Back to subtitle list

Make Us Dream Arabic Subtitles

 Make Us Dream

Movie Info:

Released: 15 Nov 2018
Runtime: 104 min
Genre: Documentary, Biography, Sport
Director: Sam Blair
Actors: Steven Gerrard, Michael Owen, Steve Bruce, Jamie Carragher
Country: UK
Rating: 8.1

Overview:

Documentary about the mercurial football career of Steven Gerrard, one of Liverpool FCs finest ever players.

Mar 29, 2020 18:04:24 mehmtawadII Arabic 23

Release Name:

Make.Us.Dream.2018.720p.BluRay.x264-CADAVER

Release Info:

Amazon Prime Video  
Download Subtitles
Feb 07, 2020 22:38:54 102.77KB Download Translate

1 00:01:33,135 --> 00:01:36,352 Åäå ÃÝÖá ÔíÁ íãßä Ãä íÍÏË áÃí ØÝá ãä "áíÝÑÈæá". 2 00:01:38,357 --> 00:01:40,862 Ãä Êßæä ÇáÝÊì ÇáãÍáí ÇáÐí íäÙÑ Åáíå ÇáÌãíÚ. 3 00:01:50,135 --> 00:01:51,263 "ÃÝÖá ãä íßæä - ÃÝÖá ãä ßÇä (ÌíÑÇÑÏ) - (äÇÏí áíÝÑÈæá áßÑÉ ÇáÞÏã)" 4 00:01:51,346 --> 00:01:55,147 ÍÞÞÊ ÃÔíÇÁ áã ÃÍáã ÈÊÍÞíÞåÇ. 5 00:01:56,484 --> 00:02:00,326 ãÑÑÊ ÈáíÇá æÊÌÇÑÈ áã ÃÙä ÃäåÇ ÓÊÍÏË áí ÃÈÏÇð. 6 00:02:05,130 --> 00:02:08,723 æÊÚÑÖÊ áÅÎÝÇÞÇÊ ÞÇÓíÉ áÇ ÊõÕÏøÞ Ýí ØÑíÞí ÃíÖÇð¡ 7 00:02:09,474 --> 00:02:13,526 æáã ÃÙä Ãäí ÓÃÖØÑ Åáì ÇáÊÚÇíÔ ãÚ ÇáãÔÇÚÑ ÇáäÇÊÌÉ ÚäåÇ æåí ÊÊÍÑß Åáì ÇáÃãÇã¡ 8 00:02:15,363 --> 00:02:18,496 áßäí ÃÙä Ãä åÐÇ ÌÒÁ ãä ÇáÃãÑ¡ ÌÒÁ ãä ÇááÚÈÉ. 9

lazada