pingbot.me
Back to subtitle list

Youth Vietnamese Subtitles

 Youth

Movie Info:

Released: 15 Dec 2017
Runtime: 135 min
Genre: Drama, Romance, War
Director: Xiaogang Feng
Actors: Xuan Huang, Miao Miao, Caiyu Yang, Elane Zhong
Country: China
Rating: 7.1

Overview:

A look at the lives of members of a Military Cultural Troupe in the 1970s.

Dec 13, 2020 18:47:10 cuckygianac Vietnamese 7

Release Name:

Youth.2017.1080p.BluRay.x264-[YTS.AM]

Release Info:

Youth.2017.1080p.BluRay.x264-[YTS.AM]  Youth.2017.LiMiTED.1080p.BluRay.x264-CADAVER 
Download Subtitles
Feb 03, 2020 23:10:42 141.65KB Download Translate

1 00:02:27,875 --> 00:02:29,458 Tên tôi là Xiao Suizi. 2 00:02:29,583 --> 00:02:31,750 Trở lại những năm 1970s, 3 00:02:31,875 --> 00:02:36,125 Tôi đã ở phía tây nam của đất nước phục vụ trong một đoàn nghệ thuật quân sự tỉnh. 4 00:02:36,250 --> 00:02:38,167 Tôi là 1 vũ công. 5 00:02:38,292 --> 00:02:40,917 Các đồng chí gọi tôi là Suizi. 6 00:02:42,083 --> 00:02:44,125 Câu chuyện mà tôi sắp kể 7 00:02:44,250 --> 00:02:46,042 là câu chuyện về đoàn nghệ thuật của chúng tôi. 8 00:02:46,792 --> 00:02:50,417 Nhưng trong câu chuyện này Tôi không phải là nhân vật chính. 9 00:02:50,542 --> 00:02:52,542 Nó bắt đầu với 2 người. 10 00:02:53,708 --> 00:02:55,167