Back to subtitle list

The Killer's Shopping List (The Murderer's Shopping List / Salinjaui Shoppingmokrok / 살인자의 쇼핑목록) Vietnamese Subtitles

 The Killer's Shopping List (The Murderer's Shopping List / Salinjaui Shoppingmokrok / 살인자의 쇼핑목록)
May 13, 2022 23:07:27 UtNhat Vietnamese 1

Release Name:

The Killers Shopping List (The Murderers Shopping List / Salinjaui Shoppingmokrok / 살인자의 쇼핑목록) Web

Release Info:

6/8 Ep 
Download Subtitles
May 13, 2022 13:21:28 65KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 [Chương trình này có phụ đề tiếng Việt] 2 00:00:31,000 --> 00:00:34,930 [Danh Sách Mua Sắm Của Kẻ Sát Nhân] 3 00:00:35,090 --> 00:00:39,080 [Năm 1996 - Tạp hóa Daesung] 4 00:00:48,570 --> 00:00:51,130 [Tạp hóa Daesung] 5 00:00:53,870 --> 00:00:56,380 [Bóng lưng của người đàn ông loanh quanh giữa ban ngày] 6 00:00:56,410 --> 00:00:58,560 [trước tiệm tạp hóa trong xóm với bộ trang phục không phù hợp] 7 00:00:59,260 --> 00:01:02,880 [rõ ràng là chứa đầy bầu không khí có điều gì đó khó nói.] 8 00:01:03,300 --> 00:01:06,610 [Một hộp 1000 won] 9 00:01:11,140 --> 00:01:14,610 [Chocopie 100 won một cái] 10

May 13, 2022 13:21:28 86.33KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 [Chương trình này có phụ đề tiếng Việt] 2 00:00:41,090 --> 00:00:42,300 24 tuổi. 3 00:00:43,850 --> 00:00:44,260 Sao cơ? 4 00:00:44,980 --> 00:00:46,770 Nghề nghiệp là giáo viên mẫu giáo. 5 00:00:48,110 --> 00:00:48,910 Cô ấy sống một mình, 6 00:00:49,970 --> 00:00:51,850 và có lẽ đã tới khám bệnh khoa thần kinh vì căn bệnh trầm cảm. 7 00:00:56,220 --> 00:00:57,830 Của cô là 14,500 won. 8 00:00:59,170 --> 00:01:00,070 Chờ tôi một lát ạ. 9 00:01:06,000 --> 00:01:08,030 [Vượt qua bệnh trầm cảm] [Dù muốn chết nhưng tôi lại thèm bánh gạo cay] 10 00:01:08,170 --> 00:01:10,230

May 13, 2022 13:21:28 69.02KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 [Chương trình này có phụ đề tiếng Việt] 2 00:00:35,830 --> 00:00:36,830 Ông là ai vậy? 3 00:00:42,590 --> 00:00:43,440 A Hee à! 4 00:00:57,280 --> 00:00:57,880 Anh ơi. 5 00:01:01,620 --> 00:01:04,560 [Đào vàng] 6 00:01:05,920 --> 00:01:07,590 [Đào vàng] 7 00:01:18,470 --> 00:01:19,940 [Đào vàng] 8 00:01:23,370 --> 00:01:24,480 [Đào vàng] 9 00:01:45,220 --> 00:01:47,600 Cảnh sát còn không tìm thì sao chúng ta phải tìm chứ? 10 00:01:47,789 --> 00:01:49,180 Lỡ chuyện con nghi ngờ khách ở siêu thị

May 13, 2022 13:21:28 83.94KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 [Chương trình này có phụ đề tiếng Việt] 2 00:00:37,820 --> 00:00:41,000 [Tập 4] 3 00:00:54,720 --> 00:01:00,420 [Siêu thị MS] 4 00:01:15,660 --> 00:01:16,920 Còn Ya Chae thì sao? 5 00:01:18,640 --> 00:01:21,300 - Có ai nhận được liên lạc gì từ Ya Chae không? - Kỳ lạ ghê nha. 6 00:01:21,789 --> 00:01:24,050 Cô ta là người không bao giờ đến trễ mà. 7 00:01:24,660 --> 00:01:25,940 Hay để tôi gọi điện cho cô ấy nhé? 8 00:01:25,940 --> 00:01:26,930 Cậu gọi thử đi, gọi đi. 9 00:01:26,930 --> 00:01:29,560 Không cần đâu, cứ chờ thử đến lúc siêu thị mở cửa xem sao. 10 00:01:33,960 --> 00:01:35,460

May 13, 2022 13:21:28 70.23KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 [Chương trình này có phụ đề tiếng Việt] 2 00:00:35,920 --> 00:00:38,740 [Bộ được quay một cách an toàn với sự đồng hành của người giám hộ diễn viên nhí] 3 00:01:09,980 --> 00:01:10,640 Yool à! 4 00:01:11,270 --> 00:01:13,670 [Tập 5] 5 00:01:13,770 --> 00:01:14,620 Seo Yool! 6 00:01:16,920 --> 00:01:19,090 [Hình như Yool đã chứng kiến vụ giết người.] 7 00:01:19,260 --> 00:01:21,100 [Lỡ như hung thủ tiếp cận với con bé…] 8 00:01:21,850 --> 00:01:22,480 Seo Yool. 9 00:01:29,750 --> 00:01:30,600 Seo Yool! 10 00:02:16,070 --> 00:02:17,360 Bé con ơi!

May 13, 2022 13:21:28 69.46KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 [Chương trình này có phụ đề tiếng Việt] 2 00:00:31,440 --> 00:00:35,080 [Danh Sách Mua Sắm Của Kẻ Sát Nhân] 3 00:00:35,920 --> 00:00:38,740 [Bộ được quay một cách an toàn với sự đồng hành của người giám hộ diễn viên nhí] 4 00:00:40,590 --> 00:00:41,250 Chào anh ạ! 5 00:00:56,280 --> 00:00:57,780 Những gì đã thấy hôm nay, 6 00:00:57,780 --> 00:00:59,620 tôi sẽ không nói với ai hết. 7 00:00:59,920 --> 00:01:04,220 Tha cho tôi đi! Hãy tha mạng cho tôi! Làm ơn! 8 00:01:35,720 --> 00:01:37,200 - Cảm ơn anh. - Vâng, cảm ơn cô. 9 00:01:45,670 --> 00:01:48,090 [Em muốn ăn kẹo dẻo.] 10