Back to subtitle list
How to unblock

Stargirl - First Season Farsi/Persian Subtitles

 Stargirl - First Season
Jun 26, 2020 19:38:27 Night_walker77 Farsi/Persian 6

Release Name:

Stargirl.S01E06.WEBRip
Stargirl.S01E06.WEB-DL
Stargirl.S01E06.WEB.x264-PHOENiX
Stargirl.S01E06.WEB.H264-RBB
Stargirl.S01E06.WEB
Stargirl.S01E06.PROPER.720p.WEB.hevc.x265.rmteam
Stargirl.S01E06.PROPER.720p.WEB.H264-BTX
Stargirl.S01E06.PROPER.480p.WEB.x264.rmteam
Stargirl.S01E06.720p.WEB.X265-MiNX
Stargirl.S01E06.1080p.WEB.H264-BTX

Release Info:

🔴 30nama | وحید فرحناکی 🔴 
Download Subtitles
Jun 22, 2020 20:45:22 49.66KB Download Translate

1 00:00:01,243 --> 00:00:07,718 سي نما تقديم مي کند 30nama.com 2 00:00:21,827 --> 00:00:25,783 تعویض مانور حمله .یالا، از پسش بر میاین 3 00:00:29,766 --> 00:00:32,837 آماده؟ به جای خود شروع کنید 4 00:00:32,869 --> 00:00:34,972 شروع، شروع 5 00:00:37,249 --> 00:00:45,327 مــترجم: وحــید فرحناکی @Night_walker77 ≡ 6 00:00:56,460 --> 00:00:58,094 7 00:00:58,128 --> 00:00:59,262 ...چه غلطا 8 00:00:59,296 --> 00:01:01,097 برین، این دیگه چه کوفتی بود؟ 9 00:01:01,131 --> 00:01:02,700 چی؟- حرکتت خطای بعد بازی بود-

How to unblock