Back to subtitle list

Miss Danger (特工狂花) Vietnamese Subtitles

 Miss Danger (特工狂花)
May 13, 2022 17:07:00 balloumowgly Vietnamese 2

Release Name:

Miss Danger 2020

Release Info:

CHINESE 1080p WEB-DL.H264 
Download Subtitles
Apr 03, 2022 22:42:40 58.32KB Download Translate

1 00:00:05,000 --> 00:00:21,000 Subtransl.ed balloumowgly 2 00:00:24,310 --> 00:00:26,590 Nhiều trường hợp buôn bán người và nội tạng 3 00:00:26,590 --> 00:00:29,970 và các hoạt động tội phạm như vậy xảy ra trên toàn cầu. 4 00:00:29,970 --> 00:00:32,180 Theo như thông tin 5 00:00:32,180 --> 00:00:35,010 Tất cả họ đều liên kết với một nhóm ngầm có mã là M 6 00:00:35,220 --> 00:00:39,840 Một số quốc gia cùng nhau đã thành lập 7 00:00:40,130 --> 00:00:44,410 một tổ chức chống tội phạm ATO để bảo vệ mọi người. 8 00:00:46,330 --> 00:00:48,480 Nhóm M đi cực 9 00:00:48,480 --> 00:00:51,770 ATO quyết định thành lập một đội đặc nhiệm 10 00:00:51,980 --> 00:00:53,890 [Trùm mafia Ý] [Alvano]