Back to subtitle list
How to unblock

In the Heart of the Sea Vietnamese Subtitles

 In the Heart of the Sea

Movie Info:

Released: 11 Dec 2015
Runtime: 122 min
Genre: Action, Adventure, Biography, Drama, History
Director: Ron Howard
Actors: Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Brendan Gleeson
Country: USA, Australia, Spain
Rating: 6.9

Overview:

A recounting of a New England whaling ship's sinking by a giant whale in 1820, an experience that later inspired the great novel Moby-Dick.

May 13, 2020 09:59:12 lamtam123 Vietnamese 7

Release Name:

All Bluray

Release Info:

Phụ đề màu 
Download Subtitles
Feb 23, 2016 08:30:16 97.26KB Download

[Script Info] ; Script generated by Aegisub 3.2.2 ; http://www.aegisub.org/ Title: Default Aegisub file ScriptType: v4.00+ WrapStyle: 0 ScaledBorderAndShadow: yes YCbCr Matrix: None [Aegisub Project Garbage] [V4+ Styles] Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding Style: Default,Arial,20,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,2,2,2,10,10,10,1 Style: 001,UVN Anh Hai,45,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H000A0A55,&H00000000,0,0,0,0,100,108,0,0,1,2,0,2,10,10,16,1 Style: 002,UVN Anh Hai,18,&H0022A3FD,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,104,0,0,1,0.5,0,2,10,10,10,1 [Events] Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text Dialogue: 0,0:01:16.25,0:01:18.82,002,,0,0,0,,{\i1}Làm thế nào con người có thể khám phá được\NĐiều không thể khám phá?{\i} Dialogue: 0,0:01:19.02,0:01:21.63,002,,0,0,0,,{\i1}Con người phải sở hữu khả năng gì?{\i} Dialogue: 0,0:01:21.83,0:01:23.83,002,,0,0,0,,{\i1}Kể từ khi dầu cá voi được phát hiện{\i} Dialogue: 0,0:01:23.94,0:01:27.09,002,,0,0,0,,{\i1}có khả năng giúp các thành phố\Nđược thắp sáng hơn bao giờ hết{\i} Dialogue: 0,0:01:27.29,0:01:29.42,002,,0,0,0,,{\i1}một nhu cầu dậy sóng trên cả thế giới{\i} Dialogue: 0,0:01:29.62,0:01:33.24,002,,0,0,0,,{\i1}Nó đã đẩy con người đi xa hơn{\i} Dialogue: 0,0:01:33.44,0:01:36.01,002,,0,0,0,,{\i1}vào trong lòng biển sâu vô định{\i} Dialogue: 0,0:01:36.21,0:01:38.52,002,,0,0,0,,{\i1}Chúng ta còn lu mờ về chiều sâu của nó{\i} Dialogue: 0,0:01:38.72,0:01:41.42,002,,0,0,0,,{\i1}cũng như những sinh vật bên dưới{\i} Dialogue: 0,0:01:41.62,0:01:45.07,002,,0,0,0,,{\i1}Những con quái vật, liệu chúng có thật không?{\i} Dialogue: 0,0:01:55.94,0:02:00.01,002,,0,0,0,,{\i1}Hay chúng chỉ tồn tại trong những câu chuyện\Nđược dựng lên để ta nghĩ về bí mật đen tối của biển{\i} Dialogue: 0,0:02:13.58,0:02:15.74,002,,0,0,0,,{\i1}Câu hỏi vừa làm tôi lo âu\Nvừa làm tôi thích thú{\i} Dialogue: 0,0:02:15.94,0:02:19.65,002,,0,0,0,,{\i1}và cũng là lý do tôi viết lá thư thứ 2 cho Ngài\Nđể xin một cuộc hẹn{\i} Dialogue: 0,0:02:19.75,0:02:21.08,002,,0,0,0,,{\i1}Một buổi nói chuyện với Ngài{\i} Dialogue: 0,0:02:21.08,0:02:24.44,002,,0,0,0,,{\i1}Tôi tin rằng điều này sẽ giúp ích nhiều\Ncho kế hoạch viết tiểu thuyết sắp tới của tôi{\i} Dialogue: 0,0:02:24.64,0:02:27.56,002,,0,0,0,,{\i1}hiện được đặt tên là Moby Dick{\i} Dialogue: 0,0:02:28.06,0:02:30.65,002,,0,0,0,,{\i1}Tôi hy vọng Ngài sẽ cân nhắc lời mời của tôi{\i} Dialogue: 0,0:02:32.25,0:02:37.71,002,,0,0,0,,{\i1}Điều không thể khám phá, đó là nơi trí tưởng tượng của tôi\Nhướng đến{\i} Dialogue: 0,0:02:38.94,0:02:41.13,002,,0,0,0,,{\i1}Và câu hỏi vẫn ám ảnh tôi là:{\i} Dialogue: 0,0:02:42.15,0:02:44.85,002,,0,0,0,,{\i1}Làm thế nào con người có thể khám phá được\NĐiều không thể khám phá?{\i} Dialogue: 0,0:02:45.69,0:02:48.78,002,,0,0,0,,{\i1}Kính thư, Herman Melville.{\i}

How to unblock