pingbot.me
Back to subtitle list

The Divergent Series: Insurgent Farsi/Persian Subtitles

 The Divergent Series: Insurgent

Movie Info:

Released: 20 Mar 2015
Runtime: 119 min
Genre: Action, Adventure, Sci-Fi, Thriller
Director: Robert Schwentke
Actors: Kate Winslet, Jai Courtney, Mekhi Phifer, Shailene Woodley
Country: USA
Rating: 6.2

Overview:

Beatrice Prior must confront her inner demons and continue her fight against a powerful alliance which threatens to tear her society apart with the help from others on her side.

Dec 13, 2020 18:43:15 KingAmirk Farsi/Persian 7

Release Name:

Insurgent.2015.Bluray.720p.x264.AAC.Team.Vikings
Insurgent.2015.720p.HDRip.x264.YIFY
Insurgent.2015.720p.BluRay.x264.YIFY
Insurgent.2015.1080p.HDRip.x264.YIFY
Insurgent.2015.1080p.HDRiP.AC3.x264-SiMPLE
Insurgent.2015.1080p.BluRay.x264.YIFY

Release Info:

►Translated by King-AmirK◄ || 9movie.in || امیرمهدی عاطفی نیا مترجم کتاب یاغی 
Download Subtitles
Jul 25, 2015 12:16:50 68.43KB Download Translate

1 00:00:49,000 --> 00:00:59,000 ãÊÑÌã ˜ÊÇÈ íÇÛí ÔãÇ ÑÇ Èå ÏíÏä ÏÇÓÊÇä ÏÎÊÑí äÇåãÊÇ æ ...ãÊÝÇæÊ ÈÇ ÏíÑÇä ÏÚæÊ ã흘äÏ 2 00:01:00,297 --> 00:01:02,716 ÕáÍ 3 00:01:02,816 --> 00:01:05,117 ...ãÏʝåÇ ÞÈá 4 00:01:05,118 --> 00:01:08,376 íÔ ÇÒ Çíä˜å ÈäíÇäÐÇÑÇä ãÇ äíä ÔåÑ ÚÙíãí Ñæ ÇíÌÇÏ ˜ää 5 00:01:08,577 --> 00:01:13,583 ¡Çíä ˜áãå (ÕáÍ) ˜ÇãáÇð ÈíãÚäí ÈæÏ .ÂÑÒæíí ÏÓÊ äíÇÝÊäí ãÇääÏ ÎæÇÈ æ ÑæíÇ 6 00:01:14,218 --> 00:01:16,632 ÍÇáÇ ÈÚÏ ÇÒ 200 ÓÇá 7 00:01:17,399 --> 00:01:21,561 ÊãÇã ãÇ ÇËÈÇÊí ÈÑ Çíä åÓÊíã ˜å .æÇÞÚÇð ãíÔå Èå ÕáÍ ÏÓÊ íÇÝÊ 8 00:01:22,367 --> 00:01:25,518 .ÇáÈÊå Ïáíá Çæä åã äÙÇã ÝÑÞååÇí ãÇÓÊ 9 00:01:26,008 --> 00:01:30,658 .ÝÑÞå ÏÇäÔ¡ ÔÌÇÚÊ¡ Õá͝ØáÈí¡ ÕÏÇÞÊ¡ ÝÏǘÇÑí