pingbot.me
Back to subtitle list

The King's Affection (Attachment / Yeonmo / 연모) Farsi/Persian Subtitles

 The King's Affection (Attachment / Yeonmo / 연모)
Oct 12, 2021 11:53:52 AHEE Farsi/Persian 7

Release Name:

The.Kings.Affection.E01.HDTV.DramaDL
The.Kings.Affection.E01.WEB-DL.DramaDL

Release Info:

ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
Download Subtitles
Oct 11, 2021 18:03:30 43.57KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:15,063 ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL کانال سايت adrama.ir مترجم: Erfan♥Mahdis♥Mahla♥ ☺️Editor:HAMI☺️ 2 00:00:21,087 --> 00:00:23,756 یکم بیشتر.فشار بدید 3 00:00:27,510 --> 00:00:29,512 عالی بانوی من 4 00:00:42,233 --> 00:00:45,361 بانوی من یه پسر به دنیا اوردید 5 00:01:02,420 --> 00:01:03,254 بانوی من 6 00:01:13,597 --> 00:01:16,308 دو قلو داخل خانواده سلطنتی یه اتفاق شومه 7 00:01:17,351 --> 00:01:19,770 کی یه شاهزاده رو به رسمیت می شناسه 8 00:01:19,854 --> 00:01:22,606 وقتی با یه دختر داخل یه رحم بوده؟ 9 00:01:23,315 --> 00:01:25,651 اما پدر

Oct 11, 2021 18:03:30 43.56KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:15,063 ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL کانال سايت adrama.ir مترجم: Erfan♥Mahdis♥Mahla♥ ☺️Editor:HAMI☺️ 2 00:01:02,187 --> 00:01:04,856 یکم بیشتر.فشار بدید 3 00:01:08,610 --> 00:01:10,612 عالی بانوی من 4 00:01:23,333 --> 00:01:26,461 بانوی من یه پسر به دنیا اوردید 5 00:01:43,520 --> 00:01:44,354 بانوی من 6 00:01:54,697 --> 00:01:57,408 دو قلو داخل خانواده سلطنتی یه اتفاق شومه 7 00:01:58,451 --> 00:02:00,870 کی یه شاهزاده رو به رسمیت می شناسه 8 00:02:00,954 --> 00:02:03,706 وقتی با یه دختر داخل یه رحم بوده؟ 9 00:02:04,415 --> 00:02:06,751 اما پدر