pingbot.me
Back to subtitle list

Overlord Vietnamese Subtitles

 Overlord

Movie Info:

Released: 09 Nov 2018
Runtime: 110 min
Genre: Action, Adventure, Horror, Mystery, Sci-Fi, War
Director: Julius Avery
Actors: Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier, Pilou Asbæk
Country: USA, Canada
Rating: 6.6

Overview:

A small group of American soldiers find horror behind enemy lines on the eve of D-Day.

Dec 13, 2020 18:43:13 Detective.Kofiko Vietnamese 11

Release Name:

Overlord.2018.720p.BluRay.DD5.1.x264-SbR

Release Info:

Official Subtitles 
Download Subtitles
Apr 17, 2020 17:34:12 67.54KB Download Translate

1 00:00:12,687 --> 00:00:17,692 Đế chế Anh và Cộng hòa Pháp, liên kết với nhau vì chính nghĩa... 2 00:00:19,277 --> 00:00:21,195 Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng. 3 00:00:31,706 --> 00:00:36,711 Những người nam người nữ của nước Mỹ, đây là lúc trọng yếu của lịch sử thế giới. 4 00:00:38,713 --> 00:00:43,051 Những người lính bộ binh, hải quân và không quân của Quân Viễn chinh Đồng minh, 5 00:00:43,635 --> 00:00:46,888 các bạn sắp dấn thân vào Cuộc Thập Tự Chinh Vĩ Đại. 6 00:00:49,641 --> 00:00:52,977 Các bạn sẽ chặn đứng sự hủy diệt của cỗ máy chiến tranh Đức. 7 00:00:53,311 --> 00:00:57,065 Kết liễu ách độc tài Phát xít Đức đang đàn áp người dân châu Âu. 8 00:00:57,690 --> 00:00:59,317 CHIẾN DỊCH OVERLORD 9 00:00:59,400 --> 00:01:03,988