Back to subtitle list

Summit: Steel Rain (강철비2: 정상회담) Vietnamese Subtitles

 Summit: Steel Rain (강철비2: 정상회담)
May 10, 2022 18:26:50 ghostboylc Vietnamese 0

Release Name:

Steel.Rain.2.2020.KOREAN.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT

Release Info:

resync và google dịch những đoạn thiếu, sub còn nhiều sạn hóng các bác chỉnh sửa