Back to subtitle list

Summit: Steel Rain (강철비2: 정상회담) Vietnamese Subtitles

 Summit: Steel Rain (강철비2: 정상회담)
May 10, 2022 18:26:50 tnduong75 Vietnamese 2

Release Name:

Steel.Rain.2.2020.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT

Release Info:

Dịch theo sub English và nghe tiếng Korean 
Download Subtitles
Apr 28, 2022 06:47:24 164.14KB Download Translate

1 00:00:37,536 --> 00:00:40,871 Mặc dù Chiến tranh Lạnh đã kết thúc vào năm 1991, sau khi Liên Xô sụp đổ, 2 00:00:40,872 --> 00:00:44,626 Bán đảo Triều Tiên đã bỏ lỡ một cơ hội để xây dựng một chế độ hòa bình. 3 00:00:50,131 --> 00:00:55,762 Nên giờ nó vẫn là hệ thống Chiến tranh Lạnh cuối cùng trên thế giới. 4 00:01:06,398 --> 00:01:13,572 Tàu ngầm lớp Jin của Trung Quốc 5 00:01:16,908 --> 00:01:22,998 Tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ 6 00:01:29,129 --> 00:01:32,841 STEEL RAIN Mưa Thép 2 : Phần 2 Người dịch : Nanta 7 00:01:34,009 --> 00:01:35,092 Biển Đông Trung Quốc 8 00:01:35,093 --> 00:01:41,099 "Quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) nằm giữa Đài Loan và đảo Okinawa" 9 00:02:14,132 --> 00:02:15,424