pingbot.me
Back to subtitle list

Supergirl - Sixth Season Vietnamese Subtitles

 Supergirl - Sixth Season

Series Info:

Released: 26 Oct 2015
Runtime: 43 min
Genre: Action, Adventure, Drama, Sci-Fi
Director: N/A
Actors: Melissa Benoist, Chyler Leigh, David Harewood, Mehcad Brooks
Country: USA
Rating: 6.3

Overview:

The adventures of Superman's cousin in her own superhero career.

Sep 12, 2021 10:55:54 Thachtran94 Vietnamese 0

Release Name:

Supergirl season sixth E1- 1080p HD sub by supergirl Vietnam FanPage

Release Info:

Nếu reup xin ghi rõ nguồn Supergirl việt nam fanpage xin cám ơn ạ ! 
Download Subtitles
Apr 05, 2021 01:44:08 59.06KB Download Translate

1 00:00:01,392 --> 00:00:03,307 TRong Kỳ Trước Của Supergirl... 2 00:00:03,351 --> 00:00:05,048 Nếu Cậu Muốn Cứu Thế Giới, 3 00:00:05,092 --> 00:00:07,050 Cậu Phải Làm Việc Với Lex Luthor. 4 00:00:07,094 --> 00:00:09,792 Cậu Phải Từ Bỏ Những Người Mà Cậu Yêu Quý. 5 00:00:09,835 --> 00:00:12,621 Lex Luthor Đã Phóng 32 vệ Tinh Lên Vũ Trụ. 6 00:00:12,664 --> 00:00:14,927 Well, Lex Và Leviathan Đang Lên Một Âm Mưu Gì Đó 7 00:00:14,971 --> 00:00:17,060 Hắn Sử Dụng Obsidian Để Kiểm Soát Tâm Trí Mọi Người. 8 00:00:17,104 --> 00:00:18,888 Và Công Nghệ Của Tôi Đã Làm Cho Điều Đó Thành Hiện Thực 9 00:00:18,931 --> 00:00:21,543 Ta Là Chúa . Ngươi Chẳng Là Gì Cả.