Back to subtitle list
How to unblock

The Banker Vietnamese Subtitles

 The Banker

Movie Info:

Released: 26 Mar 2020
Runtime: 120 min
Genre: Drama
Director: George Nolfi
Actors: Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Nia Long
Country: USA
Rating: N/A

Overview:

In the 1960s two African-American entrepreneurs hire a working-class white man to pretend to be the head of their business empire while they pose as a janitor and chauffeur.

Jul 23, 2020 10:46:07 nortwing Vietnamese 6

Release Name:

The.Banker.2020.1080p.WEBRip.x264-RARBG.Vietnamese

Release Info:

Apple TV Official , Runtime 02:00:25 23., 23.976 fps 
Download Subtitles
Mar 20, 2020 09:27:58 155.84KB Download Translate

1 00:00:08,926 --> 00:00:12,471 {\an8}Hôm nay Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về Hoạt động Chính phủ 2 00:00:12,554 --> 00:00:15,114 {\an8}bắt đầu phiên điều trần về ngân hàng được bảo hiểm bởi liên bang. 3 00:00:16,308 --> 00:00:20,020 Chúng tôi băn khoăn liệu luật pháp hiện hành có phù hợp để đảm bảo 4 00:00:20,103 --> 00:00:24,566 nhân cách, kinh nghiệm và lòng chính trực của những người mua ngân hàng, 5 00:00:25,692 --> 00:00:28,529 vốn là những viên gạch nền móng của nền dân chủ Hoa Kỳ 6 00:00:29,321 --> 00:00:31,323 và là cốt lõi của giấc mơ Mỹ. 7 00:00:33,575 --> 00:00:39,915 CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH 8 00:00:41,333 --> 00:00:46,964 ĐƯỢC TRUYỀN CẢM HỨNG TỪ NHỮNG SỰ KIỆN CÓ THẬT 9 00:00:57,808 --> 00:01:01,812

How to unblock