pingbot.me
Back to subtitle list

Insidious Vietnamese Subtitles

 Insidious

Movie Info:

Released: 01 Apr 2011
Runtime: 103 min
Genre: Horror, Mystery, Thriller
Director: James Wan
Actors: Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins, Lin Shaye
Country: USA, Canada, UK
Rating: 6.8

Overview:

A family looks to prevent evil spirits from trapping their comatose child in a realm called The Further.

Dec 13, 2020 18:44:38 kudo1908 Vietnamese 5

Release Name:

Insidious Chapter 2 2013 BluRay

Release Info:

Insidious Chapter 2 2013 BluRay chuẩn trên https://rarbgway.org/ 
Download Subtitles
Oct 05, 2020 15:07:30 72.82KB Download Translate

1 00:01:45,000 --> 00:01:49,000 Nhà Lambert, 1986 2 00:01:51,378 --> 00:01:54,291 Xin chào. Tôi là Elise. Hẳn cô là Lorraine. 3 00:01:54,381 --> 00:01:57,624 Vâng. Rất vui được gặp cô. Tôi xin lỗi vì khuya quá rồi. 4 00:01:57,718 --> 00:02:00,824 Ca sáng của tôi biến chăm con thành ca đêm. 5 00:02:00,921 --> 00:02:02,264 Đừng khách sáo. 6 00:02:02,322 --> 00:02:06,134 Nghề của tôi, mọi thứ linh nghiệm khi tối trời mà. 7 00:02:06,226 --> 00:02:07,569 Mời vào. Cảm ơn. 8 00:02:15,669 --> 00:02:16,739 Carl! 9 00:02:18,505 --> 00:02:20,644 Elise, cảm ơn cô đã tới.