Back to subtitle list

Jay and Silent Bob Strike Back Arabic Subtitles

 Jay and Silent Bob Strike Back
Oct 17, 2020 10:56:57 Tariq46 Arabic 4

Release Name:

Jay.And.Silent.Bob.Strike.Back.2001.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG

Release Info:

تعديل التوقيت لتناسب النسخه 
Download Subtitles
Oct 17, 2020 05:05:20 117.15KB Download Translate

1 00:00:07,181 --> 00:00:18,849 : ÊÚÏíá ÇáÊæÞíÊ Tariq46 * ãÔÇåÏÉ ããÊÚÉ * 2 00:00:26,816 --> 00:00:29,944 ãäÐ æÞÊ ÈÚíÏ , ÇãÇã ãÊÌÑ ãäÇÓÈ ÈÚíÏ , ÈÚíÏ ÌÏÇ 3 00:00:40,540 --> 00:00:42,917 ÈæÈì , ÇäÊÙÑ åäÇ ÍÊì ÊáÊÞØ Çãß ÇáÌÈä ÇáãÌÇäì , ÍÓäÇ ¿ 4 00:00:44,128 --> 00:00:47,089 åÐå ÓæÝ ÊÈÚÏ ÇáÔãÓ Úä Úíäíß 5 00:00:47,131 --> 00:00:49,926 ßä ÌíÏ ÇáÂä 6 00:00:55,141 --> 00:00:57,768 ÍÓäÇ , áÇ ÊÊÍÑß íÇãÇßíäÉ ÇáÍËÇáÉ ÇáÕÛíÑ 7 00:00:57,810 --> 00:01:00,562 ãÇãÇ ÓÊÍÇæá Çä ÊÍÑÒ ÊÞÏãÇ 8 00:01:04,443 --> 00:01:05,694 ãÇÐÇ ÈÍÞ ÇáÌÍíã ¿ 9

lazada