pingbot.me
Back to subtitle list

Kit Kittredge: An American Girl Korean Subtitles

 Kit Kittredge: An American Girl
Dec 13, 2020 18:44:49 testman11 Korean 19

Release Name:

Kit.Kittredge-An.American.Girl.2008.DVDRip.Xvid.AC3-FLAWL3SS

Release Info:

combine english and korean sub. use KMPlayer. 
Download Subtitles
Dec 17, 2008 07:28:20 305.84KB Download
Ŷ ŶƮ¸´Áö: ¾Æ¸Þ¸®Ä­ °É(2008, ÆÐÆ®¸®»þ ·ÎÁ¦¸¶)

ÇѱÛÈ­ : Ÿ§¾Æ¹öÁö(200810)

 

= Ŷ ŶƮ¸´Áö: ¾Æ¸Þ¸®Ä­ °É =
(2008, ÆÐÆ®¸®»þ ·ÎÁ¦¸¶)

 

1934³â 5¿ù 2ÀÏÀ̾ú¾î¿ä

 

"´ë°øȲ"ÀÌ Àü¼¼°è¸¦
ÈÛ¾µ°í ÀÖ¾úÁö¸¸

 

±× ¶§ ±îÁöµµ ³ªÀÇ ¼¼°è¿Í´Â
¾Æ¹« »ó°ü ¾ø´Â °Í °°¾Ò¾î¿ä
# ³ª¹«Áý Ŭ·´ - ȸ¿ø Àü¿ë

 

³» °ü½ÉÀº ¿ÀÁ÷ Çϳª...