pingbot.me
Back to subtitle list

Youth Over Flowers: Iceland (꽃보다 청춘 아이슬란드) Farsi/Persian Subtitles

 Youth Over Flowers: Iceland (꽃보다 청춘 아이슬란드)
Sep 12, 2021 18:07:03 Parxnd Farsi/Persian 0

Release Name:

Youth.Over.Flowers.Iceland.E01-ProMovi
Download Subtitles
May 20, 2020 20:34:50 165.23KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:04,000 ترجمه ی اختصاصی پروموویز promovi.ir 2 00:00:28,940 --> 00:00:31,240 (جوانان برتر از گل در ایسلند) 3 00:00:33,180 --> 00:00:35,940 (سومین فصل جوانان برتر از گل در ایسلند) 4 00:00:39,270 --> 00:00:43,240 (سفری خارق‌العاده در ایسلند آغاز خواهد شد) 5 00:00:49,140 --> 00:00:53,870 (...مدت‌ها پیش در جوانان برتر از گل در ایسلند خیلی بعدتر از) 6 00:00:54,040 --> 00:00:57,070 اینکه پسرا برای بار دوم سفر کردن،تیم تولید) (به دنبال چهره های جدید گشت 7 00:00:57,240 --> 00:01:00,440 درحالی که توسط سلبریتی هایی که احساس) (،فشار میکردن رد شدن 8 00:01:00,610 --> 00:01:03,640 درنهایت بازیگری شجاع به نام جو جونگ سوک) (استخدام شد 9 00:01:03,810 --> 00:01:07,140 تیم تولید مسافرتی با دوستانی که در دهه) (سی سالگیشون هستن رو انتخاب کرد