pingbot.me
Back to subtitle list

ONEUS - LIT Farsi/Persian Subtitles

 ONEUS - LIT
Jan 11, 2021 01:55:18 hinataaa Farsi/Persian 14

Release Name:

ONEUS - LIT

Release Info:

کانال تلگرام @persubkpop  
Download Subtitles
May 29, 2020 11:39:12 13.44KB Download Translate

1 00:00:00,704 --> 00:00:05,123 زیرنویس فارسی از: @irankorea | @KpopSub 2 00:00:05,588 --> 00:00:05,971 بیـا بریم 3 00:00:12,843 --> 00:00:15,818 امشــب ماه عالی به نظـر میرسه 4 00:00:16,633 --> 00:00:17,269 بــزن بـــریم 5 00:00:17,574 --> 00:00:19,340 صـدای آهنگُ زیاد کـن 6 00:00:19,340 --> 00:00:21,256 فلــوتُ بنــواز 7 00:00:21,256 --> 00:00:22,379 همـراهِ این ماهِ زیــبا 8 00:00:22,379 --> 00:00:24,125 ستاره ها دارن نزدیک تر میشن و 9 00:00:24,126 --> 00:00:26,771 اطــرافمـونُ نورانــی میکنــن 10 00:00:26,771 --> 00:00:28,539 هنـوز هیچ تصمیمی گـرفته نشـده