Back to subtitle list

Voyagers Vietnamese Subtitles

 Voyagers

Movie Info:

Released: 09 Apr 2021
Runtime: 108 min
Genre: Adventure, Sci-Fi, Thriller
Director: Neil Burger
Actors: Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Chanté Adams
Country: USA, Czech Republic, Romania, UK
Rating: 5.4

Overview:

A crew of astronauts on a multi-generational mission descend into paranoia and madness, not knowing what is real or not.

Oct 09, 2021 20:26:55 phuc0978 Vietnamese 11

Release Name:

Voyagers.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.5.1-SWTYBLZ

Release Info:

chỉnh sửa sub của bạn Minh-Dang khớp bản 2160p HDR 
Download Subtitles
Jun 13, 2021 08:22:04 96.31KB Download Translate

1 00:01:25,310 --> 00:01:27,312 (CHƠI NHẠC EERIE) 2 00:01:27,776 --> 00:01:32,776 3 00:01:34,707 --> 00:01:36,006 Khi Trái đất tiếp tục nóng lên 4 00:01:36,084 --> 00:01:38,502 và hạn hán tàn khốc và nạn đói hoành hành dân số, 5 00:01:38,596 --> 00:01:43,863 khoa học đang tìm kiếm một hành tinh mới trên đó cuộc sống của con người có thể phát triển mạnh mẽ. 6 00:01:43,950 --> 00:01:49,067 Và nó phát hiện ra điều đó vào năm 2063. 7 00:01:51,671 --> 00:01:53,706 ASTROPHYSICIST:Màu xanh lam chỉ ra nước. 8 00:01:53,740 --> 00:01:56,475 Màu đỏ là oxy. 9 00:01:56,508 --> 00:02:00,278 Đây là cơ hội tốt nhất của chúng tôi để tìm một hành tinh có thể sinh sống được.