Back to subtitle list

À nos amours Arabic Subtitles

 À nos amours
Jun 17, 2022 17:51:54 hmzawy94 Arabic 4

Release Name:

A.Nos.Amours.1983.Gaumont.1080p.BluRay.x265.HEVC.FLAC-SARTRE
A.Nos.Amours.1983.FRENCH.1080p.BluRay.x264.AAC-HazMatt

Release Info:

رفع وتعديل التوقيت لنسخة البلوراي 
Download Subtitles
Jun 15, 2022 02:43:16 75.68KB Download Translate

1 00:00:01,000 --> 00:00:24,600 ÊÜÑÌÜãÜÉ : ÝÜáÇÏíÜãÜíÜÑ @Hmzawy94 : ÑÝÚ æÖÈØ ÇáÊæÞíÊ 2 00:00:26,225 --> 00:00:28,642 åá ÊÚÊÞÏ ÈÃä ÃÍÏåã ÞÏ íãæÊ ãä ÇáÍÈ¿ 3 00:00:29,725 --> 00:00:32,225 .ÃÎÈÑÊäí ÈÃäß ÊÍÈäí 4 00:00:33,058 --> 00:00:35,600 Ýí Ãí ÚÇáã äÚíÔ¿ 5 00:00:36,600 --> 00:00:40,558 íÌÈ Ãä ÊÓÊÍÞÑ ÇáãÑÃÉ ÇáÊí ...ÊÃÊíß 6 00:00:42,517 --> 00:00:47,558 áÊÓÚÏß æ ÞÈáÇÊ ÍÈíÈåÇ ãÇ ÒÇáÊ .ÊØÈÚ Úáì ÔÝÊíåÇ 7 00:00:49,683 --> 00:00:53,100 íÌÈ Ãä ÊÓÊÍÞÑ ÇáãÑÃÉ ...ÇáÊí ÊÃÊíß 8 00:00:53,308 --> 00:00:58,642 áÊÓÚÏß æÞÈáÇÊ ÍÈíÈåÇ ãÇ ÒÇáÊ .ÊØÈÚ Úáì ÔÝÊíåÇ 9 00:00:59,933 --> 00:01:02,225