Back to subtitle list

Mulan Vietnamese Subtitles

 Mulan

Movie Info:

Released: 09 Mar 2020
Runtime: 120 min
Genre: Action, Adventure, Drama, Family
Director: Niki Caro
Actors: Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li Gong
Country: USA
Rating: 2.6

Overview:

A young Chinese maiden disguises herself as a male warrior in order to save her father. A live-action feature film based on Disney's 'Mulan.'

Oct 16, 2020 20:35:33 MSBO Vietnamese 8

Release Name:

Mulan.2020.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-PHOENiX

Release Info:

** Five demands, not one less. **  Language: Tiếng Việt   ** Five demands, not one less. **   
Download Subtitles
Oct 15, 2020 05:08:44 60.89KB Download Translate

1 00:00:39,791 --> 00:00:43,294 Đã có nhiều câu chuyện về chiến binh vĩ đại Mộc Lan. 2 00:00:45,839 --> 00:00:49,634 Nhưng thưa tổ tiên, câu chuyện này là của con. 3 00:00:51,010 --> 00:00:52,345 Con bé đây. 4 00:00:52,846 --> 00:00:54,973 Một chồi non, còn xanh biêng biếc, 5 00:00:55,807 --> 00:00:58,017 chưa biết thế nhân hiểm ác nhường nào. 6 00:00:59,769 --> 00:01:02,021 Nếu có một cô con gái như thế, 7 00:01:02,188 --> 00:01:06,150 khí của nó, năng lượng vô biên của sinh mệnh 8 00:01:06,317 --> 00:01:08,945 cất tiếng qua từng cử động của nó, 9 00:01:09,112 --> 00:01:13,157 liệu người có thể nói với nó rằng thế gian không muốn nghe âm thanh đó không?

lazada