Back to subtitle list
How to unblock

Oh My Baby (오 마이 베이비) Malay Subtitles

 Oh My Baby (오 마이 베이비)
Jun 26, 2020 08:00:55 ANANG2196 Malay 28

Release Name:

오--마이--베이비.Oh-My-Baby.E13.NEXT.VIU
Download Subtitles
Jun 26, 2020 02:39:58 61.35KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:03,000 Sub bY VIU 2 00:00:03,000 --> 00:00:06,000 Resynced == ANANG KASWANDI == 3 00:00:06,000 --> 00:00:08,000 Follow My IG @Anang2196_sub_indo 4 00:00:15,025 --> 00:00:16,919 Tinggalkan bilik jika awak sudah pakai baju. 5 00:00:18,722 --> 00:00:20,364 Oh Tuhan, boleh awak tolong pergi? 6 00:00:20,389 --> 00:00:22,028 Saya betul-betul malu sekarang. 7 00:00:23,433 --> 00:00:24,833 Tidak. 8 00:00:25,027 --> 00:00:26,291 Kenapa pula saya mahu pergi? Ini adalah peluang... 9 00:00:26,316 --> 00:00:28,083 untuk saya buat apa sahaja yang saya mahu.

How to unblock