Back to subtitle list

Jinxed At First (Jinx's Lover / Jinxed Couple / Jingkeuseuui Yeonin / 징크스의 연인) Vietnamese Subtitles

 Jinxed At First (Jinx's Lover / Jinxed Couple / Jingkeuseuui Yeonin / 징크스의 연인)
Jun 16, 2022 21:37:41 BiNn Vietnamese 0

Release Name:

징크스의 연인ㆍJinxed at FirstㆍE02ㆍKBS 2

Release Info:

from iqiyi 
Download Subtitles
Jun 16, 2022 14:23:36 75.41KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 [Chương trình này có phụ đề tiếng Việt] 2 00:00:15,420 --> 00:00:16,860 Là hoàng tử này. 3 00:00:23,040 --> 00:00:23,780 Làm gì vậy? 4 00:00:29,030 --> 00:00:30,640 [Tập 02] 5 00:00:33,080 --> 00:00:36,010 Biến đi! Biến đi! Giấc mơ xui xẻo! 6 00:00:40,510 --> 00:00:42,380 Chỉ cần mơ thấy người phụ nữ kia 7 00:00:42,380 --> 00:00:44,340 thì sẽ liên tục xảy ra chuyện xui xẻo. 8 00:00:45,780 --> 00:00:47,390 Mình nổi hết da gà lên rồi này. 9 00:00:48,250 --> 00:00:49,300 Nổi cả da gà! 10 00:00:51,810 --> 00:00:54,100 Biến mất cho tôi! Biến mất cho tôi!