Back to subtitle list

I-LAND (아이랜드) Farsi/Persian Subtitles

 I-LAND (아이랜드)
Jun 30, 2020 04:39:56 Arirangland Farsi/Persian 27

Release Name:

I.LAND.E01-PerSub(@Arirangland)

Release Info:

مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Download Subtitles
Jun 29, 2020 20:57:22 103.34KB Download Translate

1 00:00:00,080 --> 00:00:06,580 بهترين تيم ترجمه فيلم و سريال کره اي تقديم ميکند -= Arirangland. me =- 2 00:00:06,730 --> 00:00:10,980 پرنده به بیرون از تخم خود پرواز می کند= =تخم دنیای اوست 3 00:00:10,980 --> 00:00:19,320 کسی که تمایل به به دنیا آمدن دارد= =اول باید دنیا را نابود کند. از رمان دمیان 4 00:00:20,020 --> 00:00:30,020 هرگونه استفاده مادي از اين زيرنويس در= =فروشگاه ها و سايت ها ممنوع و غير مجاز است 5 00:00:30,520 --> 00:00:40,020 * تـرجـمـه و زيـرنـويـس : رها * @Arirangland 6 00:00:40,520 --> 00:00:50,020 *جهت حمايت زيرنويسُ از کانال خودمون دريافت کنين* @Arirangland 7 00:00:54,170 --> 00:00:55,770 این مکان 8 00:00:55,770 --> 00:00:57,890 آیلنده 9 00:00:58,690 --> 00:01:04,000

How to unblock