Back to subtitle list

Little Women (Jageun Assideul / 작은 아씨들) Vietnamese Subtitles

 Little Women (Jageun Assideul / 작은 아씨들)

Series Info:

Released: 03 Sep 2022
Runtime: N/A
Genre: Drama
Director: N/A
Actors: Kim Go-eun, Wi Ha-joon, Kang Hoon
Country: South Korea
Rating: N/A

Overview:

Three sisters with a close bond who grew up in poverty. It is the exciting story of the sisters as they get embroiled in a major incident and face off against the wealthiest family in the nation.

Sep 15, 2022 11:36:42 UtNhat Vietnamese 9

Release Name:

Little Women (Jageun Assideul / 작은 아씨들)

Release Info:

4/12 Ep Netflix 
Download Subtitles
Sep 13, 2022 09:24:58 81.36KB Download Translate

1 00:00:16,015 --> 00:00:18,265 ‎LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:01:09,527 --> 00:01:12,027 ‎Hồi nhỏ chị từng ao ước làm điều này. 3 00:01:12,739 --> 00:01:15,779 ‎Được nghe các bạn hát mừng ‎khi thổi nến bánh sinh nhật. 4 00:01:16,910 --> 00:01:17,740 ‎Vậy sao? 5 00:01:19,788 --> 00:01:21,078 ‎Hồi năm lớp hai thì phải? 6 00:01:21,664 --> 00:01:23,544 ‎Chị đã mời bạn đến nhà chơi. 7 00:01:23,625 --> 00:01:25,285 ‎Mẹ mua bánh kem cho chị à? 8 00:01:26,252 --> 00:01:28,172 ‎Mẹ lục tủ lạnh một hồi 9 00:01:28,254 --> 00:01:30,054 ‎rồi lấy hết trứng ra luộc. 10 00:01:32,133 --> 00:01:34,343 ‎Chị thắp nến trên năm quả trứng,

Sep 13, 2022 09:24:58 74.76KB Download Translate

1 00:00:16,015 --> 00:00:18,265 ‎LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:01:34,511 --> 00:01:35,511 ‎Mì kim chi củ cải à? 3 00:01:36,679 --> 00:01:38,849 ‎Chị bảo vứt đi mà sao vẫn để nguyên đó? 4 00:01:38,932 --> 00:01:39,932 ‎Em quên mất. 5 00:01:42,852 --> 00:01:44,652 ‎Kim chi ngon đến phát bực. 6 00:01:52,111 --> 00:01:53,111 ‎Ngon quá. 7 00:01:53,696 --> 00:01:54,946 ‎Ăn nốt hôm nay rồi vứt. 8 00:01:55,740 --> 00:01:56,700 ‎Vậy đi. 9 00:01:56,783 --> 00:01:58,283 ‎Không thì sẽ lại thèm hoài. 10 00:02:11,464 --> 00:02:13,384 ‎- Chị này. ‎- Hả?

Sep 13, 2022 09:24:58 81.38KB Download Translate

1 00:00:16,015 --> 00:00:18,265 ‎LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:00:57,640 --> 00:00:58,850 ‎Gì vậy? 3 00:00:59,392 --> 00:01:00,392 ‎Sao nhanh vậy… 4 00:01:00,977 --> 00:01:02,147 ‎Chết tiệt, sao vậy? 5 00:01:08,777 --> 00:01:10,487 ‎Phanh. Phanh đi. Chết tiệt. 6 00:01:42,811 --> 00:01:45,061 ‎Con bé tên Park Hyo Rin là bạn em à? 7 00:01:45,647 --> 00:01:46,897 ‎Nó bắt nạt em hả? 8 00:01:47,482 --> 00:01:48,572 ‎Hay em bị tẩy chay? 9 00:01:51,361 --> 00:01:52,361 ‎Em… 10 00:01:53,404 --> 00:01:54,824 ‎nhận tiền để vẽ bức đó hả?

Sep 13, 2022 09:24:58 76.91KB Download Translate

1 00:00:16,015 --> 00:00:18,265 ‎LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:00:54,053 --> 00:00:57,723 ‎Sao cháu lại để Hyo Rin ‎nộp tác phẩm của cháu dưới tên con bé? 3 00:00:58,308 --> 00:01:00,438 ‎Đó là tranh do Hyo Rin vẽ ạ. 4 00:01:01,603 --> 00:01:03,483 ‎Khi vẽ bức tranh đó, cháu là Hyo Rin. 5 00:01:05,231 --> 00:01:07,031 ‎Với nét mặt Hyo Rin hay thể hiện nhất, 6 00:01:07,108 --> 00:01:10,148 ‎cháu đã dùng màu sắc ‎và chất liệu mà bạn ấy thích để vẽ. 7 00:01:10,653 --> 00:01:12,243 ‎Bức tranh đó hoàn hảo. 8 00:01:17,243 --> 00:01:19,333 ‎Tướng quân đã nhận ra rằng ‎chú rất đặc biệt. 9 00:01:20,330 --> 00:01:24,210 ‎Vậy nên ông ấy mới để chú thừa kế ‎căn nhà này chứ không phải Sang Woo.