pingbot.me
Back to subtitle list

Legacy of Lies Vietnamese Subtitles

 Legacy of Lies
Jan 11, 2021 01:12:32 anhsona412 Vietnamese 7

Release Name:

Legacy.of.Lies.2020.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.10bit-BeiTai

Release Info:

resync tu ban web 
Download Subtitles
Jan 10, 2021 15:08:16 71.05KB Download Translate

1 00:00:23,692 --> 00:00:28,692 Subtitles by cuckygianac Sync: [email protected] 2 00:01:42,281 --> 00:01:44,116 Red Star đang trong tầm quan sát. 3 00:01:44,150 --> 00:01:47,286 Đang đi về phía Nam. Lô hàng đã sẵn sàng. 4 00:02:05,171 --> 00:02:06,604 Stepanenko đã có mặt. 5 00:02:07,872 --> 00:02:09,175 Đợi 1 chút. 6 00:02:16,182 --> 00:02:17,349 Oh, chó chết. 7 00:02:23,822 --> 00:02:25,291 Stepanenko không có đi 1 mình. 8 00:02:25,324 --> 00:02:26,959 Xin lặp lại, hắn không có... 9 00:02:29,761 --> 00:02:30,762 Ahh! 10 00:02:34,166 --> 00:02:37,136