Back to subtitle list

My Liberation Notes (My Liberation Diary / Naui Haebangilji / 나의 해방일지) Vietnamese Subtitles

 My Liberation Notes (My Liberation Diary / Naui Haebangilji / 나의 해방일지)

Series Info:

Released: N/A
Runtime: N/A
Genre: Drama, Romance
Director: N/A
Actors: Lee Min-ki, Kim Ji-Won, Sukku Son
Country: South Korea
Rating: N/A

Overview:

"My Liberation Diary" tells a story of three siblings and a stranger.

May 10, 2022 02:30:49 UtNhat Vietnamese 4

Release Name:

My Liberation Notes (My Liberation Diary / Naui Haebangilji / 나의 해방일지) Web

Release Info:

10/16 Netflix 
Download Subtitles
May 09, 2022 06:30:50 56.39KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:09,216 ‎LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:01:11,404 --> 00:01:12,414 ‎Đồ uống xong rồi ạ. 3 00:01:16,785 --> 00:01:18,235 ‎Cảm ơn. Lần sau lại đến nhé. 4 00:01:18,328 --> 00:01:21,248 ‎Điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất ‎khi tham gia câu lạc bộ tango 5 00:01:21,331 --> 00:01:23,881 ‎là có thể nghe rất rõ ‎tiếng thở của đối phương. 6 00:01:23,958 --> 00:01:25,838 ‎Thở kiểu gì mà mạnh thế? 7 00:01:26,711 --> 00:01:28,921 ‎Trưởng phòng đặt tay lên vai tôi 8 00:01:29,005 --> 00:01:30,585 ‎mà mồ hôi tay ướt nhẹp luôn. 9 00:01:31,299 --> 00:01:33,469 ‎Bóng bàn thì như bơi trong mồ hôi. 10 00:01:33,551 --> 00:01:35,471

May 09, 2022 06:30:50 50.24KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:09,086 ‪LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:01:20,038 --> 00:01:23,918 ‪Chết tiệt. Chỉ có chúng ta ăn chặn chắc? Hắn ta cũng vậy mà. 3 00:01:26,086 --> 00:01:27,916 ‪Thậm chí còn nhiều hơn chúng ta. 4 00:01:28,671 --> 00:01:31,171 ‪Hắn nói sẽ loại bỏ ta ‪rồi một mình chiếm hết. 5 00:01:31,257 --> 00:01:33,047 ‪Chủ tịch Shin làm gì không biết mà sao… 6 00:01:33,134 --> 00:01:34,934 ‪Tại sao lại ngồi yên chứ? 7 00:01:38,431 --> 00:01:39,771 ‪Cậu tự xử đi. 8 00:01:43,019 --> 00:01:44,099 ‪Vâng. 9 00:01:46,397 --> 00:01:48,817 ‪Chắc chắn Chủ tịch Shin đang đợi. 10 00:01:50,568 --> 00:01:54,488

May 09, 2022 06:30:50 54.3KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:09,216 ‎LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:01:57,534 --> 00:01:59,914 ‎BỒN RỬA BÁT SANPO 3 00:02:00,787 --> 00:02:01,657 ‎Để tôi. 4 00:02:05,166 --> 00:02:07,666 ‎Cái này để ở đằng kia. Đằng kia kìa. 5 00:02:07,752 --> 00:02:09,882 ‎Đây là phần tủ trên. 6 00:02:10,547 --> 00:02:12,047 ‎- Phần tủ trên đây nhé. ‎- Vâng. 7 00:02:30,233 --> 00:02:31,153 ‎Thật là. 8 00:03:03,850 --> 00:03:04,850 ‎Cháu cảm ơn. 9 00:03:04,934 --> 00:03:07,524 ‎Cậu vất vả rồi. Về tắm rồi qua ăn nhé. 10 00:03:15,695 --> 00:03:19,235 ‎LỊCH THÁNG

May 09, 2022 06:30:50 53.49KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:09,216 ‪LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:01:24,667 --> 00:01:25,877 ‪BỒN RỬA BÁT, TỦ, NỘI THẤT 3 00:01:25,960 --> 00:01:27,210 {\an8}‪BỒN RỬA BÁT SANPO 4 00:01:54,781 --> 00:01:56,911 {\an8}‪BỒN RỬA BÁT SANPO, TỦ ‪NỘI THẤT THIẾT KẾ RIÊNG 5 00:02:12,841 --> 00:02:13,681 ‪Xin lỗi anh. 6 00:02:20,014 --> 00:02:22,564 ‪Đợi chút. Đây là xe của bố mà. 7 00:02:22,642 --> 00:02:24,772 ‪Sao chị phải xin lỗi? Thật tình. 8 00:02:26,104 --> 00:02:27,114 ‪Gì vậy trời? 9 00:02:43,705 --> 00:02:45,115 {\an8}‪BỒN RỬA BÁT SANPO 10 00:02:59,220 --> 00:03:00,260 ‪Con về rồi ạ.

May 09, 2022 06:30:50 63.44KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:09,216 ‪LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:01:27,087 --> 00:01:29,837 ‪Đây. Ăn nhiều vào. 3 00:01:30,757 --> 00:01:31,627 ‪Ăn đi. 4 00:01:36,137 --> 00:01:37,007 ‪Tôi ăn xong rồi. 5 00:01:48,358 --> 00:01:49,608 ‪Cả đời tôi 6 00:01:49,692 --> 00:01:53,112 ‪chưa từng nghe ông ấy ‪khen ai làm tốt bao giờ. 7 00:01:53,196 --> 00:01:54,986 ‪Ông ấy chắc phải quý cậu lắm. 8 00:01:55,073 --> 00:01:58,623 ‪Chính miệng ông ấy khen cậu, ‪bảo là cậu làm gì cũng giỏi thôi. 9 00:01:59,702 --> 00:02:03,122 ‪Lần đầu tôi nghe ông ấy ‪khen ai ngoài Mi Jeong đấy. 10

May 09, 2022 06:30:50 56.12KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:09,216 ‪LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:01:43,061 --> 00:01:43,901 ‪Cô đứng yên đó. 3 00:01:44,479 --> 00:01:45,649 ‪Tôi đi lấy cho. 4 00:02:54,048 --> 00:02:56,888 ‪Ôi, giật cả mình. Sao nổi da gà thế này? 5 00:03:40,386 --> 00:03:42,306 ‪Anh không phải người thường đúng không? 6 00:03:42,805 --> 00:03:45,425 ‪Anh là tuyển thủ quốc gia đúng không? 7 00:03:46,559 --> 00:03:47,439 ‪Anh… 8 00:03:48,645 --> 00:03:51,935 ‪Sao người như anh lại ở đây hái ớt chứ? 9 00:05:13,479 --> 00:05:14,609 ‪Anh tắm rồi qua nhé. 10 00:05:45,178 --> 00:05:46,178 ‪Mau tắm đi rồi qua ăn.

May 09, 2022 06:30:50 59.88KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:09,216 ‪LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:01:33,384 --> 00:01:35,724 ‪- Con về rồi ạ. ‪- Ừ. Ăn tối chưa? 3 00:01:35,804 --> 00:01:36,974 ‪Con ăn rồi. 4 00:01:40,600 --> 00:01:41,600 ‪Con về rồi ạ. 5 00:01:41,684 --> 00:01:44,194 ‪Hai đứa về cùng nhau à? Ăn tối chưa? 6 00:01:44,771 --> 00:01:45,941 ‪Con ăn rồi ạ. 7 00:01:51,152 --> 00:01:52,612 ‪Tự gấp đồ đi rồi hãy về phòng. 8 00:01:53,863 --> 00:01:55,573 ‪Không làm nổi nữa. Chao ôi. 9 00:01:56,783 --> 00:01:57,833 ‪Trời ơi. 10 00:02:40,702 --> 00:02:42,162 ‪Nó điên rồi.

May 09, 2022 06:30:50 59.75KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:09,216 ‪LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:02:13,049 --> 00:02:15,639 ‪Cả nhà làm việc, ‪mỗi mình yên vị trong xó nhà. 3 00:02:15,718 --> 00:02:17,508 ‪Đúng là không còn miếng lương tâm nào. 4 00:02:17,595 --> 00:02:19,755 ‪Chúng nó có làm việc đâu! 5 00:02:23,226 --> 00:02:26,056 ‪Đang bày trò chim chuột nhau thì có. 6 00:02:35,697 --> 00:02:36,947 ‪Ôi trời. 7 00:02:37,657 --> 00:02:39,367 ‪Nóng dã man. 8 00:02:40,493 --> 00:02:42,373 ‪Trời gì mà nóng muốn bốc hỏa. 9 00:02:43,705 --> 00:02:45,205 ‪Trời ạ. 10 00:02:47,041 --> 00:02:48,591 ‪Cho cậu làm hết đấy. Trời ạ.

May 09, 2022 06:30:50 51.83KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:09,086 ‪LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:01:05,982 --> 00:01:08,032 ‪Yeom Mi Jeong dạo này nhắn tin nhiều lắm. 3 00:01:08,109 --> 00:01:09,649 ‪Chắc là có ai rồi, đúng không? 4 00:01:09,736 --> 00:01:12,526 ‪Các cô đọc tin nhắn ‪cô ấy gửi nhầm lên nhóm chưa? 5 00:01:12,614 --> 00:01:14,874 ‪"Em tan làm rồi. Em vừa lên tàu". 6 00:01:14,949 --> 00:01:16,869 ‪- Đọc rồi. ‪- Tôi có thấy. 7 00:01:16,951 --> 00:01:18,791 ‪Báo cáo cho ai thế? 8 00:01:18,870 --> 00:01:20,290 ‪Có phải anh ấy không? 9 00:01:20,371 --> 00:01:23,251 ‪Anh chàng mà cô bảo thấy khó chịu ‪vì cứ ăn nhờ ở nhà cô ấy. 10

May 09, 2022 06:30:50 53.02KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:09,086 ‪LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:01:02,062 --> 00:01:05,192 {\an8}‪LỚP ÔNG SAO ‪LỚP ÔNG TRĂNG 3 00:01:05,273 --> 00:01:07,033 ‪BỒN RỬA BÁT SANPO 4 00:01:11,571 --> 00:01:12,491 ‪Cẩn thận. 5 00:01:23,583 --> 00:01:26,383 ‪Chú để sát đằng này giúp cháu với. 6 00:01:26,461 --> 00:01:27,421 ‪Vâng, tôi biết rồi. 7 00:02:10,213 --> 00:02:14,343 ‪HÔM NAY NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP ‪SẼ ĐẾN VỚI BẠN 8 00:02:14,425 --> 00:02:17,635 ‪HÔM NAY 9 00:02:17,720 --> 00:02:22,230 ‪NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP SẼ ĐẾN VỚI BẠN 10 00:02:39,325 --> 00:02:41,825