pingbot.me
Back to subtitle list

Olympus Has Fallen English Subtitles

 Olympus Has Fallen

Movie Info:

Released: 22 Mar 2013
Runtime: 119 min
Genre: Action, Thriller
Director: Antoine Fuqua
Actors: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Finley Jacobsen, Dylan McDermott
Country: USA
Rating: 6.5

Overview:

Disgraced Secret Service agent Mike Banning finds himself trapped inside the White House in the wake of a terrorist attack and works with national security to rescue the President from his kidnappers.

Nov 20, 2021 01:32:05 ongbanbanhbao English 6

Release Name:

Olympus Has Fallen

Release Info:

Sub của bạn fctraucho. Phù hợp với bản Bluray.   Duration 01:59:09 
Download Subtitles
Nov 19, 2021 18:30:56 86.86KB Download Translate

1 00:01:02,001 --> 00:01:04,251 Are you seriously trying to rope-a-dope me? 2 00:01:04,251 --> 00:01:05,876 That's an old man's move. 3 00:01:05,876 --> 00:01:08,251 - I am old man. - No, you're not. 4 00:01:08,251 --> 00:01:09,668 But you box like one. 5 00:01:13,126 --> 00:01:14,126 Not bad. 6 00:01:14,126 --> 00:01:16,001 Come on. Keep your guard up. Come on. 7 00:01:20,001 --> 00:01:21,918 Come on, Ben. You're telegraphin'. 8 00:01:23,668 --> 00:01:24,793 Mr. President. 9 00:01:25,459 --> 00:01:27,043 Ten minutes, sir. 10 00:01:27,043 --> 00:01:28,001

Nov 19, 2021 18:30:56 98.49KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:00,000 18 THÁNG SAU 2 00:00:00,000 --> 00:00:00,000 NGÀY 5 THÁNG 7 3 00:00:00,000 --> 00:00:00,000 OLYMPUS HAS FALLEN Dịch bởi: Phạm Phương Bắc 4 00:00:10,000 --> 00:00:15,000 CÁC BẠN CÓ THỂ SYNC ĐỂ KHỚP VỚI BẢN PHIM KHÁC. NHƯNG ĐỪNG CHỈNH SỬA NỘI DUNG BẢN DỊCH. XIN CẢM ƠN. 5 00:00:16,000 --> 00:00:20,000 PHỤ ĐỀ CÓ SỬ DỤNG (MỘT ÍT) TỪ NGỮ THÔ TỤC. PHIM ĐƯỢC XẾP HẠNG R (17+) TẠI MỸ. HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM VỚI PHỤ ĐỀ NÀY. 6 00:00:25,000 --> 00:00:27,000 OLYMPUS HAS FALLEN Dịch bởi: Phạm Phương Bắc 7 00:01:02,001 --> 00:01:04,251 Ông thật sự muốn dùng chiêu đó với tôi sao? 8 00:01:04,251 --> 00:01:05,876 Chỉ mấy lão già mới dùng thôi. 9 00:01:05,876 --> 00:01:08,251 - Tôi già rồi mà.