pingbot.me
Back to subtitle list

Supergirl - Sixth Season Vietnamese Subtitles

 Supergirl - Sixth Season

Series Info:

Released: 26 Oct 2015
Runtime: 43 min
Genre: Action, Adventure, Drama, Sci-Fi
Director: N/A
Actors: Melissa Benoist, Chyler Leigh, David Harewood, Mehcad Brooks
Country: USA
Rating: 6.3

Overview:

The adventures of Superman's cousin in her own superhero career.

Sep 12, 2021 10:55:54 dammetruyen.xyz Vietnamese 3

Release Name:

Supergirl - Season 6 Episode 6 - Prom Again

Release Info:

Supergirl - Season 6 Episode 6 - Prom Again - 1080p HD sub by dammetruyen.xyz 
Download Subtitles
Aug 28, 2021 06:33:44 66.43KB Download Translate

1 00:00:00,812 --> 00:00:03,103 Trước đây trên Supergirl... 2 00:00:05,065 --> 00:00:06,372 Tất cả những gì chúng tôi phải làm là quay trở lại sân 3 00:00:06,373 --> 00:00:07,945 bóng chày trung tâm kim cương của trường trung học. 4 00:00:07,946 --> 00:00:09,110 Lấy một mẫu DNA của cô ấy. 5 00:00:09,111 --> 00:00:10,455 Sử dụng sức mạnh đó với sức mạnh tấn công của Phantom 6 00:00:10,479 --> 00:00:12,023 để xác định vị trí của Supergirl trong Phantom Zone. 7 00:00:12,047 --> 00:00:13,391 Một tàu vũ trụ? 8 00:00:13,415 --> 00:00:15,927 - Kara? - Chúng tôi là Brandon và Brenda. 9 00:00:15,951 --> 00:00:18,396 Đây là Kenny, và đây là Alex.