pingbot.me
Back to subtitle list

Night Skies Czech Subtitles

 Night Skies
Jan 11, 2021 01:48:41 slugz Czech 20

Release Name:

Night Skies
Download Subtitles
Oct 23, 2007 10:58:36 42.67KB Download Translate

1 00:00:02,000 --> 00:00:12,500 Z Chorvatských a Polských titulkù pøeložil MIBUMI 2 00:00:13,000 --> 00:00:16,305 pane senatore,Peter Gurst, jaké je vaše stanovisko k událostem v Arizonì 3 00:00:18,800 --> 00:00:21,775 Milióny lidí tvrdí, že vidìly UFO, 4 00:00:22,600 --> 00:00:26,235 v nìkolika posledních letech. 5 00:00:27,500 --> 00:00:30,750 Doslovnì vidìli létající objekty a armáda to vše popøela.. 6 00:00:32,400 --> 00:00:34,550 Zajímá vás toto téma? 7 00:00:35,700 --> 00:00:37,080 Samozøejmì že mì to zajímá. 8 00:00:38,600 --> 00:00:40,585 Myslím že ano... myslím že je to velmi zajímavé téma 9 00:00:42,200 --> 00:00:45,505 chtìl bych jen pøipomenout kolik je to let,