Back to subtitle list

Naked Childhood (L'enfance nue) Arabic Subtitles

 Naked Childhood (L'enfance nue)
Jun 17, 2022 16:53:23 hmzawy94 Arabic 3

Release Name:

LEnfance.Nue.1968.Gaumont.1080p.BluRay.x265.HEVC.FLAC-SARTRE

Release Info:

تعديل التوقيت لتتناسب مع نسخ البلوراي 
Download Subtitles
Jun 15, 2022 21:22:38 55.38KB Download Translate

1 00:00:10,232 --> 00:00:21,861 ÊÜÑÌÜãÜÉ : ÝÜáÇÏíÜãÜíÜÑ @Hmzawy94 : ÊÚÏíá ÇáÊæÞíÊ 2 00:00:28,412 --> 00:00:32,727 (Ýíáã : (ØÝæáÉ ÚÇÑíÉ 3 00:00:45,470 --> 00:00:48,462 æÙíÝÉ ÌíÏÉ ãä ÃÌá ÍíÇÉ ßÑíãÉ 4 00:01:12,110 --> 00:01:15,182 æ ÙÇÆÝ ááßÈÇÑ æ ÃÚãÇá ááÕÛÇÑ 5 00:01:35,155 --> 00:01:37,464 åá ÃÚÌÈß¿ - .äÚã - 6 00:01:37,595 --> 00:01:39,950 ãä ÝÖáß¡ åá íãßäß Ãä ÊÖÚí áí åÐÇ Ýí ßíÓ¿ 7 00:02:08,089 --> 00:02:10,523 .ÃäÊ ÞÈíÍ - .Êßáãí Úä äÝÓß - 8 00:02:10,649 --> 00:02:12,799 åá ÃÚÌÈß ÔíÁ¿ - .äÚã - 9