pingbot.me
Back to subtitle list

Supergirl - Sixth Season Vietnamese Subtitles

 Supergirl - Sixth Season

Series Info:

Released: 26 Oct 2015
Runtime: 43 min
Genre: Action, Adventure, Drama, Sci-Fi
Director: N/A
Actors: Melissa Benoist, Chyler Leigh, David Harewood, Mehcad Brooks
Country: USA
Rating: 6.3

Overview:

The adventures of Superman's cousin in her own superhero career.

Sep 12, 2021 10:55:54 dammetruyen.xyz Vietnamese 5

Release Name:

Supergirl - Season 6 Episode 4 - Lost Souls

Release Info:

Supergirl - Season 6 Episode 4 - Lost Souls - 1080p HD sub by dammetruyen.xyz   
Download Subtitles
Aug 28, 2021 06:31:40 55.27KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:01,918 Tên tôi là Kara Zor-El. 2 00:00:01,919 --> 00:00:03,503 Tôi đến từ Krypton. 3 00:00:03,504 --> 00:00:05,397 Tôi là một người tị nạn trên hành tinh này. 4 00:00:05,840 --> 00:00:08,216 Tôi được gửi đến trái đất để bảo vệ em họ của tôi. 5 00:00:08,217 --> 00:00:10,260 Nhưng pod của tôi đã bị đánh bật khỏi khóa học. 6 00:00:10,261 --> 00:00:11,572 Và khi tôi đến đây, 7 00:00:11,596 --> 00:00:15,866 Em họ tôi đã lớn lên và trở thành... Siêu nhân. 8 00:00:16,634 --> 00:00:19,013 Tôi đã che giấu con người thật của mình cho đến một ngày 9 00:00:19,037 --> 00:00:22,583 Khi một tai nạn buộc tôi phải tiết lộ bản thân với thế giới. 10