Back to subtitle list
How to unblock

It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아) Vietnamese Subtitles

 It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
Jun 29, 2020 20:52:14 JackieK Vietnamese 5

Release Name:

Its.Okay.to.Not.Be.Okay.S01E02.ViE.1080p.NF.WEB-DL.H.264.DDP2.0-SH3LBY

Release Info:

Subtitle from Netflix. 
Download Subtitles
Jun 29, 2020 15:12:42 70.61KB Download Translate

1 00:00:13,760 --> 00:00:17,850 LOẠT PHIM CỦA NETFLIX 2 00:00:57,430 --> 00:00:58,510 Vậy đến làm gì? 3 00:00:58,600 --> 00:00:59,890 Tiền và cơ thể 4 00:00:59,970 --> 00:01:01,770 anh đều không cần thì đến làm gì? 5 00:01:03,810 --> 00:01:04,810 Nếu được, 6 00:01:08,270 --> 00:01:09,940 tôi muốn đến 7 00:01:10,980 --> 00:01:11,820 để gặp cô lần nữa. 8 00:01:13,820 --> 00:01:14,820 Đôi mắt đó, 9 00:01:16,910 --> 00:01:18,570 tôi muốn được ngắm lần nữa. 10 00:01:21,620 --> 00:01:22,660 Mắt ư?

How to unblock