Back to subtitle list

Reign of Fire Arabic Subtitles

 Reign of Fire
Oct 15, 2020 03:19:20 alsugair Arabic 11

Release Name:

Reign.Of.Fire.2002.1080p.BluRay.x265-RARBG

Release Info:

alsugair ترجمة أصلية لنسخ البلوراي   
Download Subtitles
Oct 12, 2020 19:52:50 46.46KB Download Translate

1 00:02:22,000 --> 00:02:23,522 (ãÑÍÈÇð íÇ (ßæíä 2 00:02:24,085 --> 00:02:26,302 ßæíä) ÇáÞæí¡ ßíÝ ÍÇáß¿) 3 00:02:26,432 --> 00:02:28,780 ãÇ ÇáÇÎÈÇÑ¿ - ÓÊÚãá ÈÇáäæÈÉ ÇáãÊÃÎÑÉ¡ ÃáíÓ ßÐáß¿ - 4 00:02:29,344 --> 00:02:32,646 Úáì ÃÍÏåã Ãä íäÙÝ æÑÇÁßã 5 00:02:43,724 --> 00:02:46,287 !ÍÓäÇð¡ åíÇ 6 00:02:48,633 --> 00:02:52,282 Ãáä ÊÏÎä ÓíÌÇÑÉ ÅÐÇð¿ - áÇ¡ ÃÍÇæá ÇáÊÞáíá ãä ÇáÊÏÎíä - 7 00:02:56,799 --> 00:02:58,885 ÇÊÕáæÇ Èß ãä ÇáãÏÑÓÉ ÅÐÇð¡ ÃáíÓ ßÐáß¿ 8 00:03:00,406 --> 00:03:01,840 ÇäÒá 9 00:03:21,303 --> 00:03:22,736 ÔßÑÇð ÃíåÇ ÇáÓÇÏÉ - (Åáì ÇááÞÇÁ íÇ (ßÇÑä - 10

lazada