pingbot.me
Back to subtitle list

Royal Secret Inspector Joy (Royal Secret Agent and Jo-Yi / Eosawa Joyi / 어사와 조이) Vietnamese Subtitles

 Royal Secret Inspector Joy (Royal Secret Agent and Jo-Yi / Eosawa Joyi / 어사와 조이)
Nov 19, 2021 09:30:29 hyugaes Vietnamese 10

Release Name:

Secret.Royal.Inspector.Joy.S01E04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor

Release Info:

Phụ đề được lấy từ iQIYI (đã resync cho bản AppleTor)  Đã fix phần lệch sub từ khúc 00:44:12 
Download Subtitles
Nov 18, 2021 17:41:16 62.93KB Download Translate

1 00:00:16,980 --> 00:00:18,880 [Ok Taecyeon] 2 00:00:22,920 --> 00:00:24,920 [Kim Hye Yoon] 3 00:00:31,920 --> 00:00:34,270 [Jo Yi Và Ám Hành Ngự Sử] 4 00:00:34,380 --> 00:00:39,000 [Những cá nhân, đoàn thể, địa danh, sự kiện đều là hư cấu và không liên quan đến lịch sử] 5 00:00:53,750 --> 00:00:54,640 Ôi! 6 00:01:05,450 --> 00:01:07,200 - Ôi, trời ơi! - Trời ơi! 7 00:01:11,090 --> 00:01:13,000 Ôi, trời ơi! 8 00:01:13,570 --> 00:01:15,000 - Sao vậy? Có chuyện gì vậy hả? - Nó đang đến kìa. 9 00:01:15,200 --> 00:01:17,960 - Đằng... đằng kia... - Sao... sao hả?