Back to subtitle list

Under the Sun of Satan (Sous le Soleil de Satan) Arabic Subtitles

 Under the Sun of Satan (Sous le Soleil de Satan)
Jun 17, 2022 17:51:59 hmzawy94 Arabic 0

Release Name:

Under.The.Sun.Of.Satan.1987.720p.BluRay.x264-CiNEFiLE

Release Info:

تعديل على تنسيق الخط 
Download Subtitles
Jun 15, 2022 02:04:10 60.23KB Download Translate

1 00:00:36,290 --> 00:00:39,870 "ÊÍÊ ÔãÓ ÇáÔíØÇä " ÊÑÌãÉ : @Vladimir_1200 2 00:01:44,160 --> 00:01:46,290 .ãÚß ßá ÔíÁ íÕÈÍ ÓåáÇ 3 00:01:46,950 --> 00:01:48,950 .æáßä áæÍÏí¡ Ãßæä ÈáÇ ÝÇÆÏÉ 4 00:01:49,790 --> 00:01:53,120 : ÃäÇ ßÇáÕÝÑ .áÇ ÞíãÉ áå ÅáÇ ÅÐÇ ßÇä ãÚ ÑÞã ÂÎÑ 5 00:01:53,830 --> 00:01:55,950 .. ÇáÞÓÇæÓÉ ÌÏÇ ÊÚÓÇÁ 6 00:01:56,540 --> 00:01:59,990 íÞÖæä ÍíÇÊåã æåã íÑæä .ÇáÅáå íõåÇä 7 00:02:00,660 --> 00:02:02,580 .ÇáäÇÓ ÊÖÍß Úáí 8 00:02:03,700 --> 00:02:06,950 .ÃäÇ ßÌÏÇÑ ãÛØì ÈÇáÞÇÐæÑÇÊ 9 00:02:07,330 --> 00:02:08,580 .ÃäÊ ÖÌÑ 10