن
245 00:08:57,487 00:08:58,904 ...آره، یادمه چند تا از اعضاشون ...آره، یادمه چند تا از اعضاشون
246 00:08:58,905 00:09:00,614 به یه گروه از غيرنظامى‌‌ها توی افغانستان شلیک کردن به یه گروه از غيرنظامى‌‌ها توی افغانستان شلیک کردن
247 00:09:00,615 00:09:02,408 درسته، و برای سرپوش گذاشتن روی ماجرا، به مقامات افغان درسته، و برای سرپوش گذاشتن روی ماجرا، به مقامات افغان
248 00:09:02,409 00:09:03,534 رشوه دادن رشوه دادن
249 00:09:03,535 00:09:04,994 جالبـه جالبـه
250 00:09:04,995 00:09:07,079 سر تا پای اونجا به فساد کشیده شد سر تا پای اونجا به فساد کشیده شد
251 00:09:07,080 00:09:09,707 به‌هرحال، جولای گذشته شرکت منحل شد به‌هرحال، جولای گذشته شرکت منحل شد
252 00:09:09,708 00:09:11,500 تنها چیزی که ازش مونده چند تا مایملک مستغلـه تنها چیزی که ازش مونده چند تا مایملک مستغلـه
253 00:09:11,501 00:09:14,336 که هنوزم که هنوزه دارن به طرز عجیبی بخاطرشون مالیات بر دارایی پرداخت می‌کنن که هنوزم که هنوزه دارن به طرز عجیبی بخاطرشون مالیات بر دارایی پرداخت می‌کنن
254 00:09:14,337 00:09:17,381 یکی از املاک، خونه بروک متیسونـه یکی از املاک، خونه بروک متیسونـه
255 00:09:17,382 00:09:19,009 جایی که فایل ارزیابی تهدیدُ پیدا کردیم جایی که فایل ارزیابی تهدیدُ پیدا کردیم
256 00:09:21,553 00:09:23,929 ...همینطور چند تا دارایی توی دریگز، داكوتاى شمالى‌ [شهری در شهرستان تتون ایالت آیداهو] ...همینطور چند تا دارایی توی دریگز، داكوتاى شمالى‌ [شهری در شهرستان تتون ایالت آیداهو]
257 00:09:23,930 00:09:26,557 48کیلومتری خارج از "دویلز لیک" دارن [شهری در ایالت داکوتای شمالی] 48کیلومتری خارج از "دویلز لیک" دارن [شهری در ایالت داکوتای شمالی]
258 00:09:26,558 00:09:28,350 خب، درست عین وسط ناکجاآباده خب، درست عین وسط ناکجاآباده
259 00:09:28,351 00:09:29,727 که اینطور؟ که اینطور؟
260 00:09:29,728 00:09:32,688 پس چرا بروک متیسون بین فوریه 2011 تا سپتامبر 2015 پس چرا بروک متیسون بین فوریه 2011 تا سپتامبر 2015
261 00:09:32,689 00:09:36,109 ۴بار با هواپیما عازمِ داکوتای شمالی شده؟ ۴بار با هواپیما عازمِ داکوتای شمالی شده؟
262 00:09:38,445 00:09:40,154 باید بفهمیم چی اونجاست باید بفهمیم چی اونجاست
263 00:09:40,155 00:09:41,955 آره، خب، ولی تنها نرو. یه پشتیبان با خودت ببر آره، خب، ولی تنها نرو. یه پشتیبان با خودت ببر
264 00:09:43,825 00:09:45,493 به جیسون زنگ میزنم به جیسون زنگ میزنم
265 00:09:45,494 00:09:46,786 شوخیت گرفته؟ شوخیت گرفته؟
266 00:09:46,787 00:09:48,579 اون گردن‌باره. شرایطش پایدار نیست اون گردن‌باره. شرایطش پایدار نیست
267 00:09:48,580 00:09:50,956 جان، اونا بچشو گرفته بودن جان، اونا بچشو گرفته بودن
268 00:09:50,957 00:09:52,166 تو بودی چیکار میکردی؟ تو بودی چیکار میکردی؟
269 00:09:52,167 00:09:53,292 فقط در تلاشم حواسم بهت باشه فقط در تلاشم حواسم بهت باشه
270 00:09:53,293 00:09:54,418 ،میدونم دوستته ولی به این معنی نیست که صلاحیت ،میدونم دوستته ولی به این معنی نیست که صلاحیت
271 00:09:54,419 00:09:55,711 داره بخشی از این تحقیقات بشه داره بخشی از این تحقیقات بشه
272 00:09:55,712 00:09:57,213 رئیس‌جمهور بهم دستور مستقیم داد تا رئیس‌جمهور بهم دستور مستقیم داد تا
273 00:09:57,214 00:10:00,341 به هر وسیله‌ی لازم از اسرار این توطئه پرده بردارم به هر وسیله‌ی لازم از اسرار این توطئه پرده بردارم
274 00:10:00,342 00:10:02,301 منم که همکارمو انتخاب می‌کنم، جان منم که همکارمو انتخاب می‌کنم، جان
275 00:10:02,302 00:10:04,178 و آتوود رو انتخاب می‌کنم و آتوود رو انتخاب می‌کنم
276 00:10:04,179 00:10:06,014 وقتی برسیم اونجا خبر میدیم وقتی برسیم اونجا خبر میدیم
277 00:10:14,564 00:10:16,315 جناب رئیس‌جمهور جناب رئیس‌جمهور
278 00:10:16,316 00:10:18,651 خوش برگشتی. نیویورک چطور بود؟ خوش برگشتی. نیویورک چطور بود؟
279 00:10:18,652 00:10:21,612 ،خب، روس‌ِ طرف حسابم یکم بدقلقه ولی اوضاع رو راست و ریس کردیم ،خب، روس‌ِ طرف حسابم یکم بدقلقه ولی اوضاع رو راست و ریس کردیم
280 00:10:21,613 00:10:24,490 الان که حرف می‌زنیم، مأموران محافظ صلح سازمان ملل ، به سمت ناروبا در حرکتن الان که حرف می‌زنیم، مأموران محافظ صلح سازمان ملل ، به سمت ناروبا در حرکتن
281 00:10:24,491 00:10:26,200 فوق‌العاده‌ست. چطور اینکارو کردید؟ فوق‌العاده‌ست. چطور اینکارو کردید؟
282 00:10:26,201 00:10:28,494 یه کم از حقه‌های قدیمی تجارتِ اسب تگزاسی استفاده کردم یه کم از حقه‌های قدیمی تجارتِ اسب تگزاسی استفاده کردم
283 00:10:28,495 00:10:29,829 میدونی، آخر کار میدونی، آخر کار
284 00:10:29,830 00:10:32,623 بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم، تفاهم داشتیم بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم، تفاهم داشتیم
285 00:10:32,624 00:10:35,417 غیر از اینکه احتمالاً تو و جک بومن این‌قدر تفاهم ندارین غیر از اینکه احتمالاً تو و جک بومن این‌قدر تفاهم ندارین
286 00:10:35,418 00:10:37,711 می‌بینم که تصمیم گرفتی سر لایحه‌ش باهاش کَل بندازی می‌بینم که تصمیم گرفتی سر لایحه‌ش باهاش کَل بندازی
287 00:10:37,712 00:10:39,088 آره آره
288 00:10:39,089 00:10:41,549 بنظرت اشتباه بود؟ بنظرت اشتباه بود؟
289 00:10:41,550 00:10:44,385 بنظر خودت بود؟ بنظر خودت بود؟
290 00:10:44,386 00:10:45,803 وقتی حرف‌های اون زنه رو توی ،نشست پرسش و پاسخ شنیدم وقتی حرف‌های اون زنه رو توی ،نشست پرسش و پاسخ شنیدم
291 00:10:45,804 00:10:47,596 بنظرم اشتباه نبود بنظرم اشتباه نبود
292 00:10:47,597 00:10:48,764 ،وقتی امروز صبح با مطبوعات حرف زدم ،وقتی امروز صبح با مطبوعات حرف زدم
293 00:10:48,765 00:10:50,266 بنظرم اشتباه نبود بنظرم اشتباه نبود
294 00:10:50,267 00:10:53,853 ولی حتی دموکرات‌ها هم خیلی درباره‌ش خوش‌بین به‌نظر نمیرسن ولی حتی دموکرات‌ها هم خیلی درباره‌ش خوش‌بین به‌نظر نمیرسن
295 00:10:53,854 00:10:55,980 به ساختمون هیل کنگره خوش اومدی به ساختمون هیل کنگره خوش اومدی
296 00:10:55,981 00:10:58,065 سر همین ماجرا خیلی‌ها جون دادن سر همین ماجرا خیلی‌ها جون دادن
297 00:10:58,066 00:10:59,859 مثلاً دارین بهم قوت‌ قلب‌ میدین؟ مثلاً دارین بهم قوت‌ قلب‌ میدین؟
298 00:10:59,860 00:11:01,735 این یادآوری حقایقـه این یادآوری حقایقـه
299 00:11:01,736 00:11:03,737 مردم امریکا تو رو دوست دارن، تام مردم امریکا تو رو دوست دارن، تام
300 00:11:03,738 00:11:05,406 ،تو مستقلی ،تو مستقلی
301 00:11:05,407 00:11:07,825 و هیچی هم به هیچ‌کس بدهکار نیستی و هیچی هم به هیچ‌کس بدهکار نیستی
302 00:11:07,826 00:11:11,370 ولی این یعنی، کسی هم چیزی بهت بدهکار نیست ولی این یعنی، کسی هم چیزی بهت بدهکار نیست
303 00:11:11,371 00:11:13,998 هنوز توی سیاست‌بازی‌های واشنگتن خبره نشدم هنوز توی سیاست‌بازی‌های واشنگتن خبره نشدم
304 00:11:13,999 00:11:17,001 انصافاً، هیچ‌وقت تجربه‌ی سیاست‌بازی رو هم نداشتی انصافاً، هیچ‌وقت تجربه‌ی سیاست‌بازی رو هم نداشتی
305 00:11:17,002 00:11:19,670 ،و درباره‌ی اون لایحه، خب متنش درب و داغونه ،و درباره‌ی اون لایحه، خب متنش درب و داغونه
306 00:11:19,671 00:11:21,964 ولی اصل کلامش درسته ولی اصل کلامش درسته
307 00:11:21,965 00:11:25,176 ،و مهم‌تر اینکه لایحه‌ی بهتر از این گیرت نمیاد ،و مهم‌تر اینکه لایحه‌ی بهتر از این گیرت نمیاد
308 00:11:25,177 00:11:27,970 اینکه چطور به اینجا رسیدی رو فراموش کن، تام اینکه چطور به اینجا رسیدی رو فراموش کن، تام
309 00:11:27,971 00:11:30,431 عینِ ژنرال‌ها در کلِّ تاریخه عینِ ژنرال‌ها در کلِّ تاریخه
310 00:11:30,432 00:11:32,725 همیشه که خودت نوع زمینـتُ مشخص نمی‌کنی همیشه که خودت نوع زمینـتُ مشخص نمی‌کنی
311 00:11:32,726 00:11:35,186 ...تنها چیزی که الان مهمه ...تنها چیزی که الان مهمه
312 00:11:35,187 00:11:38,355 جنگیدن در نبرد پیش‌ روتـه جنگیدن در نبرد پیش‌ روتـه
313 00:11:38,356 00:11:41,317 و اگر برنده شی، به مبارزه‌ طلبیدنش اشتباه نبوده و اگر برنده شی، به مبارزه‌ طلبیدنش اشتباه نبوده
314 00:11:41,318 00:11:43,236 پس بهتره اون ۵۱ رأیُ جمع کنیم پس بهتره اون ۵۱ رأیُ جمع کنیم
315 00:11:49,701 00:11:51,368 سرشیر؟ سرشیر؟
316 00:11:51,369 00:11:53,329 پدرم همیشه میگفت یه مرد برای زنده‌موندن فقط دو چیز لازم داره پدرم همیشه میگفت یه مرد برای زنده‌موندن فقط دو چیز لازم داره
317 00:11:53,330 00:11:56,540 قهوه‌ی تلخ و ویسکی ایرلندی قهوه‌ی تلخ و ویسکی ایرلندی
318 00:11:56,541 00:11:58,626 گویا پدرت توی واشنگتن کار میکرده گویا پدرت توی واشنگتن کار میکرده
319 00:11:58,627 00:11:59,793 خواهش می‌کنم خواهش می‌کنم
320 00:11:59,794 00:12:02,046 نه، خانم، اون... 38 سال توی نه، خانم، اون... 38 سال توی
321 00:12:02,047 00:12:04,089 غرب مونتانا گله‌داری میکرد غرب مونتانا گله‌داری میکرد
322 00:12:04,090 00:12:05,841 واقعاً با پوتین اومدم اینجا واقعاً با پوتین اومدم اینجا
323 00:12:05,842 00:12:07,176 خب، بعنوان یه غریبه خب، بعنوان یه غریبه
324 00:12:07,177 00:12:09,011 بی‌شک خیلی زود داری پیشرفت می‌کنی بی‌شک خیلی زود داری پیشرفت می‌کنی
325 00:12:09,012 00:12:11,889 مطمئن نیستم منظورتونو درست فهمیده باشم مطمئن نیستم منظورتونو درست فهمیده باشم
326 00:12:11,890 00:12:13,766 ،میدونم میخوای رئیس‌جمهور رو کنف کنی ،میدونم میخوای رئیس‌جمهور رو کنف کنی
327 00:12:13,767 00:12:16,393 کاری کنی تا سر این لایحه‌ی نقص‌دار ضعیف شه کاری کنی تا سر این لایحه‌ی نقص‌دار ضعیف شه
328 00:12:16,394 00:12:20,522 ولی کنگره یه سیستمه که بخش‌های پُر جنب و جوش زیادی داره ولی کنگره یه سیستمه که بخش‌های پُر جنب و جوش زیادی داره
329 00:12:20,523 00:12:24,693 و می‌تونه به پیامدهای ناخواسته‌ی زیادی منتج بشه و می‌تونه به پیامدهای ناخواسته‌ی زیادی منتج بشه
330 00:12:24,694 00:12:28,447 ،خب، اکثر نمایندگان سنا هم‌رأی منن ،خب، اکثر نمایندگان سنا هم‌رأی منن
331 00:12:28,448 00:12:30,241 متمم دوم قانون اساسی هم طرف منه متمم دوم قانون اساسی هم طرف منه
332 00:12:30,242 00:12:32,660 اینکار برام خیلی راحت بنظر میرسه، خانم رئیس‌مجلس اینکار برام خیلی راحت بنظر میرسه، خانم رئیس‌مجلس
333 00:12:32,661 00:12:35,746 ،خودتم میدونی این لایحه متمم دوم رو تهدید نمیکنه ،خودتم میدونی این لایحه متمم دوم رو تهدید نمیکنه
334 00:12:35,747 00:12:38,791 و شایدم اکثر نمایندگان سنا هم‌رأیِ تو باشن و شایدم اکثر نمایندگان سنا هم‌رأیِ تو باشن
335 00:12:38,792 00:12:40,417 اما بذار یادت بندازم اما بذار یادت بندازم
336 00:12:40,418 00:12:43,462 که مردم اخیراً به مجلسی رأی دادن که مردم اخیراً به مجلسی رأی دادن
337 00:12:43,463 00:12:46,340 که تقریبا یک سومش افراد مستقلن که تقریبا یک سومش افراد مستقلن
338 00:12:46,341 00:12:49,218 ،حتی اگه بتونی این لایحه رو رد کنی ،حتی اگه بتونی این لایحه رو رد کنی
339 00:12:49,219 00:12:52,012 اولویت‌های خیلی مهم‌تری هم داریم اولویت‌های خیلی مهم‌تری هم داریم
340 00:12:52,013 00:12:56,225 اصلاحات مالیات، قراردادهای بازرگانی، امنیت ملی اصلاحات مالیات، قراردادهای بازرگانی، امنیت ملی
341 00:12:56,226 00:12:59,186 اگه میخوایم هر کدوم از این ،طرح‌ها توی کنگره تصویب شه اگه میخوایم هر کدوم از این ،طرح‌ها توی کنگره تصویب شه
342 00:12:59,187 00:13:02,231 یه جبهه‌ی متحد از جمهوری‌خواهان رو لازم داریم یه جبهه‌ی متحد از جمهوری‌خواهان رو لازم داریم
343 00:13:02,232 00:13:04,526 با این شیرین‌کاری‌ها گره‌ایُ باز نمیکنی با این شیرین‌کاری‌ها گره‌ایُ باز نمیکنی
344 00:13:07,737 00:13:10,281 نه. حق با توئه نه. حق با توئه
345 00:13:10,282 00:13:13,075 این وسیع‌تر از بررسی سوابقه این وسیع‌تر از بررسی سوابقه
346 00:13:13,076 00:13:15,744 ولی اگه یه جبهه‌ی متحد به معنی لطمه‌زدن ولی اگه یه جبهه‌ی متحد به معنی لطمه‌زدن
347 00:13:15,745 00:13:18,330 به ارزش‌هامـه، بهش علاقه‌ای ندارم به ارزش‌هامـه، بهش علاقه‌ای ندارم
348 00:13:18,331 00:13:22,584 حالا، شاید من توی ساختمون هیل تازه‌کار بشم ولی بقیه هم تازه‌کارن حالا، شاید من توی ساختمون هیل تازه‌کار بشم ولی بقیه هم تازه‌کارن
349 00:13:22,585 00:13:24,503 خانم رئیس مجلس، اینجا، تو باسابقه‌ترین عضو جناح محافظه‌ كاری خانم رئیس مجلس، اینجا، تو باسابقه‌ترین عضو جناح محافظه‌ كاری
350 00:13:24,504 00:13:26,630 ...پس ...پس
351 00:13:26,631 00:13:29,341 پس یا همرنگ جماعت شو... یا بکِش کنار پس یا همرنگ جماعت شو... یا بکِش کنار
352 00:13:30,885 00:13:31,970 ممنون بابت قهوه ممنون بابت قهوه
353 00:13:34,556 00:13:35,556 خانم خانم
354 00:13:40,103 00:13:41,478 جمهوری‌خواهانی با سابقه میانه‌روی جمهوری‌خواهانی با سابقه میانه‌روی
355 00:13:41,479 00:13:42,938 کمترین رابطه با لابی اسلحه کمترین رابطه با لابی اسلحه
356 00:13:42,939 00:13:44,356 و اونقدری از دوره‌شون مونده باشه و اونقدری از دوره‌شون مونده باشه
357 00:13:44,357 00:13:45,566 که هرگونه واکنش شدیدی رو از سر بگذرونن که هرگونه واکنش شدیدی رو از سر بگذرونن
358 00:13:45,567 00:13:47,860 همم، سه قدم جلوتره همم، سه قدم جلوتره
359 00:13:47,861 00:13:49,028 نمی‌تونم همه اعتبار کارو برای خودم بردارم نمی‌تونم همه اعتبار کارو برای خودم بردارم
360 00:13:49,029 00:13:50,362 بخش امور قانون‌گذاری همه پادویی‌هاش رو انجام داده بخش امور قانون‌گذاری همه پادویی‌هاش رو انجام داده
361 00:13:50,363 00:13:51,655 و متواضعم هست و متواضعم هست
362 00:13:51,656 00:13:53,032 این از سرت می‌افته این از سرت می‌افته
363 00:13:53,033 00:13:54,491 والتر دانلوپ، می‌شناسمش والتر دانلوپ، می‌شناسمش
364 00:13:54,492 00:13:56,660 تو دانشگاه کورنل چند تا کلاس رو با هم بودیم تو دانشگاه کورنل چند تا کلاس رو با هم بودیم
365 00:13:56,661 00:13:58,245 آدم خوبیه آدم خوبیه
366 00:13:58,246 00:14:00,998 ولی قسم می‌خورم فیزیک مقدماتی رو با تقلب پاس کرد ولی قسم می‌خورم فیزیک مقدماتی رو با تقلب پاس کرد
367 00:14:00,999 00:14:02,750 جای شما بودم اینو جلوش پیش نمی‌کشیدم جای شما بودم اینو جلوش پیش نمی‌کشیدم
368 00:14:02,751 00:14:03,834 ترتیب ملاقات رو می‌دم ترتیب ملاقات رو می‌دم
369 00:14:03,835 00:14:05,252 ممنون ممنون
370 00:14:05,253 00:14:07,129 به کاخ سفید خوش اومدین به کاخ سفید خوش اومدین
371 00:14:07,130 00:14:09,298 میدونم وقتی که میگم بابت شجاعت و بخشندگی‌تون میدونم وقتی که میگم بابت شجاعت و بخشندگی‌تون
372 00:14:09,299 00:14:10,674 که اومدین اینجا که اومدین اینجا
373 00:14:10,675 00:14:14,386 تا ماجرای زندگی‌تون رو درمیون بذارید، ممنونم تا ماجرای زندگی‌تون رو درمیون بذارید، ممنونم
374 00:14:14,387 00:14:16,305 از جانب رئیس‌جمهور حرف میزنم از جانب رئیس‌جمهور حرف میزنم
375 00:14:16,306 00:14:18,974 خانم، درباره لایحه‌ی ۸۱۸۰ سنا هم حرف میزنید؟ خانم، درباره لایحه‌ی ۸۱۸۰ سنا هم حرف میزنید؟
376 00:14:18,975 00:14:20,309 ممنون، دوستان - اه، نه - ممنون، دوستان - اه، نه -
377 00:14:20,310 00:14:22,269 اه... امروز به مردم اختصاص داره اه... امروز به مردم اختصاص داره
378 00:14:22,270 00:14:25,314 نه سیاست، و من اینجام که گوش کنم نه سیاست، و من اینجام که گوش کنم
379 00:14:25,315 00:14:27,024 خب، اگه همه‌تون هرچی نیاز دارین همراه‌تونه خب، اگه همه‌تون هرچی نیاز دارین همراه‌تونه
380 00:14:27,025 00:14:28,108 جیک تا بیرون همراهی‌تون می‌کنه جیک تا بیرون همراهی‌تون می‌کنه
381 00:14:28,109 00:14:29,318 میذاریم بانوی اول شروع کنن میذاریم بانوی اول شروع کنن
382 00:14:29,319 00:14:30,278 ممنون از همه ممنون از همه
383 00:14:30,279 00:14:31,321 ممنون، ست ممنون، ست
384 00:14:43,541 00:14:45,626 دیگه حتی دفترم نداری؟ دیگه حتی دفترم نداری؟
385 00:14:45,627 00:14:47,169 دارم ولی اینجوری لازمه دارم ولی اینجوری لازمه
386 00:14:47,170 00:14:48,587 برای تو صلاحیت ورود به کاخ سفید رو بگیرم برای تو صلاحیت ورود به کاخ سفید رو بگیرم
387 00:14:48,588 00:14:50,964 و اینجوری باید یه عالمه توضیح بدم و اینجوری باید یه عالمه توضیح بدم
388 00:14:50,965 00:14:52,716 حالشو داری بریم یه سفر جاده‌ای؟ حالشو داری بریم یه سفر جاده‌ای؟
389 00:14:52,717 00:14:54,093 مقصد کجاست؟ مقصد کجاست؟
390 00:14:54,094 00:14:56,053 داکوتای شمالی داکوتای شمالی
391 00:14:56,054 00:14:58,055 داکوتای شمالی چه خبره؟ داکوتای شمالی چه خبره؟
392 00:14:58,056 00:14:59,516 بیا بفهمیم بیا بفهمیم
393 00:15:03,812 00:15:05,354 ببین، لسلی ببین، لسلی
394 00:15:05,355 00:15:07,147 علاقه‌ای ندارم علناً این کارا کنم علاقه‌ای ندارم علناً این کارا کنم
395 00:15:07,148 00:15:08,649 فقط ازت می‌خوام بهم بگی کدوم جمهوری‌خواهان فقط ازت می‌خوام بهم بگی کدوم جمهوری‌خواهان
396 00:15:08,650 00:15:10,275 حاضرن در این مورد با رئیس‌جمهور ملاقات کنن؟ حاضرن در این مورد با رئیس‌جمهور ملاقات کنن؟
397 00:15:10,276 00:15:12,486 میزان قتل‌ها در برخی شهرهای بخصوص این کشور میزان قتل‌ها در برخی شهرهای بخصوص این کشور
398 00:15:12,487 00:15:14,530 ...از دید رئیس‌جمهور کرکمن غیرقابل‌قبوله ...از دید رئیس‌جمهور کرکمن غیرقابل‌قبوله
399 00:15:14,531 00:15:15,656 سناتور، من دیدگاهتون رو می‌فهمم سناتور، من دیدگاهتون رو می‌فهمم
400 00:15:15,657 00:15:17,324 و درک می‌کنم و درک می‌کنم
401 00:15:17,325 00:15:19,701 ولی ۸۴٪ مردم خواهان سختگیریِ بیشتر در بررسی سابقه افراد هستن ولی ۸۴٪ مردم خواهان سختگیریِ بیشتر در بررسی سابقه افراد هستن
402 00:15:19,702 00:15:21,120 الان دیگه مردم آمریکا نظرشون رو گفتن الان دیگه مردم آمریکا نظرشون رو گفتن
403 00:15:21,121 00:15:22,579 و این وظیفه ماست که گوش کنیم و این وظیفه ماست که گوش کنیم
404 00:15:22,580 00:15:23,914 سلام - سلام - سلام - سلام -
405 00:15:23,915 00:15:25,958 خیلی متاسفم که این حرف رو می‌زنید، قربان خیلی متاسفم که این حرف رو می‌زنید، قربان
406 00:15:25,959 00:15:27,584 ممنون، خداحافظ ممنون، خداحافظ
407 00:15:27,585 00:15:28,877 کی بود؟ کی بود؟
408 00:15:28,878 00:15:30,087 سناتور فرانکلین سناتور فرانکلین
409 00:15:30,088 00:15:31,588 پنج تا رأی از جمهوری‌خواهان کم داریم پنج تا رأی از جمهوری‌خواهان کم داریم
410 00:15:31,589 00:15:32,798 حالت چطوره؟ حالت چطوره؟
411 00:15:32,799 00:15:34,883 ست گفت میزگرد خوب پیش رفت ست گفت میزگرد خوب پیش رفت
412 00:15:34,884 00:15:37,344 آره آره
413 00:15:37,345 00:15:40,264 یه نفر بود به اسم مایک دان یه نفر بود به اسم مایک دان
414 00:15:40,265 00:15:41,849 ...دو سال پیش، همسرش، الیسون ...دو سال پیش، همسرش، الیسون
415 00:15:41,850 00:15:43,809 داشته با ماشین از سوپرمارکت برمی‌گشته داشته با ماشین از سوپرمارکت برمی‌گشته
416 00:15:43,810 00:15:45,978 و تصادفاً می‌پیچه جلوی یه نفر و تصادفاً می‌پیچه جلوی یه نفر
417 00:15:45,979 00:15:48,021 اون مرد تا چراغ قرمز بعدی اون مرد تا چراغ قرمز بعدی
418 00:15:48,022 00:15:49,898 تعقیبش می‌کنه تعقیبش می‌کنه
419 00:15:49,899 00:15:52,943 و... با اسلحه می‌کُشش و... با اسلحه می‌کُشش
420 00:15:52,944 00:15:55,195 خدای من - می‌فهمم - خدای من - می‌فهمم -
421 00:15:55,196 00:15:58,365 تام، وقتی تو تیر خوردی خیلی شانس آوردیم تام، وقتی تو تیر خوردی خیلی شانس آوردیم
422 00:15:58,366 00:16:01,702 نمی‌دونم اگه از دستت بدم، چیکار کنم نمی‌دونم اگه از دستت بدم، چیکار کنم
423 00:16:01,703 00:16:04,663 می‌دونم چقدر خوش‌شانسم می‌دونم چقدر خوش‌شانسم
424 00:16:04,664 00:16:07,166 می‌دونی، استقامتی که بعضی از این آدم‌ها می‌دونی، استقامتی که بعضی از این آدم‌ها
425 00:16:07,167 00:16:10,878 ...بعد از اتفاقی که براشون افتاده، دارن ...بعد از اتفاقی که براشون افتاده، دارن
426 00:16:10,879 00:16:12,714 ا... الهام بخشه ا... الهام بخشه
427 00:16:13,798 00:16:15,382 بیا اینجا بیا اینجا
428 00:16:15,383 00:16:17,218 باید تو این قضیه برنده بشی باید تو این قضیه برنده بشی
429 00:16:21,848 00:16:22,931 کارت پاره وقته؟ نوعی کار که از دوشنبه تا جمعه] [از 10 صبح تا 3 ظهر هست کارت پاره وقته؟ نوعی کار که از دوشنبه تا جمعه] [از 10 صبح تا 3 ظهر هست
430 00:16:22,932 00:16:24,224 خب، کار دیگه خب، کار دیگه
431 00:16:24,225 00:16:25,475 منظورت اینه تو حساب می‌کنی؟ منظورت اینه تو حساب می‌کنی؟
432 00:16:25,476 00:16:26,476 همین نوشیدنی؟ همین نوشیدنی؟
433 00:16:26,477 00:16:27,686 یه بطری مشروب تو میز کارم جا گذاشتم یه بطری مشروب تو میز کارم جا گذاشتم
434 00:16:27,687 00:16:29,396 گمونم پیداش کردی گمونم پیداش کردی
435 00:16:29,397 00:16:31,148 اه... دارم روی اولین رای‌گیری کنگره در دورانم اه... دارم روی اولین رای‌گیری کنگره در دورانم
436 00:16:31,149 00:16:33,150 به عنوان رئیس ستاد رئیس‌جمهور ایالات متحده کار می‌کنم به عنوان رئیس ستاد رئیس‌جمهور ایالات متحده کار می‌کنم
437 00:16:33,151 00:16:34,526 خیلی وقته کلک اون بطری کنده شده، ارون خیلی وقته کلک اون بطری کنده شده، ارون
438 00:16:34,527 00:16:37,905 امم امم
439 00:16:37,906 00:16:38,656 ...صحبت از رای‌گیری شد ...صحبت از رای‌گیری شد
440 00:16:38,657 00:16:40,199 بفرمایید بفرمایید
441 00:16:40,200 00:16:42,534 می‌دونم به رأی چند تا جمهوری‌خواه احتیاج دارید می‌دونم به رأی چند تا جمهوری‌خواه احتیاج دارید
442 00:16:42,535 00:16:44,870 و می‌دونم با یه معضل لاینحل طرفید و می‌دونم با یه معضل لاینحل طرفید
443 00:16:44,871 00:16:47,539 بر کسی پوشیده نیست بر کسی پوشیده نیست
444 00:16:47,540 00:16:49,499 اگه بتونیم کمک کنیم چطوره؟ اگه بتونیم کمک کنیم چطوره؟
445 00:16:49,500 00:16:50,918 هوک‌استراتن؟ هوک‌استراتن؟
446 00:16:50,919 00:16:53,045 اون یه جمهوری‌خواهه اون یه جمهوری‌خواهه
447 00:16:53,046 00:16:55,297 و رئیسِ - کنگره ست - و رئیسِ - کنگره ست -
448 00:16:55,298 00:16:57,257 دقیقا چطور می‌خواد سناتورها رو راضی کنه؟ دقیقا چطور می‌خواد سناتورها رو راضی کنه؟
449 00:16:57,258 00:16:59,551 می‌دونی که سنا یه سری ...پاشنه آشیل داره می‌دونی که سنا یه سری ...پاشنه آشیل داره
450 00:16:59,552 00:17:01,762 میانه‌روهایی که واقعا مخالف بررسی سابقه نیستن میانه‌روهایی که واقعا مخالف بررسی سابقه نیستن
451 00:17:01,763 00:17:03,181 فقط می‌ترسن چوب لای چرخ بومن کنن فقط می‌ترسن چوب لای چرخ بومن کنن
452 00:17:05,350 00:17:06,350 سراپا گوشم سراپا گوشم
453 00:17:08,770 00:17:10,771 اگه این سناتورها خاطرجمع بشن اگه این سناتورها خاطرجمع بشن
454 00:17:10,772 00:17:12,856 که تو حزب جایی براشون هست که تو حزب جایی براشون هست
455 00:17:12,857 00:17:15,234 و وقتی زمان انتخابات برسه ...یکی هواشون رو داره و وقتی زمان انتخابات برسه ...یکی هواشون رو داره
456 00:17:15,235 00:17:17,694 شاید دلیلی پیدا کنن که به لایحه رأی مثبت بدن شاید دلیلی پیدا کنن که به لایحه رأی مثبت بدن
457 00:17:17,695 00:17:19,072 این وسط چی به هوک‌استراتن میرسه؟ این وسط چی به هوک‌استراتن میرسه؟
458 00:17:21,282 00:17:22,283 بهش فکر کن بهش فکر کن
459 00:17:25,453 00:17:26,871 معاون اولی رئیس‌جمهور معاون اولی رئیس‌جمهور
460 00:17:42,679 00:17:43,971 نظرت چیه؟ نظرت چیه؟
461 00:17:43,972 00:17:45,514 اینا رو گفتی از ایتاکا برات بفرستن؟ [شهری که دانشگاه کورنل در آن قرار دارد] اینا رو گفتی از ایتاکا برات بفرستن؟ [شهری که دانشگاه کورنل در آن قرار دارد]
462 00:17:45,515 00:17:47,516 سرویس مخفی اجازه نمیده سرویس مخفی اجازه نمیده
463 00:17:47,517 00:17:48,809 ولی یه نفر تو آشپزخونه ولی یه نفر تو آشپزخونه
464 00:17:48,810 00:17:50,102 داره یه کار خارق‌العاده انجام میده داره یه کار خارق‌العاده انجام میده
465 00:17:50,103 00:17:52,729 چون قسم می‌خورم این پاینزبرگره [ساندویچ مخصوص رستورانی در ایتاکا] چون قسم می‌خورم این پاینزبرگره [ساندویچ مخصوص رستورانی در ایتاکا]
466 00:17:52,730 00:17:54,565 سه تا دیگه بخوری یه تی‌شرت مجانی می‌گیری سه تا دیگه بخوری یه تی‌شرت مجانی می‌گیری
467 00:17:54,566 00:17:56,650 چالش پاینزبرگر [این چالش واقعا وجود داره] چالش پاینزبرگر [این چالش واقعا وجود داره]
468 00:17:56,651 00:17:59,195 فکر کنم تو این سن باعث بشه سکته قلبی بکنم فکر کنم تو این سن باعث بشه سکته قلبی بکنم
469 00:18:00,905 00:18:04,950 ۳۰سال پیش، وقتی تو کلارک‌هال بودیم [ساختمانی در دانشگاه کورنل] ۳۰سال پیش، وقتی تو کلارک‌هال بودیم [ساختمانی در دانشگاه کورنل]
470 00:18:04,951 00:18:06,243 اصلا تصور می‌کردی اصلا تصور می‌کردی
471 00:18:06,244 00:18:07,870 که یه روزی ما دوتا همچین جایی بشینیم که یه روزی ما دوتا همچین جایی بشینیم
472 00:18:09,581 00:18:11,499 تو خوابمم نمی‌دیدم تو خوابمم نمی‌دیدم
473 00:18:13,668 00:18:17,087 و واقعاً باعث افتخاره که اینجا هستم، جناب رئیس‌جمهور و واقعاً باعث افتخاره که اینجا هستم، جناب رئیس‌جمهور
474 00:18:17,088 00:18:20,132 ولی می‌دونی که من جمهوری‌خواهم ولی می‌دونی که من جمهوری‌خواهم
475 00:18:20,133 00:18:22,676 یه شایعاتی شنیدم یه شایعاتی شنیدم
476 00:18:22,677 00:18:25,470 والتر، می‌دونم تو آدم خوبی هستی والتر، می‌دونم تو آدم خوبی هستی
477 00:18:25,471 00:18:27,097 منطقی‌ای منطقی‌ای
478 00:18:27,098 00:18:28,390 لعنتی، الان حمایت بیشتری از لعنتی، الان حمایت بیشتری از
479 00:18:28,391 00:18:30,976 بررسی سابقه وجود داره تا کسر مالیات بررسی سابقه وجود داره تا کسر مالیات
480 00:18:30,977 00:18:34,062 فکر نکنم آیووا اینجوری باشه فکر نکنم آیووا اینجوری باشه
481 00:18:34,063 00:18:35,105 ولی قضیه یه چیز دیگه است ولی قضیه یه چیز دیگه است
482 00:18:35,106 00:18:36,773 متن این طرح اینقدر کلیه متن این طرح اینقدر کلیه
483 00:18:36,774 00:18:39,067 که کارمندام میگن قوز بالا قوز میشه که کارمندام میگن قوز بالا قوز میشه
484 00:18:39,068 00:18:41,445 می‌دونم، می‌دونم می‌دونم، می‌دونم
485 00:18:41,446 00:18:42,988 تو مجلس درستش می‌کنیم تو مجلس درستش می‌کنیم
486 00:18:42,989 00:18:45,741 ولی من باید به متن عینی لایحه رأی بدم، تام ولی من باید به متن عینی لایحه رأی بدم، تام
487 00:18:45,742 00:18:47,993 نمی‌تونم اینکارو کنم نمی‌تونم اینکارو کنم
488 00:18:47,994 00:18:50,329 ببین، میدونم که ما خیلی وقته همدیگه رو میشناسیم ببین، میدونم که ما خیلی وقته همدیگه رو میشناسیم
489 00:18:50,330 00:18:51,705 و شاید ترجیح بدم که یک ميانه رو باشم و شاید ترجیح بدم که یک ميانه رو باشم
490 00:18:51,706 00:18:54,041 ولی این سیاسته ولی این سیاسته
491 00:18:54,042 00:18:55,584 یه فرماندار ایالتی جمهوری‌خواه منو انتخاب کرد یه فرماندار ایالتی جمهوری‌خواه منو انتخاب کرد
492 00:18:55,585 00:18:57,210 و نمیتونم اولین رأی مهم دوران کاریم و نمیتونم اولین رأی مهم دوران کاریم
493 00:18:57,211 00:18:59,379 رو همینطوری چموشانه و بدون هیچ هدفی بدم رو همینطوری چموشانه و بدون هیچ هدفی بدم
494 00:18:59,380 00:19:00,964 والتر، فرصت اینو داریم والتر، فرصت اینو داریم
495 00:19:00,965 00:19:02,924 تا تو کشورمون یه کار خیلی خوب انجام بدیم تا تو کشورمون یه کار خیلی خوب انجام بدیم
496 00:19:02,925 00:19:05,719 این لایحه میتونه جون مردم رو نجات بده این لایحه میتونه جون مردم رو نجات بده
497 00:19:05,720 00:19:06,888 متأسفم متأسفم
498 00:19:09,932 00:19:12,392 منم متأسفم منم متأسفم
499 00:19:12,393 00:19:13,393 منم متأسفم منم متأسفم
500 00:19:16,898 00:19:18,357 من این لایحه رو از کمیته بیرون و [آیا حقوق متمم دوم زیر موجی از انتقادات است؟] من این لایحه رو از کمیته بیرون و [آیا حقوق متمم دوم زیر موجی از انتقادات است؟]
501 00:19:18,358 00:19:19,566 پیش صحن مجلس سنا آوردم پیش صحن مجلس سنا آوردم
502 00:19:19,567 00:19:21,109 تا به کاخ سفید نشون بدم تا به کاخ سفید نشون بدم
503 00:19:21,110 00:19:23,737 که هر تلاشی برای مداخله در حق آزادی مردم براساس که هر تلاشی برای مداخله در حق آزادی مردم براساس
504 00:19:23,738 00:19:26,239 ،متمم دوم آمریکا شکست خواهد خورد ،متمم دوم آمریکا شکست خواهد خورد
505 00:19:26,240 00:19:28,200 سناتور، همسر رئیس‌جمهور دیروز در کاخ سفید سناتور، همسر رئیس‌جمهور دیروز در کاخ سفید
506 00:19:28,201 00:19:29,951 میزبان جمعی از قربانی‌های میزبان جمعی از قربانی‌های
507 00:19:29,952 00:19:31,745 استفاده خشونت بار از اسلحه بودند استفاده خشونت بار از اسلحه بودند
508 00:19:31,746 00:19:34,122 آره، یه ترفند بارزِ مردم داری آره، یه ترفند بارزِ مردم داری
509 00:19:34,123 00:19:35,540 گوش کنید، کاخ سفید گوش کنید، کاخ سفید
510 00:19:35,541 00:19:38,043 این مشکل رو بیش از حد ساده کرده این مشکل رو بیش از حد ساده کرده
511 00:19:38,044 00:19:40,420 اونا دارن درباره موضوع امنیت قول و قرارهایی میدن که نمیتونن سرشون بمونن اونا دارن درباره موضوع امنیت قول و قرارهایی میدن که نمیتونن سرشون بمونن
512 00:19:40,421 00:19:42,589 ،آقای رئیس‌جمهور رئیس مجلس هوک‌استراتن ،آقای رئیس‌جمهور رئیس مجلس هوک‌استراتن
513 00:19:43,590 00:19:44,799 ممنون ممنون
514 00:19:44,800 00:19:46,550 کیمبل، از دیدنت خیلی خوشحالم کیمبل، از دیدنت خیلی خوشحالم
515 00:19:47,001 00:19:48,669 ممنونم قربان ممنونم قربان
516 00:19:48,670 00:19:50,129 میدونم که یه رأی گیری ،در مجلس سنا دارید که بزودی فرا میرسه میدونم که یه رأی گیری ،در مجلس سنا دارید که بزودی فرا میرسه
517 00:19:50,130 00:19:52,256 پس زیاد وقتتون رو نمیگیرم پس زیاد وقتتون رو نمیگیرم
518 00:19:52,257 00:19:54,466 ،اومدم بهتون بگم که ،گمونم با دلگرمی‌ مناسب ،اومدم بهتون بگم که ،گمونم با دلگرمی‌ مناسب
519 00:19:54,467 00:19:57,636 احتمال داره چند تن از میانه‌روهای جمهوری‌خواه احتمال داره چند تن از میانه‌روهای جمهوری‌خواه
520 00:19:57,637 00:20:00,347 توی مجلس سنا رأی موافق بدن توی مجلس سنا رأی موافق بدن
521 00:20:00,348 00:20:02,141 صحبت از چه جور دلگرمی‌ای هست؟ صحبت از چه جور دلگرمی‌ای هست؟
522 00:20:02,142 00:20:04,017 اگر سنا لایحه رو برای تصویب به ،مجلس ارجاع بده اگر سنا لایحه رو برای تصویب به ،مجلس ارجاع بده
523 00:20:04,018 00:20:06,019 ،همونطور که خودتون قصد رو دارید با شما و سایر رهبران کنگره ،همونطور که خودتون قصد رو دارید با شما و سایر رهبران کنگره
524 00:20:06,020 00:20:08,689 کار میکنم تا یک لایحه اصلاح شده رو تصویب کنیم کار میکنم تا یک لایحه اصلاح شده رو تصویب کنیم
525 00:20:08,690 00:20:11,358 و مشتاقم که اینو علناً هم بگم و مشتاقم که اینو علناً هم بگم
526 00:20:11,359 00:20:13,944 این بزرگواریت رو میرسونه این بزرگواریت رو میرسونه
527 00:20:14,245 00:20:17,038 و همینطور شجاعتـت رو و همینطور شجاعتـت رو
528 00:20:17,039 00:20:18,665 اینکه اینجوری بخوای با سناتور بومن در بیوفتی اینکه اینجوری بخوای با سناتور بومن در بیوفتی
529 00:20:18,666 00:20:21,793 ،کیمبل، باید رو راست باشم ،کیمبل، باید رو راست باشم
530 00:20:21,794 00:20:23,462 در حال حاضر در موقعیتی نیستم که بتونم قولی بدم در حال حاضر در موقعیتی نیستم که بتونم قولی بدم
531 00:20:23,463 00:20:26,506 به‌وضوح این لایحه به‌شدت برام مهمه به‌وضوح این لایحه به‌شدت برام مهمه
532 00:20:26,507 00:20:29,718 ...اما بهترین کاری که میتونم کنم ...اما بهترین کاری که میتونم کنم
533 00:20:29,719 00:20:33,263 خب، اینه که بعدنا خیلی قدردانت بشم خب، اینه که بعدنا خیلی قدردانت بشم
534 00:20:33,664 00:20:36,624 ،تمام چیزی که باید بدونم همینه جناب رئیس‌جمهور ،تمام چیزی که باید بدونم همینه جناب رئیس‌جمهور
535 00:20:36,625 00:20:39,544 ممنون ممنون
536 00:20:39,545 00:20:41,045 نه، من ازت ممنونم نه، من ازت ممنونم
537 00:20:41,046 00:20:43,756 کیمبل؟ کیمبل؟
538 00:20:43,757 00:20:46,342 از همون ابتدای ،رئیس‌جمهور شدنم از همون ابتدای ،رئیس‌جمهور شدنم
539 00:20:46,343 00:20:47,927 در پی این بودم که کارات رو حدس بزنم در پی این بودم که کارات رو حدس بزنم
540 00:20:47,928 00:20:50,889 و باید اعتراف کنم که معمولاً اشتباه میکردم و باید اعتراف کنم که معمولاً اشتباه میکردم
541 00:20:50,890 00:20:54,183 چرا اینکارو می‌کنی؟ چرا اینکارو می‌کنی؟
542 00:20:54,184 00:20:56,686 چون فکر میکنم دارید کار درست رو انجام میدید، قربان چون فکر میکنم دارید کار درست رو انجام میدید، قربان
543 00:20:58,287 00:21:00,789 خیلی ممنونم خیلی ممنونم
544 00:21:06,417 00:21:07,497 امروز، ملاقاتی بسیار سازنده امروز، ملاقاتی بسیار سازنده
545 00:21:09,700 00:21:11,576 با رئیس‌جمهور کرکمن درباره لایحه‌ی 8180 سنا داشتم با رئیس‌جمهور کرکمن درباره لایحه‌ی 8180 سنا داشتم
546 00:21:11,577 00:21:15,038 و سر این موضوع که اقدامات منطقی و سر این موضوع که اقدامات منطقی
547 00:21:15,039 00:21:17,290 برای تضمین امنیت در امور مربوط به سلاح از خیلی وقت پیش نیاز بودن برای تضمین امنیت در امور مربوط به سلاح از خیلی وقت پیش نیاز بودن
548 00:21:17,291 00:21:19,459 و اینکه گسترده کردن بررسی سوابق و اینکه گسترده کردن بررسی سوابق
549 00:21:19,460 00:21:21,419 ،باعث افزایش امنیت مردم آمریکا میشه باهاشون موافقم ،باعث افزایش امنیت مردم آمریکا میشه باهاشون موافقم
550 00:21:21,420 00:21:23,630 پس تمایل دارم که همکارانم در سنا پس تمایل دارم که همکارانم در سنا
551 00:21:23,631 00:21:26,090 فردا این لایحه را به به مجلس منتقل کنند فردا این لایحه را به به مجلس منتقل کنند
552 00:21:26,091 00:21:29,469 ...جایی که جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها و مستقل‌ها ...جایی که جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها و مستقل‌ها
553 00:21:29,470 00:21:32,096 به نظرم ملاقاتتون با رئیس مجلس خوب پیش رفته به نظرم ملاقاتتون با رئیس مجلس خوب پیش رفته
554 00:21:32,097 00:21:35,391 بیا امیدوار باشیم که جواب بده بیا امیدوار باشیم که جواب بده
555 00:21:35,392 00:21:37,852 ،همانطور که رئیس‌جمهور گفتن ،همانطور که رئیس‌جمهور گفتن
556 00:21:37,853 00:21:39,729 بیاید کشور را نسبت به حزبیت ترجیح بدیم و به مردم آمریکا نشون بدیم که [خبر فوری: رئیس مجلس هوک‌استراتن با رئیس‌جمهور در موضوع لایحه‌ی 8180 سنا ملاقات کرد] بیاید کشور را نسبت به حزبیت ترجیح بدیم و به مردم آمریکا نشون بدیم که [خبر فوری: رئیس مجلس هوک‌استراتن با رئیس‌جمهور در موضوع لایحه‌ی 8180 سنا ملاقات کرد]
557 00:21:39,730 00:21:43,650 کنگره‌شون حرفاشون رو میشنوه کنگره‌شون حرفاشون رو میشنوه
558 00:21:43,651 00:21:45,402 ایالت داکوتای شمالی ایالت داکوتای شمالی
559 00:21:54,914 00:21:56,414 خب، فکر میکنی این همه راه اومدیم اینجا خب، فکر میکنی این همه راه اومدیم اینجا
560 00:21:56,415 00:21:59,292 که چیو پیدا کنیم؟ که چیو پیدا کنیم؟
561 00:21:59,293 00:22:00,502 نفت؟ نفت؟
562 00:22:00,503 00:22:01,836 نمیدونم نمیدونم
563 00:22:01,837 00:22:03,338 حتماً برای بروک متیسون چیز مهمی بوده حتماً برای بروک متیسون چیز مهمی بوده
564 00:22:03,339 00:22:05,840 که این همه راه واسش میومده که این همه راه واسش میومده
565 00:22:05,841 00:22:07,884 داریم به وسط خطر ،نزدیک میشیم داریم به وسط خطر ،نزدیک میشیم
566 00:22:07,885 00:22:10,220 میتونم حسش کنم، جیسون میتونم حسش کنم، جیسون
567 00:22:10,221 00:22:11,471 3کیلومتر جلوتر بزن کنار 3کیلومتر جلوتر بزن کنار
568 00:22:11,472 00:22:13,890 بقیه راه رو پیاده میریم بقیه راه رو پیاده میریم
569 00:22:13,891 00:22:16,851 اینکه دارم از تو دستور میگیرم خیلی مسخره‌‍ست اینکه دارم از تو دستور میگیرم خیلی مسخره‌‍ست
570 00:22:16,852 00:22:19,813 ،انگار همین دیروز وضعیت کاملاً برعکس بود ،انگار همین دیروز وضعیت کاملاً برعکس بود
571 00:22:19,814 00:22:22,315 میدونی، واسه منم عجیبه میدونی، واسه منم عجیبه
572 00:22:22,316 00:22:24,734 ،نه، جدی گفتم. منظورم اینه که خیلی ازت ممنونم ،نه، جدی گفتم. منظورم اینه که خیلی ازت ممنونم
573 00:22:24,735 00:22:28,863 چون میگم که، فکر کردم با چون میگم که، فکر کردم با
574 00:22:28,864 00:22:30,323 بروک متیسون به آرامش رسیدم بروک متیسون به آرامش رسیدم
575 00:22:30,324 00:22:32,742 اما فهمیدم تا زمانی که تموم اون حرومزاده‌ها اما فهمیدم تا زمانی که تموم اون حرومزاده‌ها
576 00:22:32,743 00:22:35,287 نمیرن، کار من تموم نشده نمیرن، کار من تموم نشده
577 00:22:47,341 00:22:49,009 جناب رئیس‌جمهور، سناتور دانلپ پشت تلفن کارتون دارن جناب رئیس‌جمهور، سناتور دانلپ پشت تلفن کارتون دارن
578 00:22:49,010 00:22:50,177 ممنون، ایوا ممنون، ایوا
579 00:22:52,596 00:22:54,514 والتر. چطوری؟ والتر. چطوری؟
580 00:22:54,515 00:22:56,182 خوبم، جناب رئیس‌جمهور خوبم، جناب رئیس‌جمهور
581 00:22:56,183 00:22:59,644 همین الان کلی با کیمبل هوک‌استراتن سر لایحه 8180 صحبت کردم همین الان کلی با کیمبل هوک‌استراتن سر لایحه 8180 صحبت کردم
582 00:22:59,645 00:23:01,021 خب؟ - ...خب - خب؟ - ...خب -
583 00:23:01,022 00:23:04,024 موافقه که پوشش سیاسی‌ای که من برای حمایت از شما نیاز دارم رو موافقه که پوشش سیاسی‌ای که من برای حمایت از شما نیاز دارم رو
584 00:23:04,025 00:23:06,192 واسم مهیا کنه واسم مهیا کنه
585 00:23:06,193 00:23:07,986 این عالیه این عالیه
586 00:23:07,987 00:23:10,613 شرمنده که باید اینطوری تموم میشد، تام شرمنده که باید اینطوری تموم میشد، تام
587 00:23:10,614 00:23:12,699 کاش میتونستم وقتی ازم پرسیدی جواب مثبت بدم کاش میتونستم وقتی ازم پرسیدی جواب مثبت بدم
588 00:23:12,700 00:23:15,243 اما، بگذریم، میخواستم اینو از طرف من بشنوی اما، بگذریم، میخواستم اینو از طرف من بشنوی
589 00:23:15,244 00:23:16,870 میتونی رو رأی من حساب کنی میتونی رو رأی من حساب کنی
590 00:23:16,871 00:23:18,079 واقعاً ممنونم والتر واقعاً ممنونم والتر
591 00:23:18,080 00:23:19,414 خبر فوق‌العادیه خبر فوق‌العادیه
592 00:23:19,415 00:23:20,707 روز خوش، جناب رئیس‌جمهور روز خوش، جناب رئیس‌جمهور
593 00:23:20,708 00:23:22,001 روز خوش روز خوش
594 00:23:28,132 00:23:29,050 سلام سلام
595 00:23:29,051 00:23:30,759 سلام سلام
596 00:23:30,760 00:23:32,886 هوک‌استراتن رأی موافقِ سه تا جمهوری‌خواه رو واسمون جور کرد هوک‌استراتن رأی موافقِ سه تا جمهوری‌خواه رو واسمون جور کرد
597 00:23:32,887 00:23:35,430 کوویچ، دافیلد و دانلپ که همین امروز صبح با صحبت نظرش عوض شد کوویچ، دافیلد و دانلپ که همین امروز صبح با صحبت نظرش عوض شد
598 00:23:35,431 00:23:36,973 خیلی‌خب، هیچوقت فکر نمیکردم که کلمات خیلی‌خب، هیچوقت فکر نمیکردم که کلمات
599 00:23:36,974 00:23:39,184 "هوک‌استراتن" و "دوست" رو در یک جمله استفاده کنم "هوک‌استراتن" و "دوست" رو در یک جمله استفاده کنم
600 00:23:39,185 00:23:40,435 این کارِ ارون‌‍ـه؟ این کارِ ارون‌‍ـه؟
601 00:23:40,436 00:23:42,103 خب، یعنی، ارون، درست به اندازه‌ی خب، یعنی، ارون، درست به اندازه‌ی
602 00:23:42,104 00:23:44,814 هوک‌استراتن میدونه که ما هم باید ...جک بومن رو شکست بدیم، پس هوک‌استراتن میدونه که ما هم باید ...جک بومن رو شکست بدیم، پس
603 00:23:44,815 00:23:47,317 آره، اما برای اون که اینقدر خوب رئیس‌جمهور ایالات متحده رو درک میکنه آره، اما برای اون که اینقدر خوب رئیس‌جمهور ایالات متحده رو درک میکنه
604 00:23:47,318 00:23:49,319 باید یه کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه باشه باید یه کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه باشه
605 00:23:49,320 00:23:51,071 دارم میگم ممکنه دارم میگم ممکنه
606 00:23:51,072 00:23:53,531 یه گروه متحمل فشار کمتری بشن یه گروه متحمل فشار کمتری بشن
607 00:23:53,532 00:23:56,076 رئیس‌جمهور که با چیزی که موافقت نکرده رئیس‌جمهور که با چیزی که موافقت نکرده
608 00:23:56,077 00:23:57,119 خیلی‌خب خیلی‌خب
609 00:24:02,625 00:24:04,667 سناتور، خیلی ممنون که قبول کردید منو ببینید سناتور، خیلی ممنون که قبول کردید منو ببینید
610 00:24:04,668 00:24:05,877 بابت پیشنهاد کمکت ممنونم بابت پیشنهاد کمکت ممنونم
611 00:24:05,878 00:24:08,171 ،خب، من به امار قاضی یه قولی دادم ،خب، من به امار قاضی یه قولی دادم
612 00:24:08,172 00:24:10,423 اونم دیروز به میزگرد اومد اونم دیروز به میزگرد اومد
613 00:24:10,424 00:24:12,509 نوه 12 سالش در یک حادثه‌ی نوه 12 سالش در یک حادثه‌ی
614 00:24:12,510 00:24:14,636 تیراندازی از ماشین در شیکاگو کُشته شد تیراندازی از ماشین در شیکاگو کُشته شد
615 00:24:14,637 00:24:16,429 ...یه بچه دوازده - آره - ...یه بچه دوازده - آره -
616 00:24:16,430 00:24:19,099 بدون وجود هیچ قانون بخصوصی که داد و ستد اسلحه رو زیرنظر بگیره بدون وجود هیچ قانون بخصوصی که داد و ستد اسلحه رو زیرنظر بگیره
617 00:24:19,100 00:24:21,810 به مجریان قانون روزنه‌ی اُمیدی برای جلوگیری از به مجریان قانون روزنه‌ی اُمیدی برای جلوگیری از
618 00:24:21,811 00:24:25,188 سیل اسلحه‌هایی که به شهرهایی مثل شیکاگو سرازیر میشن رو نمیدیم سیل اسلحه‌هایی که به شهرهایی مثل شیکاگو سرازیر میشن رو نمیدیم
619 00:24:25,189 00:24:28,608 دارید کسانی رو متقاعد میکنید که قبلاً متقاعد شدن، خانم کرکمن دارید کسانی رو متقاعد میکنید که قبلاً متقاعد شدن، خانم کرکمن
620 00:24:28,609 00:24:31,111 میدونید، من در ماسوچوست برای انجام اینکار مبارزه کردم میدونید، من در ماسوچوست برای انجام اینکار مبارزه کردم
621 00:24:31,112 00:24:33,446 و خوشحال میشم که اینجا هم برای اینکار تلاش کنم و خوشحال میشم که اینجا هم برای اینکار تلاش کنم
622 00:24:33,447 00:24:36,407 به‌ این شرط که عزم حرکت رو داشته باشیم به‌ این شرط که عزم حرکت رو داشته باشیم
623 00:24:36,408 00:24:37,909 البته البته
624 00:24:37,910 00:24:40,453 ...و در این حین، بذارین بگم ...و در این حین، بذارین بگم
625 00:24:40,454 00:24:42,789 خوشحالم که یک متحد خانم خوشحالم که یک متحد خانم
626 00:24:42,790 00:24:44,666 در کاخ سفید دارم - خب، ممنون - در کاخ سفید دارم - خب، ممنون -
627 00:24:44,667 00:24:47,460 و از حمایتتون با این رأی هم خیلی ممنونم و از حمایتتون با این رأی هم خیلی ممنونم
628 00:24:47,461 00:24:49,671 امیدوارم که همه‌مون فردا جشن بگیریم امیدوارم که همه‌مون فردا جشن بگیریم
629 00:24:49,672 00:24:51,549 خداحافظ خداحافظ
630 00:24:54,301 00:24:55,635 ...خانم کرکمن ...خانم کرکمن
631 00:24:55,636 00:24:57,762 .باورم نمیشه که بالاخره رسماً ملاقات کردیم جک بومنم .باورم نمیشه که بالاخره رسماً ملاقات کردیم جک بومنم
632 00:24:57,763 00:24:59,681 گمونم حق با شماست. مثل اینکه رسماً با هم ملاقات کردیم گمونم حق با شماست. مثل اینکه رسماً با هم ملاقات کردیم
633 00:24:59,682 00:25:01,891 ،خب، ایشون سناتور آندرهیل هستن از ایالت اوكلاهوما ،خب، ایشون سناتور آندرهیل هستن از ایالت اوكلاهوما
634 00:25:01,892 00:25:03,351 ملاقات با شما باعث افتخاره ملاقات با شما باعث افتخاره
635 00:25:03,352 00:25:05,019 سناتور هیگرا، از ایالت نیوجرسی سناتور هیگرا، از ایالت نیوجرسی
636 00:25:05,020 00:25:06,396 از دیدنتون خوشوقتم از دیدنتون خوشوقتم
637 00:25:06,397 00:25:07,897 و سناتور وندن‌برگ از ایالت تنسی و سناتور وندن‌برگ از ایالت تنسی
638 00:25:07,898 00:25:09,607 سلام سلام
639 00:25:09,608 00:25:11,734 باید بگم که از دیدنتون در اینجا شگفت زده شدم باید بگم که از دیدنتون در اینجا شگفت زده شدم
640 00:25:11,735 00:25:13,736 حالا دیگه همسر رئیس‌جمهور با سناتورها کار میکنه؟ حالا دیگه همسر رئیس‌جمهور با سناتورها کار میکنه؟
641 00:25:13,737 00:25:15,405 نیومدم اینجا که رأی بگیرم نیومدم اینجا که رأی بگیرم
642 00:25:15,406 00:25:17,115 بلکه اینجا بودم تا به قولم به بلکه اینجا بودم تا به قولم به
643 00:25:17,116 00:25:19,909 یه زنی که پسرشو بخاطر استفاده خشونت بار از سلاح از دست داده، عمل کنم یه زنی که پسرشو بخاطر استفاده خشونت بار از سلاح از دست داده، عمل کنم
644 00:25:19,910 00:25:21,661 خب، روحیه‌ی همیاری با مردمتون رو تحسین میکنم خب، روحیه‌ی همیاری با مردمتون رو تحسین میکنم
645 00:25:21,662 00:25:23,913 خانم کرکمن، در رأی‌گیری امروز بخت باهاتون یار باشه خانم کرکمن، در رأی‌گیری امروز بخت باهاتون یار باشه
646 00:25:23,914 00:25:25,248 هم شما هم شوهرتون هم شما هم شوهرتون
647 00:25:25,249 00:25:27,667 ممنونم، ولی حرف بخت و شانس نیست ممنونم، ولی حرف بخت و شانس نیست
648 00:25:27,668 00:25:30,837 بخت خوب نباید چیزی باشه که مردم رو در یک سینما بخت خوب نباید چیزی باشه که مردم رو در یک سینما
649 00:25:30,838 00:25:33,548 یا فروشگاه یا یک مدرسه در امان نگه میداره یا فروشگاه یا یک مدرسه در امان نگه میداره
650 00:25:33,549 00:25:36,134 ،مهم، انجام کار درسته ،مهم، انجام کار درسته
651 00:25:36,135 00:25:40,305 و اُمیدوارم که 51 سناتور هم همین ذهنیت رو داشته باشن و اُمیدوارم که 51 سناتور هم همین ذهنیت رو داشته باشن
652 00:25:40,306 00:25:42,808 ملاقات با همه شما باعث افتخار بود ملاقات با همه شما باعث افتخار بود
653 00:25:48,689 00:25:50,356 خیلی‌خب، پس دو رأی دیگه میخوایم خیلی‌خب، پس دو رأی دیگه میخوایم
654 00:25:50,357 00:25:52,358 امروز داشتم با بخش امورِ قانون‌گذاری صحبت میکردم امروز داشتم با بخش امورِ قانون‌گذاری صحبت میکردم
655 00:25:52,359 00:25:53,985 و گفتن فقط در صورتی که درباره کاهش بودجه بیمه‌ی درمان مستمندان و گفتن فقط در صورتی که درباره کاهش بودجه بیمه‌ی درمان مستمندان
656 00:25:53,986 00:25:55,361 حاضر به مذاکره باشید میتونیم رأی سناتور هیگرا رو بگیریم حاضر به مذاکره باشید میتونیم رأی سناتور هیگرا رو بگیریم
657 00:25:55,362 00:25:56,905 کاهش بودجه بيمه‌ى درمان مستمندان، به هیچ وجه کاهش بودجه بيمه‌ى درمان مستمندان، به هیچ وجه
658 00:25:56,906 00:25:58,615 خیلی‌خب خیلی‌خب
659 00:25:58,616 00:26:00,867 پس باید بریم سراغ هرینگتون از کلرادو پس باید بریم سراغ هرینگتون از کلرادو
660 00:26:00,868 00:26:02,744 رئیس ستادش رو از زمانی که تو ساختمون هیل کار میکردم، میشناسم رئیس ستادش رو از زمانی که تو ساختمون هیل کار میکردم، میشناسم
661 00:26:02,745 00:26:03,912 پس میارمش تو کار پس میارمش تو کار
662 00:26:03,913 00:26:05,413 و جیم اومالی توی وزارت دارایی تون بود و جیم اومالی توی وزارت دارایی تون بود
663 00:26:05,414 00:26:06,956 فکر میکنید احتمالش هست رأی بده؟ فکر میکنید احتمالش هست رأی بده؟
664 00:26:06,957 00:26:08,374 سعی میکنم سر عقلش بیارم سعی میکنم سر عقلش بیارم
665 00:26:08,375 00:26:09,792 خوبه خوبه
666 00:26:09,793 00:26:12,545 کمترین شانسمون رأی مری آن‌لوییس از ایالت آلاسکا هست کمترین شانسمون رأی مری آن‌لوییس از ایالت آلاسکا هست
667 00:26:12,546 00:26:14,214 ،گرایش به میانه رویی داره اما خب اهل آلاسکاست ،گرایش به میانه رویی داره اما خب اهل آلاسکاست
668 00:26:14,215 00:26:15,798 باهاش صحبت میکنم باهاش صحبت میکنم
669 00:26:15,799 00:26:17,342 خب، بیاید چند وقت منتظر کله‌گنده‌ها باشیم خب، بیاید چند وقت منتظر کله‌گنده‌ها باشیم
670 00:26:17,343 00:26:19,010 چون اگر رأی مثبت هرینگتون ،و اومالی رو بگیریم چون اگر رأی مثبت هرینگتون ،و اومالی رو بگیریم
671 00:26:19,011 00:26:20,595 51رأی‌مون رو داریم 51رأی‌مون رو داریم
672 00:26:20,596 00:26:22,263 حس می‌کنم احتمالاً موفق میشیم حس می‌کنم احتمالاً موفق میشیم
673 00:26:22,264 00:26:23,723 کارتون خوب بود، خانم رودز کارتون خوب بود، خانم رودز
674 00:26:23,724 00:26:25,016 ممنونم، قربان ممنونم، قربان
675 00:26:25,017 00:26:27,018 اما تا زمانی که رأی ها رو نداشته باشیم، کارمون تموم نشده اما تا زمانی که رأی ها رو نداشته باشیم، کارمون تموم نشده
676 00:26:27,019 00:26:28,519 چه بشه چه نشه ، باید چه بشه چه نشه ، باید
677 00:26:28,520 00:26:30,730 یه بیانیه آماده کنیم - میرم تو کارش - یه بیانیه آماده کنیم - میرم تو کارش -
678 00:26:30,731 00:26:32,523 رأی اینگرام پرید رأی اینگرام پرید
679 00:26:32,524 00:26:34,525 چی؟ اینگرام یه دموکراته که چی؟ اینگرام یه دموکراته که
680 00:26:34,526 00:26:36,444 میگه خوشش نمیاد شما با یه رئیس‌مجلسِ میگه خوشش نمیاد شما با یه رئیس‌مجلسِ
681 00:26:36,445 00:26:37,695 جمهوری خواه که نمی‌تونه بهش اعتماد کنه جمهوری خواه که نمی‌تونه بهش اعتماد کنه
682 00:26:37,696 00:26:38,947 همکاری کنید همکاری کنید
683 00:26:38,948 00:26:40,573 دو قدم جلو رفتیم، یه قدم اومدیم عقب دو قدم جلو رفتیم، یه قدم اومدیم عقب
684 00:26:40,574 00:26:42,450 پس حالا 48 تا رأی موافق داریم پس حالا 48 تا رأی موافق داریم
685 00:26:42,451 00:26:44,202 مگر اینکه حاضر باشی درباره بيمه‌ى درمان مستمندان مذاکره کنی مگر اینکه حاضر باشی درباره بيمه‌ى درمان مستمندان مذاکره کنی
686 00:26:44,203 00:26:45,955 نه، نه. حرفی که زدمو جدی گفتم نه، نه. حرفی که زدمو جدی گفتم
687 00:26:47,706 00:26:49,165 رای هر سه تاش رو میخوایم رای هر سه تاش رو میخوایم
688 00:26:49,166 00:26:51,167 ،هرینگتون، اومالی و مری آن‌لوییس ،هرینگتون، اومالی و مری آن‌لوییس
689 00:26:51,168 00:26:53,254 وقت کله‌گنده‌هاست وقت کله‌گنده‌هاست
690 00:26:55,297 00:26:56,799 حرومزاده حرومزاده
691 00:27:13,565 00:27:15,525 ...الاناست که باید برسیم بهش ...الاناست که باید برسیم بهش
692 00:27:15,526 00:27:17,111 بذار ببینم بذار ببینم
693 00:27:20,406 00:27:23,116 همین الان همین الان
694 00:27:23,117 00:27:25,034 چی شد؟ چی شد؟
695 00:27:25,035 00:27:27,537 اینجا همونجاست اینجا همونجاست
696 00:27:27,538 00:27:29,623 اما اون ساختمون کجاست؟ اما اون ساختمون کجاست؟
697 00:27:47,725 00:27:49,434 خوبه که میبینم یه ذره هم تکون نخوردی خوبه که میبینم یه ذره هم تکون نخوردی
698 00:27:49,435 00:27:50,810 منشیت گفت رفته بودی ناهار منشیت گفت رفته بودی ناهار
699 00:27:50,811 00:27:52,770 یه تیر تو تاریکی انداختم گفتم بیام اینجا یه تیر تو تاریکی انداختم گفتم بیام اینجا
700 00:27:52,771 00:27:54,313 ،اگه دلت میخواست بریم بیرون میتونستی ازم بخوای ،اگه دلت میخواست بریم بیرون میتونستی ازم بخوای
701 00:27:54,314 00:27:56,065 گردی، واسه کار اومدم اینجا گردی، واسه کار اومدم اینجا
702 00:27:56,066 00:27:58,735 باید بدونم نظر رئیست درباره لایحه 8180 سنا چیه باید بدونم نظر رئیست درباره لایحه 8180 سنا چیه
703 00:27:58,736 00:28:00,862 بستگی به این داره که مشتاق بودن بستگی به این داره که مشتاق بودن
704 00:28:00,863 00:28:02,113 رئیس‌جمهور برای گرفتنش چقدر مجاب کننده باشه رئیس‌جمهور برای گرفتنش چقدر مجاب کننده باشه
705 00:28:02,114 00:28:03,531 فقط یه رقم بهم بده فقط یه رقم بهم بده
706 00:28:03,532 00:28:05,283 ،آقای رئیس‌جمهور فکر میکنم کاری که دارید ،آقای رئیس‌جمهور فکر میکنم کاری که دارید
707 00:28:05,284 00:28:06,868 برای این دولت میکنید ستودنیه برای این دولت میکنید ستودنیه
708 00:28:06,869 00:28:10,580 اما بعضی از ما هنوز انتخاباتی داریم که باید نگرانشون باشیم اما بعضی از ما هنوز انتخاباتی داریم که باید نگرانشون باشیم
709 00:28:10,581 00:28:12,165 در تگزاس در تگزاس
710 00:28:12,166 00:28:15,168 آخرین باری که نامزد شدم با 60 رأی در تگزاس انتخاب شدم آخرین باری که نامزد شدم با 60 رأی در تگزاس انتخاب شدم
711 00:28:15,169 00:28:18,963 به‌نظرم هنوزم حمایتم اونجا اعتبار خودشو داشته باشه به‌نظرم هنوزم حمایتم اونجا اعتبار خودشو داشته باشه
712 00:28:18,964 00:28:21,215 بهم قول میدی که حمایتم کنی؟ بهم قول میدی که حمایتم کنی؟
713 00:28:21,216 00:28:23,259 ثابت کن لیاقتشو داری، جیم ثابت کن لیاقتشو داری، جیم
714 00:28:23,260 00:28:26,304 آقای رئیس‌جمهور، شما ازم میخواین مرتکب خودکشی سیاسی بشم زمانی که سیاست‌مدار دست به اقدامی مغایر با منافع حزب بزنه و در نتیجه] [حمایت گسترده اون حزب رو از دست بده و در مواقعی مجبور به استعفا بشه آقای رئیس‌جمهور، شما ازم میخواین مرتکب خودکشی سیاسی بشم زمانی که سیاست‌مدار دست به اقدامی مغایر با منافع حزب بزنه و در نتیجه] [حمایت گسترده اون حزب رو از دست بده و در مواقعی مجبور به استعفا بشه
715 00:28:26,305 00:28:28,347 خیر، ازت میخوام که کار درستو انجام بدی خیر، ازت میخوام که کار درستو انجام بدی
716 00:28:28,348 00:28:30,391 و تمام کارای درست دیگه رو و تمام کارای درست دیگه رو
717 00:28:30,392 00:28:32,143 بخاطر اینکار قربانی کنم بخاطر اینکار قربانی کنم
718 00:28:32,144 00:28:34,312 دوره فعالیتم ماه نوامبر تموم میشه دوره فعالیتم ماه نوامبر تموم میشه
719 00:28:34,313 00:28:35,605 ،اگه به این لایحه رأی بدم ،اگه به این لایحه رأی بدم
720 00:28:35,606 00:28:37,523 شانسی برای موفقیت در انتخابات دوباره ندارم شانسی برای موفقیت در انتخابات دوباره ندارم
721 00:28:37,524 00:28:39,567 یه رقم میخوای؟ باشه یه رقم میخوای؟ باشه
722 00:28:39,568 00:28:41,277 هزینه زیربنای متصل مورد نیاز ایالت کلرادو هزینه زیربنای متصل مورد نیاز ایالت کلرادو
723 00:28:41,278 00:28:43,696 از 785 میلیون بیشتر شده از 785 میلیون بیشتر شده
724 00:28:43,697 00:28:46,282 این حجم از زیربنا خیلیه این حجم از زیربنا خیلیه
725 00:28:46,283 00:28:48,201 داری میپرسی که چه چیزی به مردم کلرادو کمک میکنه تا داری میپرسی که چه چیزی به مردم کلرادو کمک میکنه تا
726 00:28:48,202 00:28:51,120 از رأی سناتور جمهوری‌خواه نوپاشون به قانون نظارت بر حمل سلاح اغماض کنن از رأی سناتور جمهوری‌خواه نوپاشون به قانون نظارت بر حمل سلاح اغماض کنن
727 00:28:51,121 00:28:53,039 داریم درباره‌ی بررسی سوابق برای فروش های جدید اسلحه حرف میزنیم داریم درباره‌ی بررسی سوابق برای فروش های جدید اسلحه حرف میزنیم
728 00:28:53,040 00:28:54,540 چیز سفت و سختی نیست چیز سفت و سختی نیست
729 00:28:54,541 00:28:55,666 ،خب، اگه تونستی ترتیب اونو تو بودجه بودی ،خب، اگه تونستی ترتیب اونو تو بودجه بودی
730 00:28:55,667 00:28:57,710 فکر کنم منم میتونم ترتیب هرینگتون رو بدم فکر کنم منم میتونم ترتیب هرینگتون رو بدم
731 00:28:57,711 00:29:00,088 تا کمتر از یه ساعت دیگه تایید میکنم تا کمتر از یه ساعت دیگه تایید میکنم
732 00:29:00,089 00:29:02,924 ...اگه میبینی که دل و جیگرشو نداری ...اگه میبینی که دل و جیگرشو نداری
733 00:29:02,925 00:29:04,926 شاید خودم واسه رسیدن به اون صندلی لعنتی تلاش کردم شاید خودم واسه رسیدن به اون صندلی لعنتی تلاش کردم
734 00:29:04,927 00:29:07,512 نیازی به بیخودی واکنش نشون دادن نیست نیازی به بیخودی واکنش نشون دادن نیست
735 00:29:07,513 00:29:09,430 واقعاً اینقدر واست مهمه؟ واقعاً اینقدر واست مهمه؟
736 00:29:09,431 00:29:11,849 واسه خودم که نمیخوام واسه خودم که نمیخوام
737 00:29:11,850 00:29:14,310 حتی واسه رئیس‌جمهور هم نمیخوام حتی واسه رئیس‌جمهور هم نمیخوام
738 00:29:14,311 00:29:15,979 واسه کشور میخوامش واسه کشور میخوامش
739 00:29:17,731 00:29:19,399 و راستش این یجور درخواست نیست و راستش این یجور درخواست نیست
740 00:29:21,902 00:29:24,445 ببین، متوجه‌ام اینجا واشنگتن دی سی‌ـه ببین، متوجه‌ام اینجا واشنگتن دی سی‌ـه
741 00:29:24,446 00:29:26,656 و اینم متوجه‌ام که تو یه ،سیاستمداری و اینم متوجه‌ام که تو یه ،سیاستمداری
742 00:29:26,657 00:29:29,283 اما بالاخره فرصت اینو داریم که تو این امر پیشرفت کنیم اما بالاخره فرصت اینو داریم که تو این امر پیشرفت کنیم
743 00:29:29,284 00:29:30,964 شاید حتی تونستیم زندگی عده‌ای رو نجات بدیم شاید حتی تونستیم زندگی عده‌ای رو نجات بدیم
744 00:29:33,622 00:29:35,540 اگر این رأی باعث انتخاب نشدنت در انتخابات مجدد میشه اگر این رأی باعث انتخاب نشدنت در انتخابات مجدد میشه
745 00:29:35,541 00:29:37,250 بهت تضمین میکنم که یه سمت بهت تضمین میکنم که یه سمت
746 00:29:37,251 00:29:38,251 توی این دولت واست جور کنم توی این دولت واست جور کنم
747 00:29:41,171 00:29:42,881 باید درباره‌اش فکر کنم باید درباره‌اش فکر کنم
748 00:29:45,676 00:29:46,676 صحیح صحیح
749 00:29:48,804 00:29:50,847 میدونم سخته میدونم سخته
750 00:29:50,848 00:29:54,142 نباید باشه، اما میدونم که هست نباید باشه، اما میدونم که هست
751 00:29:54,143 00:29:55,393 و در آخر، تموم کاری که از دستم برمیاد و در آخر، تموم کاری که از دستم برمیاد
752 00:29:55,394 00:29:57,034 اینه که ازت بخوام طبق ندای وجدانت رأی بدی اینه که ازت بخوام طبق ندای وجدانت رأی بدی
753 00:30:03,861 00:30:05,695 خب، تا آخرین لحظات طول می‌کِشه خب، تا آخرین لحظات طول می‌کِشه
754 00:30:05,696 00:30:07,488 تموم کاری که در توانم بود رو انجام دادم - تو این فرصتو ایجاد کردی - تموم کاری که در توانم بود رو انجام دادم - تو این فرصتو ایجاد کردی -
755 00:30:07,489 00:30:08,656 ،اگر این لایحه تصویب بشه ،اگر این لایحه تصویب بشه
756 00:30:08,657 00:30:10,199 ،احتمالا بخاطر توئه ،احتمالا بخاطر توئه
757 00:30:10,200 00:30:11,409 و رئیس‌جمهور هم اینو میدونه و رئیس‌جمهور هم اینو میدونه
758 00:30:11,410 00:30:13,995 ...و اگر تصویب نشه ...و اگر تصویب نشه
759 00:30:13,996 00:30:16,956 خب، از سناتورهایی که رأی موافق دادن بخاطر شجاعتشون تشکر میکنیم خب، از سناتورهایی که رأی موافق دادن بخاطر شجاعتشون تشکر میکنیم
760 00:30:16,957 00:30:18,749 و پیمان می‌بندیم که همچنان برای حل این مشکل مبارزه کنیم و پیمان می‌بندیم که همچنان برای حل این مشکل مبارزه کنیم
761 00:30:18,750 00:30:22,044 و بعد واسه یه مدت درباره‌اش صحبت نمی‌کنیم و بعد واسه یه مدت درباره‌اش صحبت نمی‌کنیم
762 00:30:22,045 00:30:24,630 ،این هدف رئیس‌جمهور بود ،این هدف رئیس‌جمهور بود
763 00:30:24,631 00:30:27,675 ...و اگر شکست بخوره بذار این، شکست اون باشه ...و اگر شکست بخوره بذار این، شکست اون باشه
764 00:30:27,676 00:30:30,845 پس معاونت رئیس‌جمهوری چی میشه؟ پس معاونت رئیس‌جمهوری چی میشه؟
765 00:30:30,846 00:30:33,766 اصلاً نمیخوام به ریسمون پوسیده‌ی یکی که دوره‌ی تصدیش آخرای مسیره، چنگ بزنم اصلاً نمیخوام به ریسمون پوسیده‌ی یکی که دوره‌ی تصدیش آخرای مسیره، چنگ بزنم
766 00:30:34,433 00:30:36,267 ...ببین، ارون ...ببین، ارون
767 00:30:36,268 00:30:39,478 برای وفاداریت به رئیس‌جمهور احترام قائلم برای وفاداریت به رئیس‌جمهور احترام قائلم
768 00:30:39,479 00:30:41,230 معاونت اول ریاست جمهوری فقط یه گفتگوی ساده بود معاونت اول ریاست جمهوری فقط یه گفتگوی ساده بود
769 00:30:41,231 00:30:42,273 نه یه قسم خونی نه یه قسم خونی
770 00:30:42,274 00:30:44,609 ...و اگر کرکمن شکست بخوره ...و اگر کرکمن شکست بخوره
771 00:30:44,610 00:30:46,610 باید جلوی خدشه دار شدن آبرو و اعتبار خودمونو بگیریم باید جلوی خدشه دار شدن آبرو و اعتبار خودمونو بگیریم
772 00:30:51,033 00:30:54,202 هی، یه مشکلی داریم هی، یه مشکلی داریم
773 00:30:54,203 00:30:56,579 میدونستی بانوی اول امروز توی ساختمان‌ دادگسترى دیرکسن بوده؟ - چی؟ - میدونستی بانوی اول امروز توی ساختمان‌ دادگسترى دیرکسن بوده؟ - چی؟ -
774 00:30:56,580 00:30:57,955 آره، با سناتور هانتر درباره یه جور قانون‌گذاری آره، با سناتور هانتر درباره یه جور قانون‌گذاری
775 00:30:57,956 00:31:00,082 در مورد داد و ستد اسلحه ملاقات داشت در مورد داد و ستد اسلحه ملاقات داشت
776 00:31:00,083 00:31:01,667 میدونم که بهم گفت میخواد باهاش صحبت کنه میدونم که بهم گفت میخواد باهاش صحبت کنه
777 00:31:01,668 00:31:02,877 اما فکر نمیکردم منظورش امروز بوده اما فکر نمیکردم منظورش امروز بوده
778 00:31:02,878 00:31:04,837 اونم چند ساعت قبل از رای‌گیری، امیلی اونم چند ساعت قبل از رای‌گیری، امیلی
779 00:31:04,838 00:31:06,589 و اتفاقی جک بومن رو هم دیده و اتفاقی جک بومن رو هم دیده
780 00:31:06,590 00:31:07,590 وای خدای من وای خدای من
781 00:31:07,591 00:31:09,008 باهم صحبت کردن باهم صحبت کردن
782 00:31:09,009 00:31:10,092 این خبرها رو از یه نفر تو دفترم شنیدم این خبرها رو از یه نفر تو دفترم شنیدم
783 00:31:10,093 00:31:11,761 که اونم از یه نفر تو ساختمون هیل شنیده که اونم از یه نفر تو ساختمون هیل شنیده
784 00:31:11,762 00:31:13,471 رئیس‌جمهور از این موضوع باخبره؟ رئیس‌جمهور از این موضوع باخبره؟
785 00:31:13,472 00:31:15,598 نه، هنوز نه - خیلی‌خب - نه، هنوز نه - خیلی‌خب -
786 00:31:15,599 00:31:17,183 .نباید بهش بگیم همچین وظیفه‌ای نداریم .نباید بهش بگیم همچین وظیفه‌ای نداریم
787 00:31:17,184 00:31:18,643 امیلی، تو رئیس‌ستاد رئیس‌جمهوری امیلی، تو رئیس‌ستاد رئیس‌جمهوری
788 00:31:18,644 00:31:20,353 و اونم بانوی اوله - و رئیس‌جمهور هم باید بدونه - و اونم بانوی اوله - و رئیس‌جمهور هم باید بدونه -
789 00:31:20,354 00:31:21,854 میتونی تصور کنی که اگر دوربین خبرنگارها اونجا بود چه اتفاقی میتونست بیفته؟ میتونی تصور کنی که اگر دوربین خبرنگارها اونجا بود چه اتفاقی میتونست بیفته؟
790 00:31:21,855 00:31:23,481 اما دوربینی در کار نبود، مگه نه؟ اما دوربینی در کار نبود، مگه نه؟
791 00:31:23,482 00:31:25,566 ،من هیچی نشنیدم، پس هر کاری که کرده کرده دیگه ،من هیچی نشنیدم، پس هر کاری که کرده کرده دیگه
792 00:31:25,567 00:31:27,318 بی سروصدا آرا رو تأیید مجدد می‌کنیم بی سروصدا آرا رو تأیید مجدد می‌کنیم
793 00:31:27,319 00:31:28,654 و امیدوار باشیم که مشکلی پیش نیاد و امیدوار باشیم که مشکلی پیش نیاد
794 00:31:36,453 00:31:38,579 ،دارم بهت میگم فورستل اونجا هیچی نبود ،دارم بهت میگم فورستل اونجا هیچی نبود
795 00:31:38,580 00:31:40,581 همین الان یه چیزی واست فرستادم همین الان یه چیزی واست فرستادم
796 00:31:40,582 00:31:42,500 دستگاه ردیاب مادون‌قرمز توی اون مختصات یه چیزی پیدا کرده دستگاه ردیاب مادون‌قرمز توی اون مختصات یه چیزی پیدا کرده
797 00:31:42,501 00:31:45,169 زیر زمینو نگاه نکردین، نه؟ زیر زمینو نگاه نکردین، نه؟
798 00:31:45,170 00:31:46,754 چی؟ یعنی ما روش ایستاده بودیم؟ چی؟ یعنی ما روش ایستاده بودیم؟
799 00:31:46,755 00:31:47,964 توی زیرزمین چیه مگه؟ توی زیرزمین چیه مگه؟
800 00:31:47,965 00:31:50,007 محل نگهداری یه موشک قاره‌پیما محل نگهداری یه موشک قاره‌پیما
801 00:31:50,008 00:31:51,467 چی؟ چی؟
802 00:31:51,468 00:31:52,718 آره، دولت موشکُ تو دهه 70 ساخت آره، دولت موشکُ تو دهه 70 ساخت
803 00:31:52,719 00:31:53,886 و سال‌ها پیش به عنوان بخشی از یه عهدنامه کم‌کردِ و سال‌ها پیش به عنوان بخشی از یه عهدنامه کم‌کردِ
804 00:31:53,887 00:31:56,305 میزان تسلیحات، کنار گذاشتش میزان تسلیحات، کنار گذاشتش
805 00:31:56,306 00:31:57,890 کلاهکش رو بیرون آوردن کلاهکش رو بیرون آوردن
806 00:31:57,891 00:32:00,810 و ملکش هم به شرکت برونینگ‌رید فروخته شد و ملکش هم به شرکت برونینگ‌رید فروخته شد
807 00:32:00,811 00:32:02,395 باید برگردیم اونجا و پیداش کنیم باید برگردیم اونجا و پیداش کنیم
808 00:32:02,396 00:32:04,188 نه نه
809 00:32:04,189 00:32:06,816 چیزی تا غروب خورشید نمونده چیزی تا غروب خورشید نمونده
810 00:32:06,817 00:32:08,609 توی تاریکی چیزی پیدا نمی‌کنیم توی تاریکی چیزی پیدا نمی‌کنیم
811 00:32:08,610 00:32:09,944 خیلی‌خب، پس همینجا می‌خوابیم خیلی‌خب، پس همینجا می‌خوابیم
812 00:32:09,945 00:32:11,738 سحر که شد میریم سحر که شد میریم
813 00:32:15,367 00:32:17,076 همین الان از ماس خبرشو شنیدم همین الان از ماس خبرشو شنیدم
814 00:32:17,077 00:32:18,661 اومالی رأی موافق میده اومالی رأی موافق میده
815 00:32:18,662 00:32:20,538 گمونم الان فقط به مری آن‌لوییس بستگی داره گمونم الان فقط به مری آن‌لوییس بستگی داره
816 00:32:20,539 00:32:21,872 بله قربان بله قربان
817 00:32:21,873 00:32:23,916 ،اگر به لایحه رأی موافق بده رای اکثریت رو داریم ،اگر به لایحه رأی موافق بده رای اکثریت رو داریم
818 00:32:23,917 00:32:24,917 ...اما اگر نده ...اما اگر نده
819 00:32:24,918 00:32:26,168 مساوی میشه مساوی میشه
820 00:32:26,169 00:32:29,255 و چون معاون رئیس‌جمهوری برای رأی دادن در کار نیست، لایحه شکست میخوره معاون اول ریاست سنا رو بعهده داره و هر وقت] [رأی‌ها 50-50 بشه، با رأی اون تکلیف لایحه مشخص میشه و چون معاون رئیس‌جمهوری برای رأی دادن در کار نیست، لایحه شکست میخوره معاون اول ریاست سنا رو بعهده داره و هر وقت] [رأی‌ها 50-50 بشه، با رأی اون تکلیف لایحه مشخص میشه
821 00:32:29,256 00:32:31,048 پیش نویس بیانات‌تون درباره‌ی رأی‌گیری، قربان پیش نویس بیانات‌تون درباره‌ی رأی‌گیری، قربان
822 00:32:31,049 00:32:32,342 ممنون ممنون
823 00:32:34,720 00:32:39,640 مجلس سنا به رای‌گیری درباره لایحه‌ی سنا 8180 می‌پردازه مجلس سنا به رای‌گیری درباره لایحه‌ی سنا 8180 می‌پردازه
824 00:32:39,641 00:32:43,228 این لایحه مستلزمِ 51 رأی موافق برای تصویب هست این لایحه مستلزمِ 51 رأی موافق برای تصویب هست
825 00:32:44,563 00:32:47,523 جناب آندوور جناب آندوور
826 00:32:47,524 00:32:48,941 موافق موافق
827 00:32:48,942 00:32:50,776 خانم آزورا خانم آزورا
828 00:32:50,777 00:32:52,945 مخالف مخالف
829 00:32:52,946 00:32:55,448 جناب بومن جناب بومن
830 00:32:55,449 00:32:56,408 مخالف مخالف
831 00:32:56,409 00:32:57,867 تعجب نکردم تعجب نکردم
832 00:32:57,868 00:32:59,368 خانم کوریا خانم کوریا
833 00:32:59,369 00:33:00,662 مخالف مخالف
834 00:33:02,080 00:33:04,206 جناب دانلپ جناب دانلپ
835 00:33:04,207 00:33:05,791 موافق موافق
836 00:33:05,792 00:33:07,752 سناتور اینگرام سناتور اینگرام
837 00:33:07,753 00:33:09,378 مخالف مخالف
838 00:33:09,379 00:33:12,757 به نظر اینجا مراسم ختمه به نظر اینجا مراسم ختمه
839 00:33:12,758 00:33:14,342 انگار هیچکدومتون تا حالا تجربه‌ی رأی‌گیریُ نداشتین انگار هیچکدومتون تا حالا تجربه‌ی رأی‌گیریُ نداشتین
840 00:33:14,343 00:33:15,885 !یالا !یالا
841 00:33:15,886 00:33:17,678 !هنوز نباختین !هنوز نباختین
842 00:33:17,679 00:33:19,972 خدای من، این شغل داره چاقم میکنه خدای من، این شغل داره چاقم میکنه
843 00:33:19,973 00:33:21,640 از فردا رژیم شروع میشه - آره - از فردا رژیم شروع میشه - آره -
844 00:33:21,641 00:33:22,808 نمیخورم. ممنون نمیخورم. ممنون
845 00:33:22,809 00:33:24,268 سناتور هالدرس سناتور هالدرس
846 00:33:24,269 00:33:25,936 مخالف مخالف
847 00:33:25,937 00:33:27,355 خانم هیگرا خانم هیگرا
848 00:33:27,356 00:33:30,441 مخالف مخالف
849 00:33:30,442 00:33:31,984 خانم هانتر خانم هانتر
850 00:33:31,985 00:33:33,152 موافق موافق
851 00:33:33,153 00:33:35,071 شنیدم پیتزا دارین - هی - شنیدم پیتزا دارین - هی -
852 00:33:35,072 00:33:36,155 خانم لوییس خانم لوییس
853 00:33:36,156 00:33:37,699 سناتور لوییس نفر بعدیه سناتور لوییس نفر بعدیه
854 00:33:42,662 00:33:43,663 خانم لوییس؟ خانم لوییس؟
855 00:33:46,458 00:33:48,167 مخالف مخالف
856 00:33:48,168 00:33:49,919 لعنتی لعنتی
857 00:33:49,920 00:33:51,170 چی شده؟ چی شده؟
858 00:33:51,171 00:33:52,880 جرئتشو نداشت جرئتشو نداشت
859 00:33:52,881 00:33:53,881 مساوی میشه مساوی میشه
860 00:33:53,882 00:33:55,509 که یعنی ما می‌بازیم که یعنی ما می‌بازیم
861 00:34:06,561 00:34:08,562 جناب اومالی - موافق - جناب اومالی - موافق -
862 00:34:08,563 00:34:11,065 جناب شیلر؟ - موافق - جناب شیلر؟ - موافق -
863 00:34:11,066 00:34:12,983 جناب آندرهیل - مخالف - جناب آندرهیل - مخالف -
864 00:34:12,984 00:34:15,736 خب، تنگاتنگ‌تر از چیزی بود که انتظارشو داشتم خب، تنگاتنگ‌تر از چیزی بود که انتظارشو داشتم
865 00:34:15,737 00:34:17,405 تام، خیلی متأسفم تام، خیلی متأسفم
866 00:34:17,406 00:34:19,281 منم متأسفم منم متأسفم
867 00:34:19,282 00:34:21,575 وظیفه من بود که کارو تموم کنم اما نکردم وظیفه من بود که کارو تموم کنم اما نکردم
868 00:34:21,576 00:34:23,494 .تقصیر هیچکس نیست همه سعیمونو کردیم .تقصیر هیچکس نیست همه سعیمونو کردیم
869 00:34:23,495 00:34:25,121 !صبر کن! وایسا! وایسا - چیه؟ - !صبر کن! وایسا! وایسا - چیه؟ -
870 00:34:25,122 00:34:26,580 وندن‌برگ رأی موافق داد وندن‌برگ رأی موافق داد
871 00:34:26,581 00:34:27,748 مطمئنی؟ - آره، برو عقب - مطمئنی؟ - آره، برو عقب -
872 00:34:27,749 00:34:29,292 برش گردون برش گردون
873 00:34:31,086 00:34:32,712 خانم وندنبرگ خانم وندنبرگ
874 00:34:36,591 00:34:39,593 خانم وندنبرگ؟ خانم وندنبرگ؟
875 00:34:39,594 00:34:40,845 موافق موافق
876 00:34:40,846 00:34:42,221 وندنبرگ؟ میشناسمش وندنبرگ؟ میشناسمش
877 00:34:42,222 00:34:43,639 برای پُرکردن کرسی شوهرش برای پُرکردن کرسی شوهرش
878 00:34:43,640 00:34:46,183 از ایالت تنسی انتخاب شد از ایالت تنسی انتخاب شد
879 00:34:46,184 00:34:47,853 شوهرش از اون جمهوری‌خواهای دوآتیشه بود شوهرش از اون جمهوری‌خواهای دوآتیشه بود
880 00:34:53,567 00:34:55,693 ریچارد وندن‌برگ به تمام لایحه‌های قانون نظارت بر حمل سلاحی ریچارد وندن‌برگ به تمام لایحه‌های قانون نظارت بر حمل سلاحی
881 00:34:55,694 00:34:57,153 که در زمان حضورش در مجلس سنا مطرح شد، رأی مخالف داد که در زمان حضورش در مجلس سنا مطرح شد، رأی مخالف داد
882 00:34:57,154 00:34:58,237 فکر کردم که همسرشم همینکارو میکنه فکر کردم که همسرشم همینکارو میکنه
883 00:34:58,238 00:35:00,656 گمونم همه همین فکرو کردن گمونم همه همین فکرو کردن
884 00:35:00,657 00:35:04,243 دمت گرم دمت گرم
885 00:35:04,244 00:35:07,288 خانم وینستون - مخالف - خانم وینستون - مخالف -
886 00:35:07,289 00:35:09,583 و در آخر، جناب زوییک و در آخر، جناب زوییک
887 00:35:12,252 00:35:13,336 یالا یالا
888 00:35:14,838 00:35:16,255 موافق موافق
889 00:35:16,256 00:35:17,673 ،در این رای‌گیری ،در این رای‌گیری
890 00:35:17,674 00:35:21,093 شمار آرای موافق 51 و مخالف ها 49 شمار آرای موافق 51 و مخالف ها 49
891 00:35:21,094 00:35:22,219 !رای آورد - !هی - !رای آورد - !هی -
892 00:35:22,220 00:35:24,346 !ما بردیم !ما بردیم
893 00:35:24,347 00:35:26,432 !تبریک - !بهتون تبریک میگم - !تبریک - !بهتون تبریک میگم -
894 00:35:26,433 00:35:28,058 .همگی کارتون عالی بود باورنکردنیه .همگی کارتون عالی بود باورنکردنیه
895 00:35:28,059 00:35:29,727 شامپاینتون کو پس؟ شامپاینتون کو پس؟
896 00:35:29,728 00:35:31,187 تو دفترم ویسکی مکالن دارم تو دفترم ویسکی مکالن دارم
897 00:35:31,188 00:35:33,148 !برو بیارش !این یه جشنه !برو بیارش !این یه جشنه
898 00:35:42,532 00:35:43,824 میخوام سناتور وند‌نبرگ رو ببینم میخوام سناتور وند‌نبرگ رو ببینم
899 00:35:43,825 00:35:44,868 بله، قربان بله، قربان
900 00:35:48,538 00:35:49,998 امیلی، موفق شدیم امیلی، موفق شدیم
901 00:35:51,625 00:35:52,626 موفق شدیم موفق شدیم
902 00:35:54,461 00:35:56,962 به افتخار اولین بُرد از بردهای فراوان پیش رومون به افتخار اولین بُرد از بردهای فراوان پیش رومون
903 00:35:56,963 00:35:58,256 هیچوقت شک نداشتم هیچوقت شک نداشتم
904 00:36:01,134 00:36:03,719 در رقابتی تنگاتنگ که توجه کارشناسان را به خود دوخت در رقابتی تنگاتنگ که توجه کارشناسان را به خود دوخت
905 00:36:03,720 00:36:04,970 و آنها را غافلگیر کرد و آنها را غافلگیر کرد
906 00:36:04,971 00:36:07,765 مجلس سنا به مجلس سنا به
907 00:36:07,766 00:36:10,184 لایحه گسترش بررسی سوابق لایحه گسترش بررسی سوابق
908 00:36:10,185 00:36:12,561 خرید و فروش سلاح در سراسر کشور 51 رأی موافق و 49 رأی مخالف داد خرید و فروش سلاح در سراسر کشور 51 رأی موافق و 49 رأی مخالف داد
909 00:36:12,562 00:36:13,813 ،حالا لایحه وارد مجلس میشه ،حالا لایحه وارد مجلس میشه
910 00:36:13,814 00:36:15,314 جایی که رئیس مجلس کیمبل هوک‌استراتن جایی که رئیس مجلس کیمبل هوک‌استراتن
911 00:36:15,315 00:36:17,608 قول تلاشی دو حزبی برای قول تلاشی دو حزبی برای
912 00:36:17,609 00:36:20,361 اصلاح این قانون و تصویب شدنش داده اصلاح این قانون و تصویب شدنش داده
913 00:36:20,362 00:36:22,363 در حالی که رئیس‌جمهور مستقل در حال اجرای [ وندنبرگ - ایالت تنسی - موافقان ] در حالی که رئیس‌جمهور مستقل در حال اجرای [ وندنبرگ - ایالت تنسی - موافقان ]
914 00:36:22,364 00:36:23,989 برنامه‌ی کاری 100 روزه‌اش هست برنامه‌ی کاری 100 روزه‌اش هست
915 00:36:23,990 00:36:26,117 حمایت هوک‌استراتن نشانی نويدبخش‌ برای وی محسوب می‌شود حمایت هوک‌استراتن نشانی نويدبخش‌ برای وی محسوب می‌شود
916 00:36:44,344 00:36:47,054 باید درست اینجا باشه باید درست اینجا باشه
917 00:36:47,055 00:36:48,390 مسخره‌ست مسخره‌ست
918 00:36:50,976 00:36:52,018 ولز ولز
919 00:37:01,611 00:37:03,572 عقب وایسا عقب وایسا
920 00:37:09,035 00:37:11,245 آماده‌ای؟ آماده‌ای؟
921 00:37:11,246 00:37:12,454 آره آره
922 00:37:12,455 00:37:14,040 مگه چه مشکلی میتونه پیش بیاد؟ مگه چه مشکلی میتونه پیش بیاد؟
923 00:37:35,145 00:37:36,353 سلام سلام
924 00:37:36,354 00:37:37,897 تبریک میگم تبریک میگم
925 00:37:37,898 00:37:39,940 اسمشو گذاشتن یه برد بزرگ برای رئیس‌جمهور اسمشو گذاشتن یه برد بزرگ برای رئیس‌جمهور
926 00:37:39,941 00:37:40,941 و همینطور برای رئیس مجلس و همینطور برای رئیس مجلس
927 00:37:40,942 00:37:42,693 ریسک بزرگی کرد، و نتیجه هم داد ریسک بزرگی کرد، و نتیجه هم داد
928 00:37:42,694 00:37:44,486 آره، خب، ما هم حس خیلی بدی راجع بهش نداریم آره، خب، ما هم حس خیلی بدی راجع بهش نداریم
929 00:37:44,487 00:37:46,071 یه وقت دیگه باید باز اینکارو بکنیم یه وقت دیگه باید باز اینکارو بکنیم
930 00:37:46,072 00:37:46,990 انگار همینطوره انگار همینطوره
931 00:37:46,990 00:37:47,990 مشتاق این اتفاقم مشتاق این اتفاقم
932 00:37:51,912 00:37:53,829 سناتور وندنبرگ، قربان سناتور وندنبرگ، قربان
933 00:37:53,830 00:37:55,122 ممنونم لیلی ممنونم لیلی
934 00:37:55,123 00:37:57,625 سناتور، ملاقات با شما باعث افتخار منه سناتور، ملاقات با شما باعث افتخار منه
935 00:37:57,626 00:37:59,710 .ایشون همسرم الکس هستن فکر کنم قبلاً همدیگه رو دیدین .ایشون همسرم الکس هستن فکر کنم قبلاً همدیگه رو دیدین
936 00:37:59,711 00:38:01,545 بله، مختصراً بله، مختصراً
937 00:38:01,546 00:38:03,964 لطفاً، لطفاً، بفرمایید لطفاً، لطفاً، بفرمایید
938 00:38:03,965 00:38:06,842 آقای رئیس‌جمهور ممنون که دعوتم کردید آقای رئیس‌جمهور ممنون که دعوتم کردید
939 00:38:06,843 00:38:08,719 ،و خانم کرکمن ،و خانم کرکمن
940 00:38:08,720 00:38:10,012 ممنون که قبول کردین که بیاین اینجا ممنون که قبول کردین که بیاین اینجا
941 00:38:10,013 00:38:11,805 البته البته
942 00:38:11,806 00:38:13,641 میخوام بابت کاری که دیشب کردید ازتون تشکر کنم میخوام بابت کاری که دیشب کردید ازتون تشکر کنم
943 00:38:13,642 00:38:17,061 اگه ایرادی نداره، میتونم بپرسم که چی باعث شد نظرتون رو عوض کنید؟ اگه ایرادی نداره، میتونم بپرسم که چی باعث شد نظرتون رو عوض کنید؟
944 00:38:17,062 00:38:19,438 عوض کنم؟ عوض کنم؟
945 00:38:19,439 00:38:21,106 خب، گمونم همه فرض میکردیم خب، گمونم همه فرض میکردیم
946 00:38:21,107 00:38:23,359 که شما مثل شوهرتون ،رأی خواهید داد که شما مثل شوهرتون ،رأی خواهید داد
947 00:38:23,360 00:38:25,903 ،بخصوص سناتور بومن ،بخصوص سناتور بومن
948 00:38:25,904 00:38:28,822 خب، اون هیچوقت ازم نپرسید چه رأی‌ای میدم خب، اون هیچوقت ازم نپرسید چه رأی‌ای میدم
949 00:38:28,823 00:38:30,909 گمونم فکر میکرد از بودن توی سنا احساس خوش‌شانسی میکنم گمونم فکر میکرد از بودن توی سنا احساس خوش‌شانسی میکنم
950 00:38:31,952 00:38:34,954 ما هم خوش‌شانس بودیم که شما اونجا حضور داشتید ما هم خوش‌شانس بودیم که شما اونجا حضور داشتید
951 00:38:34,955 00:38:37,039 ،ریچارد و من پیوند خوب و خرمی داشتیم ،ریچارد و من پیوند خوب و خرمی داشتیم
952 00:38:37,040 00:38:39,708 اما سر تمام مسائل با هم موافق نبودیم اما سر تمام مسائل با هم موافق نبودیم
953 00:38:39,709 00:38:42,836 حمل سلاح، یکی از اون چیزا بود حمل سلاح، یکی از اون چیزا بود
954 00:38:42,837 00:38:45,923 صحبت هاتون درباره ارجحیت ،کشور به حزبیت رو شنیدم صحبت هاتون درباره ارجحیت ،کشور به حزبیت رو شنیدم
955 00:38:45,924 00:38:47,257 جناب رئیس‌جمهور جناب رئیس‌جمهور
956 00:38:47,258 00:38:50,260 من صحبت‌هاتون رو به گوش جان سپردم من صحبت‌هاتون رو به گوش جان سپردم
957 00:38:50,261 00:38:53,222 و خانم کرکمن... وقتی دیدم دیروز تو روی و خانم کرکمن... وقتی دیدم دیروز تو روی
958 00:38:53,223 00:38:55,265 ،سناتور بومن ایستادید ،سناتور بومن ایستادید
959 00:38:55,266 00:38:58,268 بهم یادآوری کرد که منم میتونم بهم یادآوری کرد که منم میتونم
960 00:38:58,269 00:39:00,020 ،مطمئنم بخاطرش کلی ازم انتقاد میشه ،مطمئنم بخاطرش کلی ازم انتقاد میشه
961 00:39:00,021 00:39:02,022 ،اما پا پس نمیکشم ،اما پا پس نمیکشم
962 00:39:02,023 00:39:04,191 و شما هم نباید دست بکشید و شما هم نباید دست بکشید
963 00:39:04,192 00:39:05,527 به کارتون ادامه بدید به کارتون ادامه بدید
964 00:39:08,154 00:39:09,948 بهتون قول میدم همینکارو می‌کنیم بهتون قول میدم همینکارو می‌کنیم
965 00:39:35,390 00:39:38,110 اینجا مثل یک گنجینه‌ى زماندار جنگ سرد میمونه [محفظه محتوى آثار قدیمی] اینجا مثل یک گنجینه‌ى زماندار جنگ سرد میمونه [محفظه محتوى آثار قدیمی]
966 00:40:41,706 00:40:43,208 جیسون جیسون
967 00:40:45,085 00:40:47,377 یا خدا یا خدا
968 00:40:47,378 00:40:49,923 شبیه بمب‌هایین که واسه منفجر کردن کنگره استفاده شدن شبیه بمب‌هایین که واسه منفجر کردن کنگره استفاده شدن
969 00:40:58,681 00:41:00,140 اینجا مواد منفجره‌ی کافی اینجا مواد منفجره‌ی کافی
970 00:41:00,141 00:41:01,684 برای منفجر کردن 3 تا کنگره هست برای منفجر کردن 3 تا کنگره هست
971 00:41:15,708 00:41:21,708 ✅ تــرجــمــه از عــلــی، مــحــمــد و ســیــاوش « » Ali99, mr67 & Stark.Man ✅ تــرجــمــه از عــلــی، مــحــمــد و ســیــاوش « » Ali99, mr67 & Stark.Man ✅
972 00:41:21,732 00:41:24,732 » @Aliakbar99 ¦¦ Instagram.com/Aliakbar.1999 ✔️ » @Aliakbar99 ¦¦ Instagram.com/Aliakbar.1999 ✔️
973 00:41:24,756 00:41:34,756 :.:.: TvWorld. iNFO :.:.: :.:.: TvWorld. iNFO :.:.: