Back to subtitle list

The Witch: Part 2. The Other One (Manyeo 2 / 마녀2) Vietnamese Subtitles

 The Witch: Part 2. The Other One (Manyeo 2 / 마녀2)

Movie Info:

Released: 17 Jun 2022
Runtime: 97 min
Genre: Mystery
Director: Park Hoon-jung
Actors: Cynthia, Min-soo Jo, Kim Da-Mi
Country: South Korea
Rating: N/A

Overview:

A girl wakes up in a secret laboratory and meets Kyung-hee, who is trying to protect her from a gang. When the gang finally finds the girl, they are overwhelmed by an unexpected power.

Aug 03, 2022 20:57:00 khaiq Vietnamese 2

Release Name:

The Witch Part 2 The Other One 2022 ViE 1080p WEB-DL AAC5.1 H.264-tG1R0

Release Info:

Theo bản thuyết minh & fix 
Download Subtitles
Aug 01, 2022 15:08:28 92.29KB Download Translate

1 00:01:17,910 --> 00:01:19,240 Con ơi. 2 00:01:20,280 --> 00:01:22,030 Lại đây. 3 00:01:23,500 --> 00:01:24,830 Lại đây với Mẹ. 4 00:01:26,620 --> 00:01:27,960 Nhanh lên. 5 00:01:29,000 --> 00:01:31,000 Đến đây. 6 00:01:35,720 --> 00:01:40,090 Đến đây với Mẹ, con ơi. 7 00:01:44,430 --> 00:01:46,060 Nào cùng hát nào. 8 00:01:46,140 --> 00:01:52,149 ♪ Hãy yêu lẫn nhau, bạn à. Đừng ghét bạn bè. ♪ 9 00:01:52,150 --> 00:01:55,689 ♪ Chỉ có một cuộc đời. ♪ 10 00:01:55,690 --> 00:01:58,990 ♪ Cùng đi trên con đường. ♪