pingbot.me
Back to subtitle list

Reservoir Dogs Arabic Subtitles

 Reservoir Dogs
Jan 09, 2021 20:53:21 IE Reda Samir Arabic 14

Release Name:

Reservoir Dogs.1992.BluRay.1080p.x264.YIFY
Reservoir Dogs.1992.BluRay.720p.x264.YIFY

Release Info:

🆂🆃🅰🆁🆉🅿🅻🅰🆈 ترجمة أصلية 
Download Subtitles
Jan 08, 2021 15:05:32 80.68KB Download Translate

1 00:00:19,434 --> 00:00:21,599 ÏÚæäí ÃÎÈÑßã ÈãÍæÑ ÃÛäíÉ (áÇíß Åíå ÝíÑÌä) 2 00:00:21,699 --> 00:00:24,940 ÇãÑÃÉ ãÚÌÈÉ ÈÑÌá Ðæ ÞÖíÈ ßÈíÑ 3 00:00:25,060 --> 00:00:27,582 ÇáÃÛäíÉ ßáåÇ ßäÇíÉ Úä ÇáÞÖÈÇä ÇáßÈíÑÉ 4 00:00:27,702 --> 00:00:33,303 ßáÇ¡ Èá åí Úä ÝÊÇÉ ÊÚÑÖÊ ááÎÏÇÚ ãä ÞÈá... 5 00:00:33,424 --> 00:00:36,825 - Ëã ÇáÊÞÊ ÈÑÌá ÍÓÇÓ - ãåáÇð íÇ (ÛÑíäÈÇí) 6 00:00:36,985 --> 00:00:40,826 - Þá åÐÇ ÇáåÑÇÁ ááÓÇÆÍ - (ÊæÈí)¿ ãä åí (ÊæÈí)¿ 7 00:00:40,986 --> 00:00:45,588 (áÇíß Åíå ÝíÑÌä) áíÓÊ Úä ÝÊÇÉ ÍÓÇÓÉ ÊáÊÞí ÈÑÌá ØíÈ 8 00:00:45,708 --> 00:00:48,068 ÝåÐÇ ãÍæÑ ÃÛäíÉ (ÊÑæ Èáæ) æáÇ Ôß Ýí åÐÇ 9 00:00:48,188 --> 00:00:50,470 - ÐßÑäí ÈÜ(ÊÑæ Èáæ) åÐå