pingbot.me
Back to subtitle list

The Villainess (Aknyeo / 악녀) Vietnamese Subtitles

 The Villainess (Aknyeo / 악녀)
Dec 13, 2020 18:47:56 mahu371 Vietnamese 4

Release Name:

The.Villainess.2017.1080p.BluRay.DTS-HD.MA.5.1.x264-VietHD

Release Info:

sync cho bản VietHD 
Download Subtitles
Nov 10, 2017 04:04:32 62.38KB Download Translate

1 00:00:14,000 --> 00:00:29,000 sync: [email protected] 2 00:00:30,667 --> 00:00:34,209 NEXT ENTERTAINMENT WORLD giới thiệu 3 00:00:34,709 --> 00:00:38,042 một xuất bản phẩm của APEITDA 4 00:00:41,084 --> 00:00:43,251 EXECUTIVE PRODUCER KIM Woo-taek 5 00:00:48,584 --> 00:00:51,209 KIM Ok-vin 6 00:00:51,542 --> 00:00:54,251 SHIN Ha-kyun 7 00:00:54,584 --> 00:00:57,251 BANG Sung-jun 8 00:00:57,584 --> 00:01:00,167 KIM Seo-hyung 9 00:01:00,584 --> 00:01:03,251 CHO Eun-ji 10 00:01:16,251 --> 00:01:17,542 Làm gì thế?