Back to subtitle list

Jinxed At First (Jinx's Lover / Jinxed Couple / Jingkeuseuui Yeonin / 징크스의 연인) Vietnamese Subtitles

 Jinxed At First (Jinx's Lover / Jinxed Couple / Jingkeuseuui Yeonin / 징크스의 연인)
Jun 16, 2022 21:37:41 BiNn Vietnamese 0

Release Name:

징크스의 연인ㆍJinxed at FirstㆍE01ㆍKBS 2

Release Info:

from iqiyi 
Download Subtitles
Jun 16, 2022 01:11:48 54.86KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 [Chương trình này có phụ đề tiếng Việt] 2 00:00:13,340 --> 00:00:14,860 Mẹ ơi. 3 00:00:15,870 --> 00:00:18,630 Tại sao chúng ta chỉ có thể sống ở đây vậy ạ? 4 00:00:21,180 --> 00:00:24,680 Mẹ nên kể cho con nghe... từ đâu nhỉ. 5 00:00:25,880 --> 00:00:29,500 Câu chuyện bắt đầu từ thời 6 00:00:30,160 --> 00:00:32,590 bà ngoại của bà ngoại 7 00:00:32,930 --> 00:00:34,360 của bà ngoại của bà ngoại con. 8 00:00:41,330 --> 00:00:43,720 Rất lâu về trước 9 00:00:46,310 --> 00:00:50,560 có một nhóm phụ nữ khi họ đưa tay chạm vào người phía trước là có thể nhìn thấy tương lai gần ngay trước mắt của họ. 10 00:00:55,870 --> 00:00:57,480 Chim bồ câu